Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Herhangi bir konuyu incelemek amacıyla çalışmanın/araştırmaların planlanmasını, verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini ve bir karara varılmasını sağlayan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Herhangi bir konuyu incelemek amacıyla çalışmanın/araştırmaların planlanmasını, verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini ve bir karara varılmasını sağlayan."— Sunum transkripti:

1 Herhangi bir konuyu incelemek amacıyla çalışmanın/araştırmaların planlanmasını, verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini ve bir karara varılmasını sağlayan bilimdir. İstatistik

2 İstatistik alanında geliştirilen bilimsel yöntemleri Veteriner hekimlik, Tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi alanlarda uygulamasını sağlayan bir bilim dalıdır. Biyoistatistik

3 Tanımlayıcı istatistik: Elde edilen verilerin sınıflandırılması, ortalama ve yaygınlık ölçülerinin hesaplanması, tablo ve grafiklerle sunulmasını içerir. Çıkarımsal istatistik: Örneklemden elde edilen bulgular yardımıyla evren hakkında kestirimde bulunma, hipotezleri test etme ve karara varma gibi konuları içerir. İstatistik konu olarak tanımlayıcı istatistik ve çıkarımsal istatistik olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

4 Araştırma kapsamına giren aynı özellikleri taşıyan birimlerin tümüne denir. Populasyonun büyüklüğü araştırmanın özelliğine göre değişir. Bir populasyondan, örnekleme yöntemlerinden yararlanarak seçilen aynı özellikleri taşıyan bir grup birimin oluşturduğu topluluğa denir. Örneklem Populasyon (Evren)

5 Örnekleme Populasyondan örnek seçmek amacıyla geliştirilen çeşitli yöntemler vardır. Uygun yöntemlerle evrenden örneklem seçme işlemine “ örnekleme ” denir.

6 Parametre Populasyonu tanımlamak için kullanılan ölçülere parametre denir. İstatistik Örneklemi tanımlamak için kullanılan ölçülere istatistik denir.

7 Evren ve Örneklem için Tanımlayıcı İstatistiklerin Gösterimi NnGözlem Sayısı SxSx Standart Hata 2222 S2S2 Varyans  SStandart Sapma P pOran µOrtalama Populasyon (Parametre) Örneklem (İstatistik)Tanımlayıcı Ölçüler

8 Değişik değerler alan herhangi bir özelliğe değişken denir. Örneğin, boy uzunluğu, ağırlığı, dk. Nabız sayısı, hayvanın yaşı, ırkı vb. denekten deneğe değişen değerler olduğu için değişken olarak adlandırılır. Değişken

9 İncelenen konuya açıklık getirmek amacıyla toplanan bilgiler, belgeler, ölçümler,... vb. Veri

10 1. Nitelik veriler Bireylerin sahip olduğu belli özelliklerin sınıflara ayrılarak belirtildiği verilerdir. Örneğin, cinsiyet, medeni durum, başarılı-başarısız gibi. Nitelik verilerde belli bir sıralama söz konusu ise (kötü-orta-iyi- mükemmel gibi) bu tür verilere sıralanabilir (ordinal) nitelik veriler denir. Böyle bir sıralama yoksa bu tür verilere sınıflanabilir (nominal) nitelik veriler denir. Veri Tipleri Veriler genel olarak nitelik veriler ve sayısal veriler şeklinde iki gruba ayrılarak incelenirler.

11 2. Sayısal Veriler Sayısal veriler kesikli ve sürekli sayısal veriler olarak iki alt gruba ayrılır. Kesikli sayısal veriler, belirli bir aralıktaki tam sayıları alan veri türüdür. Örnek: koyunun gebelik sayısı, tohumlama sayısı, yaş. Sürekli sayısal veriler, ölçümle belirtilirler ve bir aralıktaki bütün değerleri alırlar. Örnek: Vücut uzunluğu uzunluğu, canlı ağırlık, günlük süt verim miktarı(1,650 g) gibi.

12 Nitelik Veriler ve Sayısal Veriler Arasındaki İlişki Hem kesikli sayısal veriler hem de sürekli sayısal veriler bazen nitelik veri olarak ifade edilebilirler. Örneğin sürekli sayısal bir veri olan vücut kitle indeks verisini Biçiminde sınıflandırarak nitelik veriye dönüştürebiliriz 10,0 - 19,9 20,0 - 27,5 27,6 - 30,0 30,1 - 40,0 40,1 ve üzeri Düşük kilolu Normal kilolu Hafif kilolu Orta kilolu Aşırı kilolu

13 Sokak Hayvanları sayısı? Sorun: Ankara’da bazı ilçelerde görülen kuduz vakası Merak: Ankara Büyükşehir ve bağlı ilçelerinde sahipsiz ne kadar sokak hayvanı bulunmakta? ARAŞTIRMA İSTATİSTİK -Planlama -Verilerin Toplanması -Verilerin Değerlendirilmesi -Karar

14 Planlama Populasyon: ? Örneklem/Örneklem Genişliği: Ne kadarlık bir örneklem üzerinde çalışmalı? Örnekleme Yöntemi: Hangi örnekleme yöntemi tercih edilmeli?

15 Veri Toplama Hayvanların sayımı nasıl yapılacak? - Barınaklardaki sokak hayvanları -Aşı Kayıtları

16 Verilerin Değerlendirilmesi Barınaktaki hayvan sayısıAşı KayıtlarıÖrnekleme sonucundaki tahmini değer

17 Karar Ankara’da 2012 yılı Ekim-Aralık ayları arasında yapılan çalışma sonucu sokak hayvanı (köpek) sayısı %95 güven sınırları içerisinde tahmin edilmiştir.


"Herhangi bir konuyu incelemek amacıyla çalışmanın/araştırmaların planlanmasını, verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini ve bir karara varılmasını sağlayan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları