Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI
Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu STRATEJİK PLAN Ocak

2 ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU
T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU STRATEJİK PLANI

3 ‘Ancak geleceği düşünebilen milletler yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar.’ M.K.ATATÜRK

4 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı: Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: O benimdir, o benim milletimindir ancak. Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl! Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli- Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım, Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım; “Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın... Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI

5 ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!                                                                                                                Mustafa Kemal ATATÜRK

6 Eskişehir İl Haritası

7 Okul Haritası

8 İletişim Bilgileri OKULUN İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRESİ
Gökmeydan Mah. Canay Sok. No:17 Odunpazarı / ESKİŞEHİR TELEFON FAKS E- POSTA ADRESİ WEB ADRESİ

9 OKUL MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU Kamu idarelerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesinde, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Çocuklarımızın geleceğini, bizlerin yarınlarını aydınlatmanın yolu eğitimden geçiyor. Büyük Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine çıkmak, yine O’nun Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri, teknolojinin bütün nimetlerinden yararlandırarak, kendilerini en iyi hissettikleri alanda gelişmelerine olanak sağlayarak gerçekleştiriliyor. Geleceğin, değişim rüzgârları karşısında direnenlerin değil, ona yelken açanların olacağı unutulmamalıdır. Yaygın bir deyim ile değişmeyen tek şey değişimdir.Değişim ve bilgiyi yanımıza alarak yola çıktık.Yeni bir süreç başlattık.Çocuklarımızın koşarak geldiği ve ayrılmak istemediği bir eğitim yuvası olma çabası içerisindeyiz. Bu yolda yanımda olan, yardımcı olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımla…   Mesut ER Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu Müdürü

10 Stratejik Planlama Ekibi
S. NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Mesut ER Okul Müdürü 2 Fatih GÖKALP Müdür Yardımcısı 3 Selma OZAN TKY Temsilcisi 4 Cengiz TOPALLAR Öğretmen 5 Tevriz ŞEKEROĞLU 6 Canan YİĞİT Okul-Aile Birliği Başkanı 7 AYHAN GÜRCAN Memur 8 Onur ÇITIR Hizmetli

11 İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM II. BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNE GİRİŞ
…….…………………………………..………………………….……………..……….……..1 1.STR ATEJİK PLAN MODELİ…………………………………… ………………….………………………………………………….….………….2 2.PLANIN AMACI VE KAPSAMI…………………………..…………………….. .……………………………………….….…..…..………..3 3.STRATEJİK PLAN YASAL ÇERÇEVE VE ÜST POLİTİKA BELGELERİ……………………………………………….….…..….……4 4.STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI …………………………………………………………………………………………….…..5 II. BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ AŞAMALARI ………………………………………………………………………………….……….…6 A.DURUM ANALİZİ ………………..… ……………………………………………………………………………………………………….…….………7 1. YASAL ÇERÇEVE………………………………………………………………………………………………………………………….……….8 2. TARİHSEL GELİŞİM…………………………………………………………………………………………………….…………………..…….9 3. OKULUMUZUN FİZİKİ YAPISI………………………………………………………………………………………….………….….……10 4. FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER…………………………………………………………………….………….….……11 5. PAYDAŞ ANALİZİ………………………………………………………………………………………………………………..…..….….…..12 6. KURUM İÇİ ANALİZ 6.1. TEŞKİLAT ŞEMASI………………………………………………………………………………………………………… …..…..13 6.2. KURUL KOMİSYONLAR VE GÖREVLERİ…………………………………………………….…….……….………14 6.3. OKUL BİNA ANALİZİ OKUL BİLGİ FORMU………………………………………………………………………………………………..…..…..15 BİNA DONANIM DURUMU…………………………………………………………………………....….…..………..16

12 İÇİNDEKİLER 6.4. PERSONEL ANALİZİ……………………………………………………………………………….……...…17 OKUL PERSONEL DURUMU…………………………………………………………………….18 ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI………………………………………………………19 6.5. ÖĞRENCİ ANALİZİ ÖĞRENCİ SAYILARI……………………………………………………………………….…………20 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ……………………...……………21 6.6. OKUL PERFORMANS ANALİZİ SPORTİF ETKİNLİKLER……………………………………………………………………….…..22 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER …………………………………………………………23 OKULUN ETKİNLİKLERİ……………………………………………………………….….………23 ÖDÜL CEZA DURUMU………………………………………………………………………….24 OKULUN MALİ DURUMU………………………………………………………………..……..25 OKULUN TEKNOLOJİ K ALTYAPISI………………………………………………………….….26 7. ÇEVRE ANALİZİ………………………………………………………………………………………..…..…..…..27 8. GZFT ANALİZİ………………………………………………………………………………………….…..…...….28

13 İÇİNDEKİLER III . BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME B. G ELECEĞE Y ÖNELİM
…………………… .. …………………………..……………………..……………………………….….29 1.MİSYON………………………………………….. …… ………………………………………………………………….….30 2 .VİZYON………………… ……………………………………………………………………………………………….…31 3. İLKE VE DEĞERLER……………………………………………………………………………………….………….…32 4. TEMALAR……………………………………………………………………………………………….………………….33 EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI………………………………………..………..………… ……………..…….……. . ….34-37 EĞİTİME DESTEK TEMASI………………………………………………… …………….. …………………………38-42 5. STRATEJİLER…………………………………………… ………… ………………………………….…..……..…….43-44 III . BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME ……………………………………………………………………………………………45 1.AÇIKLAMA………………………………… …………………………………………………………….……………...….46 2. FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI……………………………………...….…47-55 3. MALİYET TABLOSU………………………………………………………………………………………..…

14 Stratejik Plan Sürecine Giriş
1. BÖLÜM Stratejik Plan Sürecine Giriş

15 Stratejik Plan Modeli Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yayınladığı “KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU” ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının yayınlamış olduğu “EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA” kılavuz kitabındaki modellerden yararlanılmıştır. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planını örnek alınarak planımız hazırlanmıştır. 1

16 Planın Amacı ve Kapsamı
Bu stratejik plan dokümanı, Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu’nun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. KAPSAM Bu stratejik plan dokümanı, yılları arasında Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu’nun stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.

17 C. Stratejik Plan Yasal Çerçeve ve Üst Politika Belgeleri
Sıra No Referans Kaynağının Adı 1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 3 Milli Eğitim Bakanlığı Genelge 4 Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 5 Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 6 MEB Eğitimde Stratejik Planlama 7 Milli Eğitim Strateji Belgesi 8 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 9 Milli Eğitim Şura Kararları 10 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

18 STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Bu planın hazırlanma süreci Okul Gelişim Yönetim Ekibi’nin kurulmasıyla başladı. Öncelikle Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan TKY uygulamaları ve Stratejik Planlama seminerlerine katıldık. .Öğretmenlerin, Okul Aile Birliği Başkanlığı ve Üyeleri Öğrenci Temsilcisinin katıldığı bir toplantı yaptık. Bu toplantıda; iyileştirmeye açık alanlarımızı ve önceliklerimizi belirledik. İyileştirmeye açık alanlarımız doğrultusunda stratejik planımızı hazırlamaya başladık. Bu çalışmalarımızı Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planını örnek alarak yaptık. Bu sürece katılan herkese teşekkürü borç biliyoruz. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

19 Stratejik Planlama Süreci ve Aşamaları
2. BÖLÜM Stratejik Planlama Süreci ve Aşamaları

20 A. DURUM ANALİZİ A.1.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
A.2. Tarihsel Gelişim A.3. Fiziki Yapı A.4. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler A.5. Paydaş Analizi A.6. Kurum içi Analiz A.7. Çevre Analizi A.8. GZFT Analizi

21 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(GÖREVLER)
A.1.Yasal Çerçeve Yasal Yükümlülükler YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(GÖREVLER) DAYANAK Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri,davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. *1739 sayılı kanunun 23.maddesi *222 sayılı kanunun 1.maddesi *İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 5.maddesi Her Türk çocuğunu ilgi,istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. Öğrencilere Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsetme,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine insan hakları,çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma,başkalarının haklarına saygı duyma,görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. Maddesi.

22 A.Durum Analizi A.2. TARİHSEL GELİŞİM
Okulumuz “Gündoğdu İlköğretim Okulu” olarak isimlendirilerek Eğitim Öğretim Yılında eğitim öğretime açılmıştır. Daha sonra İl MEM nün tarih ve sayılı yazısına istinaden ismi değiştirilerek “Şehit Yusuf Tuna Güzey İlköğretim Okulu” olarak adlandırılmasına valilik onayı ile karar verilimiştir. öğretim yılında sistemine geçilmesi sonucu,okulumuzun binasına Süleyman Çakır A.L. nin taşınması nedeniyle okulumuz Gökmeydan Mahallesindeki Sami Sipahi İlköğretim Okuluna taşınmış,buradaki 4 binadan 2 bina okulumuza tahsis edilmiştir kapsamında okulumuz ilkokul olmuş olup,Sami Sipahi Ortaokulunun sınıf öğretmenleri ve ilk 4 sınıf öğrencileri bünyemize katılmıştır. Halen okulumuz Gökmeydan Mah.Canay Sok.No:17 adresinden Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu olarak 1 Müdür,2 müdür yardımcısı,52 öğretmen,1 memur ve 1 hizmetli ile eğitim öğretim hizmetine devam etmektedir.

23 A.3. OKULUMUZUN FİZİKİ YAPISI
A.Durum Analizi A.3. OKULUMUZUN FİZİKİ YAPISI Odunpazarı Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu olarak 1 Müdür,2 müdür yardımcısı,52 öğretmen,1 memur ve 1 hizmetli ile eğitim öğretim hizmeti vermektedir. Okulumuzun 5170,91metrekare kullanım alanı vardır.2 Binada eğitim verilmektedir. Okulun finansman kaynakları: Okul Aile Birliği Okul içinde olumlu ve etkili bir kurum kültürü vardır. Yatay ve dikey iletişim sağlıklıdır. Okulda karar alma süreçlerine herkesin katılımı sağlanır. Okulda veli, çevre, okul işbirliği üst düzeydedir. Bakanlığımızın eğitim politikaları benimsenir ve okula hemen uygulanmaya başlanır. Planlı Okul Gelişim Modeli ve TKY uygulamaları kapsamında TKY felsefesine ve ilkelerine uygun olarak model çalışmaları etkili şekilde yürütülür. OGYE yoluyla, çalışmalarda eğitime taraf olan herkes temsil edilir. Okulda çalışmalarda ekip çalışması benimsenmiştir. Her öğretmen eğitim teknolojisini kullanmayı bilir ve bilgilerini öğretme sürecine aktarır. Okulumuzda 24 Şube mevcut olup, Fen labaratuvarı,Kütüphane,Spor Salonu,Konferans Salonunun yanında sınıflarımızda etkin şekilde bilgisayar destekli eğitim verilmektedir.

24 A.4. FAALİYET ALANI ÜRÜN - HİZMET
A.Durum Analizi A.4. FAALİYET ALANI ÜRÜN - HİZMET 1) Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme 2) Öğrencilere milli, manevi ve evrensel değerleri tanıtma 3) Öğrencileri, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal yönden geliştirme 4) Öğrencilere meslekleri tanıtma ve yönlendirme 5) Öğretim programları doğrultusunda öğrencileri hayata ve üst öğrenim kurumlarına hazırlama 6) Öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarına cevap verme 7) Öğrencileri eğitim teknolojilerinden yararlandırma 8) Okul aile işbirliğini sağlama 9) Okul çevre ilişkilerini geliştirme 10) Çevresindeki gelişmelere duyarlı olma, çevrenin gelişimine destek olma 11) Çevresindeki kişi/kurum/kuruluşlarla ortak iyileştirme çalışmaları başlatma, sürdürme 12) Velileri öğrencileri hakkında bilgilendirme 13) Öğrenci gelişimi ile ilgili kayıt tutma 14) Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapma 15) Okul öncesi eğitim hizmeti verme 16) Öğrenci akademik başarısını izleme 17) Bina donanım ve araç gereçleri kullanılır durumda tutma ve geliştirme 18) Okul gelişimi için projeler geliştirme 20) Öğrencilerin kayıt kabul ve devam-devamsızlığını takip etme 21) Öğrenci davranışlarını izleme, değerlendirme, geliştirme 22) Öğrencilerin durumlarına uygun belgeleri yeri ve zamanı geldikçe düzenleme 23) Çalışanların özlük haklarını takip etme 24) Toplantılar düzenleme ve yönetme 25) Okulun taşınır mallarını kayıt altında tutma, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanma 26) Okulun sağlık ve güvenliğini sağlama 27) Çalışanların kariyer ve mesleki gelişimini destekleme 28) Defter ve dosyaları düzenli tutma 29) Başarıları ve olumlu davranışları ödüllendirme 30) Olumsuz davranışları engelleme, gerekirse yaptırım uygulama 31) Okulun her türlü kaynağını etkili ve verimli kullanma 32) Okul paydaşlarının memnuniyetini sağlama 33) Okul paydaşlarının dilek öneri ve şikâyetleri doğrultusunda iyileştirme yapma 34) Toplumsal ve sosyal sorumlulukları yerine getirme

25 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
A.5. PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ YARARLANICI NEDEN PAYDAŞ ÖNEM DERECESİ TO SO T GÖKMEYDAN VE GÜNDOĞDU MAHALLE MUHTARLARI X SÜREÇTE ROL ALIR 2 DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ SAĞLANIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE DESTEK VERİLİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT DAHİLİNDE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN 1 KANTİN İŞLETMESİ OKULA MADDİ KAYNAK SAĞLANIR ODUNPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜM YAZIŞMALARIMIZI YAPTIĞIMIZ KURUM ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI OKUL AİLE BİRLİĞİ SÜREÇTE GÖREV ALIRLAR OKUL İDARESİ STRATEJİK PLANLAMAYI YÜRÜTMEK VE DENETLEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR ÖĞRENCİLER EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDEN YARARLANDIKLARI İÇİN ÖĞRETMENLER STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRMEDE GÖREV ALDIKLARI İÇİN SAĞLIK KURULUŞLARI İHTİYAÇ HALİNDE DESTEK VERİRLER VALİLİK VELİLER YAPILAN HİZMETTEN YARARLANIRLAR YARDIMCI PERSONEL

26 A.6. KURUM İÇİ ANALİZ 6.1.ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU TEŞKİLAT ŞEMASI OGYE MÜDÜR Okul-Aile Birliği Komisyonlar Müdür Yrd. Kurullar Büro Hizmetleri İdare Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Zümre Öğretmenleri: 1.SINIFLAR BEHİYE GİRGİN 2.SINIFLAR H.MEHMET SÜPÜR 3.SINIFLAR BELGİN ÖZYURT 4.SINIFLAR ŞEVKET YILMAZTÜRK İNGİLİZCE OĞUZHAN ÇINAR DİN KÜL.V. AHLAK BİL. İSMAİL ALTINTAŞ REHBER ÖĞRETMEN SELMA OZAN Branş Öğretmenleri: SİMGE ÇAKIR Rehber Öğretmenleri: MELTEM AYHÜN F.KÜRŞAD SEÇİLMİŞ Öğrenci Kulüpleri: Kütüphanecilik K. Enerji Verimliliği K. Çevre ve Hayvanları Koruma K. Sivil Savunma K. Müzik ve Tiyatro K. Trafik ve İlkyardım K. Etik Değerler K. Spor ve Satranç K. Bilinçli Tüketici K. Sağlık Temizlik ve Yeşilay K.

27 6.2. KURUL - KOMİSYONLAR OKULDA KURULAN KURUL / KOMİSYONLAR VE GÖREVLERİ SIRA NO KURUL/KOMİSYON ADI GÖREVLERİ 1 Öğretmenler Kurulu İlk toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir,aksaklıklar için alınacak önlemler kararlaştırılır.Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir,üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görüşülür ve kararlaştırılır. 2 İnceleme Kurulu Tören,bayramlar ve okul panolarına asılan yazılarla ilgili incelemeleri yapar. 3 Satın Alma Komisyonu Satın alma komisyonu, ihtiyaç duyulan ilköğretim kurumlarında müdür veya müdür yardımcısının başkanlığında okul müdürlüğünce yapılacak satın alma işlerini düzenlemek ve yürütür. 4 Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Okul müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımlarında görev alır. 5 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlar, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlar. 6 Okul Aile Birliği Denetim Kurulu Okul Aile Birliği harcama ve giderlerinin denetimini yaparak genel kurulda raporlaştırır. 7 Kantin Denetim Komisyonu Okul kantininin aylık denetimini yapar.Satılan yiyecek ve içeceklerin ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol eder. 8 Okul Seçim Kurulu Okul seçim çevresi içinde seçimin düzenli bir şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek. 9 Sandık Kurulu Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri belirlemek. Sandık alanı içinde oy kullanma işleminin düzenli olması için gereken tedbirleri almak ve oy kullanma işlerini yürütmek. 10 Anasınıfı Harcama Komisyonu Ana sınıfı ile ilgili harcamalarda karar verirler. 11 Öğrenci Temsilci Kurulu Eğitim ve öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi için çalışmalar yapar.  12 Sosyal Etkinlik Danışma Kurulu Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır. 13 Risk Takip Kurulu Devamsız öğrencilerle ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütür. 14 Tören Hazırlama ve Uygulama Komisyonu Okulda düzenlenecek resmi törenlerle ilgili koordinasyon ve düzenlemeleri yapar. 15 Şube Öğretmenler Kurulu Şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür. 16 Zümre Öğretmenleri Kurulu Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.

28 6.3. OKUL BİNA ANALİZİ 6.3.1. Okul bİlgİ Formu İli : ESKİŞEHİR
İlçesi : ODUNPAZARI Okul Adı : ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Adresi Gökmeydan Mah. Canay Sok.No:17 ESKİŞEHİR Tel. ve Faks / E- Posta Adresi Web Adresi Okulun Öğretime Açıldığı Tarih 2010 Öğretim Şekli İkili Öğretim Öğretmen Sayısı 52 Öğrenci Sayısı (2014–2015) 1063 Toplam Derslik Sayısı 23 Şube Sayısı 45 Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 24 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Okulun Mevcut Arsa Alanı (m²) 5170 m2 Binaların kapladığı alan (m²) 1212 m2 Bahçe Alanı (m²) 4183 m2 Öğretim Bina Sayısı 2

29 6.3. OKUL BİNA ANALİZİ 6.3.2. Okulun BİNA VE DONANIM DURUMU
Fiziki Mekan Mevcut İhtiyaç Yararlanma/Kullanma Düzeyi Yararlanma/Kullanma Düzeyi Ana sınıfı 4 İyi Fen Laboratuarı 1 Yetersiz Görsel Sanatlar Atölyesi Yok Teknoloji ve Tasarım Atölyesi Öğretmenler Odası 2 Yönetici Odası 3 Yeterli Memur Odası Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Odası Derslik Sayısı(Anasınıfı olarak kullanılan) Derslik Sayısı(kullanılan-kullanılmayan dahil) 23 Derslik sayısı( kullanılmayan) Yardımcı Hizmetliler odası Kantin Depo 6 Çalışan Erkek WC Çalışan Bayan WC Öğrenci Erkek WC 7 Öğrenci Bayan WC Toplantı Salonu Arşiv Atölye sayısı(Kullanılan ve kullanılmayan dahil) Bekleme Salonu Spor Salonu Sayısı Müdür Yardımcısı Odası

30 6.4. OKUL PERSONEL ANALİZİ 6.4.1. OKUL PERSONEL DURUMU NO
PERSONEL BİLGİSİ( ) KADIN ERKEK TOPLAM 1 61-Yaş üstü çalışan sayısı 2 51-60 Yaş arası çalışan sayısı 5 3 8 41-50 Yaş arası çalışan sayısı 20 11 31 4 30-40 yaş arası çalışan sayısı 10 14 18-29 Yaş arası çalışan sayısı 6 Uzman öğretmen sayısı 13 19 7 Öğretmenlerden yüksek lisans mezunu sayısı Öğretmenlerden lisans mezunu sayısı 30 12 52 9 Yöneticilerden lisans mezunu sayısı Öğretmenlerden ön lisans mezunu sayısı Destek Personel Sayısı(Hizmetli –Kadrolu) Destek Personel Sayısı (Memur) Rehber Öğretmen sayısı Genel Kültür dersleri öğretmen sayısı 15 Sınıf Öğretmeni sayısı 29 42 16 Anasınıfı öğretmeni sayısı 17 Müdür Yardımcısı 18 Müdür

31 6.4.2 .ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI
6.4. OKUL PERSONEL ANALİZİ ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Okul Müdürü Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, Okulu düzene koyar Denetler. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 2 Müdür Yardımcısı Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

32 6.4.2 .ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI
6.4. OKUL PERSONEL ANALİZİ ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI 3 Öğretmenler İlkokullarda dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. İlkokulların 4. sınıflarında din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ;2. sınıflarında yabancı dil (gelecek öğretim yılı 3. sınıflar İngilizce dahil)branş öğretmenlerince okutulur. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu,normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 4 Yönetim İşleri ve Büro Memuru Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. Arşiv işlerini düzenlerler. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 5 Yardımcı Hizmetler Personeli Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, Hizmet yerlerini temizlemek, Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar.

33 6.5. OKULUN ÖĞRENCİ ANALİZİ
ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRENCİ SAYILARI YILLAR 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 SINIFLAR E K TOPLAM 1.SINIF 10 8 18 12 22 115 110 225 117 232 2.SINIF 9 19 165 155 320 112 120 3.SINIF 20 17 122 237 166 162 328 4.SINIF 7 16 106 101 207 124 241 5.SINIF 11 --- 6.SINIF 7.SINIF 15 8.SINIF ANASINIFI 6 14 40 80 41 82 ÖZEL EĞİTİM ---- ----- ------ 75 83 77 160 548 521 1069 560 555 1115

34 6.5.3 OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ
6.5. OKULUN ÖĞRENCİ ANALİZİ OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ OKUL/KURUM REHBERLİK HİZMETLERİ Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik 3 1 124 12 45 4 8

35 6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ
SPORTİF ETKİNLİKLER SPORTİF ETKİNLİKLER Yıllar Spor takımı sayısı Etkinliklere Katılan Öğrenci sayısı Spor müsabakalarında alınan dereceler __ 2 16 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında Eskişehir İl üçüncülüğü Eskişehir  Küçükler Badminton İl Birinciliği müsabakaları sonucunda erkeklerde İl Dördüncülüğü

36 6.6.2 . SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ KULÜPLERİ Yıllar Öğrenci Kulüp sayısı Kulüp çalışmalarında yapılan etkinlik sayısı 10 20 22 27 6.6.3.OKULUN ETKİNLİKLERİ DÜZENLENEN KÜLTÜREL ETKİNLİKLER (Kulüp Etkinlikleri Dışında) Yıllar Etkinlik Adı Katılımcı Sayısı Tanıtım Gezileri 145 471 .8 de 8 Okulumuz Okuyor Kampanyası . Tanıtım Gezileri .Resim ve Şiir Yarışmaları .Kitap Okuma Yarışması 242 592 36 71

37 ÖDÜL – CEZA ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI
6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ ÖDÜL – CEZA DURUMU ÖDÜL – CEZA ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Takdir Teşekkür Onur Belgesi Disiplin Cezası 23 43 - --- 18

38 6.6.5. OKULUN MALİ DURUMU c)Mali Kaynaklar ve Bütçe Durumu
6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ OKULUN MALİ DURUMU c)Mali Kaynaklar ve Bütçe Durumu No Gelir Kalemleri 1 BAĞIŞ -KİRA 33.676,70 63.351,94 61.867,32 2 ANA SINIFI 9.620,00 34.211,88 30.000 TOPLAM 43.296,70 97.563,82 91.867,32 No Gelir Kalemleri(OAB) 1 KIRTASİYE 2.631,90 8.025,48 8.025,00 2 SU 2.250,00 1.570,00 2.570,00 3 TEMİZLİK 2.494,66 3.554,46 3.554,00 4 ÇEŞİTLİ ONARIM-BOYA-İŞÇİLİK 10.852,64 18.181,19 8.001,00 5 PTT-TEKNOLOJİKVE DİĞER ALIM VE GİDERLER 9.444,3 18.137,33 12.526,69 6 GÜVENLİK __ 9.873,40 12.219,00 7 DİĞER GİDERLER(ETKİNLİK-YOL-REKLAM-LEKTRİK VB) 3.343,33 2632 632,00 TOPLAM 34.689,50 62.433,86 47.527,69 No Gelir Kalemleri(Ana Sınıfı) 1 KIRTASİYE 2.100,00 4.475,00 6.091,00 2 SU 1.100,00 2.000,00 1.850,00 3 TEMİZLİK 2.300,00 2.800,00 3.150,00 4 ÇEŞİTLİ ONARIM-BOYA-İŞÇİLİK 2.500,00 8.200,00 7.450,00 5 PTT-TEKNOLOJİKVE DİĞER ALIM VE GİDERLER 3.100,00 3.500,00 10.200,00 6 GÜVENLİK __ 1.650,00 1.800,00 7 DİĞER GİDERLER(ETKİNLİK-YOL-REKLAM-LEKTRİK VB) 1.093,00 550,00 TOPLAM 12.193,00 24.275,00 31.091,00 No Tahmini Bütçe 1 GELİR 70.000,00 2 GİDER

39 6.6.6. OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI
6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI No Teknolojik Araçlar Mevcut İhtiyaç Yararlanma/ Kullanma Düzeyi Kullanıma Uygunluk Durumu 1 Sınıflardaki Bilgisayar 40 4 uygun 2 Diğer Bölüm ve Birimlerdeki Bilgisayar 7 3 Fotokopi Makinesi Baskı Makinesi 5 Projeksiyon Cihazı 9 11 6 Televizyon kullanılmıyor Ses Sistemi 8 Yazıcı İnternet Hattı 10 Telefon Hattı Sayısı Fotoğraf makinası 12 Tarayıcı 13 Video Kamera yok 14 Ofis Yazılımları 27 15 Mikrofon 16 Güvenlik Kamerası 17 Tepegöz

40 A.7. ÇEVRE ANALİZİ ÇEVRE ANALİZİ
Okulumuz şehir merkezinde Odunpazarı İlçesi Gökmeydan Mahallesi, Canay sokak numara 17‘de bulunmaktadır.Çevrede en önemli eğitim kurumlarından biridir. Tramvay, minibüsle başta olmak üzere okulumuzun iletişim ve ulaşım problemi bulunmamaktadır. Okulumuz, konumu itibariyle Gökmeydan, ve Gündoğdu Mahallelerinden öğrenci almaktadır. Özellikle Gökmeydan mahallesinin son yıllarda göstermiş olduğu gelişmeye bağlı olarak bölgede tercih edilen okul konumunda bulunmaktayız.Öğrenci sayısı bakımından da buna paralel olarak bölgedeki en büyük ilkokul durumundayız.Okuma yazma bilmeyen veli bulunmamaktadır.

41 A.8. GZFT ANALİZİ (SWOT ANALİZİ)
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ Çevre okullarla etkili iletişim sağlanması Öğrenci sayısının fazla olması Okulun ,konum olarak kolay ulaşılabilir bir yerde olması Okulun yeni açılmış olması sebebiyle kamuoyunda yeterince tanınmaması . Okul yönetiminin ve öğretmenlerin teknolojiyi kullanma konusundaki düzeylerinin iyi olması Okulun fiziki şartlarının gelişime olanak vermemesi ve bu nedenle öğretmen ve öğrencilerin ihtaiyaçlarının tam olarak karşılanamaması Sosyal etkinlik,proje ve yarışma gibi motivasyon arttırıcı etkinliklere yer verilmesi Turgut Reis Endüztri Meslek Lisesi ve Sami Sipahi Ortaokulu ile komşu olması Okulumuzun tecrübeli bir eğitim kadrosuna sahip olması İkili öğretim yapılması Okul idaresi ve öğretmenlerin tam bir koordinasyon içinde çalışması Okulun tanıtım faaliyetlerine yeterince yer vermemesi FIRSATLAR TEHDİTLER Teknolojik eğitim araç-gereçlerindeki artış İkili öğretim yapılması Konum itibariyle okulumuzun kolay ulaşılabilir bir yerde olması Okul binasının eski olması Çalışanlar ve öğrenciler için okulun güvenli bir ortam olması. Kayıt alanı geniş olması nedeniyle mevcut öğrenci sayısının fazla olması Okul bahçesinin her türlü kültürel ve sportif faaliyetin yapılabileceği şekilde geniş olması Bölünmüş aile yapısına sahip öğrenci sayısının fazla olması Kadrolu 1 hizmetli olması Trafik yoğunluğunun fazla olması.

42 B. GELECEĞE YÖNELİM B.1. Misyon B.2. Vizyon B.3. İlke ve Değerler
B.4. Temalar B.5. Stratejiler

43 B.1. MİSYONUMUZ Çağın gerekleri ile donanmış, uygun eğitim ortamlarında, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak , özgür düşünen, kendiyle ve toplumla barışık, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiyi üreten ve bireyleri bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak için varız.

44 B.2. VİZYONUMUZ Okulumuzu, ilimizde eğitim öğretim bakımından adından söz ettiren, saygın bir öğretim kurumu haline getirmektir.

45 B.3. İLKE VE DEĞERLERİMİZ 1) Dürüstlük 2) Tarafsızlık ve güven
3) Sevgi, saygı, hoşgörü 4) Çağdaşlık 5) İletişime ve öneriye açıklık 6) Temizlik ve düzen 7) Sorumluluk 8) Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız. 9) Fırsat eşitliğini ön planda tutarız. 10) Bireysel farklılıklara saygı duyarız. 11) Değişim ve gelişime önem veririz. 12) Eğitime yapılan harcamaları kutsal sayar, başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız.

46 B.4. TEMALAR 1.1 Akademik başarıyı arttırmak 1.2
SAM NO STRATEJİK AMAÇ TEMA 1.1 Akademik başarıyı arttırmak 1.EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI 1.2 Okuma alışkanlığını geliştirmek 1.3 Sportif faaliyetleri arttırmak 1.4 Sosyal-kültürel faaliyetleri arttırmak 2.1 Eğitim ortamlarını düzenlemek 2.EĞİTİME DESTEK HİZMET TEMASI 2.2 Rehberlik hizmetlerini düzenlemek 2.3 Okul-veli işbirliğini sağlamak

47 TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI STRATEJİK AMAÇ 1.1 AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMAK Hedef 1.1.1: Plan dönemi sonuna kadar her yıl öğrenci akademik başarısını önceki eğitim öğretim yılına göre arttırmak Faaliyetler ve Projeler : Öğrencilerin başarı durumlarının tespiti ve analizi :Öğrencilerin düşük başarı gösterdiği derslere yönelik etüt vb çalışmaların yapılması :Her dersin sınavından sonra soruların dağıtılarak eksiklik ve hataların ayrıntılı tespiti :Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin bireyselleştirilmiş planlarının hazırlanarak destek eğitimlerinin hızlandırılması Performans Göstergesi / Hedefi 1.1.1: Tüm derslerin not ortalamaları 1.1.2:Not ortalaması genel okul ortalamasının altında olan öğrenciler ve sayıları 1.1.3:Sınıflar arası başarı ortalamalarının analizi 1.1.4:BEP planı sayısı

48 TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI STRATEJİK AMAÇ 1.2. ÖĞRENCİLERİMİZDE OKUMA BECERİ VE ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK Hedef 1.2.1: HER ÖĞRENCİ İÇİN OKUNAN KİTAP SAYISINI HER YIL % 10ARTIRMAK Faaliyetler ve Projeler : Türkçe dersinin haftada 1 saatini okumaya ayırmak. : Okul kütüphanesini zenginleştirmek için kitap toplama kampanyaları başlatmak : Sınıf kitaplıklarını zenginleştirmek. :Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak.  Performans Göstergesi / Hedefi 1.2.1: Yıl sonunda okunan toplam kitap sayısı/Öğrenci sayısı 1.2.2:Kütüphanedeki ve Sınıf kitaplıklarındaki kitap sayısı 1.2.3:Sınıflar arası kitap okuma ortalamaları

49 TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI STRATEJİK AMAÇ 1.3. SPORTİF FAALİYETLERİ ARTIRMAK Hedef 1.3.1: HER YIL SPORTİF FAALİYET SAYISINI % 20 ORANINDA ARTIRMAK Faaliyetler ve Projeler : Okul bahçesine sportif ekipmanları kazandırmak,var olanları yenilemek : Futbol takımları kurmak ve müsabakalar düzenlemek. : Satranç turnuvası düzenlemek : Lisanslı öğrenci sayısının arttırmak Derece alan öğrencileri ödüllendirmek.  Performans Göstergesi / Hedefi 1.3.1:Sportif faaliyet alanı sayısı Okulda kurulan takım sayısı Okulda düzenlenen müsabaka sayısı Müsabakalara katılan öğrenci sayısı 1.3.5.Katılım sonucu elde edilen derce ve ödüller 1.3.6.Lisanslı Öğrenci Sayısı

50 TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI STRATEJİK AMAÇ 1.4. SOSYAL – KÜLTÜREL FAALİYETLERİ ARTIRMAK Hedef 1.4.1: HER YIL EN AZ 5 (BEŞ) KÜLTÜREL – SOSYAL FAALİYETE KATILMAK VEYA DÜZENLEMEK Faaliyetler ve Projeler : Yerel , ulusal düzeyde kompozisyon,şiir ve resim yarışmalarına katılan öğrenci sayısını arttırmak : Kültürel ve sosyal alanda başarılı olmuş kişileri okulumuzda misafir edip öğrencilerle tanıştırmak : Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak il içi ve dışında eğitim gezileri düzenlemek Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun olarak toplum hizmeti çalışmalarına ağırlık vermek Performans Göstergesi / Hedefi 1.4.1: Okulda düzenlenen sosyal-kültürel faaliyet sayısı 1.4.2.Resim,şiir,kompozisyon yarışmalarına katılım sayısı 1.4.3.Alınan derce ve ödüller

51 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI STRATEJİK AMAÇ 2.1. EĞİTİM ORTAMINI DÜZENLEMEK HEDEF 2.1.1: FİZİKİ YAPI PLANLAMASI YAPILARAK ÇEVRE VE HİJYENLE İLGİLİ YEREL VE ULUSAL DÜZEYDE HER YIL BİR PROJEYE KATILMAK Faaliyetler ve Projeler : Ön bahçede bulunan büst ve kaidelerin onarmak :Ön bahçede çiçeklendirme yapmak oyun parkı temin etmek :Bahçe ağaçlık alanının duvarının yükseltilmesi ve arka alanın kapatılması :Fen laboratuarını daha aktif hale getirmek :Arşivi yeniden düzenlemek  Performans Göstergesi / Hedefi 1.1.1: Başvurulan proje sayısı 1.1.2.Kabul edilen proje sayısı 1.1.3.Alınan ödül sayısı

52 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI STRATEJİK AMAÇ 2.1. EĞİTİM ORTAMINI DÜZENLEMEK HEDEF 2.1.2: Teknoloji Kullanımı, kaynak Ve Ekipmanlar İle Standartları Mümkün Olduğunca Yakalamak Üzere Öğretmenlere Her Yıl En Az 1 Eğitim Vermek Faaliyetler ve Projeler : Sarf malzemeleri ihtiyaçlarını düzenli takip ederek okulun hizmetine sunmak. :Görsel ve teknolojik materyal kullanımı ile ilgili olarak öğretmenlere yılda en az 1 eğitim vermek. Performans Göstergesi / Hedefi 2.1.1: Dönemlik sarf malzemesi gideri 2.1.2.Düzenlenen eğitim sayısı 2.1.3.Eğitime katılan öğretmen sayısı

53 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI STRATEJİK AMAÇ 2.1. EĞİTİM ORTAMINI DÜZENLEMEK HEDEF 2.1.3: TEKNOLOJİK MALZEMELERİN TEMİNİNİ % 50 DEN %100 E ÇIKARMAK Faaliyetler ve Projeler : Her sınıfa dizüstü bilgisayar almak : Dijital kamera ve ses sistemi almak Performans Göstergesi / Hedefi 2.3.1:Sınıflara alınan bilgisayar sayısı 2.3.2.Okuldaki kamera ve ses sitemi sayısı

54 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI STRATEJİK AMAÇ 2.2. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİ DÜZENLEMEK HEDEF 2.2.1: PAYDAŞLARA ULAŞIMI % 20 DEN % 60 A YÜKSELTMEK Faaliyetler ve Projeler : Öğrencilere ve velilere seminerler vermek : Velilere ve öğrencilere verilen danışmanlık hizmetini arttırmak Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile koordinasyon ve işbirliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının düzenlenmesi ve kaynak oda çalışmasına başlanılması. Performans Göstergesi / Hedefi 2.2.1: Öğrencilere düzenlenen düzenlenen seminer sayısı 2.2.2.Velilere düzenlenen seminer sayısı 2.2.3.Toplam veli sayısı/seminere katılan veli sayısı Toplam öğrenci sayısı/seminere katılan öğrenci sayısı 2.2.4.Verilen kaynak oda eğitimi saati 2.2.5.Danışan sayısı

55 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI STRATEJİK AMAÇ 2.3. OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK HEDEF 2.3.1: DÜZENLENEN FAALİYETLERE VELİ KATILIMINI % 20’DEN % 50 YE ÇIKARTMAK Faaliyetler ve Projeler : Okulda düzenlenen faaliyetlerin planlama ve organizasyon basamaklarını velilerle paylaşmak : Veli toplantı sayısını arttırmak :Veli katılımının sağlandığı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek. :Veli memnuniyeti anketi uygulamak Performans Göstergesi / Hedefi 2.1.1: Toplam veli sayısı/toplantılara katılan veli sayısı 2.1.2:Düzenlenen faaliyet sayısı

56 B.5. STRATEJİLER Akademik başarıyı arttırmak
1.1 Akademik başarıyı arttırmak Okulumuzda akademik başarıyı arttırmak adına Okul Rehberlik Servisi yardımıyla öğrencilerimize ve velilerimize yönelik seminerler düzenlenecek. Öğrencilerin düşük başarı gösterdiği derslere yönelik başarıyı artırıcı çalışmalar yapılacak. Her dersin sınavından sonra sorular incelenerek hata yapılan alanlar belirlenecek ve o alanlara tekrar ağırlık verilecek Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin BEP hazırlanarak destek eğitimleri hızlandırılacak 1.2 Okuma alışkanlığını geliştirmek Serbest etkinlikler dersinin haftada 1 saatini okumaya ayrılacaktır.Kütüphaneden yararlanmaları sağlanacaktır. Okul kütüphanesini zenginleştirmek için okul içi ve dışı (gerekirse kurumlarla işbirliği içerisinde) kitap toplama kampanyaları düzenlenecektir. Çocuk kitapları yazarları ile söyleşi ve imza günü düzenlenerek çocuklarımızın edebiyata ilgi duymaları sağlanacaktır. Okul içi bilgi-kültür yarışmaları projesiyle her sınıf seviyesinde eleme usulü ile okul içi bilgi-kültür yarışmaları düzenlenecektir. Okuma çeşitlendirilmesi için yeni faaliyet alanları belirlenecek. (Hızlı okuma, Kitap okuma, Şiir dinletileri, Yaratıcı yazarlık vb.) Sınıf kitaplıkları zenginleştirilecek.. 1.3 Sportif faaliyetleri arttırmak Sınıflar arası futbol müsabakaları projesiyle 3 ile 4. sınıflar seviyesinde spor müsabakaları düzenlenecektir. Okulun amatör spor kulüpleriyle işbirliği içerisinde olması sağlanacaktır Lisanslı öğrenci sayısı arttırılacaktır. Futbol takımı da kurulacak ve düzenlenen okullar arası müsabakalara katılım sağlanacaktır. 1.4 Sosyal-Kültürel faaliyetleri arttırmak Yerel ve ulusal düzeyde yapılan yarışmalara katılım sağlanarak,katılan öğrenci sayısı artırılacaktır. Kültürel ve sosyal alanda başarılı olmuş kişiler ile yazarların okulumuzda öğrencilerle buluşması sağlanacaktır. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun olarak eğitim gezileri düzenlenecek Toplum hizmeti çalışmalarına ağırlık verilecek.

57 B.5. STRATEJİLER Eğitim ortamlarını düzenlemek
2.1 Eğitim ortamlarını düzenlemek Okulumuzda fiziksel ve teknolojik açıdan gerekli onarım ve yenilemeler yapılarak çalışanların ve öğrencilerin ihtiyaçlarına daha fazla cevap veren,verimli bir eğitim yuvası haline getirilecektir. Çevre bilinci arttırılarak tüm çalışan,öğrenci ve velilerimizin katılımıyla bu yönde çalışmalar yapılacaktır. Öğretmenlerimizi daha donanımlı hale getirmek adına teknoloji kullanımı ile ilgili seminerler düzenlenecektir. 2.2 Rehberlik Hizmetlerini Düzenlemek Bu yıla kadar düzenli bir rehberlik hizmeti alamamış olan öğrenci ve velilerimize daha fazla ulaşabilmek için,veli ve öğrencilerimize yönelik seminerler düzenlenecektir. RAM ile işbirliğini maximum düzeyde tutarak kaynaştırma öğrencilerimiz için BEP geliştirilecektir. Olumlu yönde davranış değişikliği elde etmeye yönelik danışmanlık hizmetleri arttırılacaktır. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde kaynaştırma yöntemine öncelik verilecek . Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunları tespit edilecek ve sorunları ortadan kaldıracak önlemler alınacaktır. 2.3 Okul-Veli işbirliğini Geliştirmek Okul-veli işbirliği anlamında öncelikle okula güven ön plana alınmıştır.Buradan hareketle şube etkinliklerine velilerin davet edilecektir. Velilerin okul ve eğitimle ilgili beklentileri karşılanması sağlanacaktır. Velilerle işbirliği yapılarak sosyal sorumluluk projeleri geliştirilecektir.(Çiçeklendirme,ağaç dikme,kan bağışı projeleri gibi)

58 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
3. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME

59 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
AÇIKLAMA Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okulumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerimize göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen aksaklıkları nedenlerini açıkladığımız, okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Faaliyet raporları ise yıllık hazırlanacaktır.

60 Akademik Başarıyı Artırmak
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Akademik Başarıyı Artırmak ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI Stratejik Amaç 1: Akademik başarıyı arttırmak Stratejik Hedef 1.1.: Plan dönemi sonuna kadar her yıl öğrenci akademik başarısını önceki eğitim öğretim yılına göre arttırmak Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan-mama nedeni Öneriler Öğrencilerin başarı durumlarının tespiti ve analizi 01/ /2019 Fatih GÖKALP Selma OZAN Meltem AYHÜN Ders Öğretmenleri 7.900 TL Her dönem sonu Tüm derslerin öğrenci not ortalamaları Not ortalamaları genel okul not ortalamasınınaltında olan öğrenciler ve sayıları Sınıflar arası başarı ortalamaları BEP planı sayısı Devam ediyor Öğrencilerin düşük başarı gösterdiği derslere yönelik etüt vb çalışmalar Ders Yılı İçerisinde Devam Ediyor Her dersin sınavından sonra sorulardaki hataların tespiti ve eksikliklerin giderilmesi 09/ /2019 Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere BEP hazırlanarak destek eğitimlerinin hızlandırılması 10/ /2019 Ders Yılı başında ve içerisinde Yapıldı-Devam ediyor

61 Öğrencilerimizde Okuma Beceri Ve Alışkanlığını Yaygınlaştırmak
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrencilerimizde Okuma Beceri Ve Alışkanlığını Yaygınlaştırmak ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI Stratejik Amaç 2: Öğrencilerimizde okuma beceri ve alışkanlıklarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak Stratejik Hedef 2.1.: Her öğrenci için okunan kitap sayısını her yıl % 10artırmak Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyette n Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliye ti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamla n-mama nedeni Öneriler Türkçe dersinin haftada 1 saatini okumaya ayırmak 01/ /2019  Mesut ER Selvi Nur Kuyu Şehriban TAŞDELEN Özlem ŞENER Ders Öğretmenleri 12.600, TL Ders yılı içerisinde Yıl sonunda okunan toplam kitap sayısı/toplam öğrenci sayısı Sınıf kitaplıklarındaki kitap sayısı Kütüphanedeki kitap sayısı Sınıflar arası kitap okuma ortalamaları Devam ediyor Okul kütüphanesi zenginleştirmek için kitap toplama kampanyaları başlatmak 09/ /2016 1. Dönem başı Devam Ediyor Sınıf kitaplıklarını zenginleştirmek 09/ /2011 Her dönem sonu Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak 04/ /2014 2. dönem sonu Devam ediyor

62 Sportif Faaliyetleri Artırmak
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sportif Faaliyetleri Artırmak ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI Stratejik Amaç 3: Sportif faaliyetleri arttırmak. Stratejik Hedef 3.1: Her yıl sportif faaliyet sayısını %2 oranında arttırmak Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/ birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan- mama nedeni Öneriler Okul bahçesine sportif ekipmanları kazandırmak,varolanları yenilemek 06/ /2016 Naci YILDIRIM İlhan YILMAZ Fatma GÜNDAR Onur ÇITIR TL Öğretim Yılı içerisinde Sportif faaliyet alanı sayısı Okulda kurulan takım sayısı Okulda düzenlenen müsabaka sayısı Müsabakalara katılan öğrenci sayısı Katılım sonucu elde edilen derce ve ödüller Lisanslı öğrenci sayısı Devam Ediyor Futbol takımları kurmak müsabakalar düzenlemek 04/2015 2.dönem Satranç turnuvası düzenlemek 05/ /2016 2. dönem sonu Lisanslı öğrenci sayısını arttırmak 01/ /2019 2.dönem sonu Devam ediyor Derece alan öğrencileri ödüllendirmek Her dönem sonu Yıl sonu

63 Sosyal Kültürel Faaliyetlere Katılımı Artırmak
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sosyal Kültürel Faaliyetlere Katılımı Artırmak ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI Stratejik Amaç 4: Sosyal,Kültürel faaliyetleri arttırmak Stratejik Hedef 4.1: Her yıl en az 5 sosyal-kültürel faaliyete katılmak veya düzenlemek Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamaml an- mama nedeni Öneriler Yerel ve ulusal düzeyde kompozisyon,şiir ve resim yarışmasına katılan öğrenci sayısını artırmak 10/ /2011 Fatih GÖKALP Selvi Nur KUYU Özlem ŞENER Gülfer CAN 5.300T L 2.dönem sonu Okulda düzenlenen sosyal-kültürel etkinlik sayısı Şiir,resim ve kompozisyon yarışmalarına katılım sayısı Alınan derce ve ödüller Devam Ediyor Kültürel ve sosyal alanda başarılı olmuş kişileri okulumuza misafir edip öğrencilerle tanıştırmak 05/ /2014 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak il içi ve dışında eğitim gezileri düzenlemek 05/ /2011 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun olarak toplum hizmeti çalışmalarına ağırlık vermek 04/ /2011

64 Eğitim Ortamını Düzenlemek
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Eğitim Ortamını Düzenlemek ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİME DESTEK TEMASI Stratejik Amaç 1: Eğitim ortamlarını düzenlemek. Stratejik Hedef 1.1: Fiziki yapı planlaması yaparak beslenme,çevre ve hijyenle ilgili her yıl 1 projeye katılmak Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan- mama nedeni Öneriler Ön bahçede bulunan büst ve kaidelerin onarmak 05/ /2015 Mesut ER Okul Aile Birliği Onur ÇITIR Cengiz TOPALLAR H.Mehmet KIRMIZIGÜL Şevket YILMAZTÜRK Bayram UYSAL TL 1.dönem sonu Başvurulan proje sayısı Kabul edilen proje sayısı Alınan ödül sayısı Başlamadı Ön bahçede çiçeklendirme yapmak ve oyun parkı temin etmek 03/ /2016 1. dönem sonu Devam Ediyor Bahçe ağaçlık alanının duvarının yükseltilmesi ve arka alanın kapatılması 06/ /2017 Fen Laboratuarını daha aktif hale getirmek 09/ /2016   Dönem sonu Arşivi yeniden düzenlemek 11/2016

65 Eğitim Ortamını Düzenlemek
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Eğitim Ortamını Düzenlemek ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİME DESTEK TEMASI Stratejik Amaç 2: Eğitim ortamlarını düzenlemek Stratejik Hedef 2.2: Teknoloji kullanımı kaynak ve ekipmanlar ile standartları mümkün olduğunca yakalamak üzere öğretmenlere her yıl en az 1 eğitim vermek Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan-mama nedeni Öneriler Sarf malzemesi ihtiyaçlarını düzenli takip ederek okulun hizmetine sunmak 09/ /2019 Okul Aile Birliği Yasin DOĞRU Ayhan GÜRCAN 20,500 TL Her dönem sonu Düzenlenen eğitim sayısı Eğitimlere katılan öğretmen sayısı Dönemlik Sarf Malzemesi Gideri Devam ediyor Görsel ve teknolojik materyal kullanımı ile ilgili olarak öğretmenlere yılda en az 1 eğitim vermek

66 Teknolojik Malzeme ve Araç Gereçlerin Temini
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Teknolojik Malzeme ve Araç Gereçlerin Temini ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞTİME DESTEK TEMASI Stratejik Amaç 1: Eğitim ortamlarını düzenlemek Stratejik Hedef 1.1: Teknolojik malzemelerin teminini % 50 den % 100 e çıkarmak Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan-mama nedeni Öneriler Her sınıfa dizüstü bilgisayar temin etmek 01/ /2017 Okul Aile Birliği Mesut ER Fatih GÖKALP TL 2.Dönem sonu Sınıflara alınan bilgisayar sayısı Okuldaki kamera ve ses sistemi sayısı Devam ediyor Dijital kamera ve ses sistemi almak 09/ /2018 2. dönem sonu Devam Ediyor

67 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerini Düzenlemek
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerini Düzenlemek ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİME DESTEK TEMASI Stratejik Amaç 2: Rehberlik hizmetlerini düzenlemek Stratejik Hedef 2.1 Rehberlik hizmetlerinde paydaşlara ulaşımı %20’den %60’a yükseltmek. Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan-mama nedeni Öneriler Öğrenci ve velilere seminerler vermek 05/2015 06/2019  Fatih GÖKALP Selma OZAN Her dönem sonu Toplam seminere katılan öğrenci sayısı Toplam seminere katılan veli sayısı Düzenlenen seminer sayısı Verilen kaynak oda eğitimi saati Danışan sayısı Devam ediyor Veli ve öğrencilere verilen danışmanlık hizmetini arttırmak  01/2015 09/2019 Devam Ediyor RAM ile koordinasyon ve işbirliğini arttırmak 01/2015 BEP leri düzenlemek ve kaynak oda eğitimini başlatmak 09/2016 

68 Okul – Veli İşbirliğini Sağlamak
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Okul – Veli İşbirliğini Sağlamak ŞEHİT YUSUF TUNA GÜZEY İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİME DESTEK TEMASI Stratejik Amaç :3 Okul-Veli işbirliğini arttırmak Stratejik Hedef 2.1 Düzenlenen faaliyetlere veli katılımını %20’den %50’ye çıkarmak Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan-mama nedeni Öneriler Okulda düzenlenen faaliyet ve projelerin planlama ve organizasyon basamaklarını velilerle paylaşmak 01/09/ /06/2019 Cengiz TOPALLAR Selma OZAN Okul Aile Birliği Öğretmenler 400 ,00 TL 2. dönem sonu Toplam veli sayısı/toplantılara katılan veli sayısı Düzenlenen seminer sayısı Devam ediyor Veli toplantılarını arttırmak 03/ /2019 Devam Ediyor Veli katılımının sağlandığı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek. 09/ /2016 Veli memnuniyet anketi uygulamak 06/ /2016

69 MALİYET TABLOSU Eğitim Öğretim Teması EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI
STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet veya Projeler Sorumlu Ekip 2011 2012 2013 2014 MALİYE Tİ Plan Dönemi sonuna kadar her yıl öğrenci akademik başarısını önceki eğitim öğretim yılına göre artırmak : Öğrencilerin başarı durumlarının tespiti ve analizi :Öğrencilerin düşük başarı gösterdiği derslere yönelik etüt vb çalışmaların yapılması :Her dersin sınavından sonra soruların dağıtılarak eksiklik ve hataların ayrıntılı tespiti :Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin bireyselleştirilmiş planlarının hazırlanarak destek eğitimlerinin hızlandırılması Fatih GÖKALP Selma OZAN Meltem AYHÜN Ders Öğretmenleri 3000 3100 3300 3500 7900 1.2.1: Her öğrenci için okunan kitap sayısını her yıl % 10artırmak . : Türkçe dersinin haftada 1 saatini okumaya ayırmak. : Okul kütüphanesini zenginleştirmek için kitap toplama kampanyaları başlatmak : Sınıf kitaplıklarını zenginleştirmek. :Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak.  Mesut ER Cengiz TOPALLAR Selvi Nur Kuyu Şehriban TAŞDELEN Özlem ŞENER 8000 200 12600 Her yıl sportif faaliyet sayısını % 20 arttırmak : Okul bahçesine sportif ekipmanları kazandırmak,var olanları yenilemek : Futbol takımları kurmak ve müsabakalar düzenlemek. : Satranç turnuvası düzenlemek : Lisanslı öğrenci sayısının arttırmak Derece alan öğrencileri ödüllendirmek.  Naci YILDIRIM İlhan YILMAZ Fatma GÜNDAR Onur ÇITIR 12000 1.4.1 Her yıl en az 5 sosyal- kültürel faaliyete katılmak veya düzenlemek. : Yerel , ulusal düzeyde kompozisyon,şiir ve resim yarışmalarına katılan öğrenci sayısını arttırmak : Kültürel ve sosyal alanda başarılı olmuş kişileri okulumuzda misafir edip öğrencilerle tanıştırmak : Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak il içi ve dışında eğitim gezileri düzenlemek Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun olarak toplum hizmeti çalışmalarına ağırlık vermek Selvi Nur KUYU Gülfer CAN 1200 1300 1400 5300

70 MALİYET TABLOSU Eğitime Destek Teması Devamı EĞİTİME DESTEK TEMASI
STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet veya Projeler Sorumlu Ekip 2016 2017 2018 2019 MALİYETİ 2.1.1 Fiziki yapı planlaması yapılarak çevre ve hijyenle ilgili yerel ve ulusal düzeyde her yıl bir projeye katılmak 2.1.1.Ön bahçede bulunan büst ve kaideleri onarmak. 2.1.2.Ön bahçede çiçeklendirme yapmak ve oyun parkı temin etmek. 2.1.4.Fen laboratuarını daha aktif hale getirmek. 2.1.5.Arşivi yeniden düzenlemek. 2.1.6.Okul ağaçlık alanının duvarlarını yükseltmek Mesut ER Okul Aile Birliği Onur ÇITIR Cengiz TOPALLAR 7000 10000 5000 32000 2.1.2.Teknoloji kullanımı,kaynak ve ekipmanlar ile standartları mümkün olduğunca yakalamak üzere öğretmenler her yıl en az 1 eğitim vermek. 2.2.1.Sarf malzemesi ihtiyaçlarını düzenli takip ederek okulun hizmetine sunmak. 2.2.3.Görsel ve teknolojik materyal kullanımı ile ilgili olarak öğretmenlere yılda en az 1 eğitim verilmesi. Yasin DOĞRU Cengiz TOPALLAR 3000 4000 6000 18000 Teknolojik malzemelerin teminini %50’den %100’e çıkarmak 2.3.1.Her sınıfa bir dizüstü bilgisayar temin etmek 2.3.2.Dijital kamera ve ses sistemi almak 20000 2000 31000 2.2.1. Rehberlik hizmetlerinde paydaşlara ulaşımı %20’den %60’a yükseltmek. 2.4.1.Öğrenci ve velilere seminerler vermek 2.4.2.Veli ve öğrencilere verilen danışma hizmetlerini arttırmak 2.4.3.RAM ile koordinasyon ve işbirliğini arttırmak 2.4.4.BEP lerin düzenlenmesi ve kaynak oda çalışmalarına başlanması Selma OZAN F.Kürşad Seçilmiş Meltem AYHÜN

71 2.3.1.Düzenlenen faaliyetlere velilerin katılımı %20 iken %50 'ye
MALİYET TABLOSU Eğitime Destek Teması Devamı Maliyet Tablosu Eğitime Destek Teması 2.3.1.Düzenlenen faaliyetlere velilerin katılımı %20 iken %50 'ye çıkarmak : Okulda düzenlenen faaliyetlerin planlama ve organizasyon basamaklarını velilerle paylaşmak : Veli toplantı sayısını arttırmak :Veli katılımının sağlandığı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek. :Veli memnuniyeti anketi uygulamak Cengiz TOPALLAR Selma OZAN Okul Aile Birliği Öğretmenler 100 400 TOPLAM MALİYET 81000 TL 2.2.1.Rehberlik hizmetlerinde paydaşlara ulaşımı %20’den %60’a yükseltmek


"T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları