Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B. anthracis Şarbon etkeni Bu cins sporlu, aerobik- fakültatif anaerop

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B. anthracis Şarbon etkeni Bu cins sporlu, aerobik- fakültatif anaerop"— Sunum transkripti:

1 B. anthracis Şarbon etkeni Bu cins sporlu, aerobik- fakültatif anaerop
Gram (+) çomaklar yer alır (Tus). Şarbon etkeni Büyük, bambu kamışı gibi çomaklar En önemli virulans özellikleri kapsül ve toksini Virulans faktörleri plazmidlerle kodlanır Spor makrofajla alınır ve makrofajlar hastalık oluşumunda önemli

2 Kapsül; D- glutamik asit (protein)
Protektif antijen + lethal faktör+ ödem faktörü). Faktörler tek başına etkisiz D-glutamik asid yapısında

3 PA toksinde temel komponent
PA hedef hücre reseptörüne bağlanarak proteolitik enzimlerle iki parçaya ayırır. Büyük parça EF (ödem) ve LF (letal)’nin bağlanma yeridir. Sonuçta ödem faktörü adenilat siklazı aktive eder, lethal faktör+protektif antijen fareyi öldürebilir sonuçta cAMP artışı ve ödem

4 Pathogenez (ödem faktör: EF)
cAMP EF Calm Adenylate cyclase

5 Pathogenez (lethal faktör: LF) =Sitokin salınır
cytokines PA LF LF

6 Sporlar toprakta yıllarca canlı
Aslında ot yiyen hayvanların hastalığı insan için zoonoz

7 Deri şarbonu En sık şekli En sık el, kol, boyun, yüz bölgelerinde
Giriş yerinde papül, püstül sonrası nekrotik ülser (Malign püstül) Lezyonun ağrısız olması tipik(TUS)

8

9 Kanlı eksudada çok az hücre, birkaç BK ve KK ile bol basil (TUS)
Çevrede belirgin ödem, lenfadenit gelişir. Genelde bakteriyemi olmaz. Tedavisiz olgularda mortalite %20

10 Akciğer şarbonu Yün ile uğraşanlarda sık görülür.
Genelde solunum yolundan alınmasıyla oluşur. Yün ile uğraşanlarda sık görülür. Genelde öldürücü Mediastinal kanama ile bir arada pnömoni gelişir.

11 Barsak şarbonu Kontamine besinlerin alınmasıyla
En nadir form Hastalıklı olsa da iyi pişirilmiş hayvan etinin yenmesi ile bulaş olmaz. İleum ve çekumda toksin etkisi ile ülserler Toksik tablo, akut batın, kanlı kusma ve diyare ile olguların 1/3-2/3’ü kaybedilir. Ayrıca sepsis ve menenjit tabloları da

12 Tanı Adi besiyerlerinde ürer. Hareketsiz olması
Lezyondan alınan seröz sıvıda az sayıda lökosit ve kapsüllü büyük gram (+) çomaklar (TUS). Adi besiyerlerinde ürer. Hareketsiz olması Kapsül metilen mavisi ile (M’fadyen) boyanır

13 Penisiline duyarlılık ayırt edici
Jeloz besiyerinde “medusa başı” şeklinde koloniler, yarı katı besiyerlerinde ters çam ağacı görüntüsü tanıda faydalı Patojenite amacıyla fare deneyleri Penisiline duyarlılık ayırt edici

14 Tedavi Protektif antijen kullanılarak etkili aşı
Cerrahi girişim uygulanmamalı En uygun tedavi penisilin Penisiline dirençli bakteriler belirlenmiştir Bu olgularda siprofloksasin seçeneği Bu ilaçlar profilaktik olarak kullanılabilir Biyolojik silah olarak kullanımı gündeme gelmiştir. Protektif antijen kullanılarak etkili aşı  

15 Clostridium tetani

16 C.tetani

17 Glisin ile, Kasılmanın İnhibisyonu

18 Glisin ile, Kasılmanın İnhibisyonu

19 Glisin ile, Kasılmanın İnhibisyonu

20 Glisin ile, Kasılmanın İnhibisyonu

21 Glisin ile, Kasılmanın İnhibisyonu

22 GT1-GR Ca++ Ca++ Ca++ Ca++

23 Glisin Blokajı G A A A A A A A A

24 Genel Tetanoz Ateş yok, bilinç açık
İlk başlayan, en son biten: Trismus Risus sardonicus Opistotonus Kasılarak asfiksi

25 Diğer Tetanoz Tabloları
Lokal Sefalik Yedinci gün hastalığı (THIG!)

26 Tetanoz-Tedavi Hibernasyon … Diazepam
Gevşetme … NM kavşak blokörleri, Baklofen Yara tedavisi + THIG + Aşı Metronidazol (penisilin … GABA antagonisti) Morfin/Labetolol (a1+b blokör)

27 Tetanoz İmmünizasyonu

28 Normalde Adale Kasılması
Ach

29 Normalde Adale Kasılması
Ach Normalde Adale Kasılması

30 Normalde Adale Kasılması
Ach

31 Normalde Adale Kasılması
Ach Ach Ach Ach Ach

32 Botulizmde…

33 Botulizmde “Kasılamama”
Ach

34 Botulizm Besin zehirlenmesi: A, B, E, F Yara botulizmi: A, B
GİS irritasyonu  Nörolojik tablo Yara botulizmi: A, B Direkt nörolojik tablo İnfant botulizmi: A, B Bal, mama  Konstipasyon  Nörolojik

35 Botulizm Ağız kuruluğu, gastralji Bulanık görme (akomodasyon felci)
Pitoz, midriyaz Kabızlık  Besin zehirlenmesi Paralizi  Asfiksi  Ölüm

36 Botulizmde Kuru Mukoza

37 İlk Nörolojik Belirti Botulizm gözden başlar Akomodasyon paralizisi

38 Botulizm-Tedavi Kusturulur (erken olgularda) Bikarbonatlı mide lavajı
A+B+E trivalan antitoksik serum Ventilatör desteği

39

40 Gazlı Gangren Etkenleri
En çok; C.perfringens Spontan; C.septicum Barsak perforasyonu, batın apsesi; C.ramosum

41 C.perfringens-Virülans
Alfa toksin (Lesitinaz, fosfolipaz-C) Miyonekroz Hemoliz Teta toksin (perfringolizin-O) Letal etki Iota  Cilt nekrozu

42 Klostridyal Miyonekroz
Drenajda lökosit az Ateş beklenenden düşük Derin anemi Adale içinde gaz birikimi Oldukça toksik tablo

43 Gazlı Gangren

44 Gazlı Gangren Tanısı Ciltaltı Amfizemi Gazlı Gangren Piyojen Bakteri

45 Çok Bakteri, Yok Nötrofil

46 Klostridyal Miyonekroz-Tedavi
Geniş debridman Antimikrobiyal; Penisilin-G ve/veya Klindamisin HBO

47 Diğer Klostridyal İnfeksiyonlar
Diğer Yumuşak Doku İnfeksiyonları: Sellülit Fasiit Besin Zehirlenmesi (6-18 saat, sulu, enterit) Nekrotizan Enterit: Karın ağrısı, kanlı diyare, şok, peritonit

48 C.difficile-PMK Barsak

49 Psödomembranöz Kolit Barsak

50 Psödomembranöz Kolit Barsak

51 B A C.difficile Barsak Epitel Hücresi

52 A B Barsak Epitel Hücresi Barsak epiteline yapışma, cAMP 
C.difficile B A Barsak Epitel Hücresi A Barsak epiteline yapışma, cAMP  B Sitopatik etki

53 Psödomembranöz Kolit (Patogenez)

54 Psödomembranöz Kolit (C.difficile)
Dışkı + İnsan Doku Kültürü Toksin B Sitotoksisitesi

55 Ne Öğrendik? Bacillus anthracis: Bacillus cereus:
Santral sporlu (ARB), bambu kamışı, ondüle saç Ekzotoksinleri (PA+EF+LF) Ağrısız yara (kara kabuk), ödem (veziküllü) Bacillus cereus: Emetik (pirinç kızartma, ısıya dirençli toksin yutulması) Enterit (sporlu et, bakteri yutulması) Terminal sporlu gram pozitif basil  C.tetani Spinal kordda glisin blokajı  C.tetani Yenidoğan tetanozu  Emememe Tetanojen yaralanmada geç başvuru: Yara temizliği+THIG+Aşı+Metronidazol

56 Ne Öğrendik? İnsanda parçalanmayan toksin  Botulinum
Adalede Ach deşarjını önleyen toksin  Botulinum Hayat kurtarıcı antitoksinler: THIG (yenidoğanda) Botulinum Difteri Alfa toksin  C.perfringens  Gazlı gangren toksini Alfa toksin ne yapar?  Hemoliz, nekroz Gazlı gangrenin en sık nedeni  Travma Gazlı gangrenin en sık etkeni  C.perfringens Spontan gazlı gangren  C.septicum

57 Ne Öğrendik? Clostridium ramosum  Süpürasyon
Lökosit yok, bakteri çok  Gazlı gangren Bakteri yok, lökosit çok  Lejyoner hastalığı Antibiyotik kullanımı, ishal  Clostridium difficile Hastane kökenli en sık ishal  Psödomembranöz kolit Psödomembranöz kolit tanısı  Toksinin gösterilmesi Psödomembranöz kolit tedavisi  Metronidazol Ciddi psödomembranöz kolit  Oral vankomisin


"B. anthracis Şarbon etkeni Bu cins sporlu, aerobik- fakültatif anaerop" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları