Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 B. anthracis Bu cins sporlu, aerobik- fakültatif anaerop Gram (+) çomaklar yer alır (Tus). Şarbon etkeni Büyük, bambu kamışı gibi çomaklar En önemli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 B. anthracis Bu cins sporlu, aerobik- fakültatif anaerop Gram (+) çomaklar yer alır (Tus). Şarbon etkeni Büyük, bambu kamışı gibi çomaklar En önemli."— Sunum transkripti:

1 1 B. anthracis Bu cins sporlu, aerobik- fakültatif anaerop Gram (+) çomaklar yer alır (Tus). Şarbon etkeni Büyük, bambu kamışı gibi çomaklar En önemli virulans özellikleri kapsül ve toksini Virulans faktörleri plazmidlerle kodlanır Spor makrofajla alınır ve makrofajlar hastalık oluşumunda önemli

2 2 Kapsül; D- glutamik asit (protein) Protektif antijen + lethal faktör+ ödem faktörü). Faktörler tek başına etkisiz

3 3 PA toksinde temel komponent PA hedef hücre reseptörüne bağlanarak proteolitik enzimlerle iki parçaya ayırır. Büyük parça EF (ödem) ve LF (letal)’nin bağlanma yeridir. Sonuçta ödem faktörü adenilat siklazı aktive eder, lethal faktör+protektif antijen fareyi öldürebilir sonuçta cAMP artışı ve ödem

4 4 PA EF Pathogenez ( ödem faktör: EF ) EF Calm Adenylate cyclase cAMP H2OH2O

5 5 PA LF Pathogenez (lethal faktör: LF) =Sitokin salınır LF cytokines

6 6 Sporlar toprakta yıllarca canlı Aslında ot yiyen hayvanların hastalığı insan için zoonoz

7 7 Deri şarbonu En sık şekli En sık el, kol, boyun, yüz bölgelerinde Giriş yerinde papül, püstül sonrası nekrotik ülser (Malign püstül) Lezyonun ağrısız olması tipik (TUS)

8 8

9 9 Kanlı eksudada çok az hücre, birkaç BK ve KK ile bol basil (TUS) Çevrede belirgin ödem, lenfadenit gelişir. Genelde bakteriyemi olmaz. Tedavisiz olgularda mortalite %20

10 10 Akciğer şarbonu Genelde solunum yolundan alınmasıyla oluşur. Yün ile uğraşanlarda sık görülür. Genelde öldürücü Mediastinal kanama ile bir arada pnömoni gelişir.

11 11 Barsak şarbonu Kontamine besinlerin alınmasıyla En nadir form Hastalıklı olsa da iyi pişirilmiş hayvan etinin yenmesi ile bulaş olmaz. İleum ve çekumda toksin etkisi ile ülserler Toksik tablo, akut batın, kanlı kusma ve diyare ile olguların 1/3-2/3’ü kaybedilir. Ayrıca sepsis ve menenjit tabloları da

12 12 Tanı Lezyondan alınan seröz sıvıda az sayıda lökosit ve kapsüllü büyük gram (+) çomaklar (TUS). Adi besiyerlerinde ürer. Hareketsiz olması Kapsül metilen mavisi ile (M’fadyen) boyanır

13 13 Jeloz besiyerinde “medusa başı” şeklinde koloniler, yarı katı besiyerlerinde ters çam ağacı görüntüsü tanıda faydalı Patojenite amacıyla fare deneyleri Penisiline duyarlılık ayırt edici

14 14 Tedavi Cerrahi girişim uygulanmamalı En uygun tedavi penisilin Penisiline dirençli bakteriler belirlenmiştir Bu olgularda siprofloksasin seçeneği Bu ilaçlar profilaktik olarak kullanılabilir Biyolojik silah olarak kullanımı gündeme gelmiştir. Protektif antijen kullanılarak etkili aşı

15 Clostridium tetani

16 C.tetani

17 Glisin ile, Kasılmanın İnhibisyonu G A A A A A A A A

18 A A A A A A A A G

19 A A A A A A A A G

20 A A A A A A A A GGGGGGGG

21 A A A A A A A A G G G G G G G G

22 GT1-GR Ca ++

23 Glisin Blokajı A A A A A A A A G

24 Genel Tetanoz Ateş yok, bilinç açık İlk başlayan, en son biten: Trismus Risus sardonicus Opistotonus Kasılarak asfiksi

25 Diğer Tetanoz Tabloları Lokal Sefalik Yedinci gün hastalığı (THIG!)

26 Tetanoz-Tedavi Hibernasyon … Diazepam Gevşetme … NM kavşak blokörleri, Baklofen Yara tedavisi + THIG + Aşı Metronidazol (penisilin … GABA antagonisti) Morfin/Labetolol (  1+  blokör)

27 Tetanoz İmmünizasyonu

28 Normalde Adale Kasılması Ach

29 Ach

30 Ach

31 Ach AchAch Ach Ach

32 Botulizmde…

33 Botulizmde “Kasılamama” Ach

34 Botulizm Besin zehirlenmesi: A, B, E, F GİS irritasyonu  Nörolojik tablo Yara botulizmi: A, B Direkt nörolojik tablo İnfant botulizmi: A, B Bal, mama  Konstipasyon  Nörolojik

35 Botulizm Ağız kuruluğu, gastralji Bulanık görme (akomodasyon felci) Pitoz, midriyaz Kabızlık  Besin zehirlenmesi Paralizi  Asfiksi  Ölüm

36 Botulizmde Kuru Mukoza

37 İlk Nörolojik Belirti Botulizm gözden başlar Akomodasyon paralizisi

38 Botulizm-Tedavi Kusturulur (erken olgularda) Bikarbonatlı mide lavajı A+B+E trivalan antitoksik serum Ventilatör desteği

39

40 Gazlı Gangren Etkenleri En çok; –C.perfringens Spontan; –C.septicum Barsak perforasyonu, batın apsesi; –C.ramosum

41 C.perfringens-Virülans Alfa toksin (Lesitinaz, fosfolipaz-C) –Miyonekroz –Hemoliz Teta toksin (perfringolizin-O) –Letal etki Iota  Cilt nekrozu

42 Klostridyal Miyonekroz Drenajda lökosit az Ateş beklenenden düşük Derin anemi Adale içinde gaz birikimi Oldukça toksik tablo

43 Gazlı Gangren

44 Gazlı Gangren Tanısı PiyojenBakteri GazlıGangrenCiltaltıAmfizemi

45 Çok Bakteri, Yok Nötrofil

46 Klostridyal Miyonekroz-Tedavi Geniş debridman Antimikrobiyal; –Penisilin-G ve/veya Klindamisin HBO

47 Diğer Klostridyal İnfeksiyonlar Diğer Yumuşak Doku İnfeksiyonları: –Sellülit –Fasiit Besin Zehirlenmesi (6-18 saat, sulu, enterit) Nekrotizan Enterit: –Karın ağrısı, kanlı diyare, şok, peritonit

48 Barsak C.difficile-PMK

49 Barsak Psödomembranöz Kolit

50 Barsak

51 Barsak Epitel Hücresi C.difficileB A

52 C.difficileA Barsak epiteline yapışma, cAMP  B Sitopatik etki BA

53 Psödomembranöz Kolit (Patogenez)

54 Psödomembranöz Kolit (C.difficile) Dışkı + İnsan Doku Kültürü Toksin B Sitotoksisitesi

55 Ne Öğrendik? Bacillus anthracis: –Santral sporlu (ARB), bambu kamışı, ondüle saç –Ekzotoksinleri (PA+EF+LF) –Ağrısız yara (kara kabuk), ödem (veziküllü) Bacillus cereus: –Emetik (pirinç kızartma, ısıya dirençli toksin yutulması) –Enterit (sporlu et, bakteri yutulması) Terminal sporlu gram pozitif basil  C.tetani Spinal kordda glisin blokajı  C.tetani Yenidoğan tetanozu  Emememe Tetanojen yaralanmada geç başvuru: –Yara temizliği+THIG+Aşı+Metronidazol

56 Ne Öğrendik? İnsanda parçalanmayan toksin  Botulinum Adalede Ach deşarjını önleyen toksin  Botulinum Hayat kurtarıcı antitoksinler: –THIG (yenidoğanda) –Botulinum –Difteri Alfa toksin  C.perfringens  Gazlı gangren toksini Alfa toksin ne yapar?  Hemoliz, nekroz Gazlı gangrenin en sık nedeni  Travma Gazlı gangrenin en sık etkeni  C.perfringens Spontan gazlı gangren  C.septicum

57 Ne Öğrendik? Clostridium ramosum  Süpürasyon Lökosit yok, bakteri çok  Gazlı gangren Bakteri yok, lökosit çok  Lejyoner hastalığı Antibiyotik kullanımı, ishal  Clostridium difficile Hastane kökenli en sık ishal  Psödomembranöz kolit Psödomembranöz kolit tanısı  Toksinin gösterilmesi Psödomembranöz kolit tedavisi  Metronidazol Ciddi psödomembranöz kolit  Oral vankomisin


"1 B. anthracis Bu cins sporlu, aerobik- fakültatif anaerop Gram (+) çomaklar yer alır (Tus). Şarbon etkeni Büyük, bambu kamışı gibi çomaklar En önemli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları