Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ Ülkenizde ya da coğrafi bölgenizde turizm ne kadar önemlidir? Şehrinizde ya da kasabanızdaki mevcut istihdamın ne kadarlık kısmı turizm ile.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ Ülkenizde ya da coğrafi bölgenizde turizm ne kadar önemlidir? Şehrinizde ya da kasabanızdaki mevcut istihdamın ne kadarlık kısmı turizm ile."— Sunum transkripti:

1

2

3 GİRİŞ Ülkenizde ya da coğrafi bölgenizde turizm ne kadar önemlidir? Şehrinizde ya da kasabanızdaki mevcut istihdamın ne kadarlık kısmı turizm ile ilişkili işletmeler tarafından sağlanmaktadır? Turistlerin bölgenizi ziyaretleri sırasında mal ve hizmet satın alma yoluyla ödediği vergiler, vergi gelirlerinde ne kadarlık bir artış yaratmaktadır?

4 GİRİŞ Bu soruların cevapları her ne olursa olsun, dünya genelinde turizmin muazzam bir ekonomik etkisi vardır…

5 GİRİŞ

6 GİRİŞ

7 EKONOMİK BÜYÜME VE CANLILIK AÇISINDAN TURİZME BAKIŞ
Ülkeler gittikçe artan oranda turizmin gelişimini ekonomik refahı artırıcı bir unsur olarak değerlendirmektedirler. Turizmin gelişimi üzerine bireyler, özel ilgi grupları, hükûmet yetkilileri ve organları tarafından yapılmakta olan tartışmalar sonuçta politik eylemlere yansımaktadır.

8 EKONOMİK BÜYÜME VE CANLILIK AÇISINDAN TURİZME BAKIŞ
Ekonomi “insanların kısıtlı kaynakları ile ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı seçimlerini anlamak üzerine araştırmalar yapan bir sosyal bilimdir.”

9 finansal kaynaklarıdır.
EKONOMİK BÜYÜME VE CANLILIK AÇISINDAN TURİZME BAKIŞ Turizm işletmesinden faydalananlar ve tedarikçiler açısından kısıtlı kaynaklar; yeterli ve kaliteli insan kaynakları ile işini geliştirmek için borçlanma ya da hisse satışı ile elde edilebilen finansal kaynaklarıdır.

10 EKONOMİK BÜYÜME VE CANLILIK AÇISINDAN TURİZME BAKIŞ
Mukayeseli Üstünlük Birçok belde, kasaba, şehir ve hatta ülke genelinde, ziyaretçi çeken kaynaklardaki gelişimin yerel halkın refahına ilave katkı sağladığı saptanmıştır. Ekonomik kararlar mukayeseli üstünlük olarak adlandırılan kavrama dayanmaktadır.

11 Birincisi, bölge turizm açısından özellikle cazip olabilir
EKONOMİK BÜYÜME VE CANLILIK AÇISINDAN TURİZME BAKIŞ Mukayeseli Üstünlük Turizm, diğer endüstriler üzerinde iki şekilde mukayeseli üstünlük sağlayabilir. Birincisi, bölge turizm açısından özellikle cazip olabilir

12 EKONOMİK BÜYÜME VE CANLILIK AÇISINDAN TURİZME BAKIŞ
Mukayeseli Üstünlük İkinci olarak, kalkınma açısından başka bir alternatifin olmadığı durumlarda turizmin gelişimi en doğru seçenek olabilir.

13 EKONOMİK BÜYÜME VE CANLILIK AÇISINDAN TURİZME BAKIŞ
Turizm ve Döviz Kurları Bir ülkenin uluslararası turizm düzeyini etkileyen en önemli faktörlerden biri de göreceli döviz kuru, yani ülke parasının diğer ülkelerin parası karşısındaki değeridir.

14 ÇARPAN KAVRAMI Turizm harcamaları bir destinasyon için neden önemlidir? Bu harcamalar ne kadar fayda sağlarlar? Turizmin ekonomi üzerine etkisine ilişkin en yaygın kavramlardan birisi çarpan kavramıdır.

15 ÇARPAN KAVRAMI Turizmin İhracaat Potansiyelinin Kavranması
Ne Ekersen Onu Biçersin Turizm Harcamalarının Etkisinin İzlenmesi Ekonomik Etki Analizleri

16

17 Birincisi, turizm ekonomik istikrar sağlayabilir.
DİĞER EKONOMİK ETKİLER Çarpan etkisi kavramına ilave olarak turizm daha başka olumlu ekonomik etkiler de sağlar. Birincisi, turizm ekonomik istikrar sağlayabilir. İkinci olarak turizm ekonomik çeşitlilik sağlar. İstikrarlı ekonomi, değişik endüstrilerden iş ve gelir sağlar.

18 DİĞER EKONOMİK ETKİLER
Üçüncü olarak turizmin sağladığı ekonomik yoğunluk altyapıyı geliştirir ve bu durum turistler kadar yerel halkın da hoşuna gider. Turizmin sağladığı dördüncü pozitif ilave katkıyı özellikle ilginç bulabilirsiniz. Turizm endüstrisi girişimcilik faaliyetlerini teşvik için kullanılabilir.

19 DİĞER EKONOMİK ETKİLER
Turizm Temelli Ekonomilerin Potansiyel Sorunları Turizm, diğer tüm endüstriler gibi pozitif etkilerinin yanında potansiyel negatif etkilere de sahiptir. Turizme aşırı bağımlılık, ekonomik çeşitlilik eksikliği tehlikesine götürebilir ve öyle ki turizmi etkileyen bir büyük vaka bölge ekonomisini tehdit edebilir.

20 DİĞER EKONOMİK ETKİLER
Ekonomik Denge İçinde Turizm Turizmin toplam ekonomik etkisinin olumlu veya olumsuz olup olmayacağına karar vermek öyle kolay bir iş değildir. Çoğu karar vericiler yardım için fayda-maliyet analizine başvururlar.

21 TURİZM VE POLİTİKALAR Politikanın en kolay tanımı “kimin, neyi, nerede, nasıl ve niçin yapacağı hakkındaki güç” şeklindedir.” Turizm politikası ise sınırlı kaynaklara ilişkin nasıl karar verileceğine ilişkindir. Yani ekonomi, hayatın nicel yönü ile ilgiliyken politika, hayatın nitel yönü üzerindeki tartışmaları içerir.

22 Turizmde Hükûmetlerin Rolü Turizm Tanıtma Ajansları
TURİZM VE POLİTİKALAR ALT BAŞLIKLAR Turizmde Hükûmetlerin Rolü Turizm Tanıtma Ajansları

23 TURİZM VE POLİTİKALAR

24 KAMU KURULUŞLARI VE ÖZEL KURULUŞLAR
Turizm tanıtıma ve geliştirmeye ilişkin kararların alınması ve desteklenmesinde en yaygın yol, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar aracılığı veya ortaklığıdır.

25 KAMU KURULUŞLARI VE ÖZEL KURULUŞLAR
Ticaret Odaları, Kongre ve Ziyaretçi Büroları Kamu/özel turizm tanıtım organizasyonlarının en yaygın örnekleri ticaret odaları ile kongre ve ziyaretçi bürolarıdır. Bölümün girişinde ifade edildiği gibi, daha küçük toplumlarda ticaret odaları birçok ekonomik ve işletme geliştirme rollerinin yanında turizmin tanıtımında da sıklıkla rol oynarlar.

26 TURİZM PLANLAMASI Hükûmetin ve kâr amacı gütmeyen turizm kuruluşlarının diğer büyük fonksiyonu turizm planlamasıdır. Planlama; gelecekle ilgili tahminleri, destinasyonu geleceğe taşıyacak amaçların bugünden belirlenmesini ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli olan uygulama adımlarının çizilmesini kapsar.

27 TURİZM PLANLAMASI

28 TURİZM ÜZERİNE “POLİTİK ÇEKİŞME”
“Turizm ve Politikalar” başlığı altında, politika kavramını güç ve kimin ne yapacağını belirleme biçiminde tanımlamıştık. Ne zaman özellikle finansal kaynakların sonuna gelinse kaynak ihtiyaçlarının ayrılmasında, kaynak sağlayıcılar ile kullanıcılar arasında bir çekişme başlar.

29 TURİZM ÜZERİNE “POLİTİK ÇEKİŞME”
Politikada, ortak ihtiyaçlar veya istekleri olan grupları çıkar grupları olarak adlandırılır. Turizm dünyasında bu çıkar grupları şunları içerir:

30


"GİRİŞ Ülkenizde ya da coğrafi bölgenizde turizm ne kadar önemlidir? Şehrinizde ya da kasabanızdaki mevcut istihdamın ne kadarlık kısmı turizm ile." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları