Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI"— Sunum transkripti:

1 MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI
Serpil DURAK (Şube Müdürü) II. Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, Aralık 2015

2 İstanbul Boğazında Meydana Gelen Büyük Kazalar
Tarih Kazaya Karışan Gemiler Kaza Nedeni Mevkii Açıklama Zoranic(Yugoslav)- World Harmony(Yunan) Çatışma ve yangın Emirgan önleri 12 ton benzin ile 10 bin ton neft yağı döküldü. Yangın 52 gün devam etti. Sürüklenen tanker Tarsus isimli gemiye çarparak yanmasına neden oldu. Peter Zoranic(Yugoslav)- Norborn (Norveç) Kanlıca Önleri Bilinmiyor. Lutsk-USSR Kız Kulesi önleri 1.850 ton petrol döküldü Independenta(Romen)-Evriali(Yunan) Haydarpaşa ton ham petrol döküldü ve yandı. Nordic Faith(İngiliz)-Stavanda(Malta) Blue Star(Malta)-Gaziantep(Türk) Temas Ahırkapı Açıkları 1.000 ton amonyak döküldü. Jamburg (Irak)-Datongshan(Çin) Çatışma Sarıyer Açıkları 2.600 ton petrol döküldü. Madonna Lily(Filipin)- Rabunion(Lübnan) Anadolu Hisarı Önleri 20 bin canlı hayvan taşıyan Rabunion-18 gemisi, üç personeli ile battı. Boğaz'dan günlerce koyun ölüleri toplandı. Nassia(Güney Kıbrıs)-Shipbroker İstanbul Boğazı Kuzey girişi ton ham petrol döküldü ve yandı. Volganeft 248(Rusya) Kırılma ve batma Florya 1578 ton petrol döküldü. Gotia(Malta) Bebek 22 ton petrol döküldü. Orçun C(Moldova) Karaya Oturma ve Kırılma Kilyos 96 ton fuel oil ve 25 ton dizel. Fırtına nedeniyle müdahale dilemediğinden kirlilik kıyılara ulaştı. 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

3 Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler
ULUSLAR ARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO) MARPOL 73/78 Sözleşmesi CLC Sözleşmesi FUND Sözleşmesi  OPRC Sözleşmesi Bunker Sözleşmesi LLMC Sözleşmesi BÖLGESEL SÖZLEŞMELER Barselona Sözleşmesi Bükreş Sözleşmesi AB MEVZUATI Çalışmalarımız bu mevzuatlar kapsamında yürütülmektedir. 3

4 Ulusal Mevzuat KANUNLAR: Çevre Kanunu
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun YÖNETMELİKLER: Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik TEBLİĞLER: Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (2014) Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine Ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar İle Kıyı Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğ Uluslar arası ve bölgesel sözleşmeler, AB uyum süreci ve ulusal ihtiyaçlarımız kapsamında deniz çevresinin korunması ile ilgili bakanlığımız tarafından yürütülen pek çok mevzuat oluşmuştur. Bakanlığımız tarafından deniz çevresinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için gerçekleştirilen çalışmalar bu kapsamda yürütülmektedir. 4

5 5312 Sayılı Kanun AMAÇ Acil durumlarda gemilerden ve kıyı tesislerindeki faaliyetlerden kaynaklanan kirlenme tehlikesini ortadan kaldırmak veya kirlenmeyi azaltmak, sınırlamak ve gidermek üzere uygulanacak müdahale ve hazırlıklı olma esaslarını, Olay sonucu ortaya çıkan zararların tespit ve tazmin esaslarını, Kanun kapsamına giren kişilerle, kurum, kuruluş, gemi ve tesislerin Kanunda belirtilen ilgililerinin görev yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

6 Türkiye Kıyılarının Risk Durumu

7 1 Ulusal ve 6 bölgede yer alan 28 il bazında plan hazırlanmıştır.
Ulusal ve Bölgesel Acil Müdahale Planları 1 Ulusal ve 6 bölgede yer alan 28 il bazında plan hazırlanmıştır. İl müdürleri ve çevre yönetimi şube müdürleri; Vali Başkanlığında toplanan bölgesel kriz komitesi, Zarar tespit komisyonu, Kıyı operasyonlarını yöneten olay yeri koordinatörü, Seviye II eğitimleri 2013 yılında gerçekleştirilmiştir.

8 Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planı
Bakanlıkça yetkilendirilen firmalar tarafından hazırlanır. Yüksek seviye risk içeren kıyı tesislerinin acil müdahale planları tamamlanmıştır. Orta seviye risk içerenlerin onay süreci devam etmektedir. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Temizleme, atıkların taşınması ve bertarafı, özel mallardaki zararlar, yaralanma ve ölüm zararları, Tüm kıyı tesisleri yaptırmış durumda, Sigorta örneklerinin mevzuata uygunlukları kontrol edilmektedir. Çevre Kirliliği Mali sorumluluk Sigortası Gönüllülük esası

9 Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planı

10 Ülkeler Arası İşbirliği Çalışmaları
Türkiye - Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Çevre Alt Komitesi çerçevesinde teknik ziyaretler; 20-21 Mart 2014 tarihlerinde İstanbul’da; Acil Müdahale Planları Gemilerden Atık Alınması Deniz Çöpleri 14-15 Nisan 2015 tarihlerinde Bahreyn’de; Acil Müdahale Merkezi Petrol Rafinerisi Atık Geri Kazanım Tesisi Tersane Bölgesinde yerinde inceleme. KKTC ile Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da; Acil Müdahale Planları, Gemilerden Atık Alınması, İllegal deşarjlar

11 Batık Gemiler Mevcut Düzenlemeler:
Limanlar Kanunu (seyrüsefere engel olan gemiler) Gemi Söküm Yönetmeliği, 158 Nolu İhale Tebliği. Sorunlar: Çevresel risk oluşturanlar için işlem yapılamaması Gerekli tedbirlerin alınmaması Net görev dağılımlarının olmaması Kaçak sökümler Batık Gemilerin Çevresel Açıdan İncelenmesi projesi: Amaç : Batık gemilerle ilgili mevcut düzenlemeleri gözden geçirerek çevresel açıdan risk oluşturan gemileri de düzenlemelere dahil etmek ve alınması gereken tedbirleri belirlemek Faaliyetler : İki adet çalıştay U-20 Alman denizaltısının temizlenmesi

12 Batık Gemilerin Çevresel Açıdan İncelenmesi projesi:
Marmara ve Boğazlar Bölgesinde tespit edilen batık/yarı batık/ sahipsiz gemiler Türkiye genelinde 347 batık gemi tespit edilmiş olup, bunların 135 tanesi Boğaz girişlerinden başlamak üzere Marmara Denizi’nde bulunmaktadır. Bu sayı toplam batıkların %39’una denk geliyor. Bahse konu batıkların 10 adeti sökülmüş, 15 adetinin ise sökümünün devam ediyor. 8 adeti ise yarı batık olarak bulunuyor.

13 İçi Temiz Dışı Temiz Denizlerimiz Organizasyonu
U-20 : II. Dünya Savaşında batan Alman Denizaltısı. Yer : Sakarya Karasu İlçesi Tarih : 28 Mayıs -1 Haziran 2015 Amaç : Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi . Faaliyet : Temizlik işlemi sırasında çıkan malzemeler ve denizaltının temizlik öncesi ve sonrasını gösterir fotoğrafların sergilenmesi

14 Dikkatiniz için teşekkürler…
İletişim : Tel :


"MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları