Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI Serpil DURAK (Şube Müdürü) II. Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, Aralık 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI Serpil DURAK (Şube Müdürü) II. Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, Aralık 2015."— Sunum transkripti:

1 MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI Serpil DURAK (Şube Müdürü) II. Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, Aralık 2015

2 TarihKazaya Karışan GemilerKaza NedeniMevkiiAçıklama 14.12.1960 Zoranic(Yugoslav)- World Harmony(Yunan) Çatışma ve yangınEmirgan önleri 12 ton benzin ile 10 bin ton neft yağı döküldü. Yangın 52 gün devam etti. Sürüklenen tanker Tarsus isimli gemiye çarparak yanmasına neden oldu. 19.09.1964 Peter Zoranic(Yugoslav)- Norborn (Norveç) Çatışma ve yangınKanlıca ÖnleriBilinmiyor. 01.03.1966Lutsk-USSRÇatışma ve yangınKız Kulesi önleri1.850 ton petrol döküldü 15.11.1979Independenta(Romen)-Evriali(Yunan)Çatışma ve yangınHaydarpaşa96.400 ton ham petrol döküldü ve yandı. 09.11.1980Nordic Faith(İngiliz)-Stavanda(Malta)Çatışma ve yangın Bilinmiyor. 29.10.1988Blue Star(Malta)-Gaziantep(Türk)TemasAhırkapı Açıkları1.000 ton amonyak döküldü. 25.03.1990Jamburg (Irak)-Datongshan(Çin)ÇatışmaSarıyer Açıkları2.600 ton petrol döküldü. 18.11.1991 Madonna Lily(Filipin)- Rabunion(Lübnan) Çatışma Anadolu Hisarı Önleri 20 bin canlı hayvan taşıyan Rabunion-18 gemisi, üç personeli ile battı. Boğaz'dan günlerce koyun ölüleri toplandı. 13.03.1994Nassia(Güney Kıbrıs)-ShipbrokerÇatışma ve yangın İstanbul Boğazı Kuzey girişi 10.000 ton ham petrol döküldü ve yandı. 30.12.1999Volganeft 248(Rusya)Kırılma ve batmaFlorya1578 ton petrol döküldü. 07.10.2002Gotia(Malta)ÇatışmaBebek22 ton petrol döküldü. 19.01.2010Orçun C(Moldova)Karaya Oturma ve KırılmaKilyos 96 ton fuel oil ve 25 ton dizel. Fırtına nedeniyle müdahale dilemediğinden kirlilik kıyılara ulaştı. İstanbul Boğazında Meydana Gelen Büyük Kazalar

3  ULUSLAR ARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO)  MARPOL 73/78 Sözleşmesi  CLC Sözleşmesi  FUND Sözleşmesi  OPRC Sözleşmesi  Bunker Sözleşmesi  LLMC Sözleşmesi  BÖLGESEL SÖZLEŞMELER  Barselona Sözleşmesi  Bükreş Sözleşmesi  AB MEVZUATI Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler

4 KANUNLAR: Çevre Kanunu Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun YÖNETMELİKLER: Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik TEBLİĞLER: Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (2014) Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine Ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar İle Kıyı Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğ Ulusal Mevzuat

5 AMAÇ  Acil durumlarda gemilerden ve kıyı tesislerindeki faaliyetlerden kaynaklanan kirlenme tehlikesini ortadan kaldırmak veya kirlenmeyi azaltmak, sınırlamak ve gidermek üzere uygulanacak müdahale ve hazırlıklı olma esaslarını,  Olay sonucu ortaya çıkan zararların tespit ve tazmin esaslarını,  Kanun kapsamına giren kişilerle, kurum, kuruluş, gemi ve tesislerin Kanunda belirtilen ilgililerinin görev yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. 5312 Sayılı Kanun

6 Türkiye Kıyılarının Risk Durumu

7 Ulusal ve Bölgesel Acil Müdahale Planları İl müdürleri ve çevre yönetimi şube müdürleri; Vali Başkanlığında toplanan bölgesel kriz komitesi, Zarar tespit komisyonu, Kıyı operasyonlarını yöneten olay yeri koordinatörü, Seviye II eğitimleri 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. 1 Ulusal ve 6 bölgede yer alan 28 il bazında plan hazırlanmıştır.

8  Bakanlıkça yetkilendirilen firmalar tarafından hazırlanır.  Yüksek seviye risk içeren kıyı tesislerinin acil müdahale planları tamamlanmıştır.  Orta seviye risk içerenlerin onay süreci devam etmektedir. Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  Temizleme, atıkların taşınması ve bertarafı, özel mallardaki zararlar, yaralanma ve ölüm zararları,  Tüm kıyı tesisleri yaptırmış durumda,  Sigorta örneklerinin mevzuata uygunlukları kontrol edilmektedir. Çevre Kirliliği Mali sorumluluk Sigortası  Gönüllülük esası

9 Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planı

10 Ülkeler Arası İşbirliği Çalışmaları Türkiye - Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Çevre Alt Komitesi çerçevesinde teknik ziyaretler; 20-21 Mart 2014 tarihlerinde İstanbul’da;  Acil Müdahale Planları  Gemilerden Atık Alınması  Deniz Çöpleri 14-15 Nisan 2015 tarihlerinde Bahreyn’de;  Acil Müdahale Merkezi  Petrol Rafinerisi  Atık Geri Kazanım Tesisi  Tersane Bölgesinde yerinde inceleme.  KKTC ile Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması çerçevesinde 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da;  Acil Müdahale Planları,  Gemilerden Atık Alınması,  İllegal deşarjlar

11 Batık Gemiler Mevcut Düzenlemeler:  Limanlar Kanunu (seyrüsefere engel olan gemiler)  Gemi Söküm Yönetmeliği,  158 Nolu İhale Tebliği. Sorunlar:  Çevresel risk oluşturanlar için işlem yapılamaması  Gerekli tedbirlerin alınmaması  Net görev dağılımlarının olmaması  Kaçak sökümler Batık Gemilerin Çevresel Açıdan İncelenmesi projesi: Amaç : Batık gemilerle ilgili mevcut düzenlemeleri gözden geçirerek çevresel açıdan risk oluşturan gemileri de düzenlemelere dahil etmek ve alınması gereken tedbirleri belirlemek Faaliyetler :  İki adet çalıştay  U-20 Alman denizaltısının temizlenmesi

12 Marmara ve Boğazlar Bölgesinde tespit edilen batık/yarı batık/ sahipsiz gemiler  Türkiye genelinde 347 batık gemi tespit edilmiş olup, bunların 135 tanesi Boğaz girişlerinden başlamak üzere Marmara Denizi’nde bulunmaktadır.  Bu sayı toplam batıkların %39’una denk geliyor.  Bahse konu batıkların 10 adeti sökülmüş, 15 adetinin ise sökümünün devam ediyor.  8 adeti ise yarı batık olarak bulunuyor. Batık Gemilerin Çevresel Açıdan İncelenmesi projesi:

13 İçi Temiz Dışı Temiz Denizlerimiz Organizasyonu U-20 : II. Dünya Savaşında batan Alman Denizaltısı. Yer: Sakarya Karasu İlçesi Tarih : 28 Mayıs -1 Haziran 2015 Amaç: Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi. Faaliyet: Temizlik işlemi sırasında çıkan malzemeler ve denizaltının temizlik öncesi ve sonrasını gösterir fotoğrafların sergilenmesi

14 Dikkatiniz için teşekkürler… İletişim : Tel: 0312 586 31 16 E-mail : serpil.durak@csb.gov.tr


"MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI Serpil DURAK (Şube Müdürü) II. Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, Aralık 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları