Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ ÖRGÜTLER. Örgütleri tanımlama çabaları  Örgütleri bir tanımla açıklamak zordur.  Çok yönlü bir paradigmadır.  Örgütlerin örneklerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ ÖRGÜTLER. Örgütleri tanımlama çabaları  Örgütleri bir tanımla açıklamak zordur.  Çok yönlü bir paradigmadır.  Örgütlerin örneklerini."— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ ÖRGÜTLER

2 Örgütleri tanımlama çabaları  Örgütleri bir tanımla açıklamak zordur.  Çok yönlü bir paradigmadır.  Örgütlerin örneklerini vermek tanımlamaktan daha kolaydır.  Ana ögelerine ilişkin çok geniş yaklaşımlar vardır.  Bu yaklaşımlar örgütsel yaşamı tanımlayan özellikler üzerinde büyük tartışma yaratır.

3 Hangisi üzerinde odaklanacağız?  Örgütsel etkililik ve verimlilik  Örgüt üyeleri arasındaki güç ve etkileme farklılıkları  Örgütsel davranışı başlatmak için kullanılan karar verme süreçleri  Bürokratik örgütün insani olmayan yönleri  Örgütler arasındaki karşılıklı bağımlılıklar  Örgütlerdeki insani etkileşimler

4 Richard Scott’ın Örgüt Öğeleri  Sosyal yapı  Formal, biçimsel sosyal yapı  İnformal, biçimsel olmayan sosyal yapı  Katılımcılar  Amaçlar  Teknoloji  Çevre

5 Örgütle ilgili teorileri sınıflandırmak için bir şema  Rasyonel sistem  Doğal sistem  Açık sistem

6 Rasyonel sistem’e göre örgütler;  Biçimsel, formal sosyal yapıları olan ve belirli amaçların başarılmasına yönelik topluluklardır.

7 Doğal sisteme göre örgütler;  Katılımcıların sistemin sürmesinden dolayı ortak yararı paylaştığı, bu amaca ulaşmak için işbirliğine dayalı faaliyetlerle uğraşanların informel şekilde yapılandığı topluluklardır.

8 Açık sisteme göre örgütler;  Pazarlıklar yoluyla amaçları oluşturan farklı çıkar gruplarının bir koalisyonudur; koalisyonun yapısı, faaliyetleri ve çıktıları çevresel faktörlerden etkilenir.

9 Richard Hall’un Tanımına göre örgüt;  Bir sınırı, normatif düzeni (kurallar), otorite sırası (hiyerarşi), iletişim sistemleri, üyelerin koordinasyonuyla ilgili sistemleri (prosedürler) olan bir topluluktur.  Bu topluluk süreklidir, amaçları ve bunlarla ilgili faaliyetleri vardır, faaliyetleri örgüt üyeleri, örgütün kendisi ve toplum için bazı sonuçlar yaratır.

10 Topluluk = insan grubu

11 Gareth Morgan ve örgüt imajları  Makine  Organizma  Beyin  Kültür  Politika  Ruhsal hapishaneler  Hükmetme ve sömürü araçları


"ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ ÖRGÜTLER. Örgütleri tanımlama çabaları  Örgütleri bir tanımla açıklamak zordur.  Çok yönlü bir paradigmadır.  Örgütlerin örneklerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları