Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

16 Mayıs 2006 GESİD1 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK’ nın ROLÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "16 Mayıs 2006 GESİD1 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK’ nın ROLÜ."— Sunum transkripti:

1 16 Mayıs 2006 GESİD1 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK’ nın ROLÜ

2 16 Mayıs 2006GESİD2 STK nedir ? Amaçları nelerdir? Neler yapmalıdır? STK nedir ? Amaçları nelerdir? Neler yapmalıdır? Rekabet nedir ve hangi alanlarda rekabet vardır? Rekabet nedir ve hangi alanlarda rekabet vardır? Rekabet kavramı ile STK amaçları nasıl bağdaşır? Rekabet kavramı ile STK amaçları nasıl bağdaşır? SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ

3 16 Mayıs 2006GESİD3 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ S.T.K. Sivil Toplum Kuruluşu =

4 16 Mayıs 2006GESİD4 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ S.T.K. = Sorumluları Tedirgineden Kuruluşlar

5 16 Mayıs 2006GESİD5 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Ülkemizde “Sivil Toplum Kuruluşları” (STK) Ülkemizde “Sivil Toplum Kuruluşları” (STK) Yurtdışında “Non-Govermental Organizations” (NGO) Yurtdışında “Non-Govermental Organizations” (NGO) ABD'de “Public Volontary Organizations” (PVOS) ABD'de “Public Volontary Organizations” (PVOS) “Üçüncü Sektör” “Üçüncü Sektör” “Gönüllü Kuruluşlar” “Gönüllü Kuruluşlar” “Hayır Kurumları” “Hayır Kurumları” ifadesi de bu kurumlar için kullanılabiliyor. Adlandırma ne olursa olsun içerik ve misyon aynıdır.

6 16 Mayıs 2006GESİD6 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Daha geniş anlamda, STK; “Devlet mekanizmasından bağımsız ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar” dır. * “Working With NGOs “/ Dünya Bankası Yayını Bir tanıma göre * STK; “Yoksulların sıkıntılarını gidermek, kazançlarını arttırmak, çevreyi korumak, sosyal hizmetler sağlamak ve toplumu kollamak amaçlarıyla etkinlikler yürüten özel organizasyonlar” dır.

7 16 Mayıs 2006GESİD7 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK güçlerini, kısmen ya da tamamen, Hayır amaçlı bağışlardan ve Hayır amaçlı bağışlardan ve Gönüllü hizmetlerden alırlar. Gönüllü hizmetlerden alırlar. STK son 20 yılda, son derece profesyonelleşmiş olmalarına rağmen, iki temel karakterlerini hala korumaktadırlar. Diğerkamlık Diğerkamlık Gönüllülük Gönüllülük

8 16 Mayıs 2006GESİD8 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK ‘larının Önemi ve Etkinliği Gittikçe Artmaktadır.* Soğuk savaşın sona ermesi, STK’ nın çalışmalarını kolaylaştırmıştır. Soğuk savaşın sona ermesi, STK’ nın çalışmalarını kolaylaştırmıştır. İletişim imkanlarının gelişmesi ve özellikle Internet’in yaygınlaşması; küresel boyutta toplulukların oluşmasını, aynı şekilde düşünen insanlar arasında ülkelerarası bağın kurulmasını sağlamıştır. İletişim imkanlarının gelişmesi ve özellikle Internet’in yaygınlaşması; küresel boyutta toplulukların oluşmasını, aynı şekilde düşünen insanlar arasında ülkelerarası bağın kurulmasını sağlamıştır. STK’ nın kaynakları artmış, buna paralel olarak, profesyonelleşme ve personel istihdamı imkanları artmıştır. STK’ nın kaynakları artmış, buna paralel olarak, profesyonelleşme ve personel istihdamı imkanları artmıştır. * Richard Robbins, Antropoloji Prof., Global Problems and the Culture of Capitalism, 2002

9 16 Mayıs 2006GESİD9 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK ‘larının Önemi ve Etkinliği Gittikçe Artmaktadır.* Medyanın daha çok insanı küresel sorunlardan haberdar etmesi, toplumun daha uyanık ve duyarlı olmasını sağlamıştır. Medyanın daha çok insanı küresel sorunlardan haberdar etmesi, toplumun daha uyanık ve duyarlı olmasını sağlamıştır. STK’ nın ekonomik ve politik güçlerinin artması, devletlerin, hükümetlerin onlara daha önem vermelerini, dikkate almalarını ve destek olmalarını sağlamıştır. STK’ nın ekonomik ve politik güçlerinin artması, devletlerin, hükümetlerin onlara daha önem vermelerini, dikkate almalarını ve destek olmalarını sağlamıştır. * Richard Robbins, Antropoloji Prof., Global Problems and the Culture of Capitalism, 2002

10 16 Mayıs 2006GESİD10 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Sigorta sektöründe rekabet kavramı; şirketler, aracılar ve diğer hizmet verenler arasındaki kazanç yarışına işaret ettiği gibi, bundan daha önemli olarak, bizzat sigortanın, kendi alternatiflerine karşı varlık savaşımını göstermektedir.

11 16 Mayıs 2006GESİD11 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Sigorta bir risk transfer yöntemidir. Böylelikle diğer geleneksel veya kurumlaşmış risk transfer yöntemleri ile rekabet etmektedir. Sigorta bir risk transfer yöntemidir. Böylelikle diğer geleneksel veya kurumlaşmış risk transfer yöntemleri ile rekabet etmektedir.

12 16 Mayıs 2006GESİD12 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Geleneksel Risk Transfer Yöntemlerimiz : Aile, akraba, komşu yardımı-dayanışması, Aile, akraba, komşu yardımı-dayanışması, Kampanyalar, toplumsal dayanışma, Kampanyalar, toplumsal dayanışma, Devlet yardımı, Devlet yardımı, Dış yardım, borçlanma. Dış yardım, borçlanma. ÇağdaşRisk Transfer Yöntemleri Çağdaş Risk Transfer Yöntemleri : n Sigorta yaptırma, n Sorumlunun sebep olduğu zararı tazmin etmesi.

13 16 Mayıs 2006GESİD13 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Sigorta, afet yönetiminde ve doğal afetlerle mücadelede, hem zarar azaltma hem de iyileştirme yöntemidir. Sigorta, afet yönetiminde ve doğal afetlerle mücadelede, hem zarar azaltma hem de iyileştirme yöntemidir. O halde diğer zarar azaltma ve iyileştirme yöntemleri ile rekabet halindedir.

14 16 Mayıs 2006GESİD14 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Sigorta, İyileştirme Yöntemlerinden biridir. Sigorta, İyileştirme Yöntemlerinden biridir.  Poliçenin sağladığı güvenle, huzur duyulur,  Kaybedilen maddi değer yenilenir,  Diğer iyileştirme tedbirleri teşvik edilir Sigorta, Zarar Azaltma Yöntemlerinden biridir Sigorta, Zarar Azaltma Yöntemlerinden biridir :  Riski hatırlatır, uyarır,  Riskin yükünü paylaştırır,  Ülke kaynaklarını korur,

15 16 Mayıs 2006GESİD15 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Toplumumuzda Sigorta kültürünün oluşmasının RAKİPLERİ : Geleneksel kadercilik Yüksek güven duygusu Bilgi eksikliği / yanlış bilgi Önyargılar İhmalkarlık Allah kerim! Bize bir şey olmaz ! Sigortacılar ödeme yapmaz! Sigorta pahalıdır! Hele şimdi kalsın!

16 16 Mayıs 2006GESİD16 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Sigorta, finansal yatırımları sebebiyle, bir fon toplama ve sermaye yaratma yöntemidir. Sigorta, finansal yatırımları sebebiyle, bir fon toplama ve sermaye yaratma yöntemidir. Bu sebeple örneğin bankalarla ve bankalarla ve emeklilik şirketleri emeklilik şirketleri ile rekabet etmektedir.

17 16 Mayıs 2006GESİD17 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Sigorta, sonuçları dolayısıyla, bir milli serveti koruma yöntemidir. Sigorta, sonuçları dolayısıyla, bir milli serveti koruma yöntemidir. Bu alanda da rakipleri vardır. Güvenlik Şirketleri Güvenlik Şirketleri Bakım, tutum işleri Bakım, tutum işleri

18 16 Mayıs 2006GESİD18 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Başka hangi alanlarda Rekabet olabilir?  Sigortacılık mesleğini doğru uygulayanlar X Sigorta kurumunu kötü niyetlerine alet edenler,  Sigorta ve risk bilgisini yaymak, bireyleri bu konularda bilinçlendirmek isteyenler X Sigortayı kendi tekellerinde tutmak isteyenler,  Nitelikli, pahalı personelle kaliteli hizmet X niteliksiz, ucuz işgücü ile çalışma,

19 16 Mayıs 2006GESİD19 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Bir araştırmaya * göre; yeterli gücü olduğu halde sigorta hizmetinden yararlanmayanların gerekçeleri şöyle sıralanmaktadır: Sigortaya güvenmeme%19 Sigortaya güvenmeme%19 Yararına inanmama%18 Yararına inanmama%18 Pahalı bulma %16 Pahalı bulma %16 Sigorta bilgisi olmama%11 Sigorta bilgisi olmama%11 Gerekli görmeme%11 Gerekli görmeme%11 Sigortalanacak varlığı olmama%10 Sigortalanacak varlığı olmama%10 Geliri sürekli olmama% 8 Geliri sürekli olmama% 8 Dinsel inanış% 7 Dinsel inanış% 7 * Prof. İlhan Erdoğan, İsteğe Bağlı Sigorta Hizmetine Karşı Tutum, 1993, İstanbul..

20 16 Mayıs 2006GESİD20 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Görüldüğü gibi, sigorta hizmetini alması beklenen potansiyel alıcı kitlesinin yarısından fazlası (% 56) Görüldüğü gibi, sigorta hizmetini alması beklenen potansiyel alıcı kitlesinin yarısından fazlası (% 56) sigorta hakkında fikir / bilgi sahibi değildir. Burada bilgiden kasıt; poliçenin kişiye ne yarar sağladığı ve poliçenin kişiye ne yarar sağladığı ve elde edeceği güvenceye karşılık ne kadar ödeme yapması gerektiği elde edeceği güvenceye karşılık ne kadar ödeme yapması gerektiği bilgisidir. bilgisidir.

21 16 Mayıs 2006GESİD21 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Oluşması beklenen sigorta bilinci, sadece bireylerin sigorta hizmetinden yararlanması değil, doğru şekilde yararlanmasıdır. Oluşması beklenen sigorta bilinci, sadece bireylerin sigorta hizmetinden yararlanması değil, doğru şekilde yararlanmasıdır. Bireyin; sigorta poliçesinin, sadece belirli riski karşılamak için satın alındığını bilmesidir. Arabasında oluşan kısmi hasar vesilesiyle, eski vuruntu ya da çizikleri de sigorta hesabına tamir ettirmemesi gerektiğini düşünmesidir.

22 16 Mayıs 2006GESİD22 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Örgün Eğitim kurumları, maalesef böyle bir bilgi verme amacı gütmemektedirler. Örgün Eğitim kurumları, maalesef böyle bir bilgi verme amacı gütmemektedirler. Sektörümüzdeki kurumlar ancak, sektör içi eğitim ya da proje tanıtımı yapmaktadırlar. Sektörümüzdeki kurumlar ancak, sektör içi eğitim ya da proje tanıtımı yapmaktadırlar. Ticari kuruluş olan sigorta şirketlerinin ya da aracı kurumların bu yöndeki çabaları da reklam olarak algılandığından etkili olmaktan uzaktır. Ticari kuruluş olan sigorta şirketlerinin ya da aracı kurumların bu yöndeki çabaları da reklam olarak algılandığından etkili olmaktan uzaktır.

23 16 Mayıs 2006GESİD23 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Bu sebeple bu konuda görev; Bu sebeple bu konuda görev; Kar amacı gütmeyecek, Kar amacı gütmeyecek, Başkalarına yararlı olmak amacı ile gönüllü ve arzulu olarak çalışacak, Başkalarına yararlı olmak amacı ile gönüllü ve arzulu olarak çalışacak, Halkın ve toplumun yararını, çalıştığı sektörün ve şirketin yararının üstünde görecek, Halkın ve toplumun yararını, çalıştığı sektörün ve şirketin yararının üstünde görecek, Objektif olacak, Objektif olacak, Bu sebeple güvenilir ve inanılır olacak, Bu sebeple güvenilir ve inanılır olacak, kurumlara düşmektedir. İşte, STK burada ortaya çıkmaktadır. İşte, STK burada ortaya çıkmaktadır.

24 16 Mayıs 2006GESİD24 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Sektörümüzdeki STK; Mesleki dernekler: Mesleki dernekler: Sigorta Acenteleri Derneği, Sigorta Acenteleri Federasyonu, Brokerler Derneği,.., Diğer Aracı Dernekleri Sigorta Acenteleri Derneği, Sigorta Acenteleri Federasyonu, Brokerler Derneği,.., Diğer Aracı Dernekleri Eksperler Derneği, Eksperler Derneği, Aktüerler Derneği, Aktüerler Derneği, Sigorta Hukuku Türk Derneği Sigorta Hukuku Türk Derneği Tarım Sigortaları Vakfı Tarım Sigortaları Vakfı Genel amaçlı dernekler : Genel amaçlı dernekler : STD, STD, GESİD, GESİD, ODTÜ Mez. Sig. Derneği ODTÜ Mez. Sig. Derneği Tüketici dernekleri Tüketici dernekleri

25 16 Mayıs 2006GESİD25 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Risk bilinci ve risk duyarlılığı olan, sigorta müşterisi oluşturmak, Risk bilinci ve risk duyarlılığı olan, sigorta müşterisi oluşturmak, Daha farklı ve güncel riskler için, daha uygun şartlarda yeni poliçeler geliştirmek, Daha farklı ve güncel riskler için, daha uygun şartlarda yeni poliçeler geliştirmek, Sigorta poliçelerini daha çok kişiye satmak, böylelikle riski yaymak, poliçeyi ucuzlatmak, Sigorta poliçelerini daha çok kişiye satmak, böylelikle riski yaymak, poliçeyi ucuzlatmak, Toplumda ekonomik ve sosyal bir denge unsuru olmak, Toplumda ekonomik ve sosyal bir denge unsuru olmak, Para ve bilgi kaynakları ile ülke kalkınmasına katkıda bulunmak. Para ve bilgi kaynakları ile ülke kalkınmasına katkıda bulunmak.  Sigorta Sektörünü Yükseltmek. STK Açısından Sigortada Rekabetin hedefi nedir?

26 16 Mayıs 2006GESİD26 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK’ na düşen görev; Tüm rekabet alanlarında, Tüm rekabet alanlarında, Ticari kaygılara kapılmadan, Ticari kaygılara kapılmadan, Tarafsızlığını yitirmeden, Tarafsızlığını yitirmeden, Profesyonel ve şeffaf yönetimle, Profesyonel ve şeffaf yönetimle, Etik kurallara uyarak, Etik kurallara uyarak, Objektif ve soğukkanlı olarak, Objektif ve soğukkanlı olarak, Sabırla ve usanmadan, Sabırla ve usanmadan, sigortanın yararlarını ön plana çıkarmaya çalışmak, buradaki ülke ve toplum yararını gözler önüne sermektir.

27 16 Mayıs 2006GESİD27 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK, kendilerini oluşturan gönüllü üyelerinin Özverili çalışmaları ve Özverili çalışmaları ve Sağladıkları güven duygusunun gücü ile, Sağladıkları güven duygusunun gücü ile, sigorta sektörünün vicdanı olma görevini de unutmamalıdırlar.

28 16 Mayıs 2006GESİD28 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK’ nın dikkat etmesi gereken konular: 1.STK larının hammaddesi “kamu kararı” dır. “Kamu kararı çok aktörün içinde olduğu bir oyundur”. Çok sayıda oyuncu, çok sayıda yaklaşım, çok sayıda ve çoğu zaman karşıt çıkarlar vardır. Aktörlerden her birisi nihai kararın kendi beklentilerine mümkün olduğu kadar yakın olmasını ister. Bu da STK’ nı kaçınılmaz olarak uzlaşmaya götürür. Nihai sonuç bir ortalama çözümdür.

29 16 Mayıs 2006GESİD29 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK’ nın dikkat etmesi gereken konular: 2.Karar vericilerin sorularına, hızla ve doğru şekilde cevap vermek, doğru imajın ve etkili olmanın gereklerinden birisidir. 3.STK başkaları tarafından; aktif, faydalı ve güvenilir olarak görülmelidir. 4.STK temsilcileri; uzak görüşlü, paylaşımcı, empatik olmalı. 5.İletişim ve iletişim teknikleri STK’ nın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Kendini ifade etmeyi bilmeyeni, kimse dinlemez.

30 16 Mayıs 2006GESİD30 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK’ nın dikkat etmesi gereken konular: 6.İşbirliği-güçbirliği, STK için önemli bir kaynaktır. Bir fikir ne kadar çok destekleniyorsa, kabul edilme olasılığı o kadar yüksektir. Dolayısı ile aynı alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının desteği mutlaka alınmalıdır. Bu da, zaman zaman uzlaşmaya, tavizler vermeye hazır olmak anlamına gelir.

31 16 Mayıs 2006GESİD31 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK’ nın dikkat etmesi gereken konular: 7.Aynı alanda çalışıyor olunabilir ancak yöntemler aynı olmayabilir. Kurumlar, aynı düşünceye, aynı duruşa sahip olmasa bile bazen birlikte çalışmak zorunda kalabilirler.

32 16 Mayıs 2006GESİD32 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK’ nın dikkat etmesi gereken konular: STK’ nın dikkat etmesi gereken konular: 8.STK bir kokteyldir, çünkü politik kültür, yönetim kültürü, STK kültürü vb.gibi çeşitli kültürlerin bir karışımı olarak ortaya çıkar. Bir tarife göre* STK; S T K HUKUK %20 DİPLOMASİ %20 POLİTİKA %20 İLETİŞİM %20 EKONOMİ %20 Alain Bovard / Politikaları Etkileme Süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü / Konferans, Bilgi Üniversitesi, 2003

33 16 Mayıs 2006GESİD33 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK’ nın dikkat etmesi gereken konular: 9.Türkiye’de STK’ nın faaliyetinde görülen ortalama gelir seviyesi, kaynaklar ve kullanılan emek itibariyle toplumun ortalama gelir seviyesinin üstündedir. Bu haliyle STK lar; hem keyifli, hem de paralı iş kaynakları haline dönüşebilirler. Bu dönüşme bir zaman sonra STK’yı kendi merkezli bir faaliyet haline dönüştürebilir. Bu da o STK’nın bir anlamda toplumsal meşruiyetini kaybetmesi demektir. Kızılay’ın başına gelenleri unutmayalım.

34 16 Mayıs 2006GESİD34 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK' nın dikkat etmesi gereken konular: 10.STK, imajlarını hassasiyetle korumalıdırlar. Ticari kuruluşların reklam aracı gibi görülmekten şiddetle kaçınmalıdırlar, 11.STK, politikacıların gerek duydukları topluma mesaj verme aracı olmamalıdırlar, 12.Kocaeli Depremi sonrasında yakalanan toplumsal kabul ve güvenilirlik imajlarını korumalıdırlar.

35 16 Mayıs 2006GESİD35 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ STK' nın dikkat etmesi gereken konular: 13.Lobicilik, halkla ilişkiler, basınla ilişkilere gereken önem verilmeli.

36 16 Mayıs 2006GESİD36 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ 12 Mayıs 2006 / Dünya Gazetesi

37 16 Mayıs 2006GESİD37 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ

38 16 Mayıs 2006GESİD38 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ Bir İYİ haber; Bir İYİ haber; 2006 yılı içinde; Ekonomi yavaş ama istikrarlı büyüyecek, Ekonomi yavaş ama istikrarlı büyüyecek, Çok sayıda şirket birleşmesi olacak, Çok sayıda şirket birleşmesi olacak, Yardımlaşma, dayanışma artacak, Yardımlaşma, dayanışma artacak, İnsan Hakları alanında çalışmalar artacak, İnsan Hakları alanında çalışmalar artacak, Doğayı koruma konusunda çalışmalar artacak, Doğayı koruma konusunda çalışmalar artacak, Hükümetlere karşı Sivil Toplum Hareketleri gelişecek. Hükümetlere karşı Sivil Toplum Hareketleri gelişecek........... Çin astrolojisine göre 17 Şubat 2006 – 17 Şubat 2007 arası KÖPEK YILI.

39 16 Mayıs 2006GESİD39 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK' nın ROLÜ İlginiz ve sabrınız için teşekkür ederim.


"16 Mayıs 2006 GESİD1 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA STK’ nın ROLÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları