Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Satıcının Yükümlülükleri Alıcının Yükümlülükleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Satıcının Yükümlülükleri Alıcının Yükümlülükleri"— Sunum transkripti:

1 Satıcının Yükümlülükleri Alıcının Yükümlülükleri
INCOTERMS 1.FREE CARRİER (FCA) Satıcının Yükümlülükleri Alıcının Yükümlülükleri Taşıma Sözleşmesi Sigorta Sözleşmesi

2 FREE CARRİER ( FCA ) ‘‘ Taşıyıcıya Masrafsız ’’ terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklenmiş olarak, satıcının iş yerinde veya belirlenen başka bir yerde, alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya veya başka bir kişiyle teslim edilmesini ifade eder. Tarafların, belirlenen teslim yerindeki ilgili noktayı açık bir şekilde belirlemesi zorunludur. Zira, hasar, bu noktada alıcıya geçer. Eğer taraflar teslimini satıcının iş yerinde gerçekleşmesini istiyorlar ise, bu iş yerini adresi belirlenen teslim yeri olarak tanımlanır. FCA terimi, satıcının, malları uygulandığı ölçüde ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Ancak, satıcının malların ithalat için gümrüklenmesi, ithalat harçlarının ödenmesi ve ithalat için gerekli işlemlerinin yapılmasına ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. FCA terimi, çok vasıtalı olanlar dahil her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. Sorumluluklar alıcıya aittir ve alıcı risk altındadır.

3 1.FREE CARRİER (FCA)

4 1.FREE CARRİER (FCA)

5 1.FREE CARRİER (FCA) Satıcının Yükümlülükleri
Satıcı, satış sözleşmesi uyarınca malları ve ticari faturayı ve sözleşmesinin gerektirebileceği diğer belgeleri sağlamalıdır. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izini almalı, ayrıca malların ihracı için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Malların ambalajsız teslim edilebilme durumu hariç, normal ambalajlamayı yapmak ve ambalajları uygun biçimde işaretlemek, ayrıca gerekli olabilecek kontrol işlerinin ( ölçü, tartı, sayım, kalite kontrolü, vb. ) masrafları ile ihraç ülkesi mevzuatı uyarınca yükleme öncesi muayene masraflarını ödemek. Satıcı, malları taşıyıcıya veya alıcının tayin ettiği kişiye , belirlenen yer ve tarihte veya kararlaştırılan sürede teslim etmelidir. Teslim; eğer belirlenen yer satıcının iş yeri ise, alıcı tarafından sağlanan taşıma aracına malların yüklenmesiyle, diğer hallerde ise, malların, satıcının taşıma aracında boşaltılmamış olarak taşıyıcının tasarrufuna bırakılması ile tamamlanır. Eğer, birkaç nokta varsa, satıcı teslim yeri içindeki noktalardan kendi amacına en uygun olanını seçebilir. Alıcı tarafından kesin talimat verilmediği durumlarda, satıcı, malların taşınmaları için malların miktarının veya niteliklerinin gerektirdiği şekilde teslim eder. Satıcı, mallar teslim edildiği ana kadar o mallara ilişkin bütün ziya ve hasarı üstlenir. Diğer taraftan, satıcı, malların taşıyıcıya veya alıcının tayin ettiği kişiye teslim edildiğini veya taşıyıcının kararlaştırılan zamanda malları teslim almadığını, alıcıya zamanında bildirmelidir. Satıcı, alıcı tarafından ödeneceği açıkça öngörülenler dışında, malların taşıyıcıya teslim edildiği ana kadar, mallara ilişkin bütün masrafları, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ait masrafları, resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların taşıyıcıya teslim edildiğine ilişkin olağan teslim kanıtını alıcıya verir. Ayrıca, satıcı, alıcının istemi üzerine ve hasar ve masrafları alıcıya ait olmak üzere, bir taşıma belgesi temininde alıcıya yardımda bulunmalıdır. Satıcı, alıcının istemi üzerine, hasarı ve masrafları alıcıya ait olmak koşuluyla, uygulandığı ölçüde, malların ithali ve en son varış noktasına taşınması için alıcının gerek duyduğu, güvenlikle ilgili belgeler de dahil olmak üzere, her türlü bilgi ve belgeyi, alıcıya zamanında sağlamalı ve bunların temininde alıcıya yardımcı olmalıdır.

6 1.FREE CARRİER (FCA) b) Alıcının Yükümlülükleri
Alıcı, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde mal bedelini ödemeli ve malların ithal iznini ve diğer resmi izinleri almalı ve malların ithali veya başka bir ülkeden transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Alıcı, taşıma sözleşmesinin satıcı tarafından yapılması durumu hariç, malların belirtilen yerden taşınması için masrafları kendine ait olmak üzere taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Alıcı, taşıyıcıya veya kendi tayin ettiği kişiye satıcı tarafından teslim edilen malları teslim almalıdır. Alıcı, teslim edildiği tarihten itibaren mallara ilişkin tüm ziyan ve hasarı üstlenir. Eğer, alıcı, bir taşıyıcı veya başka bir kişi atandığına dair gerekli ihbarı satıcıya iletmez ise veya ihbarda bulunmazsa, veya taşıyıcı veya alıcı tarafından tayin edilen kişi malları teslim alamaz ise; Kararlaştırılan tarihten itibaren veya böyle bir tarih bulunmaması halinde, Kararlaştırılan sürede satıcı tarafından ihbar yapıldığı tarihten itibaren, veya böyle bir tarih bulunmaması halinde, Kararlaştırılan teslim süresinin sona erme tarihinden itibaren malların sözleşmeye konu olan mallar olduklarını belirtecek şekilde açıkça belirtilmiş olmaları şartıyla, alıcı mallara ilişkin tüm ziyan ve hasarı üstlenir. Alıcı, satıcının malları teslim edebilmesine olanak sağlayacak kadar bir süre önceden taşıyıcının veya tayin ettiği kişinin adını, gerekliyse taşıma şeklini, malların teslim tarihini veya süresini, belirlenen yerde malların teslim edilmesi gereken noktayı satıcıya bildirmelidir. Satıcının, masrafları kendisine ait olmak üzere malların teslim edildiğine ilişkin alıcıya ilettiği teslim kanıtını alıcı kabul etmelidir. Alıcı, ihraç ülkesindeki zorunlu muayene masrafları hariç, yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. Alıcı, satıcının talebi üzerine, hasarı ve masrafları satıcıya ait olmak üzere, uygulandığı ölçüde, malların taşınması, ihracı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için, satıcının gerek duyduğu, güvenlikle ilgili belgeler de dahil olmak üzere, her türlü bilgi ve belgeyi satıcıya zamanında sağlamalı ve bunların edinilmesinde satıcıya yardımcı olmalıdır. Alıcı, bilgi ve belgelerin sağlanması ve bu konularda kendisine yardımcı olduğu sırada satıcının yaptığı bütün masraflar ve harçları ödemelidir.

7 1.FREE CARRİER (FCA) c) Taşıma Sözleşmesi
Alıcının sorumluluğundadır. Satıcı, malları, anlaşmaya varılan tarihte ( veya süre içinde ), ismi belirlenen yerde ( örneğin: ihracatta FCA/Ankara, İthalatta FCA/Münih ) alıcı tarafından belirlenen taşımacıya, ihraç işlemleri tamamlanmış olarak teslim eder. Ancak, alıcının istemi üzerine veya ticari teamül de mevcutsa ve alıcı da uygun zamanda aksi yönde bir talimat vermez ise, satıcı hasar ve masrafları alıcıya ait olmak üzere normal koşullarda bir taşıma sözleşmesi yapabilir. Her iki durumda da satıcı sözleşmeyi yapmayı reddedebilir ve eğer böyle yaparsa, alıcıya derhal ihbarda bulunmalıdır.

8 1.FREE CARRİER (FCA) d) Sigorta Sözleşmesi
FCA terimi kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde, sigorta sözleşmesinin yapılması için bir tarafın diğerine karşı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, mallar terimin öngördüğü biçimde satıcı tarafından taşımacıya teslim edildiğinde teslim yeri ve tarihinden itibaren hasar ve kayıp riskleri alıcının üzerine geçtiği için bu riskleri güvence altına almak amacıyla alıcının gerekli sigortayı yaptırarak kendi çıkarını koruması gereklidir. Alıcının isteği üzerine satıcı, sigortayı yaptırması için gerekli bilgiyi alıcıya vermelidir.


"Satıcının Yükümlülükleri Alıcının Yükümlülükleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları