Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Resim de garip olan sizce nedir? 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Resim de garip olan sizce nedir? 2."— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

2 Resim de garip olan sizce nedir? 2

3 İş Güvenliğinin Önemi ve Amacı İş Güvenliğinin Amacı Nedir? Çalışanlara sağlıklı ortam sunarak, iş kazalarına karşı korumak, İş ve işçi arasında en iyi uyumu sağlamak, Üretim güvenliğini sağlamak, İşletme güvenliğini sağlamak. İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek. 3

4 4

5 İş Güvenliğinin Kapsamı ve Önemi Nedir? İş güvenliği çalışmaları: Öncelikle, çalışanların can güvenliğini, Daha sonra makine, araç ve gereçlerin güvenliğini, İşyerinin güvenliğini, Çevre güvenliğini, Son olarak da, üretilen malın güvenliğini kapsar. 5

6 6 Bu açıdan bakınca, iş güvenliği çalışmalarının önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Çünkü, bu çalışmalar çok sayıda insanı, makineyi ve çevreyi etkiler. Bu nedenle, bir iş yerinde, iş güvenliği varsa, orada sağlık ve mutluluk vardır. İş güvenliği yoksa, can kaybı, sakatlık, hastalık, para ve zaman kaybı vardır.

7 7 Neden İş Sağlığı ve Güvenliği? DünyaTürkiye Her gün;  1 Milyon iş kazası olmakta,  5534 çalışan işle ilgili hastalıklar,  879 çalışan iş kazası nedeniyle ölmektedir. Her gün;  172 iş kazası olmakta,  4 kişi iş kazası nedeniyle ölmekte,  6 kişi sürekli iş göremez hale gelmektedir.

8 8 8 İş Kazası Nedir? 5510 Sayılı Kanun’un 13. maddesine göre;  Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,  Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

9 9  Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,  Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaya “iş kazası” denir.

10 10 İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler

11 11 Yaralanma Nedir? İş kazaları sonucunda insan vücudunun parçalanması olayına “yaralanma” denir. Yaralanma ikiye ayrılır: Yaralanmanın tedavisi sonucu vücutta hiçbir iz kalmıyorsa “geçici yaralanma”, Yaralanmanın tedavisi sonucu vücutta iz kalıyorsa “kalıcı yaralanma” denir. Yaralanmanın en şiddetlisi, kaza sonunda çalışanın hayatını kaybetmesidir.

12 12 Meslek Hastalığı Nedir? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 14’e göre; Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerine “meslek hastalığı” denir.

13 13 İlkyardım Nedir? Hasta ya da yaralı kişiye, hastalanması veya yaralanmasından hemen sonra, doktor gelinceye veya sağlık kurumuna götürülünceye kadar, hayatını kurtarmak için veya durumunun kötüye gitmesini önlemek amacıyla yapılan ilk müdahaleye “ilkyardım” denir. UNUTMA: İLKYARDIM MUTLAKA BİLEN BİRİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

14 14 Boya yapan kişi kafası üzerine düşebilir, ağır yaralanmalar olabilir.

15 15 İskelede devrilme ve kırılma meydana gelebilir, Çalışan kişinin ayağı kayabilir, elektrik çarpabilir. Bunların sonucunda ölümcül kaza meydana gelebilir.

16 16 Forklift ve malzemeler çalışanların üzerine düşebilir, ölümcül kaza ve ağır yaralanmalar olabilir.

17 17 Aşırı, dengesiz ve emniyetsiz yükleme

18 18 Kayma sonucu yaralanma olabilir.

19 19 Yetersiz Aydınlatma Açık Drenaj Kanalı Yüksekte Çalışma Sağ tekerlek yok 19

20 20 resimler Yanıcı ve parlayıcı malzemeler bir arada bulunmaktadır.

21 21 Ön Koruma Sacları Takılı Değildir Panoların etrafı malzemelerle kaplıdır 21

22 22 Yorumu size bırakıyorum

23 23 GENEL RİSK KONTROL YÖNTEMLERİ GENEL RİSK KONTROL YÖNTEMLERİ  Acil durum planlaması ve tatbikatı  Eğitim  DÖF (Düzeltici, önleyici faaliyetler)  KKD (Kişisel Koruyucu Donanım)  Mekanik önlemler  Çalışma koşullarının değiştirilmesi  Tasarım ve iş akışı değişikliği İİş başı bilgilendirme  Performans ölçüm ve izleme  Uyarı levhaları  Yatırım  Dokümantasyon (Talimat, tutanak, vb.) Tehlikelerin ve risk faktörlerinin kaynağında yok edilmesi  Yasal gereklilikler İSG Hizmetlerinde Amaç; İnsanın yaşam kalitesini yükseltmektir...

24 İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ALINACAK ÖNLEMLER 24 İşyerlerinde, yapılacak işlemleri için TALİMATLAR ve YÖNERGELER hazırlanmalıdır. Sözlü emirler, yanlış duymalara ve yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğinden dolayı, insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda güvenilir değildir Yönergelerin yanında eğitim ve denetim hizmetleri asla göz ardı edilmemelidir.

25 25 İşyerinde bulunan her donanım için ilgili standartlar elde edilmeli ve bunlarda yazan bilgilere göre talimatlar hazırlanmalıdır. Talimatlar;  Kullanma  Müdahale  Bakım – Onarım şeklinde olmalıdır. İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ALINACAK ÖNLEMLER

26 26  Yürütülecek çalışmalar için bir izin sistemi kurulmalıdır Bu sistemde;  Yapılacak iş,  İşi kimin denetleyeceği,  Alınacak güvenlik tedbirleri,  İşe başlamadan önce çalışanlar tarafından alınması gerekli tedbirler,  Çalışma alanının güvenli olup olmadığının tespiti ve güvenli hale getirilmesi,  Çalışma izninin kaldırılmasından önce yapılması gerekli işlemlerin belirtilmesi  Bu işlemlerin kimler tarafından yapılacağının açık olarak yazılması, belge sisteminin yerleştirilmesi gerekmektedir. İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ALINACAK ÖNLEMLER

27 27 Uygun bir sistemle, planlı ve programlı yapılan çalışmalarda:  İş veriminin artması sağlanır;  Malzeme kayıpları en aza indirilir,  İsraf önlenir,  Her şeyin en iyi ve en verimli şekilde kullanılması sağlanır,  Çalışanların güveni kazanılmış olur  İşçi kendisine de önem verildiğini hissedip İşyerine bir aidiyet duygusu kazanır İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ALINACAK ÖNLEMLER

28 28 İŞ ESNASINDA ALINACAK ÖNLEMLER KİLİTLEME

29 29  Elektrik kabloları  Elektrikli cihazlar  Lazer  Hareketli makine parçaları  Hidrolik sistemler  Havalı sistemler  Yaylar Kilitleme nerelerde uygulanır? İŞ ESNASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

30 30 Yetkili personel Donanımı durdurma Enerjiyi izole etmek Kilitlemek Enerjiyi boşalt Kilidi kontrol et Bakım onarım Kilitlemede 6 adım İŞ ESNASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36 İŞTEN SONRA ALINACAK ÖNLEMLER  Makinelerde herhangi bir bakım ve onarım işlemi yapıldıktan sonra koruyucu düzenlerin yerlerine düzgün olarak takılmasına dikkat edilmelidir.  Bu hususta gerekli kontroller yapılmalıdır.  İşyerlerinde, makine tezgah ve tesisler üzerinde yapılan tamir ve bakımlar esnasında çıkarılmış olan makine koruyucu sistemlerin yerlerine yerleştirmeden makineyi, tezgahı veya tesisi çalıştırdıkları, koruyucuların kenarda köşede tozlanmaya terk edildikleri çok sık rastlanan hatalı hareketlerdendir.  Bu hatalı davranışlar birçok kazanın sebebini teşkil etmektedir.

37 37  DENETİM ve GÖZETİM  EĞİTİM  RİSK DEĞERLENDİRMESİ  İSG HİZMETLERİ  ACİL DURUM PLANLARI,  YANGINLA MÜCADELE  İLK YARDIM ve TAHLİYE  SAĞLIK GÖZETİMİ  KOORDİNASYON İşverenin Yükümlülükleri

38 38 İşverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.  Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim dahil her türlü tedbirin alınması,  Organizasyon, araç ve gereçlerin sağlanması  Denetim ve gözetim  Risk değerlendirmesi  Çalışanlara görev verirken işe uygunluk  Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girişlerin engellenmesi İşverenin Genel Yükümlülükleri

39 39  İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz,  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri işverenin sorumluluklarını etkilemez,  İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. İşverenin Genel Yükümlülükleri

40 40 Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatlarına uymak, Verilen KKM Kişisel Koruyucu Malzemeleri kullanmak, Kendisinin hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Çalışanların Yükümlülükleri

41 41 Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. Çalışanların Yükümlülükleri

42 42 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 Tarihinde TBMM’nde Kabul edilmiş 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak (Kademeli olarak) Yürürlüğe Girmiştir. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

43 43 Belli istisnalar dışında kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. KANUNUN KAPSAMI

44 44 DEVLET DESTEĞİ İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi  6331/MADDE 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir:  a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.  Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.  b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.  c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.  ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.  Yukarıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir

45 45 İŞ KAZASININ HUKUKİ SONUCU BORÇLAR KANUNU (6098) Maddi Tazminat İş Göremezlik (49) Tedavi Masrafları Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar İktisadi Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar Maddi Tazminat Destekten Yoksun Kalma (53) Manevi Tazminat (56) SSGSSK (5510) Haklar (16) Geçici/Sürekli İş göremezlik Hak Sahiplerine Gelir Evlenme Yardımı Cenaze Yardımı İşveren Rücuu (21)

46 46 İşçinin Kurallara Uymamasının Sonucu 4857 Sayılı İş Kanunu 25-II  İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı …………………  İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. ….  nedeniyle usulüne uygun olarak (yazılı olarak 2 kez uyarıdan sonra),  İşçinin iş sözleşmesini bir tazminat ödemeksizin feshedebilir.

47 47 GÖRÜNÜR MALİYETLER  Sürekli iş göremezlik ve ölüm nedeniyle,  Üretimin durması veya azalması,  Sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri ödemeleri  İş kazası ve meslek hastalığı için yapılan tedavi hizmetleri  Geçici iş göremezlik…gibi nedenlerle oluşan üretim ve katma değer kaybının yaklaşık bedeli: 3.847.880.159 TL İŞ KAZALARININ MALİYETİ

48 48 GÖRÜNMEYEN MALİYETLER  Kaza esnasında işçilerin işi bırakması, doktor, araç ve gereç getirilmesi ve/veya kazazedenin taşınması, kaza mahallinin tekrar çalışır konuma getirilmesi v.b. nedenlerle oluşan maliyetlerdir.  Görünür Maliyetler ile Görünmeyen Maliyetlerin eşit olduğu varsayılmıştır.  İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Toplam Maliyeti 7.695.760.318 TL İŞ KAZALARININ MALİYETİ

49 49 ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ ve KOLAYDIR.

50 HAZIRLAYAN 50 TURGAY YAMAN ARZU HARMAN


"İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Resim de garip olan sizce nedir? 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları