Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bölüm 7 Risk Analizi Modified from Software Engineering: A Practitioner’s Approach, by Roger S. Pressman For non-profit educational use only May be reproduced.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bölüm 7 Risk Analizi Modified from Software Engineering: A Practitioner’s Approach, by Roger S. Pressman For non-profit educational use only May be reproduced."— Sunum transkripti:

1 1 Bölüm 7 Risk Analizi Modified from Software Engineering: A Practitioner’s Approach, by Roger S. Pressman For non-profit educational use only May be reproduced ONLY for student use at the university level when used in conjunction with Software Engineering: A Practitioner's Approach, 7/e. Any other reproduction or use is prohibited without the express written permission of the author. All copyright information MUST appear if these slides are posted on a website for student use.

2 2 Proje Riskleri Ne yanlış gidebilir? Olma ihtimali nedir? Zarar ne kadar olacak? Nasıl çözüm bulunabilir?

3 3 Tepkisel (Reaktif) Risk Yönetimi riskler oluştuğu zaman proje takımı tepki gösterir hafifletme (mitigation)—mücadele için ek kaynak kullanım planı yap hataların tamiri—hata ortaya çıktığında kaynaklar temin edildi ve uygulandı kriz yönetimi—hata harcanan kaynaklara tepki vermez ve proje tehlikededir

4 4 Önleyici (Proactive) Risk Yönetimi usule uygun risk analizi yapılır organizasyon riske neden olabilecek kökü tespit eder / düzeltir  TQM kavramları ve istatistiksel SQA  yazılım sınırları dışında kalan risk kaynaklarının incelenmesi  değişimleri yönetebilme yeteneğinin geliştirilmesi

5 5 Yedi Prensip Geniş bir bakış açısı sağlanmak—sistem ve iş problemleri kapsamında yazılım risklerinin sezilmesi İleriye dönük bakış açısı kazanmak—gelecekte olabilecek risklerin düşünülmesi, ani durum planının oluşturulması Özgürce fikir beyanını teşvik etmek—eğer birisi potansiyel bir riskten bahsederse, ihmal etme. Bütünleştir (entegrasyon)—risklerin düşünülmesi, yazılım sürecine entegrasyonu ile mümkün olabilir. Sürekli süreci önemse—daha fazla bilgi temin edildikçe belirlenen risklerin düzeltilmesi ve daha iyi bakış açılarının kazanılmasıyla birlikte yeni risklerin tespitinde, takım yazılım süresi boyunca uyanık/dikkatli olmalıdır. Paylaşımlı ürün vizyonu geliştir—eğer bütün ortaklar yazılım hakkında aynı vizyona sahip olursa, daha iyi risk tespitinin ve değerlendirmesinin yapılması muhtemeldir. Takım çalışmasını teşvik et—yetenekler, kabiliyetler ve bilgiler aynı havuzda toplanmalıdır.

6 6 RİSK Risk Yönetim Paradibması kontrol et belirle analiz et planla izle

7 7 Riskin Belirlenmesi Ürün boyutu—riskler üretilecek veya modifiye edilecek yazılımın toplam boyutu ile ilişkilidir. İş etkisi (faktörü)—riskler yönetim veya pazar nedeniyle oluşan kısıtlamalarla ilişkilidir. Müşteri karakteristikleri—riskler müşterinin sofistike olmasıyla ve geliştiricinin müşteri ile iletişim yeteneğiyle ilişkilidir. Süreç tanımı—riskler, yazılım süreçlerinin tanımlanmasının dereceleriyle ve takip edilen geliştirme organizasyonun ilişkilidir. Geliştirme ortamı—riskler ürünü üretmek için kullanılan araçların kalitesiyle ve kullanılabilirliğiyle ilişkilidir. İnşa edilecek teknoloji—riskler inşa edilecek sistemin karmaşıklığıyla ve “son teknoloji” olup olmamasıyla ilişkilidir. Eleman sayısı ve tecrübesi—riskler çalışan yazılım mühendislerinin teknik ve proje tecrübeleriyle ilişkilidir.

8 8 Proje Risklerinin Belirlenmesi -I Projeyi üst düzey yazılım ve müşteri yöneticileri destekleyeceklerini resmen ifade ettiler mi? Son kullanıcılar inşa edilecek projeyi/sistemi desteklemeye istekliler mi? İhtiyaçlar yazılım mühendisliği takımı ve onların müşterileri tarafından tamamen anlaşıldı mı? Müşteriler ihtiyaçların tanımlanmasına dahil oldular mı? Son kullanıcıların gerçekçi beklentileri var mı?

9 9 Proje Risklerinin Belirlenmesi -I Proje kapsamı dengelimi/ sabitmi? Yazılım mühendisliği takımı uygun yetenekleri içeriyormu? Proje ihtiyaçları dengelimi / sabit mi? Proje takımının uygulanacak teknoloji ile ilgili tecrübesi var mı? Proje takımındaki kişi sayısı, işi yapmak için yeterli mi? Müşteriler projenin önemi konusunda ve proje ihtiyaçları konusunda hemfikir mi?

10 10 Risk Bileşenleri performans riski—ürünün, ihtiyaç olunanı karşılama ve amacına uygunluğunu karşılama belirsizliğinin derecesi. maliyet riski—proje bütçesinin yeterli olup olmamasındaki belirsizliğin derecesi. destek riski—üretilen projenin kolay düzeltilebilir, adapte olabilir ve güçlendirilebilir olup olmamasındaki belirsizliğin derecesi. takvim riski—proje takviminin yeterli olup olmamasındaki ve zamanında teslim edilip edilmemesindeki belirsizliğin derecesi.

11 11 Risk Projeksiyonu Risk projeksiyonu, riski tahmini olarak da isimlendirilir, herbir riski iki şekilde notlandırmaya/derecelendirmeye çalışır.  riskin gerçek olma ihtimali veya olasılığı  riskle ilişkili problemlerin olası sonuçları. Dört risk projeksiyon adımı vardır. :  riskin farkedilme ihtimalini yansıdan bir ölçek oluştur.  riskin sonuçlarını tasvir et  riskin proje ve ürün üzerindeki etkisini tahmin et,  yanlış anlamaya mahal vermemek için risk projeksiyonunun bütün doğruluğunu not et.

12 12 Bir Risk Tablosu Oluşturma RiskİhtimaletkiRMMM Riskgidermeizleme ve Yönetimi RiskMitigationMonitoring&Management

13 13 Bir Risk Tablosu Oluşturma Olma ihtimalini tahmin et 1-5 arasında projenin etkisini tahmin et.  1 = proje başarısı üzerindeki en düşük etki  5 = proje başarısındaki felaket etkisi tabloyu ihtimal ve etkiye göre sırala

14 14 Riske Maruz Kalma (Etkisi) Risk etkisi (RE) aşağıdaki formül ile hesaplanır. [Hal98]: RE = P x C P riskin olma olasılığıdır C riskin olmasının projeye maliyeti

15 15 Risk Etkisi Örneği Risk kimliklendirme. Yazılım bileşenlerinin sadece %70’inin tekrar kullanılabilir olması kararlaştırıldı ve siteme entegre edilecek. Kanal kısım geliştirilmesi gerekmektedir. Risk ihtimali. %80 (muhtemel). Risk etkisi. 60 tekrar kullanılabilir yazılım bileşeni planlandır. Eğer %70 i kullanılacaksa, 18 bileşen sıfırdan tekrar üretilecektir (planda üretilen yeni bileşenler hariç). Herbir bileşen 100 LOC olduğu için ve herbir LOC için 14 dolar maliyet gerekiyorsa. toplam maliyet 18 x 100 x 14 = 25,200 dolar. Risk etkisi. RE = 0.80 x 25,200 ~ $20,200.

16 16 giderme (mitigation)—riskten nasıl kaçınırız? izleme (monitoring)—hangi faktörleri izlersek riskin çok veya az muhtemel olacağını belirleyebiliriz? yönetim(management)—eğer risk gerçekleşirse hangi acil durum planını uygulamalıyız? Risk Giderme, İzleme ve Yönetimi

17 17 Ürün Boyutuna göre Risk ürün boyutu LOC olarak mı FP olarak mı tahmin edildi? ürün boyutu LOC olarak mı FP olarak mı tahmin edildi? ürün boyutu program, dosya, transaction ürün boyutu program, dosya, transaction sayısı olarak mı tahmin edildi? önceki ürünlerin boyut ortalamalarına oranla % sapma ne kadar? önceki ürünlerin boyut ortalamalarına oranla % sapma ne kadar? ürün tarafından oluşturulan veya kullanılan veritabanı boyutu nedir? ürün tarafından oluşturulan veya kullanılan veritabanı boyutu nedir? ürünün kullanıcı sayısı nedir? ürünün kullanıcı sayısı nedir? ihtiyaçlar için tahmin edilen değişiklik sayısı nedir? ihtiyaçlar için tahmin edilen değişiklik sayısı nedir? ürün için ? teslimattan önce ? teslimattan sonra tekrar kullanılabilir yazılım miktarı? tekrar kullanılabilir yazılım miktarı? Riski etkileyen özellikler:

18 18 İş Etkisine göre Risk bu ürünün şirket gelirlerine etkisi nedir? bu ürünün şirket gelirlerine etkisi nedir? üst yönetim tarafından ürünün görünürlüğü nedir? üst yönetim tarafından ürünün görünürlüğü nedir? teslimat tarihinin mantıklı olup olmaması? teslimat tarihinin mantıklı olup olmaması? Ürünü kullanacak müşteri sayısı nedir? Ürünü kullanacak müşteri sayısı nedir? birlikte çalışabilirlik kısıtları nelerdir? birlikte çalışabilirlik kısıtları nelerdir? son kullanıcının uzman olup olmaması? son kullanıcının uzman olup olmaması? üretilecek ve müşteriye teslim edilecek dökümentasyonun miktarı ve kalitesi nedir? üretilecek ve müşteriye teslim edilecek dökümentasyonun miktarı ve kalitesi nedir? yönetim ile ilgili kısıtlamaları yönetim ile ilgili kısıtlamaları geç teslimat maliyeti nedir? geç teslimat maliyeti nedir? defolu / yetersiz ürün ile ilgili maliyetler nelerdir? defolu / yetersiz ürün ile ilgili maliyetler nelerdir? Riski etkileyen özellikler :

19 19 Müşteriye göre Risk Daha önce müşteri ile çalıştın mı? Daha önce müşteri ile çalıştın mı? Müşteri sana zaman ayıracak mı? Müşteri sana zaman ayıracak mı? Müşteri gözden geçirmelere katılmaya istekli mi?_ Müşteri gözden geçirmelere katılmaya istekli mi?_ Müşteri teknik olarak uzman mı? Müşteri teknik olarak uzman mı? Müşteri, senin elemanlarının işlerini yapmalarına izin verecek mi? Müşteri, senin elemanlarının işlerini yapmalarına izin verecek mi? Müşteri yazılım geliştirme sürecini anlıyor mu? Müşteri yazılım geliştirme sürecini anlıyor mu? Cevaplanması gereken sorular:

20 20 Sürece göre Risk Alışılagelmiş süreç anaçatısınımı tercih ettin? Alışılagelmiş süreç anaçatısınımı tercih ettin? Proje takımı tarafından takip ediliyor mu? Proje takımı tarafından takip ediliyor mu? Yazılım mühendisliği için yönetim desteği alıyormusun? Yazılım mühendisliği için yönetim desteği alıyormusun? SQA için proaktif (önleyici tedbirler) bir yaklaşım mı sergiliyorsun? SQA için proaktif (önleyici tedbirler) bir yaklaşım mı sergiliyorsun? Usulune uygun teknik gözden geçirmeler olur mu? Usulune uygun teknik gözden geçirmeler olur mu? CASE araçları analiz, tasarım ve test için kullanıldımı? CASE araçları analiz, tasarım ve test için kullanıldımı? Araçlar birbirleriyle uyumlu mu? Araçlar birbirleriyle uyumlu mu? doküman formatları ayarlandımı? doküman formatları ayarlandımı? Cevaplanması gereken sorular:

21 21 Teknolojik Riskler Teknoloji şirketin için yeni mi? Teknoloji şirketin için yeni mi? Yeni algoritmalar, I/O teknoloji gerekiyormu? Yeni algoritmalar, I/O teknoloji gerekiyormu? Uygulama, yeni yazılımla bağlantı kurabiliyor mu (interface) ? Uygulama, yeni yazılımla bağlantı kurabiliyor mu (interface) ? Yeni veya denenmemiş donanım içeriyor mu? Yeni veya denenmemiş donanım içeriyor mu? Uygulama radikal olarak farklı mı? Uygulama radikal olarak farklı mı? Yeni yazılım mühendisliği metotları kullanıyormusun?Yeni yazılım mühendisliği metotları kullanıyormusun? Geleneksel olmayan yeni metotlar kullanıyormusun, AI- metotları gibi Geleneksel olmayan yeni metotlar kullanıyormusun, AI- metotları gibi Önemli performans şartı var mı? Önemli performans şartı var mı? Yapılabilirliğinden şüphelenilen istek var mı? Yapılabilirliğinden şüphelenilen istek var mı? Cevaplanması gereken sorular:

22 22 Personel Riskleri En iyi kişiler işe dahil mi? En iyi kişiler işe dahil mi? Personel doğru yeteneklere sahip mi? Personel doğru yeteneklere sahip mi? Yeterli personel var mı? Yeterli personel var mı? Personel proje süresince duracak mı? Personel proje süresince duracak mı? Bazılar kısmi zamanlı mı çalışıyor Bazılar kısmi zamanlı mı çalışıyor Personelin doğru beklentileri mi var Personelin doğru beklentileri mi var Personel gerekli eğitimi aldımı? Personel gerekli eğitimi aldımı? Personel arası iş devri düşük mü olacak? Personel arası iş devri düşük mü olacak? Cevaplanması gereken sorular:

23 23 Project: Embedded software for XYZ system Risk type: schedule risk Priority (1 low... 5 critical): 4 Risk factor: Project completion will depend on tests which require hardware component under development. Hardware component delivery may be delayed Probability: 60 % Impact: Project completion will be delayed for each day that hardware is unavailable for use in software testing Monitoring approach: Scheduled milestone reviews with hardware group Contingency plan: Modification of testing strategy to accommodate delay using software simulation Estimated resources: 6 additional person months beginning in July Risk Bilgisinin Kaydı


"1 Bölüm 7 Risk Analizi Modified from Software Engineering: A Practitioner’s Approach, by Roger S. Pressman For non-profit educational use only May be reproduced." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları