Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnfrared ve görünür ışının deriye etkileri İnfrared ve görünür ışının deriye etkileri Dr. Engin Şenel Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnfrared ve görünür ışının deriye etkileri İnfrared ve görünür ışının deriye etkileri Dr. Engin Şenel Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi."— Sunum transkripti:

1 İnfrared ve görünür ışının deriye etkileri İnfrared ve görünür ışının deriye etkileri Dr. Engin Şenel Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 2015-11-19 / Ankara XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu

2 Elektromanyetik Tayf XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 2

3 Güneş Enerjisi XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 3 UVR290-400 % 3-7 GI400-700 % 44 IR700-1440 % 53 Foton enerjileri düşük % 60 IR-A

4 Temel Bilgiler  UV A-B-C ayrımı keyfi  UVC (<290 nm) tamamı ozon tarafından tutulur  Nm ↑ → penetrasyon ↑ ama eritem ↓  360 nm, 300 nm’ye göre 1000 kat daha az eritemojenik kromofor  Işığı emen molekül: kromofor  UVB için DNA, UVA için ? Kromofor uyarılmış duruma gelir Fotokimyasal reaksiyonlar Dalga boyunun erişemediği alanlarda bile etki İnflamatuar inflamasyon, vazodilatasyon, akantoz, hiperkeratoz Langerhans hücreleri ↓ → immünsupresyon eğilimi XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 4 10 -3 milimetre 10 -6 mikrometre 10 -9 nanometre

5 Ultraviyole XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 5 Melaninin ve öncüllerinin fotokimyasal değişimi Hızlı pigmentasyon Güneş maruziyetinden dakikalar sonra Geçici – birkaç saatte kaybolur Hızlı pigmentasyon Güneş maruziyetinden dakikalar sonra Geçici – birkaç saatte kaybolur Neo-melanogenezisNeo-melanogenezis UVA (320 – 400 nm) Kalıcı pigmentasyon Daha yüksek dozda UV Saatler içerisinde Birkaç gün – haftalar Kalıcı pigmentasyon Daha yüksek dozda UV Saatler içerisinde Birkaç gün – haftalar Fotosensitizasyon Primidin dimerleri Oksijen radikalleri Fotosensitizasyon Primidin dimerleri Oksijen radikalleri DNA hasarı

6 Ultraviyole XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 6 Melanosit sayısında artış Eritem sonrası gecikmiş pigmentasyon Melanin üretiminde artış UVB (290 – 320 nm)

7 UltraviyoleUltraviyole  UVB  Direkt DNA tarafından absorbe edilir  UVA  Hem DNA hem de epitelyal hücre biyomoleküllerini hasara uğratır  Daha derin dermise penetre olur  Fotoyaşlanma ve deri kanserinde ana UV kaynağı!  1980’ler  1980’ler → UVA deride bazı hücresel cevaplara neden oluyor ama sadece UVB koruması varsa güvendesin!  ŞimdiAMA  Şimdi → UVA’dan korunma önemli AMA UVA maruziyetinin yol açtığından daha derin ve yoğun DNA mutasyonlu tm’ler var acaba neden? XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 7

8 Görünür Işık  İnsan gözünün görebildiği dalga boyu aralığı  400–700 nm (380–780 nm – Avrupa Komisyonu bazı belgeleri) ışık  Aslında «ışık»  Gökkuşağındaki renkler – her bir renk farklı dalgaboyu  Mor en kısa, kırmızı en uzun 44  Bütün güneş radyasyonunun % 44’ü 40  Dünya yüzeyine ulaşan ışınım enerjisinin % 40’ı XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 8

9 Görünür Işık  Randhawa ve ark.  Tirozinaz enzim aktivitesi ↑  Bir kez maruziyet → Tip I-II fototipte geçici pigmentasyon  Çoklu maruziyet → in-vivo/ex-vivo kalıcı pigmentasyon 150 j/cm 2, güneşte 50 dk. maruziyet  Hızlı pigmentasyon – foto-kimyasal etki  Geç pigmentasyon – neomelanogenez  Beş gün maruziyet – 7. günde pigmentasyon  Mekanizma? Tirozinaz aktivitesinde artış – 3. gün L-tirozin’in L-dopa’ya oksidasyonunda artış L-dopa formasyonundaki artış → 7. günde melanin polimer oluşumu XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 9

10 Görünür Işık  Kielbassa ve ark., 1997  GI UVA gibi DNA’da oksidatif hasar nedeni  Liebel ve ark., 2012  GI epidermal bariyeri bozuyor  GI, yüksek dozlarda bile T-T dimerlere sebep olmaz  Pigmentasyona ve inflamatuar yanıta neden olur  Proinflamatuvar sitokin, MMP-1 ve ROS ekspresyonu ROS in vivo, ex vivo’dan daha fazla  Mahmoud ve ark.  Deri tipi IV ve V hastalar - pigmentasyon (+), tip II Ø  Haywood, 2006  GI doz-bağımlı olarak askorbat radikallerinin (A.-) oluşumunu tetikliyor XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 10

11 Görünür Işık  GI melanin absobsiyon spektrumunda  Melanini harekete geçiriyor  Melanin fotoduyarlaştırıcı gibi davranıyor  Tekli oksijen ( 1 O 2 ) radikalinin meydana gelmesine neden oluyor Protein, nükleik asit ve membranlarla reaksiyona giriyor XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 11 XiphophorusKılıçkuyruk Orta Amerika nehirleri, tatlı su / akvaryum balığı, genetik çalışmalar, hibridler

12 Görünür Işık  Chiarelli-Neto ve ark.  UVA (355 nm) ve GI (532 nm) 1 O 2 radikali oluşumuna neden olur  Maksimum 1 O 2 salınımı en yüksek 1270 nm’de (yakın kızılötesi)  UVA melanin abs. GI’dan daha fazla  Feomelaninden 1 O 2 salınımı ömelaninden %30 daha fazla – daha etkili fotoduy. UVB’den korunmak için sentezlenen melanin, UVA ve GI varlığında deri hücreleri için zarar verici oluyor!  Sonuç: UVB’den korunmak için sentezlenen melanin, UVA ve GI varlığında deri hücreleri için zarar verici oluyor! Yüksek ışık dozlarında melanin yaygın nekroapoptotik hücre ölümüne yol açıyor Melanin varlığında GI etkilerinin UVA’dan farkı yok! Class I karsinojen??? XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 12

13 Görünür Işık - Sonuç XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 13

14 Mavi Işık  Mavi ışık tedavisi / mavi viyole ışık tedavisi (380-495 nm)  Antibakteriyel / antimikrobiyal / antiinflamatuvar Yenidoğan sarılığı Atopik dermatit Psoriasis Akne Yara iyileşmesi Deri kanserleri  Kanıtlanmış zararları Dendritik hücre aktivasyonunda baskılanma Dermal fibroblastlarda baskılanma Nitrik oksit radikalleri oluşumu –Lokal ve sistemik hemodinamik hastalık tedavisinde kullanım? XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 14

15 Kızılötesi Işınım IR-A: 700 nm – 1400 nm IR-B: 1400 nm – 3000 nm IR-C: 3000 nm – 1 mm Kızılötesi(Infrared) 700 nm – 1000 µm* Kızılötesi(Infrared) 15 XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu ISO 20473 sınıflaması Yakın Kızılötesi (700 nm-3 μm) Termal (Orta) Kızılötesi (3-50 μm) Uzak Kızılötesi (50-1000 μm) The International Commission of Illumination (CIE)*

16 Kızılötesi Işınım  Bir cisim görünür bölge ışığı yaymak için yeterli sıcaklığa sahip değilse, enerjisinin çoğunu infrared ışınımı olarak yayar (Normal vücut sıcaklığı → 10 mikron)  Yakın infrared  Görünür ışığa yakın  Dalga boyu bir hücre boyutu  Sıcak değil (Uzaktan kumandalarda)  Uzak infrared  Mikrodalga bölgesine yakın  Dalga boyu toplu iğne başından küçük  Isısal özelliğe sahip (Güneş, ateş, radyatör) XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 16

17 Kızılötesi Işınım 11982 – ROS oluşumuna neden oluyor 22006 – matriks metalloproteinazları (MMP) aktive ediyor, prokollajen I şekillenmesine neden oluyor 22009 – 1600 nm’ye kadar serbest radikal oluşumu 22010 – IR-A (760-1440 nm) ve NIR (760-3000 nm) ROS oluşturuyor 22014 – IR sonrası insan derisinde ROS oluşumu d dd dozdan bağımsız! 22015 – IR-A → serbest radikal oluşumu, tip 1 kollajen ve elastin ağında majör değişiklikler, dermo-epidermal bileşkede bozulmalar, MMP aktivasyonu → p pp prematür deri yaşlanması XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 17

18 MMMP artmış ekspresyonu Aşırı/dengesiz proteolizis Fibriler kollajende parçalanma Dermisin yapısal bütünlüğü bozulur Ekstrensek deri yaşlanmasında ana faktör Kızılötesi Işınım  IR-A insan dermal fibroblastlarında MMP-1’i indükler  Matriks metalloproteinaz (MMP)’lar  Çinko-bağımlı endopeptidazlar  Ekstrasellüler matriks bileşenlerinin yıkımından sorumlu Kollajen, elastin XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 18

19 Kızılötesi Işınım XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 19 IR-AIR-A

20 Kızılötesi Işınım XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 20

21 Kızılötesi Işınım XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 21

22 Eritema ab igne  Genl. alt bacaklarda retiküler eritem → hiperpig. → atrofi  Kronik infrared maruziyeti yanık oluşturmaya yeterli değil  Dermal hasar yaratıyor!  Hiperkeratoz, interfaz dermatiti, epidermal atrofi, apoptotik keratinositler ve melanin inkontinansı termal keratoz  Patolojisi aktinik keratoza benzer → «termal keratoz»  Dermal elastik liflerde değişiklikler → aktinik hasarlı deri  Kronik hasar → SCC, Merkel hücreli karsinoma (yüksek (%30) metastaz riski)  Kronik infrared maruziyeti → malign potansiyelli çoklu hücre dizileri  UVA/UVB/GI  Polimorf ışık erüpsiyonu  Kronik aktinik dermatit  Solar ürtiker XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 22

23 23

24 Gelecek Tedaviler XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 24

25 Bu sunumu www.teledermatoloji.com‘dan indirebilirsiniz. 2015-11-19 / Ankara XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu


"İnfrared ve görünür ışının deriye etkileri İnfrared ve görünür ışının deriye etkileri Dr. Engin Şenel Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları