Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARATICI YOK ETME ve İSTİHDAM YARATMAYAN BÜYÜME Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARATICI YOK ETME ve İSTİHDAM YARATMAYAN BÜYÜME Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI1."— Sunum transkripti:

1 YARATICI YOK ETME ve İSTİHDAM YARATMAYAN BÜYÜME Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI1

2   Küreselleşme Süreci  Küreselleşme Süreci Dünyada Tüm Sektörleri Etkilemektedir. Dış Ticaret  Bu Etki Yoğun Olarak Dış Ticaret Aracılığıyla Ortaya Çıkmaktadır Gümrük Birliği  Türkiye de, Dış Ticarete « Gümrük Birliği » ile Eklemlenmiş Bir Ülkedir Yapısal Olarak  Dış Ticaret Türk Ekonomisi’ni Yapısal Olarak Değiştirmiştir. İstihdam Piyasalarını  Bu Değişim İstihdam Piyasalarını Etkilemiştir. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI2 Küreselleşme Süreci

3  Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI3

4   Küreselleşmenin Başlıca Ekonomik Etkileri (ILO)  Dış Ticaret ARTIŞI  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ARTIŞI  İstihdam Piyasaları ???  Alanlarında ortaya çıkmaktadır. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI4 Küreselleşme

5   Küreselleşmenin Başlıca Ekonomik Etkileri  Gelişmekte Olan Ülkelerin Gelişmiş Ülkeleri Yakalamaları  Hayat Standardının Yükselmesi  Gelir Dağılımının Bozulması  (İşgücü Piyasaları) Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI5 Küreselleşme

6   Dış ticaret diğer ülkelerle yapılan mal ve hizmet alışverişini ifade etmektedir.  İhracat ve İthalat olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  İhracat, yurtdışına yapılan satışları, İthalat yurtdışından yapılan alışları ifade etmektedir.  Küreselleşme süreci dış ticareti arttırmıştır. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI6 Dış Ticaret

7   Gümrük Birliği Türkiye ve AB arasında bir entegrasyondur.  İki taraf arasında gümrük vergileri ve kotalar (miktar kısıtlamaları) kaldırılmıştır. REKABET  Gümrük Birliği REKABET baskısı getirmiştir. küresel dış ticarete eklemlenmiştir  Türkiye küresel dış ticarete eklemlenmiştir. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI7 Gümrük Birliği 1 Ocak 1996

8   Dış Ticaret;  İşgücünün Yapısını  İstihdam Hacmini  Ücret Haddini  Yani; İşgücü Piyasalarını etkilemektedir. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI8 Dış Ticaretin İstihdam Piyasalarına Etkileri

9   İşsizlik:  İşsizlik: Dış ticaretin arttığı yıllarda tüm dünyada işsizlik oranları düşse de küreselleşmenin yol açtığı sermaye sapmalı teknolojik gelişme emeğe olan oransal gereksinimi azaltmaktadır.  Küreselleşmenin Tahmin Edilemeyen Doğası:  Küreselleşmenin Tahmin Edilemeyen Doğası: Küreselleşme sonucunda kazanan ya da kaybedenleri önceden kestirmek zordur.  Ani Değişimler:  Ani Değişimler: Firma ve fabrikalar hızla değişmekte, Almanya’daki yazılım işlerinin Hindistan’a kayması gibi çok güvenilir işler bir anda kıta ötesine kayabilmekte, kaybedilebilmektedir.  İthalatın Disiplin Edici Karakteri:  İthalatın Disiplin Edici Karakteri: İthalat, firmaları daha verimli çalışmaya zorlarken işgücü piyasalarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI9 Dış Ticaretin İstihdam Piyasalarına Etkileri

10   TÜRKİYE’DE GELENEKSEL YOLLARLA İŞGÜCÜ PİYASALARININ TAM OLARAK AÇIKLANABİLMESİ OLANAKLI DEĞİLDİR  DIŞ TİCARET ÖNEMLİ HALE GELMİŞTİR Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI10 Genel Olarak

11  Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI11 İşgücü Arzı Yıllar - Yearsİşgücüİstihdam İşsiz İşgücüne katılma oranı İstihdam oranı İşsizlik oranı Tarım dışı işsizlik oranı Genç nüfusta işsizlik oranı EKONOMİK FAALİYETLER TarımSanayiİnşaatHizmet 2009OCAK ,140,713,716,925,3 2010OCAK ,842,512,916,123,6 2011OCAK ,544,210,613,420,0 2012OCAK ,545,09,111,316,7 2013OCAK ,846,09,511,818,8 2014OCAK ,246,59,111,317,3

12   Geleneksel sektörlerde ücretler dış rekabeti sağlayabilmek üzere düşük tutulmakta ve/veya tutulmak zorunda kalmaktadır.  Tarım ve tekstil gibi bu tip sektörlerde dış dünya ile maliyet rekabeti yapılmakta, maliyetlerin temel unsuru olan ücretler düşük tutulmaya çalışılmaktadır.  Dış ticarete bütünleşik olan sektörlerde ücretler oransal olarak daha hızlı artarken, dış ticaretle rekabet edemeyen ya da etmeye çalışan sektörlerde genellikle sabit kalmaktadır. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI12 Ücretler

13   Schumpeter’in yaratıcı yok etme olarak adlandırdığı sürecin Türkiye için de başladığını söyleyebilmek olanaklıdır.  Teknolojik değişime ayak uyduran ve küresel piyasalara dış ticaret yoluyla eklemlenen firmalar daha az işçi çalıştırmakla beraber kalifiye işçilere daha yüksek ücret önermektedir.  Türkiye’deki sektörel ortalama ücret oranları incelendiğinde yabancı sermaye çeken ve/veya sermaye yoğun sektörlerdeki ücret oranlarının daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI13 Ücretler

14   Ticaret Reformları (Koruma – Sendikalaşma)  Dış Ticaret Artışı (Teknolojik yakalama)  Verimlilik  Yabancı Yatırımlar  Kayıt Dışı İstihdam Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI14 Ücret Adaletsizliğinin Nedenleri

15   1.Türkiye, Gümrük Birliğinin dinamik etkileri nedeniyle yapısal bir dönüşümden geçmektedir,  2.Sermaye yoğun üretim artmakta, emek yoğun üretim oransal olarak azalmaktadır,  3.Emek yoğun üretim yapan sektörlerde ücret düzeyleri oransal olarak sabit kalırken bu sektörlerde yeni istihdam sahaları yaratılamamakta kayıt dışılık azalmakta, işsizlik artmaktadır,  4.AB müktesebat uyumu nedeniyle tarım sektöründe doğrudan gelir desteği dışında destekleme alımları yapılamamakta bu kesimin ücret ve /veya gelir düzeyi diğer sektörlere kıyasla azalmaktadır,  5.Yeni kurulan ya da sermaye yoğun hale gelen sektörler kalifiye eleman çalıştırdıklarından daha yüksek ücret önermektedir,  6.Ülke içinde ücret adaletsizliği yükselmektedir, dual istihdam yapısı derinleşmektedir, Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI15 Sistematik Dönüşüm


"YARATICI YOK ETME ve İSTİHDAM YARATMAYAN BÜYÜME Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları