Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL KESİMDE EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL KESİMDE EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 KIRSAL KESİMDE EĞİTİM

2 KAPSAM EĞİTİMİN TANIMI EĞİTİMİN SINIFLANDIRILMASI KÖY ENSTİTÜLERİ
ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM KÖY ENSTİTÜLERİ SEKİZ YILLIK EĞİTİM TAŞIMALI EĞİTİM KIRSAL KESİMDE EĞİTİM OKUR-YAZARLIK ORANLARI

3 EĞİTİM KAVRAMI Bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır. Bireyin toplumsal yeteneğinin ve en elverişli düzeyde kişisel gelişmesinin elde edilmesi için seçilmiş ve denetimli bir çevreyi içine alan toplumsal süreçtir.

4 ÖRGÜN EĞİTİM Okulda yapılan eğitimdir. Planlı programlı ve düzenlidir . Belli yöntemlere göre verilen eğitimdir. Okul Öncesi Eğitim öğretim yılında 10,5 bin okul öncesi eğitim kurumunda 256,4 bin öğrenci öğrenim görmekte 14,5 bin öğretmen görev almaktadır. İlköğretim öğretim yılında 34,9 bin okulda 10,3 milyon öğrenci öğrenim görmekte 375,5 bin öğretmen görev yapmaktadır. 3- Orta Öğretim Orta öğretim ilköğretime dayalı en az üç yıllık öğrenim veren genel , mesleki teknik öğrenim kurumlarının tümünü kapsamaktadır. öğretim yılında 6,0 bin orta öğretim kurumunda 2,3 milyon öğrenci öğrenim görmekte 134,8 bin öğretmen görev yapmaktadır.

5 ÖRGÜN EĞİTİM 3- Orta Öğretim
Orta öğretim ilköğretime dayalı en az üç yıllık öğrenim veren genel , mesleki teknik öğrenim kurumlarının tümünü kapsamaktadır. öğretim yılında 6,0 bin orta öğretim kurumunda 2,3 milyon öğrenci öğrenim görmekte 134,8 bin öğretmen görev yapmaktadır. 4-Özel Eğitim Ülkemizde görme engelliler , işitme engelliler , ortopedik engelliler , zihinsel engelliler , uzun süreli hasta çocuklar olmak üzer beş engel gurubundaki çocuklara ve gençlere özel eğitim okullarında eğitim hizmetleri sunulmaktadır.

6 ÖRGÜN EĞİTİM 5- Özel Öğretim
Her kademe ve türdeki özel okullar , özel dershaneler , özel mesleki ve teknik kurslar , özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel öğrenci etüt eğitim merkezlerini kapsamaktadır. öğretim yılında örgün eğitim sistemi içerisinde yer alan 1,9 bin okulda 262,9 bin öğrenci öğrenim görmekte 24,8 bin öğretmen görev yapmaktadır. Yaygın eğitim sistemi içerisinde yer alan 5,3 bin kurumda 1,5 milyon öğrenci ve kursiyer öğrenim görmüş 38,0 bin öğretmen uzman öğretici ve usta öğrenci görev yapmaktadır.

7 ÖRGÜN EĞİTİM 6- Yüksek Öğretim
Yüksek öğretim orta öğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren her kademedeki eğitim kurumlarının tümünü kapsar. 53 ‘ ü Devlet üniversitesi 23 ‘ ü vakıf üniversitesi olmak üzere 76 üniversite bulunaktadır. Devlet üniversitelerinde 63,0 bin vakıf üniversitelerinde 3,7 bin olmak üzere toplam 66,7 bin öğretim elemanı görev yapmaktadır. Üniversite öğrencilerinin 95,5 ‘i devlet üniversitelerine devam etmektedir. Vakıf üniversitelerinde 1 öğretim üyesine 14,7 öğrenci , devlet üniversitelerinde ise 18,3 öğrenci düşmektedir.

8 YAYGIN EĞİTİM Planlı ve programlıdır. Her yaş kademesine bu öğretimin açık olmasıdır. Daha çok örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış durumda olanlara , okuldan erken yaşta ayrılanlara , meslek dallarında daha yeterli olmak isteyenlere yöneliktir. Halk Eğitim Mesleki Eğitim Uzaktan Öğretim

9 TÜRKİYE’DE EĞİTİM TARİHİ
Cumhuriyetle başlayan değişim süreci içerisinde 3 mart 1924 de 430 sayılı Tehvid - i Tedrisat yasası çıkartılmıştır . Bu yasa ile üç ayrı kanal birleştirilmiş ; birincil kanaldakiler kapatılmış , ikinciller çekilmiş , üçüncüler ise Eğitim bakanlığının gözetimine alınmıştır. Öğretimin birleştirilmesi anlamına gelen Tehvid–i Tedrisat yasasının iki önemli özelliği bulunmaktadır. Birincisi eğitim sisteminin demokratikleştirilmesi ikincisi ise eğitim alanında laikliğin eyleme dönüştürülmesidir.

10 TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN TARİHİ
Cumhuriyetin ilkelerine dayalı laik bir eğitim sistemi 22 Mart 1926 tarihinde 780 sayılı yasa ile örgütlendirilmiştir. Buna göre birçok yeni ve çağdaş düzenlemelerin yanında sistemin bugünkü Eğitim Bakanlığı ‘nın bünyesine alınmıştır. Eğitimin yaygınlaştırılması için 1 Kasım 1928 tarih ve 1353 sayılı yasayla Türkçe eğitimde ortak bir dil olmuştur. Latin temelli yeni bir alfabe kabul edilmiştir.

11 TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN TARİHİ
1923 yılında 5,1 bin okul varken 2001 yılında 48,9 bine çıkmıştır. ( 9 kat artmıştır ) 1923 yılında 361,5 bin öğrenci öğrenim görmekte iken 2001 yılında 16,0 milyona çıkmıştır. 1923 yılında12,2 bin öğretmen görev yapmakta iken 2001 yılında 578,8 bine çıkmıştır. ( 46 kat artmıştır )

12 KÖY ENSTİTÜLERİ Kentsel yörelerde okul çağı nüfusuna bir ölçüde de olsa hizmet sağlayabilen çağdaş ilköğrenim kurumları , köylerde yok denecek kadar azdı. Köylerin birbirinden çok uzak ve çoğunun nüfusunun 400’ ün altında olması, zorunlu ilköğretim ilkesinin gerçekleşmesini engelleyici bir öğe olarak köy eğitimi için değişik bir model arayışını gerektiriyordu. Kırsal kesimde eğitim sorununu çözüme kavuşturmak için birçok yol düşünülmüş ve denenmişti.

13 Köy Enstitülerinin Başardıkları
Yüzyıllardır biriken feodal toplumun üretim ve yaşam biçimini ortadan kaldırmaya başlamıştır. Bilimsel ve felsefi anlamda laik eğitim başlamıştır. Feodal toprak rejiminin değişimi toprak ağalarının kendilerinin ortadan kaldırılma tehdidinin hissetmelerine neden olmuştur. Sanayii için eğitimli nitelikli işgücü oluşmaya başlamıştır. Ataerkil toplumdan çekirdek aile toplumuna dönüş belirtilerini vermeye başlamıştır. Ezberci değil , analitik düşünen , sorgulayan birey yetiştiren demokratik ve üretici eğitim başlamıştır. Enstitülerin kapatılması siyasal olduğu kadar toplumsal ve ekonomik nedenlere de dayanmaktadır.

14 SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ ZORUNLU İLKÖĞRETİM
Ülke genelinde 18 Ağustos 1997 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4306 sayılı yasa gereğince sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasına geçilmiştir. Sekiz Yıllık Eğitim İle % 100 okullaşma oranına ulaşılması Birleştirilmiş sınıf uygulamasında aşamalı olarak son verilmesi Sınıf mevcudunun 30’a indirilmesi

15 SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ ZORUNLU İLKÖĞRETİM
İkili öğretimde normal öğretime geçilmesi İlköğretimde niteliğin yükseltilmesi hedeflenmişti. Buna Ulaşmak İçin Okul ve derslik sayısının artırılması Taşımalı ilköğretimin yaygınlaştırılması Yatılı ilköğretim bölge okulları ile pansiyonlu ilköğretim okullarının yatılılık kapasitesinin artırılması Yoksul öğrencilerin okul gereksinimlerinin karşılanması Okullarda çağdaş ölçütlere uygun fiziki alt yapının sağlanması ve araç-gereçlerle donatılması planlanmıştır.

16 TAŞINILAN MERKEZ OKUL SAYISI TAŞINILAN ÖĞRENİ SAYISI
TAŞIMALI İLKÖĞRETİM Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Sayılar ( ) İL SAYISI TAŞINILAN MERKEZ OKUL SAYISI TAŞINILAN OKUL SAYISI TAŞINILAN ÖĞRENİ SAYISI TOPLAM 1-5 SINIFLAR 6-8 SINIFLAR 78 5.375 27.498

17 Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Pansiyonlu İlköğretim Okulları
Son beş yılda yatılı ilköğretim bölge okulu ve pansiyonlu ilköğretim okulunda okul ve öğrenci artışı YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU PANSİYONLU İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU 4306 SAYILI YASADN ÖNCE 4306 SAYILI YASADAN SONRA OKUL SAYISI 147 280 27 238 OKUL ARTIŞ SAYISI 133 211 ARTIŞ YÜZDESİ (%) 97,2 781,5 ÖĞRENCİ SAYISI 73,709 137,294 15,723 141,154 ÖĞRENCİ ARTIŞ SAYISI 63,585 125,431 86,3 797,8

18 Öğretim Yılında Bölgelere Göre Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Okul Öğrenci ve Öğretmen Sayısı BÖLGELER OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI TOPLAM ERKEK KIZ MARMARA 8 2,845 1,608 1,237 154 EGE 7 3,154 1,914 1,240 176 AKDENİZ 12 7,572 4,780 2,792 288 İÇ ANADOLU 25 11,192 6,867 4,325 505 KARADENİZ 63 26,340 14,820 11,520 1,272 DOĞU ANADOLU 97 54,311 42,526 11,785 1,928 GÜNEY DOĞU ANADOLU 61 34,225 27,601 6,624 1,233 276 139,639 100,116 39,523 5,556

19 Öğretim Yılında Bölgelere Göre Pansiyonlu İlköğretim Okullarında Okul Öğrenci ve Öğretmen Sayısı BÖLGELER OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI TOPLAM ERKEK KIZ MARMARA 12 7,213 4,022 3,191 318 EGE 17 8,883 4,883 3,950 413 AKDENİZ 38 23,886 12,823 11,063 974 İÇ ANADOLU 31 17,425 9,493 7,932 774 KARADENİZ 78 46,682 25,465 21,217 1,989 DOĞU ANADOLU 49 31,576 21,648 9,928 944 GÜNEY DOĞU ANADOLU 8,603 5,476 3,127 265 237 144,218 83,810 60,408 5,677

20 Pansiyonlu İlköğretim Okulları
Kırsal kesimde okulu bulunmayan köy ve köy altı yerleşim birimlerinde bulunan nüfus ile yoksul ailelerin çocuklarına ilköğretim hizmetlerini götürebilmek amacıyla yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okulları açılmaktadır. Bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin her türlü giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Kırsal bölgelerde öğrenci sayısı ve öğretmen sayısı daha fazladır. Okullarda kalan öğrencilerin çoğunluğunu erke öğrenciler oluşturmaktadır.

21 Pansiyonlu İlköğretim Okulları
Öğretim yılında 276 yatılı ilköğretim bölge okulunda 39,5 bini kız 100,1 bini erkek toplamda 139,6 bin öğrenci öğrenim görmekte 5,5 bin öğretmen görev yapmaktadır. 237 pansiyonlu ilköğretim okulunda 60,4 bini kız 83,8 bibi erkek toplamda 144,2 bin öğrenci öğrenim görmekte 5,6 bin öğretmen görev yapmaktadır.

22 2001-2002 Öğretim Yılında Yerleşim Yerine Ve Öğretimi Şekline Göre Okul Sayısı
OKUL TÜRÜ OKUL SAYISI TOPLAM ŞEHİR KÖY NORMAL İKİLİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 10,554 7,712 2,842 7,361 4,710 2,651 3,193 3,002 191 İLKÖĞRETİM 34,993 26,593 8,400 9,906 5,357 4,549 25,087 21,236 3,851 ORTAÖĞRETİM 6,065 5,575 490 5,463 4,992 471 602 583 19 GENEL 2,637 2,249 388 2,268 1,889 379 369 360 9 MESLEKİ-TEKNİK 3,428 3,326 102 3,195 3,103 92 233 223 10 51,612 39,880 11,732 22,730 15,059 7,671 28,882 24,821 4,061

23 2001-2002 Öğretim Yılında Yerleşim Yerine Göre Derslik Sayısı
TOPLAM RESMİ BAĞIMSIZ ANAOKULU İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM GENEL MES-TEK ŞEHİR 229,269 1,543 155,639 72,087 42,472 29,615 KÖY 114,621 33 109,137 5,451 3,593 1,868 343,890 1,576 264,776 77,538 46,065 31,473

24 Yerleşim Yerine Göre Derslik Sayısı
51,6 bin okulun 22,7 bini şehirde 28,8 bini köyde bulunmaktadır. Buna göre yerleşim yerine göre okulların yüzde 44 ‘ ü şehirde yüzde 56 ‘ sı köydedir. Bu okulların 39,8 ( %77) bininde normal öğretim 11,7 (%23) bininde ise ikili öğretim yapılmaktadır. Buna göre normal öğretim yapan okulların yüzde 38 ‘ i şehirde yüzde 62 ‘ si köyde bulunmaktadır. Genel ortaöğretim okullarının % 14 ‘ ü köyde % 86 sı şehirde , meslek teknik orta öğretimde is % 7 si köyde % 93 ü şehirde bulunmaktadır

25 KIRSAL KESİMDE EĞİTİM Temel eğitim düzeyinde kır ve kent ayrımı benimsenmediği için genel olarak eğitimin işlevlerine ne yönde yaklaşılmışsa kırsal alandaki eğitimin işlevleri değerlendirilirken de aynı yaklaşım izlemektedir.

26 KIRSAL KESİMDE EĞİTİM Kırsal yörelerin kentle olan bütünleşme derecesine göre eğitimin işlevlerinde değişiklikler beklenebilir. kırsal nüfusta geleneksel kültürü aktarmacı eğilimin kentsel yörelere göre daha belirgin olduğu savunulabilir. Kırsal kümelerde mesleksel beceri eğitiminin aile tarafından verilmesi yada iş başında kazanılması eğiliminin kentsel yörelerdekine göre daha güçlü olduğu öne sürülebilir.

27 KIRSAL KESİMDE EĞİTİM Evrensel olarak kırsal yörelerdeki temel eğitimin hem nitel hem nicel ölçüler bakımından kentsel yörelerdekine göre yetersiz oluşu nedeniyle genç kırsal kümelerin dikey devirgenlik açısından daha etkin öğretim katmanları olarak orta ve yüksek öğretime erişme olasılıklarının kentsel kümelere göre daha düşük olduğu izlenebilmektedir.

28 KIRSAL KESİMDE EĞİTİM Kırsal kesimlerde erkek çocukların kız çocuklarınkinden daha çok önem verilmektedir. Kırsal okullar kentlere göre daha yetersizdir. Kırsal kesim ilköğretim okullarında çocukların yeterli araç ve gerece sahip olmadıkları ve birçok ailenin çocukları için eğitim materyali sağlamada güçlük çektiği bilinmektedir.

29 KIRSAL KESİMDE EĞİTİM Kırsal kesimde öğrenci başına düşen öğretmen sayısı kent okullarına göre daha azdır. Kırsal eğitim düzeyinin eğitsel kurumlardan doğrudan toplumsal yapıdan ise hem doğrudan hem de eğitsel kurumlar aracılığı ile dolaylı bir biçimde de etkilenmektedir.

30 TÜRKİYE‘DE OKUR – YAZAR ORANI
Günümüzde okur-yazar oranı % 85 civarında olduğu belirtilmektedir. Ancak okuma yazma bilen nüfusun ülkemizin her tarafına dengesiz bir şekilde dağıldığını ve cinsiyetler arasında önemli bir farklılık olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü erkeklerde okuma yazma oranları daha fazladır. Bu durum özellikle yüksek öğrenime gelindiğinde aradaki dengesizlik daha da belirginleşmektedir.

31 Türkiye ‘ de Yıllara Göre Okur-Yazar Oranlarının Gelişimi ( 1927 – 2000 )
YILLAR OKUR YAZAR ORANI ( % ) 1935 19,25 1950 32,37 1970 56,21 1990 80,46 2000 85,4

32 OKUR-YAZARLIK Ülkemizin özellikle kırsal kesimlerinde ve Doğu , Güneydoğu bölgelerinde kız çocuklarının okula gönderilmemesi nedeniyle söz konusu alanlarda hem genel okuma yazma oranları düşmüş hem de okuma yazma bakımından kızların aleyhine belirgin bir dengesizlik ortaya çıkmıştır.

33 OKUR-YAZARLIK Öyle ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde genel okuma yazma oranı % 60 ’ lara kızlarda ise % 40 ’ lara kadar düşmektedir. Ancak bu durum son yıllarda hızla değişmekte ve eğitim konusunda çaba sarf etmektedirler. Türkiye ‘ de okur yazar nüfus orta ve yüksek öğrenime giderek daha fazla önem verilmektedir. Bu amaçla ülkemizde zorunu temel eğitim 8 yıla çıkarılmış olup 12 yıla çıkarılma çabaları sürüyor.


"KIRSAL KESİMDE EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları