Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama İlkeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama İlkeleri."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama İlkeleri

2 Reklamın Amaçları, Çeşitleri ve Mamul Reklamları
Reklam Araçlarının Seçimi, Reklam Planı ve Seçimi Reklam Bölümünün Organizasyonu Reklamın Etkinliğinin Ölçümü Reklamın Aleyhindeki ve Lehindeki Görüşler Halkla İlişkiler

3 Reklam, “malların, hizmetlerin veya fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla, bir ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunurulmasıdır.”

4 Reklamın Amaçları Yeni mamulü pazara sunmak veya yeni Pazar bölümüne girmek Satınalma güdülerine hitap ederek malı geniş kitlelerin kullanmasını sağlamak Firma imajı ve markaya bağlılık yaratmak Firmayı ve malın özelliklerini anlatarak satıcılar yardımcı olmak

5 5. Talep düzeyini korumak için, malın kullanım zaman ve adetlerini değiştirmek
6. Satışçıların ulaşamadığı kimselere ulaşmak 7. Önyargıları, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek 8. Tüketicileri eğitmek

6 Reklamcılık Uygulaması açısından bazı önemli sınıflandırmalar şunlardır:
1. Reklam İçeriği Bakımından Mamul Reklamı Kurumsal Reklam

7 2. Hedef Kitle Bakımından
Tüketicilere yönelik reklam Aracılara yönelik reklam 3. Coğrafi Bakımdan Bölgesel reklam Ulusal reklam Uluslar arası reklam

8 4. Kullanılan araç bakımından
Sözlü basın reklamı Yazılı basın reklamı Posta reklamı Açıkhava reklamı

9 Diğer bir sınırlandırmaya göre ise,
1 Öncü reklam 2.Rekabet edici reklam 3.Hatırlatıcı reklam

10 Reklam Araçlarını Seçimi, Reklam Planı ve Mesajı
Reklam mesajlarını hedef kitlelere ulaştıracak iletişim kanalları çok çeştli olmakla beraber dört grupta toplanabilir:

11 Reklam araçlarının seçiminde de, temel olarak pazarlama yaklaşımını benimsemek, hitap edilecek Pazar veya hedef tüketiciden hareket etmek gerekir. 1. Reklam ile ulaşılacak spesifik amaç 2. Bu işe ayrılacak bütçe 3. Hedef tüketicinin özellikleri 4. reklam araçları sayesinde hedef ulaşabilme yeteneği

12 Reklam için ayrılan para ve araçların maliyeti de araç seçimini etkiler.

13 Reklam Planı Reklam Mesajı

14 Reklam Bölümünün Organizasyonu ve Reklam Ajansları
Reklamlar işletme tarafından yapılabileceği gibi ajanslar tarafından da yapılabilir.

15 Reklam Etkinliği Ölçülmesi
1.Satış Etkinliği 2. İletişim Etkinliği

16 Reklam Aleyhindeki ve Lehindeki Görüşler
1. Ekonomik Görüşler -Fiyatları yükseltir. -Kıt kaynaklarların israfıdır. -Tekelci etkiler yaratır. 2. Sosyal Görüşler Reklamlar halkı eğitir. 3. Hukuki Görüşler

17 Halkla İlişkiler Bir işletmenin toplumda kendisiyle ilgili çeşitli çıkar grupları ile iyi ilişkiler geliştirme, topluma yararlı faaliyetleri konusunda bilgi vermek suretiyle bu ilişkileri sürdürme çabalarıdır.

18 Halkla İlişkiler Basın Danışmanlığı Mamul tanırımı
Çeşitli kesimlerle ilişikleri geliştirme Lobicilik yapma Yatırımcılarla ilişkileri geliştirme

19 Halkla ilişkilerde kullanılabilen başlıca üç kanal vardır.
1. İletişim araçları yoluyla mesaj verilmesi 2. Hedef kitle ile iletişim kurulması 3. Kişisel iletişim kurmak


"Pazarlama İlkeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları