Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fotosentez Reaksiyonları Işığa Bağımlı ve Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar Evren Uçar 543 11-A Performans Ödevi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fotosentez Reaksiyonları Işığa Bağımlı ve Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar Evren Uçar 543 11-A Performans Ödevi."— Sunum transkripti:

1 Fotosentez Reaksiyonları Işığa Bağımlı ve Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar Evren Uçar 543 11-A Performans Ödevi

2 Kloroplast`ın yapısı Stromada DNA, RNA ve Ribozomlar bulunur.

3 Granum`un yapısı Asidik Ortam

4 Fotosentez Reaksiyonları Fotosentezde güneşten gelen fotonların enerjisi organik moleküllerde depolanabilen kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Fotosentez genellikle tek bir reaksiyon olarak ifade edilir ama aslında bir reaksiyonlar zinciridir.

5 İndirgenme-Yükseltgenme A AB B Yükseltgenme (Oksidasyon) İndirgenme (Redüksiyon) İndirgeyici ajan Oksitleyici ajan A elektron vererek yükseltgenir. b elektron alarak indirgenir.(Redüklenir)

6 Fotosentez Reaksiyonları Fotosentez reaksiyonları -Işığa bağımlı -Işıktan bağımsız Reaksiyonlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Melvin Calvin 1961 Nobel Kimya ödülünü Işıktan bağımsız reaksiyonların bir diğer adı da Kalvin Döngüsü`dür. Melvin Calvin, ışıktan bağımsız fotosentez reaksiyonlarını detaylı bir şekilde açıkladığı için 1961 Nobel Kimya ödülünü almıştır. NOT: Işıktan bağımsız tepkimeler Işıksız ortamda gerçekleşmez. Işıkla dolaylı olarak bağlantılıdırlar.

7 Işığa Bağımlı ve Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar Işığa bağımlı reaksiyonlar tilakoit zarda. Işıktan bağımsız reaksiyonlar ise stromada gerçekleşir. Işığa bağımlı fotosentez reaksiyonlarında Işık enerjisi ilk önce fotosistemler aracığı ile elektrokimyasal sonra da kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. C 6 H 12 O 6

8 Işığa Bağımlı Reaksiyonlar Tilakoid zarın üstünde olan fotosistem 2 ışığı elektronlar halinde Elektron Taşıma Sistemi (ETS)`ye aktarır ETS elektronu Fotosistem 2`ye aktarırken sitokrom kompleks tilokoid boşluk bu enerjinin bir kısmı ile tilokoid boşluk (lümen)`e hidrojen iyonu (H⁺) taşır. Enerjisi azalan elektron fotosistem 1`e vardığında enerjisini tekrar geri kazanır. 2 adet elektron 1 adet hidrojen iyonunu (H⁺) stromadan alarak enerji taşıyıcı NADP⁺ (redüktaz) molekülü`ne bağlar. 1 adet Proton bağlanan bu molekül NADPH+H⁺ ismini alır.

9 Fd NADP ⁺ redüktaz plastokinon Sitokrom Kompleks plastosiyanin Ferrodoksin NADPH+H⁺ Stroma Tilakoid Boşluk (Lümen)

10 ATP sentaz ADP Fosfat (İnorganik) ATP Stroma Tilakoid Boşluk (Lümen)

11 Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar (Kalvin Döngüsü) Işıktan bağımsız reaksiyonlarda CO₂, ATP ve NADPH+H⁺ kullanılarak basit şekerler sentezlenir. Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloroplastın stroma`sında gerçekleşir. 3 Ayrı sürece ayrılır: -Karbon Bağlama -İndirgenme -CO ₂ alıcısının (RuBP)`nin yenilenmesi Başlangıçta kullanılan RuBP reaksiyon sonunucunda tekrar oluşturulduğu için bu işleme Kalvin Döngüsü de denir.

12 1-Karbon Bağlama RuBisCo (Protein) RuBisCo (Protein) RuBP Ribuloz-1,5-bifosfat Kararsız 2 adet Fosfogliserik asit (PGA) Stroma

13 2-İndirgenme (PGA) ATP PGA`ya Fosfat bağlar ve ADP`ye dönüşür. FosfoGliserikAsit DiFosfoGliserikAsit (DPGA) ismini alır. NADPH+H⁺ bir elektron ve protonunu verir. Fosfat ise stromaya bırakılır. Bu işlem karbon bağlamada oluşmuş 2 (PGA) molekülü için de yapılır. Ve sonuç olarak 2 adet Fosfogliseraldehit (PGAL) elde edilir. Stroma

14 3-CO ₂ alıcısının (RuBP)`nin yenilenmesi 6 adet FosfoGliserALdehit (PGAL) 3x ATP 3x ADP 3X RuBP Reaksiyondan ayrılan (PGAL)`den glikoz ve diğer organik moleküller sentezlenir Stroma

15 Organik Madde Sentezi Fotosentezin son ürünü Olan PGAL(3C Fosfogliseraldehit) ile şeker, amino asit, gliserol ve diğer organik moleküller üretilir. PGAL (3C) -Vitamin -Amino asit -Organik baz -Vitamin -Amino asit -Organik baz -Gliserol -Yağ asidi -Gliserol -Yağ asidi Glikoz (6C) Sükroz Nişasta Selüloz Azot Kullanılır 2 Adet PGAL (3C)

16 Evren Uçar 543 11- A Biyoloji Performans Ödevi Eskişehir Fatih Fen Lisesi


"Fotosentez Reaksiyonları Işığa Bağımlı ve Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar Evren Uçar 543 11-A Performans Ödevi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları