Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fotosentez Reaksiyonları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fotosentez Reaksiyonları"— Sunum transkripti:

1 Fotosentez Reaksiyonları
Işığa Bağımlı ve Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar Evren Uçar A Performans Ödevi

2 Kloroplast`ın yapısı Stromada DNA, RNA ve Ribozomlar bulunur.

3 Granum`un yapısı Asidik Ortam

4 Fotosentez Reaksiyonları
Fotosentezde güneşten gelen fotonların enerjisi organik moleküllerde depolanabilen kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Fotosentez genellikle tek bir reaksiyon olarak ifade edilir ama aslında bir reaksiyonlar zinciridir.

5 İndirgenme-Yükseltgenme
İndirgeyici ajan Oksitleyici ajan A B Yükseltgenme (Oksidasyon) İndirgenme (Redüksiyon) A B A elektron vererek yükseltgenir. b elektron alarak indirgenir.(Redüklenir)

6 Fotosentez Reaksiyonları
-Işığa bağımlı -Işıktan bağımsız Reaksiyonlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. NOT: Işıktan bağımsız tepkimeler Işıksız ortamda gerçekleşmez. Işıkla dolaylı olarak bağlantılıdırlar. Işıktan bağımsız reaksiyonların bir diğer adı da Kalvin Döngüsü`dür. Melvin Calvin, ışıktan bağımsız fotosentez reaksiyonlarını detaylı bir şekilde açıkladığı için 1961 Nobel Kimya ödülünü almıştır.

7 Işığa Bağımlı ve Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Işığa bağımlı reaksiyonlar tilakoit zarda. Işıktan bağımsız reaksiyonlar ise stromada gerçekleşir. Işığa bağımlı fotosentez reaksiyonlarında Işık enerjisi ilk önce fotosistemler aracığı ile elektrokimyasal sonra da kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. C6H12O6

8 Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
Tilakoid zarın üstünde olan fotosistem 2 ışığı elektronlar halinde Elektron Taşıma Sistemi (ETS)`ye aktarır ETS elektronu Fotosistem 2`ye aktarırken sitokrom kompleks bu enerjinin bir kısmı ile tilokoid boşluk (lümen)`e hidrojen iyonu (H⁺) taşır. 2 adet elektron 1 adet hidrojen iyonunu (H⁺) stromadan alarak enerji taşıyıcı NADP⁺ (redüktaz) molekülü`ne bağlar. 1 adet Proton bağlanan bu molekül NADPH+H⁺ ismini alır. Enerjisi azalan elektron fotosistem 1`e vardığında enerjisini tekrar geri kazanır.

9 Tilakoid Boşluk (Lümen)
Stroma NADPH+H⁺ Ferrodoksin Sitokrom Kompleks NADP⁺ redüktaz plastokinon Fd plastosiyanin Tilakoid Boşluk (Lümen)

10 Stroma Fosfat (İnorganik) ATP ADP ATP sentaz Tilakoid Boşluk (Lümen)

11 Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar (Kalvin Döngüsü)
Işıktan bağımsız reaksiyonlarda CO₂, ATP ve NADPH+H⁺ kullanılarak basit şekerler sentezlenir. Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloroplastın stroma`sında gerçekleşir. 3 Ayrı sürece ayrılır: -Karbon Bağlama -İndirgenme -CO ₂ alıcısının (RuBP)`nin yenilenmesi Başlangıçta kullanılan RuBP reaksiyon sonunucunda tekrar oluşturulduğu için bu işleme Kalvin Döngüsü de denir.

12 2 adet Fosfogliserik asit
1-Karbon Bağlama Stroma 2 adet Fosfogliserik asit (PGA) RuBisCo (Protein) RuBP Ribuloz-1,5-bifosfat Kararsız

13 2-İndirgenme (PGA) Stroma
ATP PGA`ya Fosfat bağlar ve ADP`ye dönüşür. FosfoGliserikAsit DiFosfoGliserikAsit (DPGA) ismini alır. Bu işlem karbon bağlamada oluşmuş 2 (PGA) molekülü için de yapılır. Ve sonuç olarak 2 adet Fosfogliseraldehit (PGAL) elde edilir. (PGA) NADPH+H⁺ bir elektron ve protonunu verir. Fosfat ise stromaya bırakılır.

14 3-CO ₂ alıcısının (RuBP)`nin yenilenmesi
Stroma 6 adet FosfoGliserALdehit (PGAL) Reaksiyondan ayrılan (PGAL)`den glikoz ve diğer organik moleküller sentezlenir 3x ADP 3x ATP 3X RuBP

15 PGAL (3C) Organik Madde Sentezi -Gliserol -Yağ asidi Azot Kullanılır
-Vitamin -Amino asit -Organik baz PGAL (3C) -Gliserol -Yağ asidi 2 Adet PGAL (3C) Selüloz Glikoz (6C) Nişasta Fotosentezin son ürünü Olan PGAL(3C Fosfogliseraldehit) ile şeker, amino asit, gliserol ve diğer organik moleküller üretilir. Sükroz

16 Dinlediğiniz için teşekkürler!
Evren Uçar A Biyoloji Performans Ödevi Eskişehir Fatih Fen Lisesi


"Fotosentez Reaksiyonları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları