Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Metinlerin Kullanımı. Kapsam Metinlerin kullanımı – Kısa tanımlar ve örnekleri sunma – Benzerlik ve farklılıkları belirleme – Sıralama ve listelemeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Metinlerin Kullanımı. Kapsam Metinlerin kullanımı – Kısa tanımlar ve örnekleri sunma – Benzerlik ve farklılıkları belirleme – Sıralama ve listelemeler."— Sunum transkripti:

1 Metinlerin Kullanımı

2 Kapsam Metinlerin kullanımı – Kısa tanımlar ve örnekleri sunma – Benzerlik ve farklılıkları belirleme – Sıralama ve listelemeler – Sebep-Sonuç yapıları veya açıklamaları belirtme – Farklı materyalleri destekleme

3 Resim, video ya da animasyon kullanmak varken neden metin kullanılsın ki?

4 Metinlerin kullanımı En yaygın ve en kısa yol Kolayca hazırlanabilir ve dağıtılabilir Öğretimsel mesajlarda metinler; harfler, rakamlar ve sembollerden oluşturulur. İYİ METİNİYİ ETKİ

5 Metinler Tasarlanırken; Sade ve öz tasarım Anlatımı destekler Önemli noktaları öne çıkarır.

6 Kısa Tanımları Örnekleri Sunma Homojen Karışımlar: Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlara homojen karışımlar denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir.”  Kavramlar kısaca tanımlanır ve örneklerle desteklenir.  Tanımlar sade ve anlaşılır olmalıdır.  Örnekler uygun olmalıdır.

7 Benzerlik ve Farklılıkları Belirtme BİLEŞİKLER  Atomlar (maddeler), kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybederler.  Maddeler belirli oranlarda birleşirler.  Yeni madde oluşur.  Kimyasal değişmeler sonucu oluşur  Formüllerle gösterilirler.  Saf maddelerdir.  Homojen maddelerdir.  Kimyasal yollarla ayrılırlar  Öz kütleleri sabittir KARIŞIMLAR  Atomlar (maddeler), kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybetmezler.  Maddeler istenilen her oranda birleşirler.  Yeni madde oluşmaz.  Fiziksel değişmeler sonucu oluşur.  Formüllerle gösterilmezler.  Saf madde değillerdir.  Homojen ya da heterojen olabilirler.  Fiziksel yollarla ayrılırlar.  Öz kütleleri sabit değildir.  Kavram ya da olguların birbirleri ile olan ilişkilerini belirtmek için kullanılır.  Kavram özellikleri listeleniyorsa aynı sayfada bulunmalıdır.  Kavramlar ayrı ayrı ele alınmamalı, karşılaştırmalı bir şekilde sunulmalıdır.

8 Sıralama ve Listelemeler-1 Birden fazla kavram, olay, nesne veya özelliğin listelenmesinde kullanılır. Belirli bir düzen veya sıra izlenmeyecekse tek düze madde imli listeler kullanılır. Metaller ve Genel Özellikleri Isı ve elektriği iyi iletirler. Hg hariç hepsi oda sıcaklığında katıdır. Asit çözeltileriyle çoğu H 2 gazı açığa çıkarırlar. Elektron almazlar. Yüzeyleri parlaktır. Dövülebilir, tel ve levha haline getirilebilirler.

9 Sıralama ve Listelemeler-2 Hiyerarşik yapıların gösteriminde etkilidir. Başlıklandırma yapılarak listeler arasında yapısal ilişkiler gösterilir. Derslerin girişinde konu yapısını sunarken kullanılabilir. Öğrencinin konuyu içinde kaybolmadan daha sistemli bir şekilde takip etmesine yardımcı olur.

10 Sıralama ve Listelemeler-3 Bir işlem ya da sürecin açıklandığı konularda adımları ya da işlem sırasını sunmak için kullanılabilir. Bu tür metinler genellikle numaralandırılır. 1- Ağ Komşuları ikonuna sağ tuşla tıklayınız. 2- Özellikler menüsünü seçiniz. 3- TCP/IP butonuna tıklayınız.

11 Sebep Sonuç Yapıları veya Açıklamaları Belirtme İki ya da daha fazla kavram ve olay arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve açıklamak için kullanılır. Kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığı artırıldığında; kap içerisindeki gaz moleküllerinin kinetik enerjileri artacağından kabın iç çeperine çarpma ile uyguladıkları kuvvet dolayısıyla gazın basıncı artar.

12 Farklı Materyalleri Destekleme Çoklu ortam öğelerini açıklamak, desteklemek, onları daha anlaşılır hale getirmek amacıyla kullanılır.

13 Etkinlik 2.1 Kalp, insanın göğüs boşluğunda iki akciğeri arasında ve göğüs kemiğinin hemen arkasında yer alır. Ergin kadında ortalama 230-280 gr. Erkekte ise 280-340 gr ağırlığındadır. Yaş ilerledikçe ağırlığı ve büyüklüğü de artar. Toplam dört odacıklı olan kalpte üstteki iki odacığa kulakçık, alttaki iki odacığa karıncık adı verilir. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında üçlü, sol kulakçık iken sol karıncık arasında ikili kapakçık bulunur. Sağ kulakçığa üst ana toplardamar ile alt ana toplardamar bağlanır. Sağ karıncıktan ise akciğer atardamarı çıkar. Sol kulakçığa kalbin en büyük damarlarından biri olan aort atardamarı çıkar. Kulakçıklar ile karıncıklar arasındaki kapakçıklar karıncıklara doğru tek yönde açılır. Karıncıkları atardamarlara bağlayan açıklıklarda da yarım ay şeklinde üçlü kapakçıklar bulunur. Soldaki metni daha anlaşılabilir kılmak için yeniden organize ederek sağdaki boşluğa yazınız. İpuçları: Başlık, Maddeleme, Sıralama vb.

14 Etkinlik 2.1- CEVAP- Göğüs boşluğunda iki akciğer arasında ve göğüs kemiğinin hemen arkasında yer alır. Kadınlarda ortalama 230-280 gr. Erkeklerde ise 280-340 gr ağırlığındadır. İki kulakcık ve iki karıncık olmak üzere toplam 4 odacıklıdır. Sağ kulakçığa üst ana toplardamar ile alt ana toplardamar bağlanır. Sağ karıncıktan ise akciğer atardamarı çıkar. Sol kulakçıktan aort atardamarı çıkar.

15 Etkinlik 2.1 Adım 2: Bu materyali derste kullanacak olsanız hangi amaçla kullanırdınız? Kısaca açıklayınız Örnek verme ________________________________________________ Benzerlik ve farklılıkları belirtme ________________________________________________ Sıralama ve listeleme ________________________________________________ Destek sağlama ________________________________________________

16 Özet Bu bölümde metinlerin eğitimde kullanımı sunulmuştur. Metinler mesaj sunumunun en yaygın ve en kısa yoludur. İyi tasarlanmış metinler iyi etki yaratır. Eğitimde metinler, kısa tanımlar ve örnekleri sunma, benzerlik ve farklılıkları belirleme, sıralama ve listelemeler oluşturma, sebep-sonuç yapıları veya açıklamaları belirtme, farklı materyalleri destekleme amaçlı kullanılabilir.


"Metinlerin Kullanımı. Kapsam Metinlerin kullanımı – Kısa tanımlar ve örnekleri sunma – Benzerlik ve farklılıkları belirleme – Sıralama ve listelemeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları