Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİRMA ANALİZİ BEŞYILDIZ DEKORASYON.  Hakkında; Beşyıldız Dekorasyon olarak 1993 yılından bu yana inşaat ve dekorasyon sektöründe tecrübe sahibi olup.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİRMA ANALİZİ BEŞYILDIZ DEKORASYON.  Hakkında; Beşyıldız Dekorasyon olarak 1993 yılından bu yana inşaat ve dekorasyon sektöründe tecrübe sahibi olup."— Sunum transkripti:

1 FİRMA ANALİZİ BEŞYILDIZ DEKORASYON

2

3  Hakkında; Beşyıldız Dekorasyon olarak 1993 yılından bu yana inşaat ve dekorasyon sektöründe tecrübe sahibi olup 2013’ün ilk aylarında Beşyıldız İ nşaat Yapı Dekorasyon ünvanı ile 10 numara 5 yıldız sloganı ile Sakarya/Adapazarı bölgesinde dekoratif iç cephe köpük imalatı ve dış cephe uygulamaları ile hizmet vermektedir.  >> Firma sürekli geliştirdi ğ i ve çok önem verdi ğ i AR-GE çalışmalarıyla pazara yeni ürünler ve yeni uygulamalar sunmaya devam etmektedir.  >>Müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesini geliştirmeyi kendine ilke edinmiş bayiileri ve satış noktalarıyla nihai tüketiciye hizmet vermeyi amaçlamış olan firma bu amaçları do ğ rultusunda,yönetim sistemi ve gelişmekte olan alt yapısına yatırımlar yapmak suretiyle her geçen gün büyümeye devam etmektedir.

4

5 BEŞYILDIZ DEKORASYONUN VERDİĞİ HİZMETLER  ASMA TAVAN UYGULAMALARI  CEPHE UYGULAMA  DUVAR UYGULAMA  KARTONP İ YER UYGULAMA  LAM İ NANT PARKE UYGULAMA  PVC DO Ğ RAMA S İ STEMLER İ  SERAM İ K FAYANS UYGULAMALARI

6 DIŞ ÇEVRE FİRMANIZI ETKİLİYOR MU?  Soru : şuanda ki ülkenin politik durumu sizi nasıl etkiliyor?  --Seçimlerden dolayı sektörü etkiliyor, nakit döngüsü sıkıntılı şuanda piyasa sadece firmamı de ğ il bütün sektörü etkilemiş durumda herşey seçimlerden sonra şekil alacak gibi görünüyor.  Soru : dünyanın ve Türkiye’nin ekonomik gelişme durumu şuanda ki sizi ve gelecek hedeflerinizi nasıl etkiliyor?  --Türkiye geneli olarak ekonomi iyi seyrediyor,olumsuzluklar söz konusu olmadı ğ ı için firmamızı olumsuz yönde bir etki söz konusu de ğ il.  SONUÇ : insano ğ lu varoldu ğ u sürece ve modern yaşama özendi ğ i sürece inşaat ve dekorasyon sektörü bi aksamaya u ğ rayacagını düşünmüyorum bu nedenle politik yasal siyasal çok fazla etki yaratmıyor bizim sektörde.

7

8 SEKTÖRÜN ÖZELLİKLERİ FİRMANIZI NASIL ETKİLİYOR?  Soru ; sektörel bilgi ?  Bizim sektör yani inşaat sektörü yaz aylarında daha canlıdır,kışın daha yavaştır ama kesinlikle bir durma söz konusu olamaz sadece dedi ğ im gibi yaz ayları daha yogun geçer bizim için.  Soru : pazarın yapısı ve rekabet durumu?  22 senedir bu işle meşgulum, Pazarda seçenek çok fazla tercih edilebilecek yerler yok diyemem elbette ki var fakat firmamında kalite üzerinden rekabet üstünlü ğ ü sa ğ ladı ğ ını düşünüyorum öyle ki sakarya’da bu konuda tek firma oldu ğ umuzu iddia ediyorum.

9

10  Soru : pazarlık gücü var mı yok mu ?  Tedarikçilerim bellidir bilmedi ğ im yada kalitesinden şüphe etti ğ im birşeyi müşterime sunmam, bu yüzden belli başlı tedarikçiler söz konusu oldu ğ unda pazarlık gücü çokta yüksek olmuyor açıkcası fakat iş müşteri kısmına geldi ğ inde müşterimizin pazarlık gücü çogu zaman yüksek oluyor.  Soru : tedarikçiler ve ikame mallar ?  Tedarikçilerimizle ilişkilerimiz çok iyi sonuçta kırk yerden ürün temin etmiyoruz bildi ğ imiz güvendi ğ imiz yerler gerek kalite anlamında gerek maliyet anlamında en iyi koşulları herzaman sa ğ layabiliyorlar.  İ kame mallar olarak bakarsak sadece piyasada bu işi yapan ben de ğ ilim illa ki vardır bu işle meş ğ ul olan fakat dedi ğ im gibi kaliteden, yaptı ğ ımız için temiz ve özenli olmasından dolayı tercih edilmede ilk sırada geliyoruz.

11

12  Soru : sizce girişimcilerin bu sektöre girmesi iş yapması kolay mıdır zor mudur?  Kolay zannediliyor ama çok zor, herkes yapabilirim sanıyor ama öyle olmuyor hani derler çekirdekten yetişme diye bu işte öyle yani senelerini vermeli insan emek harcamalı işin ehli olup tercih edilebilmesi için yani bu böyle birden yıldızı parlıyacak bir iş de ğ il uzun vadede getirisi ve tercih edilişi olan bir iş.En azı 2 yada 3 sene gibi bir zaman lazım sektörde tutunabilmek için.  Sonuç : İ şi bilen için cazip bir Pazar, fakat bilmeyenlerin birden yükselme yaşıyaca ğ ı kadar cazip de ğ il.

13 Geliştirilmesi gereken yönleri hiçbir işletme yerinde saymayı hedeflemez en olgun dönemini yaşayan bir firma bile daha ileriyi görmek ister ve ilerlemek uğruna yatırımlar yapar bu konuda ar-ge çalışmalarımız hızla sürüyor zaten. FIRSATLARI NELERDİR? -Sakaryanın önde gelen inşaat ve dekorasyon firması olarak tanınmak -Müşterilere kaliteli hizmet sunmak -Görsel olarak gerçekten güzel mekanlar inşaa etmek Herzaman yaptığımız işin ve verdiğimiz hizmetin arkasında duran bir firma olmak -Sürekli değişmekte olan insan isteklerine göre ayak uydurarak cevap verebilmek. Üstünlükleri  Kaliteden ödün vermememiz  İ şimiz kalitemiz sloganıyla devamlılı ğ ımızı sürdürmemiz  Parke kartonpiyer vs. işleri ayrı ayrı yapan işletmelerin aksine bütün inşaat ve dekorasyon işlerini bünyemizde barındırmamız  TEHD İ TLER  Bu sektörde çok fazla firmanın bulunması  Bizim firmamız sadece sakarya ve yakın illere hizmet verdi ğ i için yurtiçi ve yurt dışı çalışan inşaat sektörü firmaları konusunda türkiye ve dünya genelinde yetersiziz

14

15  Sonuç ; firmanın işe başlar iken izledi ğ i tek yol büyümek bu nedenle izledi ğ i stratejik yöntem büyümek ve sürekli gelişmek üzerine.Sürekli büyümeyi ve gelişmeyi amaçlayan firmanın yaptıkları ve yapacakları herşey rekabet avantajı sa ğ lamaktadır.

16

17 MİSYON VE VİZYON  İ nşaat ve dekorasyon sektöründe 22 yıl öncesi boşluk oldu ğ unu farketmemiz ve bu iki işi bir arada yürütebilece ğ imiz düşüncesine kapılmamız bizim misyonumuzdur.  Vizyonumuz ise 1993 yılında kurdu ğ umuz bu işletmenin kesinlikle yerinde saymadan duraksamadan dogru adımlarla büyümesi ve ilerlemesidir.

18  SONUÇ : AR-GE çalışmalarıyla sürekli gündemi takip ederek bir yol izlemesi bilinçli bir firma oldu ğ unun göstergesidir.Firma bu farkındalık ve uyum sa ğ layabilmesi yüzünden üstünlük kazanabiliyor.Ve buna göre firmanın gelecek yönlendirmesini yapabiliyor.

19 BÜŞRA CÜRÜL B133000014


"FİRMA ANALİZİ BEŞYILDIZ DEKORASYON.  Hakkında; Beşyıldız Dekorasyon olarak 1993 yılından bu yana inşaat ve dekorasyon sektöründe tecrübe sahibi olup." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları