Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Hazırlanma Tarihi : 19.01.2013 Hazırlayan : Abdullah AKGÜN Adres:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Hazırlanma Tarihi : 19.01.2013 Hazırlayan : Abdullah AKGÜN Adres:"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Hazırlanma Tarihi : 19.01.2013 Hazırlayan : Abdullah AKGÜN Adres:

2 Amaç: Bu Rapor, Risk Analizi Projesi Çalışmalarının ….. Pres’ de Yapılan Denetimler Sonrasında 5 x 5 Matris Yöntemi Kullanılarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenli Kanunun 10.maddesi gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliğine ve Yasal Gereksinimleri açısından Değerlendirme ve Sürekli iyileştirme Amacına Yönelik Olarak Hazırlanmıştır. Alınacak önlemlere göre yapılan faaliyetler işveren temsilcisi tarafından elle doldurulup hesaplama tekrar yapılacak

3 Risk Analizi EkibiGöreviİmza İşveren Çalışan Temsilcisi Abdullah AKGÜNA sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nace Kodu: Faaliyet Tanımı: Tehlike Sınıfı:

4 SONUÇ EYLEM 15, 16, 20, 25 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı 6, 8, 9, 10, 12 DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli 1, 2, 3, 4, 5 KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir RİSK OLASILIĞI : RİSK ŞİDDETİ : 1  Çok Küçük (Yılda bir) 1  ÇOK HAFİF:İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektirmeyen 2  Küçük- (3 Ayda bir) 2  HAFİF : İş kaybı yok, ilk yardım gerektiren 3  Orta (Ayda bir) 3  ORTA: İş Gücü Kaybı < 3 Günden az rapor 4  Yüksek (Haftada Birkaç kez ) 4  CİDDİ: İş Gücü Kaybı > 3 Günden fazla rapor 5  Çok Yüksek (Devamlı) 5  ÇOK CİDDİ : Ölüm, sürekli iş görmezlik, meslek hastalığı RİSK DERECESİ =Risk Olasılığı X Risk Şiddeti RİSK DERECELENDİRME METODU 54321 5 4 3 2 1

5 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-01 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Malzemenin devrilmesi riski var 2.Geçiş yolları üzerinde malzeme ve kabloların olmasından dolayı personelin takılıp düşmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Malzemeler devrilmeyecek şekilde istiflenmeli 2.Geçiş yolları üzerinde malzeme ve kablo bulunmamalı 3.Yürüyüş yolları, makinelerin bulunduğu alanlar çizilecek Risk Konusu: Yollar SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

6 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-02 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Makine montajı esnasında personelin zarar görmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Personel iş ayakkabısı giymeli 2.Personel eldiven kullanmalı Risk Konusu: Montaj SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

7 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-03 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personelin elini kesmesi riski var 2.Malzemenin ayağına düşmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Bütün kayışlar, kasnak, miller uygun şekilde korunacaktır. 2.Bıçak veya bıçakların üstü sabit bir kapak ile örtülecek, fırlayan parça ve çapakları önleyecektir. 3.Soğutucu sıvı bıçakların işten uzaklaşan yönüne ayarlanmalıdır. 4.İşlenecek parça tezgâha sağlam bir şekilde tespit edilmelidir. 5.Bıçak ve milin sağlam bir şekilde tespit edilmesi sağlanmalıdır. 6.Tezgâh durduğu zaman talaşlar fırça ile temizlenmelidir. 7.Bu tezgâhta çalışanlar sarkıntılı giyim eşyası, kravat, uzun kollu elbise gibi giyim eşyalarını çalışma esnasında giymemelidirler. 8.Freze tezgâhlarında çalışanlar makine yağlarından ileri gelebilecek deri hastalıklarından ve iltihaplardan korunmak için genel temizlik kuralarına azami derecede dikkat edeceklerdir. 9.Operatörler gözlere gelebilecek çapak ve kıymıklara karşı emniyet gözlüğü veya yüz siperi kullanmalıdırlar. 10.Tezgah hareket halinde iken, işlenen parçaların kalibrasyon ve ölçülmesine teşebbüs edilmemelidir. 11.El aletleri tezgâh tablası üzerinde bırakılmamalıdır. Risk Konusu: Freze SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

8 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-04 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Malzeme işleme esnasında çalışana talaş fırlama riski var 2.Personelin gözüne çapak kaçması riski var 3.Personelin elini, kolunu ve elbisesini kaptırma riski var 4.Malzeme fırlaması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Döner tablalara bağlanan parçanın çıkıntılı kısımları, uygun şekilde koruyucu içine alınacaktır. 2.Tezgahlarında işlenen parça, takımla beraber dönmemesi için uygun şekilde bağlanacak veya mengene ile tespit edilmiş olacaktır 3.Operatör gözlük kullanacak 4.Operatör iş elbisesinin kolları sarkmayacak şekilde lastikli olacak 5.Operatörün kayış veya aynayı tutarak elle fren yapmaları önlenecek. 6.Operatör çıkan talaşı el ile temizlemeyecek 7.Uzun süre tezgahın başından ayrılması gerekiyorsa tezgahını kapatacak 8.İki tezgah arasında paravandan itibaren en az 80 cm mesafe olacak 9.Matkap tezgah bakımlarının düzenli yapılması. 10.Matkap güvenlik talimatları olacak Risk Konusu: Matkap SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

9 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-05 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Alevin geri tepmesi sonucu personelin zarar görmesi riski var 2.Personelin gözlerinin zarar görmesi riski var 3.Kaynak yapılırken çevrede bulunan yanıcı maddenin tutuşması sonucu yangın riski var 4.Hortumlara takılıp düşmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Üfleçlerin gazı iyi emip emmediğini daima kontrol edilecek 2.Üflecin ağzı takılıp çıkarılırken dikkat edilecek ve zedelenmeyecek 3.Geri tepme ventili olacak 4.Kaynak yapan personel gözlük kullanacak 5.Yağlı eldiven ile kullanılmayacak 6.Kaynak yapılırken kaynak hortumları üzerinden geçilmeyecek 7.Çalışma esnasında gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır. 8.Çevrede yanıcı malzeme bulunmayacak Risk Konusu: Kaynak SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

10 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-06 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Kaynak ışınlarından dolayı personelin gözlerinin zarar görmesi riski var 2.Personelin elinin, yüzünün yanması riski var 3.Çevrede bulunan çalışanların üzerine kaynak kıvılcımı sıçraması riski var 4.Kaynak gazından dolayı çalışanın zarar görmesi riski var 5.Gürültüden dolayı çalışanın işitme yeteneğinin kaybetme riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Kaynak yapan personel, EN 407 Kaynakçı eldiveni, kaynakçı gözlüğü kullanılacak 2.Tüm kaynakçıların, kaynakçı sertifikaları olacaktır. 3.Kaynak personeli günde en fazla 7,5 saat çalışacaktır 4.İşe girişte ve periyodik sağlık raporları alınacak 5.Kaynak yapılırken en az 3m yüksekliğinde yanmaz paravan ile çevrilecektir. 6.Kaynak yapılan alan iyi şekilde havalandırılacak ve aspirasyon sistemi ile dışarı atılacaktır. 7.Gürültü nedeniyle kulaklık kullanılacak Risk Konusu: Kaynak İşlemi SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

11 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-07 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Tüplerin devrilmesi ve çalışanın üzerine düşmesi riski var 2.Tüplerin patlama riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Tüpler cinslerine göre ayrı ayrı depolanacak 2.Gaz tüpleri, çalışma anında dik duracak ve devrilmemeleri için gerekli tedbirler alınacak ve tehlike anında kolayca sökülecek şekilde bağlanmış olacaktır. 3.Tüpün, boruları, güvenlik ekipmanlarını,vanaları, koruma başlığını ve gövde kontrol edilecek. Tüpler üzerinde manometreler çalışır durumda olacak 4.Tüpler güneş ışığından ve sıcak ortamlardan muhafaza edilecek 5.Tüpler yağlı eldivenler ile tutulmayacak 6.Tüpleri asla vana ve regülatörleri takılıyken veya vanaları açıkken taşınmayacak 7.Tüpleri boyanmayacak, etiketini ve içerik bilgilerini değiştirilmeyecek ve vidalarına müdahale etmeyin. 8.Tüpleri zemin üzerinde yuvarlayarak bir yerdenbir yere kesinlikle götürülmeyecek veya destek amaçlı kullanmayın. 9.Tüpleri kaldırırken asla manyetik kaldırıcılar kullanılmayacak. Risk Konusu: Tüpler SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

12 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-08 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanları elektrik çarpması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Elektrik kaynak makinaları ve teçhizatı yalıtılmış ve topraklanmış kaynak penseleri kabzalı ve dış yüzleri yalıtılmış olacaktır. 2.Elektrik kaynak makinalarının şalteri, makina üzerinde veya çok yakınında bulunacak, kablolar sağlam şekilde tespit edilmiş olacaktır. 3.Beslenme ve kaynak kabloları, üzerinden taşıt geçmesi halinde, zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunacaktır. 4.Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmayacaktır Risk Konusu: Kaynak Makinesi SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

13 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-09 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Taşlama esnasında personelin gözüne çapak kaçması riski var 2.Taşlama taşının kırılması sonucu personelin zarar görmesi riski var 3.Taşlama yapılan yerden geçen personelin zarar görmesi riski var 4.Taşlama esnasında personelin çıkan tozu soluması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Taşlama yapan personel gözlük maske kullanacak 2.Çevreye çapak atlamaması için en az 2m yüksekliğinde paravan konulacak 3.Tezgaha bağlanacak zımpara taşları, işin ve tezgahın özelliğine uygun olacak, taşın devir adedi, tezgahınkinden fazla olmayacaktır 4.Taşlama tezgahlarındaki dönen kısımların yataklanması, yağlanması, ayarlanması ve bakımı, periyodik olarak yapılacak 5.Çalışma sırasında meydana gelecek tozları, çıktığı yerde toplayacak bir aspirasyon tertibatı yapılacaktır. 6.Güvenlik talimatı hazırlanmalı ve personele bilgi verilmeli 7.Personel maske kullanmalı Risk Konusu: Taşlama SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

14 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-10 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışma masası üzerinde bulunan malzemelerin personelin ayağına düşmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Personel iş ayakkabısı giymeli 2.İşi biten malzeme masa üstünde bırakılmamalı 3.Masa üstünde bulunan malzemeler masa kenarından en az 20cm ileride olmalıdır Risk Konusu: Çalışma Masaları SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

15 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-11 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Kimyasallar yanlış alanda ve yanlış biçimde depolanmasından dolayı yangın riski var 2.Kimyasalların solunması riski var 3.Kimyasalların yutulması riski var 4.Kimyasalların cilde temas riski var 5.Temizlik ve ilaçlamada kullanılan kimyasalların, solunması, yutulması veya vücuda temas riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Kimyasallar sınıflarına göre serin ortamda bulundurulacak 2.Gerekli kimyasallar mümkün olduğunca az miktarda bulundurulacak 3.Gereksiz kimyasallar bertaraf edilecek 4.Kimyasal maddeler ve haşere ilaçları, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve satıcıların talimatlarına uygun yerlerde muhafaza edilecek. 5.Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanacak. 6.Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut olacak. 7.Kullanılan kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formları temin edilecek çalışan kişinin, soluması, yutması veya vücuduna temas etmesi konusunda bilgilendirilecek Risk Konusu: Kimyasallar ile Çalışma SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

16 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-12 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Kimyasalların solunması riski var 2.Kimyasalların yutulması riski var 3.Kimyasalların cilde temas riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske önlük vb.) kullanacak. 2.Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut olacak. 3.Kullanılan kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formları temin edilecek çalışan kişinin, soluması, yutması veya vücuduna temas etmesi konusunda bilgilendirilecek Risk Konusu: Boyama SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

17 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-13 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışan insanların zarar görmesi riski var 2.Çevreye çapak atlama riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Tezgah çalışırken personel gözlük kullanmalı 2.Biriken talaş el ile çekilmemeli 3.Etrafa çapak atlamaması için en az 2 m yüksekliğinde paravan ile çevrilmeli 4.Vargel tezgahlarının etrafındaki boşluklar, 60 santimetreden az olmayacak bu açıklığın sağlanamadığı veya hareketli tablanın üzerine konan işin tabladan taştığı hallerde, tezgahın her iki başı uygun korkuluklarda korunacaktır Risk Konusu: Vargel SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

18 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-14 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çok fazla gürültü olduğundan personelin zarar görmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Gürültü ölçümü yaptırılmalı. Personel kulaklık kullanmalı Risk Konusu: Ortam Ölçümleri SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

19 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-15 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personelin takılıp düşmesi riski var 2.Üst kısımlara konulmuş malzemenin düşmesi riski var 3.Acil durumda kaçışı zorlaştırmaktadır ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Makineler arasında ve geçiş yolları üzerinde kalıcı olarak malzeme bırakılmamalıdır. 2.Makineler arasında en az 80 cm boşluk olmalıdır 3.Malzemeler düşmeyecek şekilde istiflenmeli Risk Konusu: Çalışma Alanı – Tertip Düzen SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

20 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-16 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Malzemenin düşmesi riski var. 2.İnsanlara çarpması riski var. 3.Devrilmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.3 ayda bir bakımları yaptırılmalı 2.Vinç çalışırken sesli ikaz yapmalı 3.Vinç hareket ederken, hareket alanı üzerinde insanların olmaması sağlanmalı 4.Vincin taşıyacağı maksimum yük miktarı görünür bir yerde olmalı 5.Uyarı levhaları bulunmalı Risk Konusu: Vinç SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

21 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-17 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanların kullandıkları makinelerden zarar görmesi riski var 2.Makine üzerinde bulunan malzemenin düşmesi ve personelin zarar görmesi riski var. ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Tüm makinelerin acil durumda durdurma mekanizmaları olacak 2.Makine üzerinde malzeme bulundurulmayacak. 3.Tüm makinelerin doğru kullanımı ve bakımı vb. konularda Türkçe olarak hazırlanmış kullanma kılavuzları olacak. 4.Makinelerin bütün hareketli kısımları ile transmisyon tertibatı ve bütün tezgah ve makinelerin tehlikeli olan kısımları, uygun şekilde korunmuş olacaktır 5.İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin bakımları düzenli aralıklarla yapılacak ve kayıtları saklanacak. 6.Makine ve aletlerin temas edilen kısımlarının elektrik kaçağına karşı yalıtımı yapılacak. 7.Makinelerin 1 adet çalıştırma yeşil ( birden fazla durdurma (( kırmızı ) düğmesi olacak 8.Atölye de tüm makineleri durduracak şalter olacak Risk Konusu: Makineler - Genel SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

22 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-18 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Malzeme işleme esnasında çalışana ve çevreye talaş fırlama riski var 2.Personelin gözüne çapak kaçması riski var 3.Personelin elini, kolunu ve elbisesini kaptırma riski var 4.Malzeme fırlaması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Çevreye çapak fırlamasına karşı en az 2m yüksekliğinde paravan konulacak 2.Operatör gözlük kullanacak 3.Operatör iş elbisesinin kolları sarkmayacak şekilde lastikli olacak 4.Operatörün kayış veya aynayı tutarak elle fren yapmaları önlenecek. 5.Operatör çıkan talaşı el ile temizlemeyecek 6.Uzun süre tezgahın başından ayrılması gerekiyorsa tezgahını kapatacak 7.İki tezgah arasında paravandan itibaren en az 80 cm mesafe olacak 8.Torna tezgah bakımlarının düzenli yapılması. 9.Tornaların güvenlik talimatları olacak Risk Konusu: Torna SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

23 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-19 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Kompresörün patlama riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Kompresörlerde basınç, ayarlanmış basınca ulaştığında, kompresör motorunun otomatik olarak durması sağlanacak ve motorun durması geciktiğinde, basınçlı havayı boşa verecek bir güvenlik tertibatı bulunacaktır. 2.Her yıl periyodik bakımları yetkili kuruluşlara yaptırılacak 3.Kompresörlerin, tehlike anında, uzak bir yerden durdurulması sağlanacaktır. 4.Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır 5.Hava kompresörlerinin hız regülatörü, periyodik olarak kontrol edilecek ve her zaman iyi çalışır durumda tutulacak ve bunlarda soğutma suyunun akışının gözle izlenebileceği bir tertibat yapılacaktır. 6.Sabit kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanacak ve patlayıcı, zararlı ve zehirli gaz, duman ve toz emilmesi önlenecektir. 7.Hava kompresörü ile hava tankları arasında, yağ ve nem ayırıcıları (seperatör) bulunacak ve bunlar hiç bir şekilde çıkarılmayacaktır. 8.Hava kompresörlerinin çıkış borusu üzerinde stop valfı bulunduğunda, bu valf ile kompresör arasında bir adet güvenlik supabı konacaktır. Risk Konusu: Kompresör SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

24 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-20 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanın merdivenden düşmesi riski var 2.Yere malzeme düşürmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Merdiven basamakları sağlam olmalı 2.Ayaklar kaymayacak şekilde sabitlenmeli 3.Merdivenin son 2 basamağına çıkılmamalı 4.Elinde malzeme ile merdivene çıkılmamalı, inilmemeli Risk Konusu: Seyyar Merdiven SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

25 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-21 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışma alanında yeterli aydınlatma olmaması durumunda personelin kaza yapma riski var 2.Ürün işleme esnasında üründe hata yapma riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Tüm aydınlatmalar kontrol edilecek yanmayan ampuller değiştirilecek 2.Makinelerle işlemlerin yapıldığı alanlarda en az 300 Lüks aydınlatma sağlanacak 3.Geçiş hollerinde en az 50 lüks olacak 4.Montaj işlemlerinin yapıldığı alanlarda en az 200 lüks olacak Risk Konusu: Aydınlatma SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

26 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-22 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Kullanılan el aletlerinden dolayı yaralanma riski var. ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Bakımlı olmalı 2.Bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalı 3.Uygun yerde muhafaza edilmeli 4.Arızalı olan el aletleri derhal değiştirilmeli veya onarılmalı 5.Yapılacak işe uygun olmalı 6.Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmamalı, çatlak kırık olmamalı 7.Sapları yağlı ve kaygan olmamalı 8.Boru ve çubuk gibi rastgele uzatma kolu kullanılmamalı 9.Küçük parçalarla çalışırken mengene ile tutturulmadan çalışılmamalı 10.Çalışan makineler durdurulmadan el aleti ile müdahale edilmemeli, Risk Konusu: El Aletleri SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

27 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-23 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Sıcaklığın fazla olması durumunda personelin fazla efor sarf etmesi, performansının düşmesi ve kaza yapma riski var 2.Sıcaklığın az olması durumunda personelin işine konsantre olamamasından dolayı kaza yapma, hastalanma riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Ortam sıcaklığı 15 0 C ‘den az ve 30 0 C’ den fazla olmayacak 2.Üretim alanlarında ortam ısısı 16 0 C ile 18 0 C arasında olacak 3.Ofislerde ortam ısısı 20 0 C 4.İşçilere uygun elbise verilecek 5.Soğuk havalarda yangın riski oluşturmayacak şekilde ortam ısıtılacak Risk Konusu: Ortam Sıcaklığı SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

28 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-24 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personeli elektrik çarpması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Akşam çıkışta ısıtıcının fişi prizden çekilmeli 2.Elektrik aksamı sürekli kontrol edilmeli Risk Konusu: Isıtıcı SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

29 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-25 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personeli elektrik çarpması riski var 2.Personelin gözü çapak kaçması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Elektrik sistemi sürekli kontrol edilecek 2.Personel eldiven, maske ve önlük kullanmalı 3.Kıvılcımların çevreye atlamasını engellemek için en az 2m yüksekliğinde yanmaz paravan olmalı Risk Konusu: Takım Bileme Makinesi SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

30 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-26 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Malzemeyi ayağına düşürme riski var 2.Elini sıkıştırma riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Personel iş ayakkabısı giymeli 2.Uyarı levhası olmalı Risk Konusu: Büküm Makinesi SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

31 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-27 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Elektrik kaçağı olması durumunda insanları elektrik çarpması, cihazların zarar görmesi riski var. 2.Pano önünde malzeme olması ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Ana elektrik hattında kaçak akım rölesi olacak 2.Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanacak 3.Yerde pano gücüne uygun plastik paspas olacak 4.Elektrik kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiştir. 5.Elektrik aletlerin elektrik aksamları kontrol edilecek 6.Açıkta kablo bulunmayacak, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilecek 7.Özelliğini kaybetmiş kablolar derhal yenileri ile değiştirilecek 8.Pano önünde hiçbir malzeme olmayacak 9.Kablolar geçiş yolları üzerinde olmayacak şekilde düzenlenmeli 10.Elektrik tesisatı yılda bir kere yetkili kuruluşa test ettirilecek Risk Konusu: Elektrik SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

32 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-28 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Malzemeyi ayağına düşürme riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.İş ayakkabısı giyilmeli 2.Uyarı levhası olmalı Risk Konusu: Kılavuz Çekme SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

33 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-29 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışan personel hiçbir kişisel koruyucu kullanmamakta ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Yapılan iş e göre personel,kulaklık, maske, iş ayakkabısı, matkap, torna, freze hariç diğer işlerde çalışırken eldiven giymeli 2.Kişisel Koruyucular imza karşılı personele verilmesi, verilen kişisel koruyucular ile ilgili eğitim verilmeli kayıt altına alınmalı 3.Teslim edilen kişisel koruyucu için kişisel saklama alanlarının sağlanması 4.Yeterli sayıda kişisel koruyucu bulunması 5.İşçilerin kişisel kullanım için uyarılması 6.Kişisel koruyucuların günlük olarak denetlenmesi 7.Yıpranmış, eskimiş kişisel koruyucuların yenileriyle değiştirilmesi 8.İşçilerin bilgilendirilmesi Risk Konusu: Kişisel Koruyucular SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

34 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-30 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Panoların kapaklarının açık olması neticesinde çalışanları elektrik çarpması ve yangın riski var 2.Pano içindeki kabloların çıplak veya ekli olması neticesinde çalışanları elektrik çarpması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Panoları, kilitli dolap veya hücre içine konulacak bunların tabanı, elektrik akımı geçirmeyen malzeme ile kaplanmış olacaktır. 2.Pano etrafında kesinlikle hiçbir malzeme bulunmayacak 3.Panolarda kaçak akım rolesi olacak 4.Pano içinde kablolarda ekler olmayacak 5.Gerilimi 250 volttan yukarı olan alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalardan değeri 20 amperin üstünde olanları, kapalı bir tablo içine monte edilecek ve en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınacak, bu şalter veya anahtarla akım kesilmeden, tablo kutusu kapağı açılmayacak ve tablo kutusunun kapağı kapanmadan akım verilmeyecektir 6.Panoların, bakımı veya ayarı gerektiren her kısmı kolayca erişilebilecek, iletkenler kolayca izlenebilecek, şalter veya kumanda cihazları tablonun önünden idare edilebilecek ve bütün ölçü ve kontrol aletleri ile sinyalizasyon cihazları, tablonun ön cephesinden kolayca görülebilecek şekilde düzenlenecektir. 7.Gerilim değeri pano üzerinde gösterilecek 8.Uyarı levhası olacak Risk Konusu: Panolar SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

35 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-31 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personelin elektrik kablolarına takılıp düşmesi riski var 2.Açıktaki elektrik kablolarından dolayı personeli elektrik çarpması riski var 3.Makine önünde, arkasında sarkan kabloların kopması durumunda makinenin zarar görmesi, personeli elektrik çarpması riski var 4.Prizlerden dolayı personeli elektrik çarpması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Açık alanlarda, geçiş yerlerinde elektrik kabloları olmayacak 2.Elektrik kabloları kesinlikle ekli olmayacak 3.Makinelerin önünden ve arkasından kablolar sarkmayacak 4.Tüm prizler topraklanmış olacak 5.Kırık, eskimiş prizler değiştirilecek 6.Priz ve fiş sisteminde topraklama kontakt elemanları, akım kontakt elemanlarından önce bağlantıyı sağlayacaktır. Risk Konusu: Elektrik Kabloları - Prizler SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

36 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-32 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Elektrik yangını çıkma riski 2.Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkması veya araçların zarar görmesi riski 3.Kompresörün patlama riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Yılda bir kere topraklama tesisatının kontrolü yapılmalı 2.Yılda bir kere paratöner kontrolü yapılmalı 3.Yılda bir kere Elektrik tesisat kontrolü yapılmalı 4.Kompresör yılda bir kere kontrol ettirilecek Risk Konusu: Periyodik Kontroller SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

37 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-33 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.El aletlerinin kullanımı esnasında çalışan personelin zarar görmesi riski var 2.Kablolarına personelin takılıp düşmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edilecek. 2.Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanılmayacak. 3.Elektrikli el aletlerinin kabloları, ıslak yerlerden ve mekanik darbelere maruz kalacağı mahallerden geçirilmeyecektir. 4.Arızalı elektrikli el aletleri, kesinlikle kullanılmayacaktır. 5.Elektrikli el aletleri ve ekipmanlarının bakım ve onarımı, yetkili elektrikçiler tarafından yapılacaktır. 6.Elektrikli el aletleri, çalışır vaziyette yere bırakılmayacaktır 7.Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle (42 Volt ) çalışılacak. 8.Hareketli ve döner kısımları korunmamış alet kullanılmayacak. 9.Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlayıcı ortamda çalışılmayacak. 10.Kablolar geçiş alanları üzerinde olmayacak 11.Elektrik kablolarına ek yapılmayacak 12.Prizler, eski kırık olmayacak 13.İşi biten elektrikli el aleti yerine konacak 14.Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklanması,topraklama elemanı bulunan özel fiş ve prizlerle yapılacak, yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulacak, bunlara akım sağlayan kablolar dağınık bulundurulmayacak ve geçitlerde yüksekten geçirilecektir.Aletler, besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanacaktır. Risk Konusu: Elektrikli el aletleri SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

38 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-34 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Acil çıkış levhaları yok ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Acil çıkış levhaları yeşil renkli olacak 2.Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, 3.Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılacak. 4.Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere olacaktır. Risk Konusu: Acil Çıkış SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

39 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-35 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Yangın söndürücünün yerde olması ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Yangın söndürücü tutma halkasından en fazla 90cm yukarıda asılı olmalıdır 2.Söndürücünün önü kapatılmamalıdır 3.Söndürücünün bulunduğu yeri gösteren levha olmalıdır 4.Söndürücünün 6 ayda bir kontrolleri yaptırılmalıdır Risk Konusu: Yangın Söndürücü SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

40 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-36 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanın sırt, bel incinmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Çalışanların fiziki yapısına uygun olmayan yükler taşıttırılmayacak. 25 kg den fazla yük tek başına taşınmayacak 2.Ağır, büyük vb. yüklerin uygun şekilde kaldırılması konusunda çalışanlara bilgi verilecek. 3.Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanacak. Risk Konusu: Elle Taşıma SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

41 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-37 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.İçme suyundan personelin zarar görmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Sebilin bakımı yetkili firmaya yaptırılacak ve kayıtları muhafaza edilecek 2.İçme suyu, gerek taşınmasında ve gerekse kullanılmasında, her türlü bulaşmadan korunmuş olacak ve içine doğrudan doğruya buz atılmayacaktır. 3.İçme suyu tesisatı veya kapları, kullanma suyundan ayrı olacak ve üzerine, "İçilecek Su" işareti konulacaktır. 4.Su içmek için, kişiye özel maşraba veya bardak kullanılacaktır. Karton veya benzeri bardaklar kullanıldığı takdirde, bunlar özel ambalajlarında veya temiz bir kutuda saklanacak, bir kere kullanılan bardakların atılması için musluğun yanında özel bir sepet bulundurulacaktır Risk Konusu: Sebil SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

42 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-38 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personelde postür bozukluğu nedeniyle ağrı rahatsızlık ve yaralanma olabilir. Tekrarlı hareketlerden dolayı el ve bilek ağrıları ya da tasarımı uygun olmayan çalışma masaları ve çalışma ortamından kaynaklanan sırt ağrıları gibi. Aydınlatmanın az olması durumunda gözlerde ağrı ve kızarıklıklar da olabilir. ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.İşe yeni başlayan tüm personelin çalışma istasyonu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, 2.Aydınlatma gibi çalışma ortamında veya ekipman ve ofis mobilyalarında değişiklik yapılması durumunda değerlendirmenin yeniden yapılması, 3.Sağlıklı bir postür sağlanması ve ekranda yansımalarının önlenmesi amacıyla çalışma masası ve aydınlatmanın ayarlanması, 4.Düzenli dinlenme araları ile aktivitelerin değiştirilmesi gibi durumların iş planına dahil edilmesi, 5.Aydınlatma ve ortam sıcaklığının düzenli kontrolü, 6.Gün ışığının kontrolü amacıyla pencerelerde ayarlanabilir koruyucuların bulundurulması, 7.İhtiyaç duyanlara göz muayenesi yapılması, ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan masrafların yöneticiler tarafından karşılanması, 8.Ofis dışı alanlarda dizüstü bilgisayar kullananlara kendi değerlendirmelerini yapmak üzere eğitim verilmesi. Ofis içi kullanımda dizüstü bilgisayarların, klavye, mouse ve laptop tutacağı ile kullanılması. Risk Konusu: Ekranlı Araçlar SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

43 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-39 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Ecza dolabı olmaması ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Mekanik cihazlarla 10 dan az işçi çalıştırılan işyerlerinde, 2 numaralı ilk yardım çantası veya dolabı bulundurulacaktır: 2.Ecza dolabı, toz ve toprak girmeyecek şekilde yapılmış olacak ve herhangi bir karışıklığa meydan vermemek üzere, içleri bölünmüş ve her ilacın ismi, kutu veya şişesinin üzerine, okunaklı olarak yazılmış bulunacaktır. Dolaplarının üzerlerine, içinde bulunan ilaçlar ve malzemelere göre, kaç numaralı dolap olduğu yazılacak ve kapaklarının iç tarafına da, içinde bulunan ilaç ve malzemenin bir listesi yapıştırılacak ve beyaza boyanarak üzerine kırmızı ay işareti konacak ve işyerinin uygun bir yerinde bulundurulacaktır. Risk Konusu: Ecza Dolabı SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

44 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-40 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Bakım esnasında personelin zarar görmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Çalışmaya başlamadan önce tüm güvenlik önlemleri alınacak 2.Makine elektriği panodan kesilecek ve pano kilitlenecek 3.Uyarı levhalarına uyulacak 4.Kişisel koruyucular kullanılacak Risk Konusu: Bakım Onarım SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

45 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-41 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanların kendilerini rahatsız hissetme riski var 2.Çalışanlar kendi aralarında veya dışarıdan biri ile kavga etme riskleri var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Çalışanların mesai saatleri mevzuata uygun olarak düzenlenmeli. 2.Fazla mesai uygulaması planlı olmalı ve çalışanlar önceden haberdar edilmelidir. 3.Çalışanların psikolojik tacize veya şiddete maruz kalmamaları için gerekli önlemler alınmalıdır. 4.Çalışanlar herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durum karşısında nasıl davranacağını öğretilecek. Bu tür olaylar karşısında çalışanlara; müdahil olmaktan kaçınması, derhal polis ve genel müdüre bilgi vermeli Risk Konusu: Psikososyal Etkenler SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

46 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-42 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Tüm personel, iş üzerinde kontrol eksikliği, şiddet ya da rol belirsizliği gibi etkenlerden etkilenebilir. ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Personelin görev ve sorumluluklarını anlaması. 2.İşyerindeki durumdan hoşnut olmayan personel, müdür ya da yönetici ile bu durum hakkında rahatça konuşabilmektedir. 3.Şiddete hayır ‟ politikası. Risk Konusu: Stres SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

47 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-43 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine ve ya devrilmesine ve sabitleme yapılamayan eşyaların/malzemelerin düşmesi ya da yuvarlanmasına bağlı çalışan yaralanmaları 2.Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen kas-iskelet sistemi hastalıklar 3.Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen damar hastalıkları 4.Malzemelerin çekilmesi, taşınması, sırasında meydana gelen vücut yaralanmaları 5.Uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı el bileği rahatsızlıkları 6.Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 3 x 4 = 12 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Ergonomi konusunda eğitim alınması 2.Yeterli dinlenme/ mola verilmesi 3.Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi, ıslak kaygan zemin uyarı levhalarının gerekli alanlarda kullanılması, Kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili firmaya gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması Risk Konusu: Genel ERGONOMİK TEHLİKELER SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

48 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-44 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanların yaptıkları işlerden dolayı kaza ve hastalık riski bulunmaktadır ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri zamanında yaptırılacak. 2.Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna en çok 3 iş günü içinde rapor edilecek. 3.Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenecek. 4.Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilecek, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilecek. 5.Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele edilecek. Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele, uzmanlar tarafından yapılacak. 6.Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları yapılmış ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanacak. 7.Tehlikeli olmayan atıklar genel çöp kutusuna atılacak. Tehlikeli olan atıklar yetkili kişilerce bertaraf edilecek. Risk Konusu: Kazalar ve Hastalıklar SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

49 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-45 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması, karşı karşıya bulundukları riskler ile ilgili bilgilendirilmemesi ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek. 2.Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilecek ve yönlendirilecek. Risk Konusu: Eğitim ve Bilgilendirme SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

50 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-46 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Sağlık Raporları 2.Mesleki Eğitim Sertifikaları eksik olması 3.İş Kazaları Kayıtları 4.Ramak Kala Kayıtları 5.Çalışan Temsilcisi 6.Çalışan Görüşlerinin Alınması 7.Acil durum planları ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Her yıl çalışanlara sağlık raporu alınmalı 2.Mesleki eğitim sertifikası olmayan personele mesleki eğitim aldırılacak 3.Kayıt sistemi kurulacak 4.Kayıt sistemi kurulacak 5.1 kişi çalışan temsilcisi olarak seçilmeli 6.Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda görüşlerini alacak sistem kurulmalı ve alınan görüşler değerlendirilmeli 7.Acil durum planları hazırlanacak Risk Konusu: Yasal Şartlar SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ


"İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Hazırlanma Tarihi : 19.01.2013 Hazırlayan : Abdullah AKGÜN Adres:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları