Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERK İSG-İK 0505 705 8046 – 0505 705 80 47 0505 705 8046 – 0505 705 80 47

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERK İSG-İK 0505 705 8046 – 0505 705 80 47 0505 705 8046 – 0505 705 80 47"— Sunum transkripti:

1 ERK İSG-İK 0505 705 8046 – 0505 705 80 47 0505 705 8046 – 0505 705 80 47 www.erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com mail@erkisg.com mail@erkisg.com

2 Erol KAMALAK İSG Uzmanı- A Em. Baş İş Müfettişi

3

4 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Basınçlı gaz silindirleri sadece yetkili kişilerce taşınacak ve kullanılacaktır. Silindirleri vanalarından tutarak taşımayın.

5 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Basınçlı gazların depolanmasına yönelik tüm kurallara uyulacaktır.

6 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Silindirler üzerindeki etiketler sökülmeyecek veya boyanmayacaktır

7 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Silindirin içindeki gazın ne olduğunu ve önlemlerin ne olduğunu bilin. Eğer bilmiyorsanız veya şüpheleriniz varsa amirinize danışın.

8 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Basınçlı gaz silindirlerini kullanmadan önce acil durum prosedürünü bilin. Eğer bilmiyorsanız amirinize danışın.

9 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Basınçlı gaz silindirleri, vanaları, regülâtörleri ve diğer kullanılan ekipmanlar düzenli olarak test edilecektir.

10 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Basınçlı gaz silindir vanalarının koruyucu kapakları silindir dik vaziyette sabitlendikten sonra yerinden çıkartılacaktır.

11 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Basınçlı gazların kullanımı sırasında tüm gerekli kişisel koruyucu malzemeler kullanılacaktır.

12 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Depolanan silindirler kaçaklar için düzenli kontrol edilecek ve kaçaklar sadece sabunlu suyla test edilecektir.

13 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Silindirler 45 oC üzerindeki sıcaklıklara ve mekanik şoklara maruz bırakılmayacaktır.

14 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Boş silindirlerin vanası kapatılacak ve vana koruyucu kapağı yerine takılacaktır.

15 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Basınçlı gaz silindirleri iyi havalandırılan yerlerde, tercihen açık havada depolanacaktır. Boş ve dolu silindirler ayrı ayrı yerlerde depolanacaktır.

16 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Basınçlı gaz depolama alanlarında sigara ve açık aleve izin verilmeyecek ve bu alanlar uygun şekilde işaretlenecektir.

17 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Silindirler her zaman dik durumda sabitlenecek ve devrilmelerini engellemek için bağlanacaktır.

18 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Dışarıda depolanan silindirler direk güneş ışığına maruz bırakılmayacaktır.

19 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Oksijen ve yanıcı gaz silindirleri aralarında en az 6 metre mesafe olacak şekilde depolanacaktır.

20 BASINÇLI GAZLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER: OKSİJEN, ASETİLEN, AZOT, LPG  Yanıcı gaz silindirleri diğer yanıcı gaz silindirlerinden uzakta depolanacaktır.

21 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Sadece yetkili çalışanlar kaynak, kesme ve yakma ekipmanlarını kullanacaklardır. Atelyelerde sıcak işler için ayrılmış alanlar dışındaki bütün çalışma alanlarında işe başlamadan önce görevli amirden sıcak iş izni alınacaktır.

22 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Oksijen silindirleri, vanaları, bağlantı parçaları, regülâtörleri, hortumları ve kaynak aparatının kendisi temiz tutulacak, yağ veya gres bulaşmasına izin verilmeyecektir. Ekipman yağlı ellerle veya eldivenlerle tutulmayacaktır.

23 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Silindirler çekilmeyecek veya sürüklenmeyecektir. Silindirler taban kenarı üzerinde döndürülerek hareket ettirilebilir. Basınçlı gaz silindirleri her zaman dik durumda taşınacaktır.

24 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Silindirler kesme ve kaynak işlerinin yapıldığı bölgeden yeterli bir uzaklıkta tutulacaktır.

25 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Kaçak olan oksijen silindirleri derhal kullanımdan çekilecek, vanası kapatılacak, işaretlenecek ve açık havaya çıkarılacaktır. Silindir açık havadayken, gazın kaçması için vanası yavaşça açılabilir. Bu iş Ateşleme kaynaklarının bulunduğu yerlerde yapılmayacaktır.

26 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Kaçak olan asetilen silindirleri derhal kullanımdan çekilecek, vanası kapatılacak, işaretlenecek ve açık havaya çıkarılacaktır. Silindire basınç göstergesi bağlanacak ve vana yavaşça açılarak boşaltılacaktır. Regülâtörün çıkış basıncı 1 Bar’ı geçmeyecektir. Bu iş ateşleme kaynaklarının bulunduğu yerlerde yapılmayacaktır.

27 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Basınçlı gaz silindirlerinin vanaları açmak için anahtar veya çekiçle zorlanmayacaktır. Bozuk göstergeler kullanımdan önce değiştirilecektir.

28 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Sadece kaynak ve kesme ekipmanları için üretilmiş özel hortumlar kullanılacaktır. Hortumlar kaçak ihtimaline karşı düzenli olarak kontrol edilecektir. Hortumlardaki kaçaklar kesinlikle bantla tamir edilmeyeceklerdir.

29 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Yanmış veya içerisinde alev geri tepmesi oluşmuş hortumlar kullanılmayacaktır. Hortumlar gereğinden fazla uzun tutulmayacak ve hortumların üzerinden araç ve insan geçmesine izin verilmeyecektir.

30 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Borular ve konveyör bantlar gibi kıvılcımları uzaktaki yanıcı maddeler taşıyabilecek sistemler uygun şekilde korunacak veya sıcak iş yapılmadan önce kapatılacaktır.

31 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Elektrik ark kaynağı yapılırken ara vermek gerektiğinde elektrotlar penseden ayrılacaktır. Islak ortamlarda elektrik kaynağı yapılırken elektrik çarpmasına karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

32 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Basınçlı oksijenin yağlı yüzeylere veya gresli elbiselere çarpmasına, veya mazot, yağ veya diğer tanklara girmesine izin verilmeyecektir.

33 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Asetilen veya diğer yakıt tankı vanalarının üzerine vanaların hemen kapatılmasını sağlayacak herhangi bir malzeme konulmayacaktır.

34 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Elektrot tutacakları kullanılmadıkları zaman insanlar, iletken malzemeler, yakıt veya yanıcı gaz tanklarıyla temas etmeyecek şekilde bırakılacaktır.

35 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Islanmış ark kaynak makineleri kullanımdan önce kurutularak test edilecektir.

36 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Hem operatör hem de yardımcıları kaynak, kesme ve yakma işleri sırasında uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanacaklardır.

37 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Kaynak, kesme ve yakma faaliyetinin yakınında bulunan ve etkilenebilecek çalışanlarda tehlikeye karşı uygun şekilde korunacaktır. Tehlike derecesine göre kalkan, maske veya koruyucu paneller bu amaçla kullanılacaktır.

38 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Oksijen kaynağını tutuşturmak için sadece özel oksijen kaynak çakmakları kullanılacaktır.

39 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Asetilen hiçbir zaman bakır borulardan veya %65’ ten fazla bakır içeren alaşımlardan geçirilmeyecektir.

40 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Asetilen bakır, gümüş, sıvı cıva, klor gazı, yağ ve gresle temas ettirilmeyecektir. Asetilen 105 kPa (15 psi, 1 Bar)’ dan daha yüksek basınçta asla kullanılmayacaktır.

41 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Oksijen ve asetilen silindir vanaları kullanılmadıklarında, iş bittikten sonra ve taşınırken kapalı tutulacaklardır.

42 SICAK İŞLERLE (KAYNAK, KESME, YAKMA) İLGİLİ TEMEL İLKELER:  Tüm oksijen ve asetilen setlerinin hortum-regülâtör ve hortum-hamlaç bağlantılarına alev geri tepme tutucuları bağlanacaktır

43 BASINÇLI HAVA KULLANIM İLKELERİ:  Borular, hortumlar ve ara parçalar gibi tüm malzemeler kompresörün maksimum çalışma basıncına uygun olmalıdır.

44 BASINÇLI HAVA KULLANIM İLKELERİ:  Hava kesme vanaları çalışma noktasına mümkün olan en yakın yerde olacaktır.

45 BASINÇLI HAVA KULLANIM İLKELERİ:  Yıpranmayı azaltmak için hava hortumlarına gres ve yağ gibi malzemeler bulaşmasına izin vermeyin.

46 BASINÇLI HAVA KULLANIM İLKELERİ:  Hortumların uç noktaları kaza neticesinde kopma veya kesilme durumunda kırbaç etkisini önlemek için sabitlenecektir.

47 BASINÇLI HAVA KULLANIM İLKELERİ:  Perçin tabancası gibi pnomatik aletler, asla çalışanlara doğrultulmayacaktır.

48 BASINÇLI HAVA KULLANIM İLKELERİ:  Herhangi bir pnomatik alet sökülmeden önce hava kesilecek ve aletin içindeki hava boşaltılacaktır.

49 BASINÇLI HAVA KULLANIM İLKELERİ:  Basınçlı hava çalışanların elbiselerinden veya cildinden kir ve toz temizlemek için kesinlikle kullanılmayacaktır ve çalışanlara doğrultulmayacaktır.

50 BASINÇLI HAVA KULLANIM İLKELERİ:  Ekipman temizliğinde basınçlı hava kullanan personel tarafından büyük tip gözlük, yüz kalkanı veya diğer göz koruyucu ekipman kullanılacaktır.

51 BASINÇLI HAVA KULLANIM İLKELERİ:  Pnomatik aletlerin kullanımı sırasında statik elektrik oluşabilir. Bu tür aletler, yakıt, parlayıcı buhar veya patlayıcı atmosfer bulunabilecek yerlerde kullanılmadan önce topraklanacaktır.

52 HİÇ BİR İŞ TEDBİR ALINMADAN YAPILACAK KADAR ACİL ve ÖNEMLİ DEĞİLDİR. www.erkisg.com mail@erkisg.com

53 TEŞEKKÜR EDERİZ ERK İSG&İK

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Yüzük

72 ELEKTRİK ÇARPMASI

73

74 ELEKTRİK KAYNAĞI

75 ELEKTRİK KAYNAĞI

76 ELEKTRİK ÇARPMASI

77 ELEKTRİK ŞOKU

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147


"ERK İSG-İK 0505 705 8046 – 0505 705 80 47 0505 705 8046 – 0505 705 80 47" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları