Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜROGENİTAL SİSTEM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜROGENİTAL SİSTEM."— Sunum transkripti:

1 ÜROGENİTAL SİSTEM

2 BÖBREKLER ÜRETER MESANE ÜRETRA

3 BÖBREKLER sağ böbrek T12-L3 arasında sol böbrek T11-L2
sol böbrek dalakla sağ böbrek karaciğerle direk temas halinde

4

5 İdrar böbreklerde oluşturulur, üreterler ile idrar
kesesine taşınır, üretra yolu ile dışarı atılır. 12x5x2,5 cm ebatlarında, gr ağırlığında fasulye şeklinde organlardır.

6 BÖBREK TABAKALARI Cortex renalis Medulla renalis Pelvis renalis

7 Pelvis renalis -Cortex renalis Columna renalis (Bertini kolonları)
Lobus corticalis Striae medullares Lobulus corticalis (“corpusculum renale” (Malpighi cisimcikleri) ve idrar kanalcıkları) -Medulla renalis Pyramides renales Papillae renales (toplayıcı kanallar ve henle kulpu) Pelvis renalis Böbreğin en büyük toplayıcı kısmıdır. 1-3 papilla renalis bir kalix renalis minöre açılır. 2-3 kalix renalis minör bir kalic renalis majöre 2-3 kalix renalis majörde pelvis renalisi oluşturur.

8 Böbrek nefron olarak adlandırılan fonksiyonel ünitelerden oluşmuştur.
Her bir böbrekte 1 milyonun üzerinde nefron bulunur.

9 Her bir nefron idrar yapan bağımsız bir ünitedir.
Damarsal yapı (glomerulus) ve tübüler yapılardan oluşmuştur. Nefron kandaki su ve suda çözünen maddeleri süzer (filtrasyon), daha sonra onların bir kısmını vücudun ihtiyacına göre geri emer (reabsorbsiyon) kalanları da idrar olarak vücuttan atar.

10

11 renal arter afferent arteriyol glomerul (yumak) efferent arteriyol vena renalis v.cava inferiora dökülür

12 glomeruler kapsül proksimal tübül henle kulpu distal tübül toplayıcı kanal (pelvis renalis) üreter

13 Pyramis renalis (Malpighi pyramidleri)(8-11)
Foramen papillaris (20) Papilla renalis Ductus uriniferi – Ductus papillaris – Bellini kanalları Columna renalis Lobus renalis : bir pyramis renalis ve onun etrafını saran korteks dokusuna denir

14 BÖBREK ARTER-VEN-SİNİRİ
A. Renalis (aorta abdominalis dalı) V. Renalis (vena cava inferior’a açılır, sol renal ven ayrıca sol suprarenal venleri ve sol testiküler veni de alır. bu nedenle sol renal ven trombozu varikosel nedenidir. Parasempatik innervasyon n. vagus’tan, sempatik innervasyonu n. splanchnicus minör

15

16 ÜRETER 25-30 cm İdrarın pelvis renalisten mesaneye iletilmesini sağlarlar.

17 MESANE İdrarı toplayıp depolayan genişleme yeteneği olan kesedir.
Kapasitesi 500 ml.dir. Üretranın mesaneden ayrıldığı yerde istemsiz çalışan düz kaslar vardır. Sfinkter bulunur. Kese dolunca idrar mesaneden üretraya geçer.

18 Collum vesica

19 Miksiyon refleksi N.erigentes-m.detrusor kasılır, ostium urethra int. açılır N.pudendus- m.sphincter uret.externum inhibe olur.

20 Urethra masculina İşeme esnasında idrarı dışarıya taşıyan yapıdır. Erkekte kadından daha uzundur. Prostatik (3cm) Membranöz (1 cm) Spongioz (15 cm) kısmı bulunur.

21

22

23 Hypospadias

24 Urethra feminina-4cm

25

26 SİSTİT PYELONEFRİT İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

27 Tuvalet eğitimi verilirken silme ve kurulama önden arkaya doğru ve bir kez olacak şekilde uygulanmalıdır.


"ÜROGENİTAL SİSTEM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları