Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE İNSAN HAKLARI HUKUKU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE İNSAN HAKLARI HUKUKU"— Sunum transkripti:

1 İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE İNSAN HAKLARI HUKUKU
Prof. Dr. Halil KALABALIK

2 İNSAN HAKLARI KAVRAMI Tanım ve Terim Meselesi
İnsan Haklarının Şartları Temel hak olma Evrensellik Açıkça tanımlanabilir olma İnsan Haklarının Unsurları Yetki Talep Tanınma-saygı gösterilme

3 İNSAN HAKLARI KAVRAMI Hak kavramının belirleyicileri Kişiler Haklar
Hak kavramının niteliği İrade teorisi Menfaat teorisi Karma teori Hakların korunması

4 İNSAN HAKLARININ NİTELİKLERİ
Evrensellik Kavram Evrenselliğin görünümleri Ahlaki evrensellik Normatif evrensellik Hak sahibi bakımından evrensellik Tarihsel özgüllüğü ve evrensellik Doğuştan kazanılma

5 İNSAN HAKLARININ NİTELİKLERİ
Mutlaklık Vazgeçilmezlik Bireye ait olma Çoğunlukla hürriyet hakkı olma Hak-hürriyet ilişkisi Hürriyetle ilgili anlayışlar Hak ve hürriyetlerin içeriği Temel hak olma Devlete karşı ileri sürülen iddialar niteliğinde olma Tanıma Karışmama Koruma Temin Tedarik

6 İNSAN HAKLARININ ÖZELLİKLERİ
İnsan haklarının bütünlüğü Tanımı ve önemi Sonuçları Yasalarca korunma zorunluluğu

7 İNSAN HAKLARININ YATAY VE DİKEY ETKİSİ
İnsan haklarının dikey etkisi Birey ile devlet arasındaki ilişkiler KSHS m. 17/1-2 devletlerin bireylerin özel yaşamlarına hukuk dışı yollarla müdahale edilmesini önleme yükümlülüğü Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, devletleri, kişiler arasında ırk ayrımcılığı yapılmasını önleme konusunda yükümlü kılmıştır AY m. 17. İnsan haklarının yatay etkisi Bireylerin kendi aralarındaki ilişkiler

8 İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ
İlk Çağda Orta Çağda Hıristiyanlığın ortaya çıkışı Feodalizm Yeni Çağda Anayasal hukuk düzenini ilgilendirme Doğal hukuk anlayışının şekil değiştirmesi Hümanizm Birey Sosyal sözleşme teorisinin reddi Ferdiyetçi doktrin

9 İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ
İnsan Haklarının Pozitif Hukuka Geçişi Bildirge ve anlaşmalara geçiş İngiliz ve Amerikan Bildirgeleri Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 20. yüzyıldaki gelişmeler Anayasalara geçiş İngiltere 1215 Magna carta Haklar dilekçesi Habeas Corhus acte Bil of Rights

10 İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ
ABD’de Bil of rights (1791) ifade, toplanma, din, basın, konut dokunulmazlığı, jürili mahkemede adil ve süratli yargılanma ve aşırı ve olağandışı cezaya çarptırılmama hakları Fransa’da 1793 Anayasası ile İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 1848 Anayasası

11 İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
Kollektif-Bireysel Haklar Temel-Temel Olmayan Haklar Negatif-Pozitif Haklar Yasal-Moral Haklar Koruyucu-İsteme-Katılma Hakları Klasik-Sosyal Haklar Kişisel-Siyasi-Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Diğer Sınıflandırmalar

12 Tarihi Gelişimine Göre İnsan Hakları
Birinci Kuşak Haklar (Kişisel v eSiyasal Haklar) Aristokrasi - Burjuvazi Çatışması Doğal hukuk - Ferdiyetçi Doktrin Anayasallaşma İHEB 2-21 maddeler TC Anayasası maddeler İkinci Kuşak Haklar (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sanayi devrimi Kapitalizm İşçi Sınıfının doğuşu Genel oy ilkesinin kabulü İHEB maddeler Pozitif statü hakları T.C., Anayasası maddeler İsteme hakları enin nihai hedefi

13 Tarihi Gelişimine Göre İnsan Hakları
Üçüncü Kuşak Haklar (Dayanışma Hakları) III. Dünya ülkelerinin baskısı Bilim ve teknolojik ilerlemelerin doğurduğu sorunlar Nükleer enerji Çevreyi tahrip eden sınırsız ve denetimsiz sınai büyüme Azgelişmiş devletlerin karşılaştıkları önemli sorunlar Eleştiriler

14 İNSAN HAKLARI HUKUKU İnsan hakları hukuku kavramı
İnsan hakları hukukunun kapsamı İnsan hakları hukukunun hukuk dalları içindeki yeri İnsan hakları hukukunun özellikleri Evrensellik Muamele görme ilkeleri olma Muamele etme ilkeleri niteliğinde olma Devletin temel ödevlerini dile getiren talepler niteliğinde olma

15 İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI
Milli Kaynaklar Belgeler fermanlar Senedi İttifak Gülhane Hattı humayunu Islahat Fermanı Adalet Fermanı Değerlendirme Anayasalar 1876 Kanuni Esasi 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu 1961 Anayasası 1982 Anayasası

16 ULUSLARARASI KAYNAKLAR
Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Özellikleri Evrensellik Kapsamının genişliği Devletlerin çifte sorumluluğu Yasal ve ahlaki temele sahip olma

17 ULUSLARARASI KAYNAKLAR
Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Önemi Kapsamı Bağlayıcılığı BM Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi KSHS Seçimlik Ek Protokolü BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Ölüm cezalarının Kaldırılmasını Amaçlayan KSHK’ne İkinci Seçimlik Ek Protokolü

18 Ekip/Kaynaklar Projeye ayrılan kaynaklar hakkındaki varsayımları belirtin Kişiler Donanım Konumlar Destek hizmetleri ve dış hizmetler Üretim Satışlar

19 Prosedürler Bu tür projelerdeki olağan prosedürlerden olan farklılıkları vurgulayın Yeni prosedürler kullanmanın gereklerini, yararlarını ve sorunlarını tartışın EK BİLGİ İÇİN... Prosedürler belgesinin (veya ilgili diğer belgelerin) konumunu veya ilgili kişilerini buraya yazın

20 Zamanlama Önemli zamanlama aşamalarını burada inceleyin
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Eyl Eki Kas Ara Aşama 1 Aşama 2 Aşama 3 EK BİLGİ İÇİN... Ayrıntılı zamanlamanın (veya ilgili diğer belgelerin) konumunu veya ilgili kişilerini buraya yazın

21 Şimdiki Durum Zamanlamaya kıyasla ilerlemeye genel bir bakış
Zamanlamaya uygun işler Zamanlamanın gerisindeki işler Zamanlamanın ilerisindeki işler Beklenmedik gecikmeler ve sorunlar

22 İlgili Belgeler Pazarlama planı Bütçe Proje sonrası değerlendirme
Konumun veya ilgili kişinin adı/telefonu Bütçe Proje sonrası değerlendirme Sorular


"İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE İNSAN HAKLARI HUKUKU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları