Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTA HAKLARI GELİŞİMİ VE TEMEL İLKELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTA HAKLARI GELİŞİMİ VE TEMEL İLKELERİ"— Sunum transkripti:

1 HASTA HAKLARI GELİŞİMİ VE TEMEL İLKELERİ 14.10.2010
Uz. Dr. Gülsüm ÖNAL İSM Hasta Hakları İl Koordinatörü

2 Öğrenim Hedefleri Hasta Hakları Tanımı Dünyada ve Türkiye'de Gelişimi
Öğeleri ve Temel İlkeleri İl Koordinasyonu Çalışmaları

3 Hasta Hakları:Tanım …hasta olmakla ve bir sağlık tesisine başvurduğumuz andan itibaren kazandığımız haklar…

4 Hasta Hakları:Köken 'lerin başı; Amerikan Hastaneler Birliği hasta haklarıyla ilgili bildirge yayınlar... Son yılda sağlık hizmetleri ve tıbbi girişimlerin boyutlarında büyük değişim; - tıp bilimi ve teknolojisinin gelişimi - hasta üzerinde gerçekleştirilen işlem ve müdahalelerin miktarında ve tarzında artış

5 Hasta Hakları:Köken Hastaların da desteklenmesi ihtiyacı;
Haklar sağlık çalışanlarının etik yükümlülükleri üzerinden dile getirilmiştir, Günümüzde, hakları tanıma ve destekleme konusunda ortak sorumluluklar bulunmaktadır(3. Kuşak-Pozitif Statü Hakları)

6 İnsan Hakları:Sınıflama
1. Geleneksel hak ve özgürlükler (pasif statü hakları):Kişinin devlet tarafından ihlal edilmemesi ve dokunulmaması gereken haklarıdır. Yaşama hakkı, din ve vicdan hürriyeti, düşünce hürriyeti, kişi dokunulmazlığı... 2. Siyasal haklar (aktif statü hakları):Oy kullanma, referandum, seçme ve seçilme imkanlarıyla yönetime ve siyasi kararlara katılma... 3. Sosyal haklar (pozitif statü hakları):Devlete olumlu davranışlarla yardım ve katkıda bulunma görevi yükleyen haklar; sağlık hakkı, öğrenim hakkı, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı,konut hakk, güvenlik hakkı I. kuşak haklar; kişi hakları ve siyasal haklar(17. ve 18. Yy. soyut eşitliği)‏ II. kuşak haklar; ekonomik, sosyal ve kültürel haklar(devletin aktif sorumluluğu)‏ III. kuşak haklar; dayanışma hakları-Topluluklar, halklar, hayvanlar, canlılar, doğal varlıkların hakları( devletin, bireylerin ve toplumun ortak katılımı)

7 Hasta Hakları:Gelişim
70'li yıllarda gündeme gelir, 80'li yıllarda uluslarası alana taşınır, 90'lı yıllarda ülkelerde yasal düzenlemeler, 2000'li yıllar uygulama yılları 2010'lu yıllar....

8 Hasta Hakları:Uluslararası Belgeler
Lizbon Bildirgesi(1981)‏ Amsterdam Bildirgesi(1994)‏ Bali Bildirgesi(1995)‏ Roma Sözleşmesi(2002)‏ Santiago Bildirgesi (Ekim 2005)‏

9 Santiago 2005 1. Nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı
2. Seçim yapma özgürlüğü 3. Kendi kaderini belirleme 4. Bilinci kapalı hasta 5. Yasal yeterliliği olmayan hasta 6. Hastanın isteğine karşı yapılan girişimler 7. Bilgilenme hakkı 8. Gizlilik hakkı 9. Sağlık eğitimi hakkı 10. Onurunu koruma hakkı 11. Dini destek hakkı

10 Hasta Hakları Ana Ögeleri
Etik ve Ekonomi

11 Hasta Hakları Ana Ögeleri
Ekonomi Hasta ve tıbbi eylem; modern hastane ve üniversitelerde, araştırma, eğitim ve teknolojik boyutu olan karmaşık bir ekonomik sistem... Etik Sağlık hizmeti verenler ile hizmet alanların beklentileri arasındaki çelişkilerden doğan ikilemleri çözen pratik bir disiplin...

12 Tıp Etiği İlkeleri 1.Zarar vermeme-Hipokrat;primum non nocere
2. Yararlılık 3. Hasta özerkliğine saygı 4. Adalet

13 Özerklik Geleneksel ilişkiden(PATERNALİZM) yeni bir boyuta;
hastanın değerlerine saygı göstermek, hastanın kendi başına karar vermesini ve tıbbi karara katılımını sağlamak ve onun değerlerinin korunmasını sağlamaktır. Sosyal anlamda ifadesi; hasta hakları

14 Adalet Hekimden sağlık sektörüne
Sağlık bakım kaynaklarının her türünün, her tür boyutta(makrodağıtım, mikro dağıtım)hakkaniyete uygun paylaştırılmasıdır. Sağlık politikaları açısından ifadesi; hasta hakları

15 Temel Hasta Hakları Yanılgıları
- Sağlık çalışanı haklarıyla karşıt sanılması - Hekim hatası/malpraktis ile karıştırılması - Sağlık hakkı ve tüketici haklarıyla bir tutulması - Gerçek dışı görülmesi

16 Temel Hekim ve Sağlık Çalışanı Hakları
Modern ve güvenli ortamda çalışma, Bilimsel olanakları uygulama hakkı Tedavi yöntemini seçme hakkı, Hizmete yeterli zaman ayırma hakkı İyileşme garantisi vermeme hakkı, Hastanın tedavisini devretme hakkı Mesleki eğitimleri alma hakkı, Danışma hakkı Etik ilkelere bağlı olma hakkı, Sağlığını koruma hakkı Mesleki kararlara katılma hakkı, Saygınlığını koruma hakkı Tanıklıktan çekilme hakkı, Şikayet ve Tazminat hakkı

17 Gerçekçi tanım Hasta - hekim ilişkisinin, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde etikten hukuka doğru yeniden düzenlenmesidir.

18 Türkiye'de Hasta Hakları
- Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928)‏ - Tıbbi Deontoloji Tüzüğü(1960)‏ - Umumi Hıfzısıhha Kanunu(1930), Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşmesi Hakkında Kanun(1961), S.B. Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK(1983), Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu(1987)... - Borçlar Kanunu, TCK, TMY...

19 Türkiye'de Hasta Hakları
1998 HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ Temel kavramları tanımlar, ilkeleri düzenler; hasta haklarını somut olarak göstermek amaçtır. Kamu ve özel bütün sağlık tesislerini kapsar, Uluslar arası belgelere dayanır, Görev ve sorumlulukları düzenler… 5 yıl…

20 Türkiye'de Hasta Hakları
SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA DAİR YÖNERGE T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ekim 2003, Nisan 2005

21 Son söz Hasta Hakları Uygulamalarına talep-gerçek bir ihtiyaca seslenmesi nedeniyle- talebin sürekli oluşu uygulamanın güçlü yanını oluşturmaktadır. Hastaların ihtiyacına cevap vermesi beklenen kesimin yalnızca hasta hakları çalışanları değil, o kurumdaki tüm sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanları, hasta haklarının gündeme gelmesiyle beraber, kendi haklarını dile getirmeye başlamışlardır. Hasta hakları uygulamaları, aynı zamanda sağlık çalışanı haklarını da kapsayan yeni uygulamaların ihtiyacını gündeme getirmekte ve sağlık hizmetlerinde haklarla ilgili uygulamaların bütünsel ele alınması fırsatını da sunmaktadır.


"HASTA HAKLARI GELİŞİMİ VE TEMEL İLKELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları