Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜRÜLTÜ VE SES Gürültü:“Genel olarak istenilmeyen rahatsız edici sestir.” Bu tanım daha çok konfor azaltıcı bir olay olarak ele almaktadır. Ses:“Havanın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜRÜLTÜ VE SES Gürültü:“Genel olarak istenilmeyen rahatsız edici sestir.” Bu tanım daha çok konfor azaltıcı bir olay olarak ele almaktadır. Ses:“Havanın."— Sunum transkripti:

1

2 GÜRÜLTÜ VE SES Gürültü:“Genel olarak istenilmeyen rahatsız edici sestir.” Bu tanım daha çok konfor azaltıcı bir olay olarak ele almaktadır. Ses:“Havanın titreşimi sonucu oluşan işitme organı tarafından algılanan bir olaydır”.

3 GÜRÜLTÜ VE SES Sesin şiddeti: Birimi desibel’ dir (dB)
Gürültü şiddeti arttıkça etkiside artar. dB ileri derecede rahatsız edici dB ağrılı 150 dB kulak zarı yırtılır.

4 Çeşİtlİ gürültü kaynaklarının şİddetlerİ
GÜRÜLTÜ KAYNAĞI GÜRÜLTÜ ŞİDDETİ (dB) Fısıltı Normal Konuşma Bağırma Sokak gürültüsü Torna atölyeleri Dokuma atölyeleri Presler Jet motoru Top patlaması

5 Gürültü zararlı mıdır? Evet. Gürültünün zararı çoktan beri bilinmektedir. Yaşlı olanlar ilk klakson yasağını anımsayabilirler. Gürültünün, dolaylı ve dolaysız, geçici ve kalıcı türlü zararları vardır. Gürültünün insanlar üzerindeki zararının bir kötü yanı da açıkça belli olmaması, iyi bilinmemesi,kısaca “sinsi” oluşudur.

6 Gürültünün insana ne gibi zararları dokunur?
Gürültünün çeşitli zararlarından başlıcaları şöylece sıralanabilir: ♦ İşitsel algılamayı az ya da çok bozar ve engeller; yanlış ve eksik işitmeye, yanlış ve eksik anlamaya, ve bu nedenle fazla dikkat harcanmasına, fazla enerji harcanmasına, çabuk yorulmaya neden olur. ♦ Yukarıdaki nedenlerle kızgınlık, sinirlilik, stres yaratır, iş gücünü ve verimi azaltır, çeşitli kazalara neden olabilir. ♦ İşitme duyarlığını geçici, ya da iç kulak organlarına zarar verip, kalıcı ve giderilemez bir biçimde azaltabilir.

7 ♦ Göz bebeklerine, tiroid hormonu üretimine, kalp atışlarına, adrenalin ve kortikortrofin
üretimine, mide ve karın hareketlerine, kasların tepkisine, kan damarlarının büzülmesine kalıcı ve giderilemez zararlar verebilir. ♦ Kadınlarda doğum güçlüklerine, sakat ve ölü doğumlara neden olabilir. Gürültünün insan üzerindeki zararları önemli ve geniş bir konudur. Bu konuda yayınlanmış ve sürdürülmekte olan pek çok araştırma vardır. Gürültünün zararları yukarıdaki kısa özetle sınırlı değildir.

8 Az Gürültü de zararlı mıdır?
Azlık, çokluk, yani nicelik boyutu gürültü düzeyi (gürültü seviyesi), ya da daha teknik dilde yeğinlik, ses basınç düzeyi gibi deyimler ile anlatılır.Önce bir ayırım yapmak gerekir: Gürültünün insan organizması üzerindeki dolaysız etkisi ve bunun doğurduğu zarar başka şey; bir konuşmayı izlemek, müzik dinlemek vb. gibi durumlarda işitilmesi gereken seslerin işitilmesini güçleştirmek, engellemek, dikkati dağıtmak gibi rahatsız edici etkisi başka şeydir. Kısaca, birincisine zarar, ikincisine rahatsızlık denebilir. Doğaldir ki, rahatsızlığın dolaylı zararları da söz konusudur.Zarar konusunda başka kriterler, rahatsızlık konusunda başka kriterler kullanılır. Rahatsızlık konusu çok daha karmaşıktır. Değişik boyut ve etkenlerin ve öznel değerlendirmelerin de söz konusu olduğu rahatsızlık bir yana bırakılır da yalnızca zarar konusu ele alınırsa, belli bir sınırdan söz edilebilir.

9 Gürültünün zararlı olmaya başladığı sınır nedir?
Değişik ülkelerde yürürlükte olan yönetmeliklere göre bu sınır çok ufak değişiklikler gösterir.Genelde, günde 8 saatlik bir süre için, bu sınır dB(A) dır. Gürültüyü oluşturan frekansların belli özel durumları, örneğin ses enerjisinin, bir ya da bir kaç frekansta toplanmış olması, zararlılığı arttırır.

10 GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Yüksek gürültülü bir ortamda kaldıktan sonra daha az şiddette gürültülü bir yere geçildiğinde daha önceki yüksek gürültü etkisiyle işitme kapasitesinde geçici bir azalma olur (ışıkta gözün kamaşması gibi). Gürültüye karşı ruhsal bir uyum gerçekleşir.

11 GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Psikolojik Etkiler: Davranış bozuklukları, öfkelenme, genel rahatsızlık duygusu, sıkılma . Fiziksel Etkiler: Geçici veya kalıcı işitme hasarları  Fizyolojik Etkiler: Vücut aktivitesinde değişiklikler, kan basıncında artış, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında hızlanma, ani refleksler.

12 GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Performans Etkileri: İş veriminde azalma, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin engellenmesi Meydana getirdiği olumsuz etkilere bağlı olarak, gürültü seviyeleri bazı araştırmacılar tarafından tablodaki gibi derecelendirilmektedir.

13 GÜRÜLTÜ,GÜNLÜK YAŞAMIMIZIN EN BÜYÜK PROBLEMİ

14 Kulak üzerİNE ETKİSİ Gürültülü ortamlarda bulunmak ya da çalışmak bizim için en önemli organlarımızdan biri olan kulaklarımızda çeşitli problemler meydana getirecektir.Gürültünün kulak üzerine yapacağı olumsuz etkiler kişiden kişiye farklı şekilde olup,bazılarımızı hemen,bazılarımızı ise yıllar sonra etkileyecek hasarlara yol açacaktır.

15 Kİşİye İLİŞKİN özellİkLERE GÖRE ETKİ
İnsanların % 20’ si gürültüye karşı aşırı duyarlıdır. Yaş; işitme fonksiyonu 40 yaşından sonra daha çabuk bozulabilir. Cins; Kadınlar yüksek frekanslı seslerden erkeklerden daha çok etkilenirler. İç kulağın daha önce geçirdiği hastalıklar; Kulak iltihabı ve travmalar etkilenimi arttırır. Daha önce gürültülü bir ortamda bulunmak işitme kaybını hızlandırır.

16 MESLEKSEL SAĞIRLIK Mesleksel sağırlık meydana gelmesinde en önemli faktör sesin şiddetidir. Bir insan günde 8 saat süre ile dB gürültüde herhangi bir işitme güçlüğü olmadan çalışabilir. Gürültünün zararlı etkileri zamanla birikir. Ve yıllar geçtikçede artar.

17 MESLEKSEL SAĞIRLIK dB de 20 yıl çalışma ile işitme kaybı oluşabilir. dB de ortalama 14 yılda 105 dB den fazla olan yerlerde 6 yılda işitme bozukluğu oluşur. Yüksek frekanslı sesler düşük frekanslı seslerden daha zararlıdır Ani sesler daha zararlıdır. Kulağın kendini korumasına imkan vermez.

18 Mesleksel sAĞIRLIĞIN ÇEŞİTLERİ
Geçici sağırlık; (Eşik düşmesi) Kulak yorgunluğunun neticesidir. Kalıcı sağırlık; Her iki kulakta simetrik olarak oluşur. Gürültülü ortamdan uzaklaşılsa bile gerilemez.

19 KALICI SAĞIRLIK EVRELERİ
1. EVRE: Kulaktaki işitme kaybının farkında olunmadığı devredir.Ancak odiometrik inceleme ile tanısı konur. Günlük konuşma frekansı HZ dir. Bozukluk ise arasındadır. 2.EVRE: Kalıcı sağırlık ilerledikçe bozukluğun frekans yayılımı genişler. Fısıltılı güçlükle duyulur.

20 KALICI SAĞIRLIK EVRELERİ
3.EVRE: Bozukluğun frekans yayılımı çok genişlemiştir. Normal konuşmalar duyulmaz olur. Normal hayat içinde sağır bir insan oluşmuştur.

21

22 GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIĞIMIZA DİĞER ETKİLERİ
Yorgunluk; gürültü şiddeti desibele ulaşınca ortaya çıkar. Psikolojik etkiler; Dikkat azalır, sinirlilik, huzursuzluk, karekter değişiklikleri. Uyku bozukluğu İş veriminde düşme Fizyopatolojik etkiler;

23 GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIĞIMIZA DİĞER ETKİLERİ
Taşikardi ve ekstrasistol (90dB üstü), Hipertansiyon(70dB üstü), GİS motilitesinde düşme(ülser), Derinin elektriksel dayanıklılığında azalma, Sinir sisteminde etkilenim; Baş dönmesi, reflekslerde canlılık, nistagmus, midriazis, adrenal bez hiperaktivasyonu

24 Çeşİtlİ KullanIm ALANLARININ Kabul Edİlebİlİr Üst Gürültü SevİYELERİ
Kullanım Alanı Ses basıncı düzeyi(gündüz) Tiyatro Salonları 25 Konferans Salonları Otel Yatak Odaları Otel Restoranları 35 Hastaneler Yatak Odaları Oturma Odaları 60 Servis Bölümleri (mutfak, banyo) 70 Derslikler, Laboratuarlar 45 Spor Salonu, Yemekhaneler Fabrikalar (küçük) Fabrikalar (büyük)

25 BAZI Gürültü TÜRLERİNİN DESİBEL Dereceleri ve PSİKOLOJİK ETKİLERİ
 Uzay Roketleri-170 dB (Sinirsel bozukluk) Canavar Düdükleri -150 dB (Sinirsel bozukluk) Makineli delici -120 dB (Sinirsel bozukluk)  Motosiklet -110 dB (Sinirsel-psikolojik bozukluk)  Kabare Müziği -100 dB (Sinirsel-psikolojik bozukluk) Metro gürültüsü -90 dB (Psikolojik bozukluk) Çalar Saat – 80 dB (Psikolojik bozukluk ilk aşama)  Telefon zili -70 dB (Psikolojik bozukluk ilk aşama)

26 Makine bakımlarının zamanında yapılması
KORUMA Kaynakta kontrol Daha az gürültü veren teknik Makine bakımlarının zamanında yapılması Trafikteki araçlara susturucu takılması, havalı kornaların yasaklanması

27 KORUMA Alıcıda kontrol Kulak tıkaçları Kulaklıklar Başlıklar

28 KORUMA

29 KORUMA ÇEVREDE KONTROL Yapı elemanı planlanması; Bina planlanması
Şehir planlanması Yerleşim yeri seçimi Yollarda ve yol kenarlarında alınacak önlemler Bina grubu( komşuluk ünitelerinin) planlanması

30 ÇEVREDE KONTROL Binaların duvar özellikleri ve çift cam gibi teknik özellikler gürültüyü enaz 30dB azaltır. Yol ile bina arasında 30 m genişliğinde bir ağaçlık trafik gürültüsünün evlere ulaşmasını engeller. Yol kenarlarına konulan perdeler ve engeller gürültüyü azaltmaktadır. Ayrıca Düşük frekanslı yüksek genlikli vibrasyon etkisi sinir ve kas iskelet sistemine olumsuz etki yapar Ultrasonik kirlenme ekolojik dengeyi bozar.

31 Odyometrİ: Odyometrik ölçüm sonuçlarının ileriye dönük maluliyet
değerlendirmelerinde ve periyodik muayenelerde kanıt ve belge olarak saklanabilmesi, işitme zararının seyrini izleme olanağı vermesidir. Odyometri ses ve konuşma odyometrisi olarak iki tür impulsla yapılır. Kademeli olarak verilen impulslar tarama ve seri muayenelerde genellikle Hz. arasındaki frekanslarda, daha ayrıntılı muayenelerde Hz.'lik frekanslarda uygulanır. Daha çok ses odyometrisi kullanılır. Konuşma odyometrisi standart konuşma bandlarının kullanılmasıyla yapılmalıdır ve daha çok ayrıntılı muayeneler için gereklidir; fonksiyon analizlerine yarar

32 SONOMETRİ İşyeri ortamındaki gürültü düzeyinin ölçülmesi için türlü ölçüm araçları vardır. Bunlarla en basit şekilde gürültü ölçümünden en karışık ölçümlere kadar çalışmalar yapılabilir. Daha ayrıntılı incelemelerde, banda alınan ortam sesleri, özel laboratuvarlarda uzmanlarca ses analizleri yapılarak değerlendirilir. Basit ölçüm araçları işyeri hekimince de kullanılabilirler.

33 Gürültüye maruz kalınan süre (saat/gün) Maksimum Gürültü düzeyi
İŞİTME sağlığı açısından kabul EDİLEBİLİR en yüksek gürültü DÜZEYLERİ İÇİN değerler Gürültüye maruz kalınan süre (saat/gün) Maksimum Gürültü düzeyi (dB) 7.5 80 4 90 2 95 1 100 0,5 105 0,25 110 1/8 115

34 YASALARIMIZA GÖRE; Gürültüsü 80 desibeli aşan işlerde günde 7,5 saatten fazla çalışılamayacağı (Gürültü Kontrol Yönetmeliği; madde 11/1) Gürültüsü 80 desibeli aşan işlerde günde 7,5 saatten fazla çalışılamayacağı (7,5 Saat Veya Daha Az Çalışıl. Gereken İşl. Hk. Tüzük, Madde 2) Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerinde, gürültü derecesinin 90 desibeli geçmemesi, daha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerde, bunun en çok 95 desibel olması, bu durumlardan işçiye başlık, kulaklık ya da kulak tıkacı gibi uygun koruyucu araç ve gereç verilmesi

35 YASALARIMIZA GÖRE; Gürültü çıkaran makinalarin montajında, işyeri
tabanının sesi azaltacak malzeme ve sistemle yapılması Gürültülü işyeri duvarlarının ses yansımasını önleyecek malzeme ile kaplanması, bu yapıların çift kapı ve pencereli olması, duvarların ses geçirmez malzemeden yapılması Gürültülü yerlerdeki işçilere uygun kulak tıkaçları, verilmesi, bunların her gün temizlenmesi ve sterilize edilmeden başka bir işçiye verilmemesi Gürültü zararlarının meslek hast. sayılabilmesi için gürültülü işte en az 2 yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışılmış olması gerekli Yükümlülük süresi: 6 ay.

36 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE;
Bakanlığın görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlık; a) Kişilerin huzur ve sükûnunu beden ve ruh sağlığını gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesi gayesiyle, çevresel gürültüyü azaltacak program ve politikaları belirlemek, buna yönelik mevzuat ve mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırıcı her türlü dokümanı hazırlamak, bu Yönetmeliğin uygulanmasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, b) 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve yetki devri yapılan belediyelerle işbirliği ve koordinasyon içinde gürültü kaynaklarını denetlemek, bu Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamak, yetki devri yapılacak kurumlarda aranacak esasları belirleyip yetki devri yapmakla, c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından yetkili ve sorumlu kılınan kurum ve kuruluşlar ile bu Yönetmelik gereği hazırlanacak akustik rapor, çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu, gürültü haritası ve eylem planı hazırlayacak kurum ve kuruluş temsilcilerinin uzmanlaşmasını sağlayıcı programların içeriği ve programların uygulama prosedürünü belirlemekle,

37 ç) Akustik rapor, çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu, gürültü haritası ve eylem planı hazırlayacak kurum ve kuruluşların sağlaması gereken esasları belirlemek, esasları sağlayanlara ön yeterlik/yeterlik belgesi vermek, ön yeterlik/yeterlik belgesi alan kurum ve kuruluşları denetlemek, belgelendirme esaslarına aykırı davranılması halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamak ve gerekirse ön yeterlik/yeterlik belgesini iptal etmekle, d) Bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VII Liste A’da yer alan işletmelere gürültü kontrol izin belgesi vermek, gürültü kontrol izin belgesini yenilemek, bu çerçevede işletmeleri denetlemek, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamak ve gerekirse gürültü kontrol izin belgesini iptal etmekle, e) Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları ile ilgili olarak; 1)Yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan gürültü haritaları ve eylem planlarına görüş vermekle, 2) Yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Bakanlığa gönderilen gürültü haritaları ve eylem planları ile bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VI’da yer alan her türlü bilgi ve belgeye yönelik veri bankası oluşturmakla, yetkili ve sorumludur.

38 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE;
 Kurum, kuruluş ve işletmelerce alınacak tedbirler a)Sağlık Bakanlığı; 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği işitme sağlığı ve kritik sağlık etkileri göz önüne alınarak gürültüden etkilenme seviyelerinin belirlenmesi ve izlenmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesiyle,

39 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE;
b)Sanayi tesisi, atölye, imalathane, eğlence yeri ve benzeri işletmeciler ile liman işletmecileri; bu alanların gürültü haritalarının hazırlanmasından sorumlu kurum ve kuruluşun talebi halinde istenen verileri belediyeye veya il özel idarelerine iletmekle,

40 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE;
c)Ulaştırma Bakanlığı; 1) Devlet yolları ve otobanlardan, ana karayolları sınıfına giren karayollarını, ana demiryolları ve havaalanlarını belirleyip listesini Bakanlığa bildirmekle, 2) Yerleşim alanları içindeki devlet yolları ve otobanlar için gürültü haritası hazırlanmasında gerekli olacak verileri Belediyeye iletmekle, 3) Yerleşim alanı dışında devlet yolları ve otobanlardan, ana karayolları sınıfına giren karayollarının gürültü haritasını hazırlamakla, 4) Yerleşim alanı dışında; ana karayolu, ana demiryolu ve ana havaalanı yakınındaki alanlarda yer alan devlet yolları ve otobanların gürültü haritasını hazırlamakla, 5) Yerleşim alanı içinde ve dışında yer alan ana demiryolları ve ana havaalanlarının gürültü haritasını hazırlamakla, 6) Yerleşim alanı içinde ve dışında; ana karayolu, ana demiryolu ve ana havaalanı yakınındaki alanlarda yer alan ve sorumluluk alanına giren demiryollarının ve havaalanlarının gürültü haritasını hazırlamakla, 7) Planlanan karayolları, demiryolları ve havaalanları için mevcut veya ileriye yönelik projelendirme veya başka bir yatırım gerçekleştirme konusunda çalışması olabilecek ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşlerini almak, bu görüşler çerçevesinde gürültü kontrol tedbirlerine ilişkin programlar hazırlamakla, 8) Gürültü haritalarının nihai hali hakkında kamuoyuna bilgi vermekle ve Bakanlığa göndermekle, ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

41 İSTANBUL’DA SES ARTIŞ SIKLIĞI

42 GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERİ(GÜNDÜZ-AKŞAM-GECE SEVİYESİ)
Lgün Lak Lgec+10 Lgag =10log 1/24 [ 12x x x ] Formülde Lgündüz:TS 9798 (ISO ) de tanımlandığı gibi A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın gündüz zaman diliminin tamamına göre belirlenmiştir. Lakşam:TS 9798 (ISO ) de tanımlandığı gibi A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın akşam zaman diliminin tamamına göre belirlenmiştir. Lgece:TS 9798 (ISO ) de tanımlandığı gibi A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın gece zaman diliminin tamamına göre belirlenmiştir.

43 GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERİ(GÜNDÜZ-AKŞAM-GECE SEVİYESİ)
Formülde: Gündüz: 07.00’den 19.00’a kadar olmak üzere 12 saat, Akşam: 19.00’dan ‘e kadar olmak üzere 4 saat, Gece: 23.00’den 07.00’ye kadar olmak üzere 8 saattir. Yıl: Ses yayma ve meteorolojik durumlar açısından ortalama bir yıl olan ilgili yıldır.

44 GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERİ(GÜNDÜZ-AKŞAM-GECE SEVİYESİ)
Formülde: a) Değerlendirilmekte olan konutun cephesinden yansıyan sesin hesaba katılmadığı sesler (bu genel bir kural olarak bir ölçüm halinde 3dB’lik bir düzeltme yapılmasını gerektirir) tesadüfi ses olarak tanımlanır.

45 GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERİ(GÜNDÜZ-AKŞAM-GECE SEVİYESİ)
Lgag tayin noktasının yüksekliği uygulamaya göre değişir. 1) Bir bina içinde veya civarında gürültüye maruz kalma ile ilgili olarak Stratejik Gürültü Haritası yapmak amacıyla hesaplamalar yapılması durumunda, gürültüye en fazla maruz kalan cephedeki tayin noktasının zeminden 4.0 ± 0,2 m (3.8 m ile 4.2 m arası) yukarıda olması zorunludur. Bu amaca yönelik olarak gürültü yayan kaynağa dönük ve en yakın olan dış duvarın gürültüye en fazla maruz kalan cephe olarak kabul edilmesi gereklidir. Başka amaçlar için başka tercihler yapılması mümkündür.

46 GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERİ(GÜNDÜZ-AKŞAM-GECE SEVİYESİ)
2) Bir bina içinde veya civarında gürültüye maruz kalma ile ilgili olarak stratejik gürültü ölçümleri uygulamak için yapılacak ölçümlerde daha farklı yüksekliklerin de seçilmesi mümkündür. Ancak seçilecek değerlendirme noktasının yüksekliği hiçbir zaman zemine 1.5 m mesafenin altında olmamalı ve ölçüm sonuçları üzerinde 4.0 m.lik eşdeğer yüksekliğe göre düzeltme yapılmalıdır

47 GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERİ(GÜNDÜZ-AKŞAM-GECE SEVİYESİ)
3)Akustik planlama ve gürültü bölgeleme gibi başka amaçlar için başka yüksekliklerin seçilmesi mümkündür. Ancak bu yükseklikler hiçbir zaman zeminden 1.5 m yükseklik seviyesinden düşük olmamalıdır. Örneğin: — Tek katlı evlerin bulunduğu kırsal alanlar, — Belirli konut alanları üzerindeki gürültü etkisini indirmeye yönelik yerel tedbirleri tasarlamak, — Sınırlı bir alandaki her bir konutun maruz kaldığı gürültü seviyesini gösteren ayrıntılı bir gürültü haritası hazırlamak.

48 Raporlama ve DENETİM SAFHASINDA KULLANILACAK Gürültü GÖSTERGELERİ:
Lgündüz:TS 9315 (ISO ) de tanımlandığı gibi A ağırlıklı ses seviyesinin enerji ortalaması olup, gündüz zaman diliminin tamamı veya gündüz zaman dilimi içinde belli bir sürece göre belirlenmiştir.  Lakşam: TS 9315 (ISO ) de tanımlandığı gibi A ağırlıklı ses seviyesinin enerji ortalaması olup, akşam zaman diliminin tamamı veya akşam zaman dilimi içinde belli bir sürece göre belirlenmiştir. Lgece: TS 9315 (ISO ) de tanımlandığı gibi A ağırlıklı ses seviyesinin enerji ortalaması olup, gece zaman dilimi içinde belli bir sürece göre belirlenmiştir. Leq TS 9315 (ISO ) : Belli bir süre içinde seviyeleri değişim gösteren gürültünün enerji açısından eşdeğeri olan sabit seviyesi

49 Raporlama ve DENETİM SAFHASINDA KULLANILACAK Gürültü GÖSTERGELERİ:
Göstergelerdeki zaman dilimleri; Gündüz: 07.00’den 19.00’a kadar olmak üzere 12 saat, Akşam: 19.00’dan ‘e kadar olmak üzere 4 saat, Gece: 23.00’den 07.00’ye kadar olmak üzere 8 saattir

50 KONU İLE İLGİLİ MEVZUATLAR
2872 sayılı Çevre Kanunu, 1983 M14 -Gürültü Kontrol Yönetmeliği, 1986 -1475 sayılı iş kanunu, 1971; ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü, 1973;  22, 87 ve 525. Maddeleri -4857 sayılı iş kanunu,2003 tarihli Gürültü yönetmeliği sayılı Türk Ceza Kanunu, 2005; 183. Maddesi -1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1930; 268, 269, 274 m. -2559 sayılı polis vazife ve salahiyetleri Kanunu, 1934; 14. Maddesi -1580 sayılı Belediye Kanunu, 1930 ve buna dayalı olarak çıkarılan Belediye Sağlık      Zabıta Talimatnamesi 4. Bölüm 1. Maddesi -6785 sayılı İmar Kanunun ve İmar Nizamnamesine dayalı olarak çıkarılan organize sanayi bölgesi talimatnamesi, 45. ve 60. Maddeleri -Karayolları Trafik Kanunu, 1983; 30. Maddesi -“Akustik“ başlığı altında yer alan Türk Standardları

51 Teşekkürler….


"GÜRÜLTÜ VE SES Gürültü:“Genel olarak istenilmeyen rahatsız edici sestir.” Bu tanım daha çok konfor azaltıcı bir olay olarak ele almaktadır. Ses:“Havanın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları