Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Hazırlanma Tarihi : 15.11.2013 Hazırlayan : Adres:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Hazırlanma Tarihi : 15.11.2013 Hazırlayan : Adres:"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Hazırlanma Tarihi : 15.11.2013 Hazırlayan : Adres:

2 Amaç: Bu Rapor, Risk Analizi Projesi Çalışmalarının …. OTO’ da Yapılan Denetimler Sonrasında 5 x 5 Matris Yöntemi Kullanılarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenli Kanunun 10.maddesi gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliğine ve Yasal Gereksinimleri açısından Değerlendirme ve Sürekli iyileştirme Amacına Yönelik Olarak Hazırlanmıştır. Alınacak önlemlere göre yapılan faaliyetler işveren temsilcisi tarafından elle doldurulup hesaplama tekrar yapılacak

3 Risk Analizi EkibiGöreviİmza Çalışan Temsilcisi İşveren İş Güvenliği Uzmanı

4 SONUÇ EYLEM 15, 16, 20, 25 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı 6, 8, 9, 10, 12 DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli 1, 2, 3, 4, 5 KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir RİSK OLASILIĞI : RİSK ŞİDDETİ : 1  Çok Küçük (Yılda bir) 1  ÇOK HAFİF:İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektirmeyen 2  Küçük- (3 Ayda bir) 2  HAFİF : İş kaybı yok, ilk yardım gerektiren 3  Orta (Ayda bir) 3  ORTA: İş Gücü Kaybı < 3 Günden az rapor 4  Yüksek (Haftada Birkaç kez ) 4  CİDDİ: İş Gücü Kaybı > 3 Günden fazla rapor 5  Çok Yüksek (Devamlı) 5  ÇOK CİDDİ : Ölüm, sürekli iş görmezlik, meslek hastalığı RİSK DERECESİ =Risk Olasılığı X Risk Şiddeti RİSK DERECELENDİRME METODU 54321 5 4 3 2 1

5 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-01 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Malzemenin devrilmesi riski var 2.Geçiş yolları üzerinde malzeme ve kabloların olmasından dolayı personelin takılıp düşmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Malzemeler devrilmeyecek şekilde istiflenmeli 2.Geçiş yolları üzerinde malzeme ve kablo bulunmamalı 3.Yürüyüş yolları, makinelerin bulunduğu alanlar çizilecek Risk Konusu: Yollar SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

6 ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 Risk Konusu: Giriş, Merdivenler, Zemin SORUMLU VE HEDEF TARİH TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Merdivenlerden kayıp düşme riski var 2.Kışın dış zeminlerin kayganlaşmasından dolayı kayıp düşme riski var. 3.Cam yüzeylerin kırık olması insanların zarar görmesi riski var 4.Zemin temizlendiğinde kaygan olması ve insanların düşmesi İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-02 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Binanın iç ve dış zeminleri (bina girişi, katlar, merdivenler vs.) kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun önlemler alınacak. Merdivenlere kaydırmaz bantlar yapıştırılacak. 2.Dış zeminlere (özellikle kış aylarında) kaymaz paspaslar konulacak 3.Çalışma yapılan alanlarda, uyarı levhaları vb. konulacaktır 4.Çalışma alanlarında dökülen malzemeler veya diğer sebeplerden ötürü kayganlaşmış zeminler ya da geçitler derhal temizlenmektedir. 5.Zeminde çökme, engebe vb. deformasyonlar bulunmayacak. Eskime veya hasarlanma halinde onarım yapılmaktadır. 6.Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunmamaktadır. SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

7 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-03 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Merdiven ve yürüme alanlarında aydınlatmalar çalışmadığı durumda insanların düşmesi, bir yere çarpması riski var 2.Ürün işleme esnasında üründe hata yapma riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Tüm aydınlatmalar kontrol edilecek yanmayan ampuller değiştirilecek 2.Tüm aydınlatmalar kontrol edilecek yanmayan ampuller değiştirilecek 3.Makinelerle işlemlerin yapıldığı alanlarda en az 300 Lüks aydınlatma sağlanacak 4.Geçiş hollerinde en az 50 lüks olacak 5.Montaj işlemlerinin yapıldığı alanlarda en az 200 lüks olacak Risk Konusu: Aydınlatma SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

8 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-04 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Zemin temizlendiğinde kaygan olması ve insanların düşmesi 2.Kışın dış zeminlerin kayganlaşmasından dolayı kayıp düşme riski var. 3.Cam yüzeylerin kırık olması insanların zarar görmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Merdivenler kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun önlemler alınacak. 2.Dış zeminlere (özellikle kış aylarında) kaymaz paspaslar konulacak 3.Çalışma yapılan alanlarda, uyarı levhaları vb. konulacaktır 4.Çalışma alanlarında dökülen malzemeler veya diğer sebeplerden ötürü kayganlaşmış zeminler ya da geçitler derhal temizlenmektedir. 5.Zeminde çökme, engebe vb. deformasyonlar bulunmayacak. Eskime veya hasarlanma halinde onarım yapılmaktadır. 6.Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunmamaktadır. Risk Konusu: Giriş, Zemin SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

9 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-05 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Kimyasallar yanlış alanda ve yanlış biçimde depolanmasından dolayı yangın riski var 2.Kimyasalların solunması riski var 3.Kimyasalların yutulması riski var 4.Kimyasalların cilde temas riski var 5.Temizlik ve ilaçlamada kullanılan kimyasalların, solunması, yutulması veya vücuda temas riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Kimyasallar sınıflarına göre serin ortamda bulundurulacak 2.Gerekli kimyasallar mümkün olduğunca az miktarda bulundurulacak 3.Gereksiz kimyasallar bertaraf edilecek 4.Kimyasal maddeler ve haşere ilaçları, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve satıcıların talimatlarına uygun yerlerde muhafaza edilecek. 5.Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanacak. 6.Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut olacak. 7.Kullanılan kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formları temin edilecek çalışan kişinin, soluması, yutması veya vücuduna temas etmesi konusunda bilgilendirilecek Risk Konusu: Kimyasallar ile Çalışma SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

10 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-06 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Elini sıkıştırma riski var 2.Ayağına düşürme riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Personel çalışırken eldiven kullanmalı 2." Eline Dikkat Et " uyarı levhası olmalı Risk Konusu: Sökme Takma SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

11 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-07 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personelde postür bozukluğu nedeniyle ağrı rahatsızlık ve yaralanma olabilir. Tekrarlı hareketlerden dolayı el ve bilek ağrıları ya da tasarımı uygun olmayan çalışma masaları ve çalışma ortamından kaynaklanan sırt ağrıları gibi. Aydınlatmanın az olması durumunda gözlerde ağrı ve kızarıklıklar da olabilir. ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.İşe yeni başlayan tüm personelin çalışma istasyonu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, 2.Aydınlatma gibi çalışma ortamında veya ekipman ve ofis mobilyalarında değişiklik yapılması durumunda değerlendirmenin yeniden yapılması, 3.Sağlıklı bir postür sağlanması ve ekranda yansımalarının önlenmesi amacıyla çalışma masası ve aydınlatmanın ayarlanması, 4.Düzenli dinlenme araları ile aktivitelerin değiştirilmesi gibi durumların iş planına dahil edilmesi, 5.Aydınlatma ve ortam sıcaklığının düzenli kontrolü, 6.Gün ışığının kontrolü amacıyla pencerelerde ayarlanabilir koruyucuların bulundurulması, 7.İhtiyaç duyanlara göz muayenesi yapılması, ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan masrafların yöneticiler tarafından karşılanması, 8.Ofis dışı alanlarda dizüstü bilgisayar kullananlara kendi değerlendirmelerini yapmak üzere eğitim verilmesi. Ofis içi kullanımda dizüstü bilgisayarların, klavye, mouse ve laptop tutacağı ile kullanılması. Risk Konusu: Ekranlı Araçlar SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

12 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-08 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Merdiven kenarlarında korkuluk olmadığı için personelin düşmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Merdiven kenarlarına en az 1 m yüksekliğinde korkuluk yapılacak Risk Konusu: Korkuluk SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

13 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-09 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Raflar üzerinde bulunan malzemelerin düşmesi riski var 2.Rafların devrilmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Raflar üzerine malzemeler devrilmeyecek şekilde konulacak 2.Dolaplar ve raflar devrilmeyecek şekilde sabitlenmelidir Risk Konusu: Raflar SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

14 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-10 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Yangın Tüpünün Yerde olması 2.Yangın söndürücü üzerinde bulunan kablo, tehlike anında yangın söndürücüyü kullanmayı zorlaştırma riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Yangın söndürücülerde yerde olmayacak, tutma halkasından en fazla 90cm yukarıda asılı olacak 2.Söndürücülerin yerini gösteren levhalar olacak 3.Söndürücülerin önünde malzeme olmayacak 4.Söndürücüler 6 ayda bir kontrol ettirilecek 5.Yangın söndürücü üzerindeki kablo kaldırılacak Risk Konusu: Yangın Söndürücü SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

15 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-11 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Elektrik çarpma riski var. ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Elektrik kontrolleri yapılmalı Risk Konusu: Buz Dolabı SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

16 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-12 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Araçların düşmesi riski var 2.Kaldırma ekipmanının düşmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Kaldırma ekipmanların bakımı ve kalibrasyonları yaptırılmalı Risk Konusu: Kaldırma Ekipmanları,lif SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

17 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-13 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personelin takılıp düşmesi riski var 2.Üst kısımlara konulmuş malzemenin düşmesi riski var 3.Acil durumda kaçışı zorlaştırmaktadır ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Makineler arasında ve geçiş yolları üzerinde kalıcı olarak malzeme bırakılmamalıdır. 2.Makineler arasında en az 80 cm boşluk olmalıdır 3.Malzemeler düşmeyecek şekilde istiflenmeli Risk Konusu: Çalışma Alanı – Tertip Düzen SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

18 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-14 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Dolaplar üzerinde bulunan malzemelerin personelin üzerine düşmesi riski var 2.Soyunma odalarının temiz olmaması 3.Elbiselerin, ayakkabıların dışarıda olması ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Soyunma odaları en az 100 lüks aydınlatılacak 2.İşyerlerinde soyunma yerleri, atölyelerden ayrı, duş ve lavabolara bitişik, işçilerin çıkış yerlerine yakın bir yerde yapılacak ve onların rahatça soyunup giyinmelerine elverişli genişlikte olacak. 3.Kadın ve erkeklerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde soyunma yerleri ayrı ayrı olacak. 4.Soyunma yerlerinde işçiler için, yeteri kadar elbise dolabı, sıra, sandalye, tabure ve benzeri eşya bulundurulacak. Dolapların yüksekliği, 150 santimetreden aşağı olmayacak, üstte şapka ve altta ayakkabı konacak gözleri bulunacak ve ortasında 2 elbise asmak için; özel bir çubuğu olacaktır. 5.İşçilerin dolapları, kilitli olacak ve temizlikleri, işveren tarafından hazırlanmış bir yönergeye göre yapılacaktır. Risk Konusu: Soyunma Odası SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

19 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-15 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Kullanılan malzemenin yanması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Yangına karşı önlem alınmalı, depo alanında sigara içilmemeli 2.Depo alanında kıvılcım çıkaran elektrikli aletler kullanılmamalı Risk Konusu: Yangın Patlama SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

20 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-16 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Toz, emisyon, gürültü ölçümleri yapılmamış ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Toz ölçümü yaptırılmalı. Personel maske kullanmalı 2.Gürültü ölçümü yaptırılmalı. Personel kulaklık kullanmalı 3.Emisyon ölçümü yapılmalı ve gerekli durumlarda maske kullanılmalı Risk Konusu: Ortam Ölçümleri SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

21 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-17 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanların kullandıkları makinelerden zarar görmesi riski var 2.Makine üzerinde bulunan malzemenin düşmesi ve personelin zarar görmesi riski var. ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Tüm makinelerin acil durumda durdurma mekanizmaları olacak 2.Makine üzerinde malzeme bulundurulmayacak. 3.Tüm makinelerin doğru kullanımı ve bakımı vb. konularda Türkçe olarak hazırlanmış kullanma kılavuzları olacak. 4.Makinelerin bütün hareketli kısımları ile transmisyon tertibatı ve bütün tezgah ve makinelerin tehlikeli olan kısımları, uygun şekilde korunmuş olacaktır 5.İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin bakımları düzenli aralıklarla yapılacak ve kayıtları saklanacak. 6.Makine ve aletlerin temas edilen kısımlarının elektrik kaçağına karşı yalıtımı yapılacak. 7.Makinelerin 1 adet çalıştırma yeşil ( birden fazla durdurma (( kırmızı ) düğmesi olacak 8.Atölye de tüm makineleri durduracak şalter olacak Risk Konusu: Makineler - Genel SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

22 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-18 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Aşırı istifleme yapıldığı için malzemenin personelin üzerine düşmesi riski var 2.Üst rafta yapılan aşırı depolamadan dolayı yıkılması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.İstifleme yıkılmayacak şekilde yapılmalı 2.Raf sağlamlaştırılmalı ve sürekli kontrol edilmeli 3.Ayaklı raflar yapılmalı Risk Konusu: İstifleme SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

23 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-19 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Kullanılan el aletlerinden dolayı yaralanma riski var. ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Bakımlı olmalı 2.Bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalı 3.Uygun yerde muhafaza edilmeli 4.Arızalı olan el aletleri derhal değiştirilmeli veya onarılmalı 5.Yapılacak işe uygun olmalı 6.Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmamalı, çatlak kırık olmamalı 7.Sapları yağlı ve kaygan olmamalı 8.Boru ve çubuk gibi rastgele uzatma kolu kullanılmamalı 9.Küçük parçalarla çalışırken mengene ile tutturulmadan çalışılmamalı 10.Çalışan makineler durdurulmadan el aleti ile müdahale edilmemeli, Risk Konusu: El Aletleri SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

24 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-20 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışan personel hiçbir kişisel koruyucu kullanmamakta ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Yapılan iş e göre personel,kulaklık, iş ayakkabısı, MASKE,eldiven giymeli 2.Kişisel Koruyucular imza karşılı personele verilmesi, verilen kişisel koruyucular ile ilgili eğitim verilmeli kayıt altına alınmalı 3.Teslim edilen kişisel koruyucu için kişisel saklama alanlarının sağlanması 4.Yeterli sayıda kişisel koruyucu bulunması 5.İşçilerin kişisel kullanım için uyarılması 6.Kişisel koruyucuların günlük olarak denetlenmesi 7.Yıpranmış, eskimiş kişisel koruyucuların yenileriyle değiştirilmesi 8.İşçilerin bilgilendirilmesi Risk Konusu: Kişisel Koruyucular SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

25 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-21 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Sıcaklığın fazla olması durumunda personelin fazla efor sarf etmesi, performansının düşmesi ve kaza yapma riski var 2.Sıcaklığın az olması durumunda personelin işine konsantre olamamasından dolayı kaza yapma, hastalanma riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Ortam sıcaklığı 15 0 C ‘den az ve 30 0 C’ den fazla olmayacak 2.Üretim alanlarında ortam ısısı 16 0 C ile 18 0 C arasında olacak 3.Ofislerde ortam ısısı 20 0 C 4.İşçilere uygun elbise verilecek 5.Soğuk havalarda yangın riski oluşturmayacak şekilde ortam ısıtılacak Risk Konusu: Ortam Sıcaklığı SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

26 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-22 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Panoların kapaklarının açık olması neticesinde çalışanları elektrik çarpması ve yangın riski var 2.Pano içindeki kabloların çıplak veya ekli olması neticesinde çalışanları elektrik çarpması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Panoları, kilitli dolap veya hücre içine konulacak bunların tabanı, elektrik akımı geçirmeyen malzeme ile kaplanmış olacaktır. 2.Pano etrafında kesinlikle hiçbir malzeme bulunmayacak 3.Panolarda kaçak akım rolesi olacak 4.Pano içinde kablolarda ekler olmayacak 5.Gerilimi 250 volttan yukarı olan alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalardan değeri 20 amperin üstünde olanları, kapalı bir tablo içine monte edilecek ve en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınacak, bu şalter veya anahtarla akım kesilmeden, tablo kutusu kapağı açılmayacak ve tablo kutusunun kapağı kapanmadan akım verilmeyecektir 6.Panoların, bakımı veya ayarı gerektiren her kısmı kolayca erişilebilecek, iletkenler kolayca izlenebilecek, şalter veya kumanda cihazları tablonun önünden idare edilebilecek ve bütün ölçü ve kontrol aletleri ile sinyalizasyon cihazları, tablonun ön cephesinden kolayca görülebilecek şekilde düzenlenecektir. 7.Gerilim değeri pano üzerinde gösterilecek 8.Uyarı levhası olacak SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ Risk Konusu: Panolar

27 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-23 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personelin elini kesmesi riski var 2.Personel üzerine sıcak su, yağ sıçrama riski var 3.Mutfakta gaz detektörü yok 4.Ocak istem dışı söndüğünde ortama gaz yayılacağından personelin zarar görmesi ve ayrıca parlama riski var 5.Yerde sebze meyve kabukları olması durumunda personelin kayıp düşmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Bıçak ile çalışma yapılırken bıçak tutmadığı ele çelik eldiven giyilmeli 2.Yanmaz önlük giyilmeli 3.Gaz detektörü olmalı 4.Ocak istem dışı söndüğünde gazın otomatik kesilmesini sağlayacak sistem olmalı 5.Yerlere malzeme döküldüğünde hemen temizlenmeli 6.Uyarı levhası asılmalı 7.Çay ocağının devrilmemesi için sabitlenmeli Risk Konusu: Mutfak SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

28 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-24 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Elektrik kaçağı olması durumunda insanları elektrik çarpması, cihazların zarar görmesi riski var. 2.Pano önünde malzeme olması ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Ana elektrik hattında kaçak akım rölesi olacak 2.Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanacak 3.Yerde pano gücüne uygun plastik paspas olacak 4.Elektrik kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiştir. 5.Elektrik aletlerin elektrik aksamları kontrol edilecek 6.Açıkta kablo bulunmayacak, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilecek 7.Özelliğini kaybetmiş kablolar derhal yenileri ile değiştirilecek 8.Pano önünde hiçbir malzeme olmayacak 9.Kablolar geçiş yolları üzerinde olmayacak şekilde düzenlenmeli 10.Elektrik tesisatı yılda bir kere yetkili kuruluşa test ettirilecek Risk Konusu: Elektrik SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

29 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-25 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personelin elektrik kablolarına takılıp düşmesi riski var 2.Açıktaki elektrik kablolarından dolayı personeli elektrik çarpması riski var 3.Makine önünde, arkasında sarkan kabloların kopması durumunda makinenin zarar görmesi, personeli elektrik çarpması riski var 4.Prizlerden dolayı personeli elektrik çarpması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Açık alanlarda, geçiş yerlerinde elektrik kabloları olmayacak 2.Elektrik kabloları kesinlikle ekli olmayacak 3.Makinelerin önünden ve arkasından kablolar sarkmayacak 4.Tüm prizler topraklanmış olacak 5.Kırık, eskimiş prizler değiştirilecek 6.Priz ve fiş sisteminde topraklama kontakt elemanları, akım kontakt elemanlarından önce bağlantıyı sağlayacaktır. Risk Konusu: Elektrik Kabloları - Prizler SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

30 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-26 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Elektrik yangını çıkma riski 2.Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkması veya araçların zarar görmesi riski 3.Kompresörün patlama riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Yılda bir kere topraklama tesisatının kontrolü yapılmalı 2.Yılda bir kere paratöner kontrolü yapılmalı 3.Yılda bir kere Elektrik tesisat kontrolü yapılmalı 4.Kompresör yılda bir kere kontrol ettirilecek Risk Konusu: Periyodik Kontroller SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

31 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-27 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Yağ değiştirme esnasında personelin zarar görmesi riski var 2.Yağın yerlere dökülmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Yağ değiştirme esnasında personel eldiven kullanmalı 2.Çevreye dökülen yap üstipi ile temizlenmeli Risk Konusu: Yağ Değiştirme SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

32 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-28 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personelin zarar görmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Yedek parça değiştirmede uygun kişisel önlem alınacak 2.Aracın kayması engellenecek Risk Konusu: Araçlarda Yedek Parça Takma Sökme SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

33 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-29 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.El aletlerinin kullanımı esnasında çalışan personelin zarar görmesi riski var 2.Kablolarına personelin takılıp düşmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edilecek. 2.Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanılmayacak. 3.Elektrikli el aletlerinin kabloları, ıslak yerlerden ve mekanik darbelere maruz kalacağı mahallerden geçirilmeyecektir. 4.Arızalı elektrikli el aletleri, kesinlikle kullanılmayacaktır. 5.Elektrikli el aletleri ve ekipmanlarının bakım ve onarımı, yetkili elektrikçiler tarafından yapılacaktır. 6.Elektrikli el aletleri, çalışır vaziyette yere bırakılmayacaktır 7.Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle (42 Volt ) çalışılacak. 8.Hareketli ve döner kısımları korunmamış alet kullanılmayacak. 9.Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlayıcı ortamda çalışılmayacak. 10.Kablolar geçiş alanları üzerinde olmayacak 11.Elektrik kablolarına ek yapılmayacak 12.Prizler, eski kırık olmayacak 13.İşi biten elektrikli el aleti yerine konacak 14.Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklanması,topraklama elemanı bulunan özel fiş ve prizlerle yapılacak, yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulacak, bunlara akım sağlayan kablolar dağınık bulundurulmayacak ve geçitlerde yüksekten geçirilecektir.Aletler, besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanacaktır. Risk Konusu: Elektrikli el aletleri SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

34 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-30 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personelin elini sıkıştırma riski var 2.Malzemeyi ayağına düşürme riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Personel çalışırken eldiven kullanmalı 2." Eline Dikkat Et " uyarı levhası olmalı Risk Konusu: Pres SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

35 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-31 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanların zarar görme riski var. ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1-Mengenenin tezgâh üzerindeki yüksekliği, çalışacak kişinin dirseğinden 5 - 8 cm aşağıda olmalıdır. 2- Küçük parçalar mengene ağzını mutlaka ortalamalıdır. 3-Parçayı tek taraftan sıkmak gerekiyorsa, mengene ağızlarının paralelliğinin bozulmaması için diğer tarafa aynı kalınlıkta takoz konulmalıdır. 4-Yüzeylerinin bozulmaması istenilen parçalarda mengene ağızlıkları kullanılmalıdır. 5- Mengene yalnızca kol kuvveti ile sıkılmalı ve mengene koluna boru sokarak ya da çekiçle vurarak sıkılmamalıdır. 6-Alüminyum alaşımı ve bakır gibi yumuşak malzemeler mengeneye bağlanacaksa, mengene kolu yüksek basınçla sıkılmamalı ve özellikle yumuşak döküm parçalarda çok dikkat edilmelidir. 7- Mengene üzerinde parça doğrultma işlemi yapılacaksa, doğrultma işlemi çeneler üzerinde değil mengenenin örsünün üzerinde yapılmalıdır. 8- Tesviyeci mengeneleri genelde dökme demirden yapıldıklarından darbelere karşı dayanıksızdır ve kalın parçaların örs üzerinde düzeltilmesi gerekir Risk Konusu: Mengene SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

36 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-32 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Taşlama esnasında personelin gözüne çapak kaçması riski var 2.Taşlama taşının kırılması sonucu personelin zarar görmesi riski var 3.Taşlama yapılan yerden geçen personelin zarar görmesi riski var 4.Taşlama esnasında personelin çıkan tozu soluması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Taşlama yapan personel gözlük maske kullanacak 2.Çevreye çapak atlamaması için en az 2m yüksekliğinde paravan konulacak 3.Tezgaha bağlanacak zımpara taşları, işin ve tezgahın özelliğine uygun olacak, taşın devir adedi, tezgahınkinden fazla olmayacaktır 4.Taşlama tezgahlarındaki dönen kısımların yataklanması, yağlanması, ayarlanması ve bakımı, periyodik olarak yapılacak 5.Çalışma sırasında meydana gelecek tozları, çıktığı yerde toplayacak bir aspirasyon tertibatı yapılacaktır. 6.Güvenlik talimatı hazırlanmalı ve personele bilgi verilmeli 7.Personel maske kullanmalı Risk Konusu: Taşlama SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

37 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-33 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Personeli elektrik çarpması riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Akşam çıkışta ısıtıcının fişi prizden çekilmeli 2.Elektrik aksamı sürekli kontrol edilmeli Risk Konusu: Isıtıcı SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

38 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-34 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Acil çıkış levhaları yok ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Acil çıkış levhaları yeşil renkli olacak 2.Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, 3.Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılacak. 4.Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere olacaktır. Risk Konusu: Acil Çıkış SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

39 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-35 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanın sırt, bel incinmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Çalışanların fiziki yapısına uygun olmayan yükler taşıttırılmayacak. 25 kg den fazla yük tek başına taşınmayacak 2.Ağır, büyük vb. yüklerin uygun şekilde kaldırılması konusunda çalışanlara bilgi verilecek. 3.Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanacak. Risk Konusu: Elle Taşıma SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

40 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-36 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Bakım esnasında personelin zarar görmesi riski var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Çalışmaya başlamadan önce tüm güvenlik önlemleri alınacak 2.Makine elektriği panodan kesilecek ve pano kilitlenecek 3.Uyarı levhalarına uyulacak 4.Kişisel koruyucular kullanılacak Risk Konusu: Bakım Onarım SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

41 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-37 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanların kendilerini rahatsız hissetme riski var 2.Çalışanlar kendi aralarında veya dışarıdan biri ile kavga etme riskleri var ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Çalışanların mesai saatleri mevzuata uygun olarak düzenlenmeli. 2.Fazla mesai uygulaması planlı olmalı ve çalışanlar önceden haberdar edilmelidir. 3.Çalışanların psikolojik tacize veya şiddete maruz kalmamaları için gerekli önlemler alınmalıdır. 4.Çalışanlar herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durum karşısında nasıl davranacağını öğretilecek. Bu tür olaylar karşısında çalışanlara; müdahil olmaktan kaçınması, derhal polis ve genel müdüre bilgi vermeli Risk Konusu: Psikososyal Etkenler SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

42 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-38 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Tüm personel, iş üzerinde kontrol eksikliği, şiddet ya da rol belirsizliği gibi etkenlerden etkilenebilir. ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 4 x 4 = 16 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Personelin görev ve sorumluluklarını anlaması. 2.İşyerindeki durumdan hoşnut olmayan personel, müdür ya da yönetici ile bu durum hakkında rahatça konuşabilmektedir. 3.Şiddete hayır ‟ politikası. Risk Konusu: Stres SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

43 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-39 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine ve ya devrilmesine ve sabitleme yapılamayan eşyaların/malzemelerin düşmesi ya da yuvarlanmasına bağlı çalışan yaralanmaları 2.Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen kas-iskelet sistemi hastalıklar 3.Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen damar hastalıkları 4.Malzemelerin çekilmesi, taşınması, sırasında meydana gelen vücut yaralanmaları 5.Uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı el bileği rahatsızlıkları 6.Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 3 x 4 = 12 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Ergonomi konusunda eğitim alınması 2.Yeterli dinlenme/ mola verilmesi 3.Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi, ıslak kaygan zemin uyarı levhalarının gerekli alanlarda kullanılması, Kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili firmaya gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması Risk Konusu: Genel ERGONOMİK TEHLİKELER SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

44 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-40 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanların yaptıkları işlerden dolayı kaza ve hastalık riski bulunmaktadır ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri zamanında yaptırılacak. 2.Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna en çok 3 iş günü içinde rapor edilecek. 3.Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenecek. 4.Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilecek, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilecek. 5.Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele edilecek. Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele, uzmanlar tarafından yapılacak. 6.Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları yapılmış ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanacak. 7.Tehlikeli olmayan atıklar genel çöp kutusuna atılacak. Tehlikeli olan atıklar yetkili kişilerce bertaraf edilecek. Risk Konusu: Kazalar ve Hastalıklar SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

45 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-41 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması, karşı karşıya bulundukları riskler ile ilgili bilgilendirilmemesi ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek. 2.Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilecek ve yönlendirilecek. Risk Konusu: Eğitim ve Bilgilendirme SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ

46 İş Güvenliği Değerlendirme Raporu-42 TEHLİKENİN VE RİSKLERİN TANIMLANMASI 1.Sağlık Raporları 2.Mesleki Eğitim Sertifikaları eksik olması 3.İş Kazaları Kayıtları 4.Ramak Kala Kayıtları 5.Çalışan Temsilcisi 6.Çalışan Görüşlerinin Alınması 7.Acil durum planları ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ 5 x 4 = 20 ALINABİLECEK ÖNLEMLER 1.Her yıl çalışanlara sağlık raporu alınmalı 2.Mesleki eğitim sertifikası olmayan personele mesleki eğitim aldırılacak 3.Kayıt sistemi kurulacak 4.Kayıt sistemi kurulacak 5.1 kişi çalışan temsilcisi olarak seçilmeli 6.Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda görüşlerini alacak sistem kurulmalı ve alınan görüşler değerlendirilmeli 7.Acil durum planları hazırlanacak Risk Konusu: Yasal Şartlar SORUMLU VE HEDEF TARİH YAPILAN FAALİYET FAALİYET SONRASI ZARARIN ŞİDDETİ x ZARAR OLASILIĞI = ZARARIN DERECESİ


"İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Hazırlanma Tarihi : 15.11.2013 Hazırlayan : Adres:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları