Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 7: Fiyat ve Fiyatlandırma Kararları. Fiyat nedir? Fiyat;  mal ve hizmetler için talep edilen (alınan) parasal bedel  tüketicilerin bir malı almak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 7: Fiyat ve Fiyatlandırma Kararları. Fiyat nedir? Fiyat;  mal ve hizmetler için talep edilen (alınan) parasal bedel  tüketicilerin bir malı almak."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 7: Fiyat ve Fiyatlandırma Kararları

2 Fiyat nedir? Fiyat;  mal ve hizmetler için talep edilen (alınan) parasal bedel  tüketicilerin bir malı almak için ödemek zorunda oldukları para miktarıdır.

3  Bir mal veya hizmete sahip olma veya kullanmaktan kaynaklanan fayda karşılığında tüketicilerin ödediği değerler toplamı olan fiyat; Başarı veya başarısızlığı belirleyen faktörlerin başında geldiği için Karlılığı etkileyen en önemli faktör olduğu için İmaj oluşturmada son derece etkin olduğu için Yeni rakiplerin pazara girişini engelleyebileceği için Alışverişte bir değişim standardı olduğu için Rekabette ilk başvurulan esnek ve hassas, stratejik bir silah olduğu için Aracıların kazanacakları kar miktarlarını belirleyen bir motivasyon aracı olduğu için önemlidir. Fiyatlandırma neden önemlidir?

4 Fiyatlama Amaçları  Satış hacminin maksimizasyonu  Hedeflenen pazar payı ya da satış hacmine ulaşmak  Kâr maksimizasyonu  Yatırımın geri dönüş süresinin kısaltılması  Nakit akışının maksimizasyonu  Rekabeti azaltmak  İşletmenin diğer mallarının satışını artırmak  İmaj oluşturmak  Pazar fiyatını belirlemek

5

6 Fiyat Kararlarında Etkili Olan Faktörler  Alıcılar  Aracı kuruluşlar  Rakipler  Üretim faktörleri ve sahipleri  Hükümet  İşletmenin diğer bölümlerinin yöneticileri  Genel ekonomik durum

7 Fiyatlandırma Göz Önüne Alınması Gereken Başlıca Konular Ürün maliyetiRakip fiyatlar ve diğer iç ve dış etkenler Tüketicinin algıladığı değer Bu fiyat seviyesinde kar mümkün değil Bu fiyat seviyesinde talep yok Düşük fiyatYüksek fiyat

8 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Faktörler

9 Fiyatlandırma amaçları Var olabilme Masrafları karşılama Finansal Maksimum kâr Nakit akışı Yatırımın geri dönüşü Pazarlama Pazar payı ve konumu Satış hacmi Statükoyu koruma

10 Üretim Miktarı-Fiyat İlişkisi Birim Birim 1 Maliyet Maliyet 2 3 4 Kısa dönem ortalama Uzun dönem ortalama birim birim maliyet eğrisi maliyet eğrisi 1000 1000 2000 3000 4000 Üretim miktarı Üretim miktarı a) Sabit üretim miktarında birim maliyet b) Farklı üretim seviyelerinde birim maliyetteki değişim

11 Talebin Fiyat Esnekliği  Fiyat indirme de ve yükseltmede talebin fiyat esnekliği önemlidir  Tüketicilerin fiyat değişikliklerine tepkileri talebin fiyat esnekliği ile ölçülür  Talepteki nispi değişmenin buna sebep olan fiyattaki nispi değişmeye oranlanması ile hesaplanır  Etkin fiyat politika ve stratejileri için bu oranın hesaplanması gerekir  Talebin fiyat esnekliğini bir çok faktör belirler, bunlar; ikame mallarının varlığı ikame mallarının varlığı tüketici ihtiyaçlarının tatmin olma derecesi tüketici ihtiyaçlarının tatmin olma derecesi malın dayanıklılığı malın dayanıklılığı tüketici ihtiyacının şiddeti tüketici ihtiyacının şiddeti fiyat düzeyi fiyat düzeyi gelir gelir tutundurma tutundurma nüfus nüfus

12 Fiyata Karşı Hassasiyeti Etkileyen Faktörler ve Tüketici Tepkileri FaktörMuhtemel tüketici tepkisi Ürünün özel olmasıÜrün farklılaşması arttıkça, fiyat hassasiyeti düşer İkame ürünlerin bilinirliğiİkame ürün sayısı arttıkça, fiyat hassasiyeti artar Ürün maliyetinin toplam aile harcamaları içindeki payı Toplam harcamalar içinde ürünün payı artarsa, fiyat hassasiyeti artar Ürünün tüketici için önemiTüketici için ürünün önemi ve değeri arttıkça, fiyat hassasiyeti azalır Fiyat-kalite ilişkisiÜrün kalitesi ve imajı arttıkça, fiyat hassasiyeti azalır Ürünler arası karşılaştırma zorluğuKarşılaştırma zorlaştıkça, fiyat hassasiyeti azalır

13 Temel Fiyatlandırma Yöntemleri 1- Maliyet Odaklı Fiyatlandırma Maliyet artı (Kar Marjı) usulü Alış maliyeti esaslı: Alış fiyatının birim fiyatının üzerine kâr eklenerek oluşturulan fiyat. Toptancı ve perakendeciler sık kullanır. Tam maliyet esaslı: Ortalama maliyete belirli bir kâr eklenir. Daha çok üreticiler kullanır. Hedef kar amaçlı fiyatlandırma Belirli bir satış hacminde elde edilecek kâr hedeflenerek fiyat belirlenir. Miktarın önceden tahmin edilmesi gerekir.

14 Temel Fiyatlandırma Yöntemleri (devam) 2- Talep (Değer) Odaklı Fiyatlandırma Tüketiciye sunulan malın pazardaki değerini hesaplamada, tüketicinin ona ne değer biçtiğini tahmin etmeye dayanır. 3- Rekabete Odaklı Fiyatlandırma Cari usulde fiyatlandırma Sektörde görülen ortalama fiyat baz alınır, kolaydır, rekabeti kızdırmaz, fiyata rakiplerin ve tüketicilerin tepkisi bellidir, maliyetleri hesaplama zorluğu olduğunda kullanışlı olabilir, kolayda mallar için kullanılır Teklif usulü fiyatlandırma

15 Başabaş noktası Toplam Masraflar/Gelirler Toplam gelir 500 mil. Hedeflenen kâr 400 mil. Toplam maliyet 300 mil. 200 mil. 100 mil. Sabit maliyet 0 mil. 1000 2000 3000 4000 5000 Satış (üretim) miktarı (adet) x 1000 Başabaş noktası

16 Başabaş noktası (formül) Başabaş noktası = Sabit maliyetler Fiyat –Birim değişken maliyet Belli bir hedef kara ulaşmak istendiğinde satış miktarı ise Hedeflenen satış miktarı= Sabit maliyetler + Hedeflenen kâr miktarı (Fiyat – birim değişken maliyet)

17 Fiyat Belirleme Süreci

18 Fiyatlandırma Süreci DURUM Rakiplerin fiyatları Maliyetler Talep Stoklar Kapasite kullanımı Yönetimin öncelikleri ANALİZLER Müşteri tepkisi Rakiplerin tepkileri Satış hacmi etkisi Satış hasılatı etkisi Pazar payı etkisi Kazanç etkisi TAHMİNLER Tecrübe Tahminler Uzmanların fikri Satış gücünden veriler Pazarlama araştırmaları Pazarlama Bilgi Sistemi SEÇENEKLER Mevcut durumu koru Fiyatı yükselt Fiyatı düşür Lideri İzle Fiyatta İndirim yap Gelecekteki fiyatı duyur Sonuçları değerlendir Fiyatlanndırma kararı

19 Yeni Ürünlerin Fiyatlandırma Stratejileri Pazarın Kaymağını Alma Mamul hayat eğrisinin ilk aşamalarında talep esnek değilse, Mamule yüksek fiyat ödemeye hazır tüketicilerin miktarı yeterli görülüyorsa, Rakiplerin pazara girişleri kısa vadede zor ise, Kamu yönetimi yüksek fiyata tepki göstermeyecek ise uygulanabilir. Pazara Nüfuz Etme Tüketiciler fiyata karşı duyarlı, yani talep esnek ise, Satışların artması sonucu maliyetler düşüyorsa, Mamulün taklit edilmesi güç ya da rakiplerin pazara girişleri beklenmiyorsa uygulanabilir.

20 Kaymağını Alma ve Nüfuz Etme Stratejileri Kriter Pazara Nüfuz Etme Kaymağını alma AmaçRisk alarak uzun dönemde pazar payı artırma veya koruma Riskten kaçınma ve kısa dönemde kârlılık Talep yapısıFiyat elastik olup, birden fazla pazar hedef olarak seçilir Fiyat elastikiyeti oldukça inelastik ve bir çok pazar bölümü hedef alınır Ürün özellikleriPrestij önemli değil fakat ürün hayat seyri uzun İmaj önemli ve ürün hayat seyri kısa FiyatFiyatlar düşme baskısı altındadır ve hızlı hareket gerektirir Fiyatlar korunabilir ancak birden çok baskı mevcut PromosyonMamul bilinen bir ürünÜrünler pek tanınmıyor DağıtımMevcut dağıtım kanalıYeni ve farklı dağıtım kanalı Rekabet durumu Düşük fiyat ile pazara sınırlı giriş engeli Yeni rakipler pazara girebilir ancak pazara giriş engelleri yüksek FinansmanYüksek yatırım ve yavaş geri ödemeDüşük yatırım ve hızlı geri ödeme

21 Malın Kalitesi ve Fiyat Stratejileri Yüksek Düşük KALİTEKALİTE Yüksek Premium (pahalı) strateji İyi değer stratejisi Düşük Aşırı fiyatlama (soyma) stratejisi Ekonomi stratejisi FİYAT

22 NİHAİ FİYATTA YAPILAN AYARLAMALAR  Fiyat İndirimleri (İskonto)  Psikolojik Fiyatlandırma  Referans fiyatlandırma  Küsuratlı fiyatlandırma  Prestij fiyatlandırma  Sabit fiyat  Değer Fiyatlama  Coğrafi Fiyatlandırma  Promosyon Fiyatlandırması  Ayrımcı Fiyatlandırma  Tutsak Ürün Fiyatlandırması  İki Kısımlı Fiyatlandırma  Yan Ürün Fiyatlandırması  Paket Fiyatlandırma

23 FİYATLANDIRMADA PSİKOLOJİK FAKTÖRLER  Fiyatta küsürat kullanma  Fiyatlamada referans kullanma  Algılama farkı yaratarak fiyatlama  Halo (diğer fiyatlardan etkilenme) etkisi  Risk vurgulama  Kolaylık etkisi  Etiksel konular  Fiyat aralığı verme

24 Teşekkürler...


"Bölüm 7: Fiyat ve Fiyatlandırma Kararları. Fiyat nedir? Fiyat;  mal ve hizmetler için talep edilen (alınan) parasal bedel  tüketicilerin bir malı almak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları