Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 4924 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARI Fahri HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: 0 312 705 1777 e-posta:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 4924 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARI Fahri HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: 0 312 705 1777 e-posta:"— Sunum transkripti:

1 1 4924 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARI Fahri HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: 0 312 705 1777 e-posta: fahri.hocaoglu@saglik.gov.trfahri.hocaoglu@saglik.gov.tr

2 1- Sözleşmeli Personelin Mali Hakları - Sözleşme Ücreti - Ek ödeme - Harcırah - Sosyal Yardımlar - Nöbet Ücreti - Dil tazminatı - Rapor Kesintisi - Toplu Sözleşme İkramiyesi 2 Sunum Planı

3 3 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik yönünden iki tür sigortalı sayılma durumu vardır: 1- 5510 sayılı Kanunun 4/c bendine tabi sigortalı sayılanlar: 4924 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, sözleşmeli personelin istekleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirileceği düzenlenmiştir. Buna göre 657 sayılı Kanun 4/a bendi kapsamında kadrolu olarak çalışmakta iken veya ilk defa sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin istekleri halinde 5510 sayılı Kanun 4/c bendi kapsamında sigortalı sayılmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu İle İlişkilendirilme

4 4 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik yönünden iki tür sigortalı sayılma durumu vardır: 2- 5510 sayılı Kanunun 4/a bendine tabi sigortalı sayılanlar 5510 Kanunun 4/c bendine tabi olmayı kabül etmeyenler ise 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu İle İlişkilendirilme

5 1.Genel Bütçeden Ödenecek 2.Peşin ödeme yapılmayacak 3.Çalışmayı takip eden ay sonunda ödenecek 4.657 4/B tavan ücreti esas alınacak 5 Sözleşme Ücreti

6 1- Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi: 6 Sözleşme Ücretinin Tespiti Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele, 657 – 4/B tavan ücretin 2,5 katını aşmamak üzere, (2) sayılı cetvelde pozisyon unvanları itibarıyla belirlenmiş bulunan taban ve tavan ücret oranları arasındaki oranlar üzerinden hesaplanan miktarlarda aylık ücret ödenir. Pozisyon Unvanı Veya Niteliği Taban Oranı Tavan Oranı Uzman Tabip 1,5 2,5 Tabip - Diş Tabibi 1,2 2,2 4 yıl ve üzeri fakülte mezunu 0,9 1,9 2-3 yıllık yüksek okul mezunu 0,8 1,7 Lise ve dengi okul mezunu 0,7 1,5

7 1- Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi: 7 Sözleşme Ücretinin Tespiti Sözleşmeli Sağlık Personelinin Ücretlerine İlişkin Esasların 5 inci maddesinin (a) fıkrasına göre, Sözleşmeli personel ücretleri; DPT tarafından hazırlanan “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” adlı çalışmada yer alan gruplar ile Sözleşmeli Personel Ücret Oran Tablolarındaki oranlar itibariyle belirlenir.

8 1- Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi: 8 Sözleşme Ücretinin Tespiti Sözleşmeli Sağlık Personelinin Ücretlerine İlişkin Esasların 5 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel Ücret Oran Tablosunda yer alan oranlar üzerinden, 0-5 yıl (beş yıl dahil) hizmeti olanlara %96'sı, 5- 15 yıl (on beş yıl dahil) hizmeti olanlara %98'i 15 yıldan fazla hizmeti olanlara ise %100'ü ücret olarak ödenir.

9 1- Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi: 9 Sözleşme Ücretinin Tespiti Brüt sözleşmenin belirlenmesine esas hizmet süresinin tespitinde; Memuriyette veya diğer statülerde Geçen süreler hesaplamaya dahil edilmeyecek Yalnızca 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler hizmet süresinin tespitine esas alınacaktır.

10 1- Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi: 10 Sözleşme Ücretinin Tespiti Personelin unvanı, Hizmet süresi oranı, İl veya ilçenin sosyo-ekonomik gelişmişlik grubu, esas alınarak, 657 sayılı Kanunun 4/B tavan ücreti Sözleşmeli Personel Ücret Oran Tablosundaki katsayı ile çarpılacak, Çıkan sonuca hizmet süresi oranının uygulanması sonucu elde edilecek tutar brüt sözleşme ücreti olarak belirlenecektir.

11 11 Sözleşme Ücretinin Tespiti SÖZLEŞMEL İ PERSONEL ÜCRET ORAN TABLOSU ( II ) UNVANI VE ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.GRUBA DAHİL 2.GRUBA DAHİL 3.GRUBA DAHİL 4.GRUBA DAHİL 5.GRUBA DAHİL 6.GRUBA DAHİL TABİP1,2501,2801,3101,3401,3901,440 DİŞ TABİBİ1,2001,2201,2401,2601,3001,350 ECZACI1,0001,0201,0401,0601,1001,150 DİĞER 4 YIL VE ÜZERİ FAKÜLTE MEZ. 0,9000,9100,9200,9300,9500,970 2-3 YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNU 0,8000,8100,8200,8300,8500,870 LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU 0,7000,7100,7200,7300,7500,770 SÖZLEŞMEL İ PERSONEL ÜCRET ORAN TABLOSU ( I ) UNVANI VE ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.GRUBA DAHİL 2.GRUBA DAHİL 3.GRUBA DAHİL 4.GRUBA DAHİL 5.GRUBA DAHİL 6.GRUBA DAHİL 7.GRUBA DAHİL UZMAN TABİB2,252,302,352,402,452,50

12 1- Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi: 12 Sözleşme Ücretinin Tespiti Örneğin: Giresun – Tirebolu Devlet Hastanesinde 657 4/a kapsamında 8 yıllık hizmeti bulunan bir pratisyen tabip 4924 sayılı Kanun kapsamında yeni sözleşme imzalamıştır. Personelin Unvanı : Tabip İlçenin Sosyo/Ekonomik Gel. Düzeyi : 3. Grup 3. Gruba Dahil Ücret Oranı : 1,31 Hizmet Süresi: 0-5 yıl Hizmet Süresi Oranı: %96 olarak tespit edilmektedir.

13 1- Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi: 13 Sözleşme Ücretinin Tespiti Unvan 657 4/B Tavan Ücret (Ocak- 2015) Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik Grubu (Tirebolu) 3. Gruba Dahil Ücret Oranı Ara Tutar Hizmet Süresi Oranı (0-5 Yıl) Brüt Sözleşme Ücreti TAB İ P3.870,063. Grup1,315.069,78% 964.866,99 Bu durumda brüt sözleşme ücreti aşağıdaki şekilde belirlenir: (Ocak-2015)

14 1- Sözleşme Ücretinin Artırılması : 14 Sözleşme Ücretinin Tespiti f) ‘‘Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4,76 oranında artırılmıştır.’’ Tabip; Brüt Sözleşme Ücreti : 4.866,99 TL Artış Oranı : % 4,76 Yeni Brüt Sözleşme Ücreti : 5.098,66 TL Maliye Bakanlığı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge, (Temmuz-2015):

15 15 Farklı sözleşme ücretlerinin oluşması, 2013 Aralık ayında sözleşmeli olup da sözleşmesi devam edenler bakımındandır. Örnek: 3. Bölge, 0-5 yıl hizmeti olan tabip - 2013 Yılı Aralık Ayı; 657 4/B Tavan Ücreti: 3.572,69 TL Sözleşme Ücreti Oranı: 1,31 Hizmet Süresi Oranı: %96 Brüt Sözleşme Ücreti: 4.493,01 TL Sözleşme Ücretinin Artırılması

16 16 2014 Yılına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 03.01.2014 tarihli ve 54 sayılı Genelge: f) Çeşitli statülerde 2013 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir. Sözleşme Ücretinin Artırılması

17 17 2013 yılı Aralık ayında sözleşmeli olup, 2014 yılı Ocak ayında sözleşmesi devam eden 3. bölge, 0-5 yıl hizmeti olan tabibin brüt sözleşme ücretinin tespiti: Mevcut Brüt Sözleşme Ücreti: 4.493,01 TL (2013 – Aralık) Artış Oranı : %0,27 Ara Tutar: 4.505,15 TL İlave Edilecek Tutar: 175 TL Yeni Brüt Sözleşme Ücreti: 4.680,15 TL (2014-Ocak) Sözleşme Ücretinin Artırılması

18 18 2014 Yılı Ocak ayında ilk defa sözleşme imzalayan 3. Bölge, 0-5 yıl hizmeti olan tabip brüt sözleşme ücreti: 657 4/B Tavan Ücreti: 3.757,34 TL Sözleşme Ücreti Oranı: 1,31 Hizmet Süresi Oranı: %96 Brüt Sözleşme Ücreti: 4.725,23 TL Arada oluşan fark: 4.725,23 – 4.680,15 = 45,08 TL Sözleşme Ücretinin Artırılması

19 19 Sözleşme ücretinin artırılması işlemi; Sözleşmeli olduğu pozisyon unvanında yeni bir sözleşme imzalamaksızın sözleşmesi kendiliğinden kesintisiz devam edenler hakkında uygulanacak. 1- Aynı pozisyon unvanı olacak 2- Yeni bir sözleşme imzalamayacak 2- Sözleşmesi kendiliğinden kesintisiz devam edecek Sözleşme Ücretinin Artırılması

20 20 4924 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde; “Sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında görev yaptıkları birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuatı dahilinde ödeme yapılabilir” şeklinde düzenleme mevcuttur. Aynı şekilde 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile de sözleşmeli personele ek ödeme yapılacağı düzenlenmiştir. İlgili mevzuat çerçevesinde, 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeline performansa dayalı döner sermaye ek ödemesi yapılması gerekmektedir. Sözleşmeli Personelin Ek Ödemesi

21 21 Sözleşmeli tabip personel 209 sayılı Kanun Ek-3 maddesi hükmü kapsamında yer alır ve kendilerine DSSÖ yapılır. DSSÖ ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve bu ödeme peşin yapılır. “Sağlık Ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” nin 8 inci maddesi gereği Yapılan DSSÖ tutarı 375 sayılı KHK Ek-9 uncu maddesi ile belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Tabip Sözleşmeli Personele DSSÖ

22 22 5510 4/c Sigortalı Statüde Tabip personel : 5510 sayılı Kanunun ek 3’üncü maddesi gereğince sigorta priminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydıyla, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre kendilerine ödenen tutar üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave olarak % 20 oranında sigorta primi kesilmesi gerekmektedir. Ek Ödemeden Prim Kesintisi

23 23 5510 4/a Sigortalı Statüde Tabip personel : 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında sigortalı bulunanlara 209 sayılı Kanun Ek-3 kapsamında yapılan DSSÖ ödemesinden, 5510 sayılı Kanunun 80, 81 ve 82’nci maddeleri uyarınca Sigortalı payı %14, İşveren payı %20,5 olmak üzere prim kesintisi yapılacaktır. Bunların yalnızca DSSÖ ödemelerinden prim kesilecek ek ödemelerinden ertesi ay mahsuptan sonra kalan tutar ile 375 Ek-9 net ödeme tutarına tamamlayan kısım üzerinden ayrıca prim kesintisi yapılmayacaktır. Ek Ödemeden Prim Kesintisi

24 24 5510 4/c veya 4/a Sigortalı Statüde Tabip dışı personel : 209 sayılı Kanun 5 inci madde ikinci paragrafın son cümlesinde yer alan; ‘‘Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.’’ 15.01.2012 tarihinden geçerli olarak yapılan bu düzenlemeden sonra, Tabip dışı personele, 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık statüsüne bakılmaksızın, 209 sayılı Kanun 5 inci maddesine göre yapılan ek ödemeden prim kesintisi yapılmaz. Ek Ödemeden Prim Kesintisi

25 25 657 sayılı Kanunun Ek-33 üncü maddesinin kapsamına sözleşmeli personel de dahil olduğundan, 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele tutmuş olduğu nöbet ve icap nöbeti karşılığı izin kullandırılmadığı takdirde, Tuttuğu nöbet karşılığı nöbet ve icap nöbeti ücretinin, 657 Ek-33 üncü madde çerçevesinde ödenmesi gerekmektedir. Nöbet Ücreti

26 26 4924 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde “Sözleşmeli personel, emsali Devlet memuru dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinden yararlandırılır.” Hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla sözleşmeli personelden, nakil, becayiş ve benzeri nedenlerle memuriyet mahalli dışına sürekli görevle yer değişikliği yapan Veya memuriyet mahalli dışında geçici bir görevle görevlendirilen personele harcırah kanunu hükümleri uyarınca emsali devlet memuru gibi sürekli ve geçici görev yolluğu ödenecektir. Harcırah Ödemesi

27 27 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Ek-1 inci maddesinde; Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında görev yapanlar, hastalar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Yiyecek Yardımı 2014-2015 Toplu Sözleşme madde: 8 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır.

28 1- Yataklı tedavi kurumlarında görev yapan sözleşmeli personel Hasta için oluşturulmuş yemek servisinden ücretsiz yararlanabilir. 2- Yataklı tedavi kurumu dışında görev yapanlar Katkı payı ödemek suretiyle yemek yardımından yararlanabilir. 28 Yiyecek Yardımı

29 29 4924 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi: “Sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenen aile, doğum, ölüm yardımları ödeneği verilir ve bu personel 657 sayılı Kanunun 209, 210, 211 ve 212 nci maddelerindeki yardım ve haklardan yararlandırılır.” Bu kapsamda devlet memurları gibi giyecek yardımından yararlandırılır. Giyecek Yardımı

30 30 4924 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde; “Sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenen aile, doğum, ölüm yardımları ödeneği verilir ve bu personel 657 sayılı Kanunun 209, 210, 211 ve 212 nci maddelerindeki yardım ve haklardan yararlandırılır.” Hükmüne göre aile, doğum ve ölüm yardımı ödeneği verilir. Aile Yardımı Ödeneği

31 31 4924 sözleşmeli personelin yararlanacağı mali haklar arasında yabancı dil tazminatı belirtilmemiştir. 4924 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasında; Sözleşmeli personele bunların dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacağı ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamayacağı şeklinde hükme yer verilmiştir. Bu hüküm gereği, sözleşmeli personele yabancı dil tazminatı ödenmesine imkan bulunmamaktadır. Yabancı Dil Tazminatı

32 32 4924 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrası ve Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet sözleşmelerinin 9 uncu maddesi: ‘‘Sözleşmeli personelin izinleri hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, otuz günü aşan hastalık izinlerinde sözleşmeli personele yarım sözleşme ücreti ödenir.’’ Hastalık izinlerinin tek hekimle veya sağlık kurulu raporuyla olup olmadığına bakılmaksızın 30 günü aşması halinde aşan süredeki her bir gün için yarım sözleşme ücreti ödenecek. Rapor Kesintisi

33 33 Sözleşmeli personel hakkında;  2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu,  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uygulanır. Sendika üyesi olan ve ücretinden üyelik ödentisi kesilen sözleşmeli personele toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi gerekir. Toplu Sözleşme İkramiyesi

34 34


"1 4924 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARI Fahri HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: 0 312 705 1777 e-posta:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları