Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölümün Amacı Bu bölüm, bilişim teknolojisinin evrimini incelemektedir. Bölüm, örgütsel işlemlere uygulanan bilişim teknolojisi sistemlerine göz atarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölümün Amacı Bu bölüm, bilişim teknolojisinin evrimini incelemektedir. Bölüm, örgütsel işlemlere uygulanan bilişim teknolojisi sistemlerine göz atarak."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 Bölümün Amacı Bu bölüm, bilişim teknolojisinin evrimini incelemektedir. Bölüm, örgütsel işlemlere uygulanan bilişim teknolojisi sistemlerine göz atarak başlamakta ve sonra karar vermede ve örgütün kontrolünde bilişim teknolojisinin nasıl kullanıldığını incelemektedir.

5 BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ EVRİMİ

6 KARAR VERME VE KONTROL İÇİN BİLGİ Karar ve kontrol sistemleri, genelde aynı temel veriyi paylaşır ancak veri ve raporlar kontrolden ziyade karar vermenin temel amacı için kullanılır ve tasarlanır.

7 Örgütsel Karar Verme Sistemleri ŞEKİL 11.2 Yönetsel Kontrol Ve Karar Verme İçin Bilgi Sistemleri

8 Geri Bildirim Kontrol Modeli 1. Stratejik amaçları hazırla 2. Performansın standartlarını ve ölçü birimlerini sapta 3. Ölçü birimlerini ve gerçek performans standartlarını karşılaştır 4. Düzeltici eylemleri gerektiği gibi al ŞEKİL 11.3 Basitleştirilmiş Bir Geri Bildirim Kontrol Modeli

9 Yönetim Kontrol Sistemleri Yönetim kontrol sistemleri, genel olarak, örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesi ve değiştirilmesi amacıyla bilgiyi kullanan biçimsel rutinler, raporlar ve prosedürler olarak tanımlanabilir.

10 KONTROL SİSTEMLERİNİN DÜZEYİ VE ODAK NOKTASI Örgütsel Seviye: Kurumsal Karne Kurumsal karne, şirketin kritik başarı faktörleriyle ilgili geleneksel finansal ölçümlerle operasyonel ölçümlerini dengeleyen kapsamlı bir yönetim kontrol sistemidir.

11 Bölüm Düzeyi: Davranış Kontrolüne Karşı Çıktı Kontrolü ŞEKİL 11.7 Performans Yönetimi İçin Bir Strateji Haritası

12 STRATEJİK DEĞER KATMAK: İÇSEL KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRMEK Intranetler Şirket ağı kurmanın yaygın bir biçimi olan intranet, internet ve Worldwide web iletişim protokol ve standartlarını kullanan şirket çapındaki bilgi sistemleridir.

13 Web 2.0 Araçları Şirketler ayrıca web hizmetleri, grup blogları, wikiler, sosyal ağlar gibi yeni BT uygulamalarından şirket içinde işbirliğini arttıran güçlü araçlar olarak faydalanmaktadır. Bu ikinci nesil internet teknolojileri, sıkça toplu bir şekilde web 2.0 şeklinde tanımlanır.

14 Bilgi Yönetimi Bilgi yönetimi, bir örgütün entelektüel ve yaratıcı kaynaklarını organize etme ve paylaşmayı düşünmede yeni bir yoldur. Şirketin entelektüel sermayesi; bilgisinin, tecrübesinin, anlayışının, ilişkilerinin, süreçlerinin, inovasyonlarının ve keşiflerinin bir toplamıdır.

15 Kurumsal Kaynak Planlama ŞEKİL 11.9 Bir Kurumsal Kaynak Planlaması Örneği

16 STRATEJİK DEĞER KATMAK: DIŞSAL KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRMEK Tümleşik Kurum Extranetler günümüzün tümleşik kurumları için kritik bir rol oynar.

17 ŞEKİL 11.10 Tümleşik Kurum

18 ŞEKİL 11.11 Eylem Hâlindeki Kıvrımlı Kâğıt Tedarik Sistemi

19 Müşteri İlişkileri Müşteri ilişkilerini geliştirmek birçok örgüt için önem teşkil etmekte ve yöneticiler bu amaca yönelik olacak BT araçlarının farklı çeşitlerini uygulayabilmektedir.

20 E-İŞ ORGANİZASYON TASARIMI ŞEKİL 11.12 Örgütlerin Sabit Aktiflerini Tümleşik Hâle Getirmek İçin Stratejilerin Kapsamı

21 Kurum İçi Birim Bu bölümde 3 alt başlık yer almaktadır. Bu başlıklar aşağıda verilmiştir. Kopma Stratejik Ortaklık

22 BT’NİN ÖRGÜTSEL TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Son yıllarda, bilişim teknolojisindeki gelişmeler birçok örgütte en büyük etkiye sahiptir.

23 ŞEKİL 11.13 Geleneksel ve Yeni Örgütler Arası İlişkilerin Temel Özellikleri

24 KONUNUN ESASLARI Bu bölümde kitap içeriğinde yer alan tüm esaslardan sadece 1 tanesine yer verilmiştir.

25  İleri düzey bilgisayar tabanlı sistemler daha iyi karar verme, koordinasyon ve örgütün kontrolü için de kullanılmaktadır. Karar verme sistemleri, tipik olarak örgütün orta ve üst düzey seviyelerinde kullanılan sistemleri, raporlama sistemleri, karar destek sistemleri ve yönetim bilişim sistemlerini içerir. Yönetim kontrol sistemleri ise bütçeler ve finansal raporlar, periyodik finansal olmayan istatistiksel raporlar, ödüllendirme sistemleri ve kalite kontrol sistemlerini içerir.

26


"Bölümün Amacı Bu bölüm, bilişim teknolojisinin evrimini incelemektedir. Bölüm, örgütsel işlemlere uygulanan bilişim teknolojisi sistemlerine göz atarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları