Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİYERARŞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİYERARŞİ."— Sunum transkripti:

1 1/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİYERARŞİ

2 2/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: Av. MEHMET KAYA Hİ YER ARŞİ HİYERARŞİ HİYERARŞİ-HİYERARŞİ HİYERARŞİ-HİYERARŞİ- HİYERARŞİ

3 3/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hiyerarşi / Silsilei meratib (Altlık üstlük ilişkisi) Ör: Anayasa – Kanun – Tüzük - … Ör: Amir – Memur Ör: Bakanlık - Genel Müdürlük Ör: Daire Başkanlığı - Şube Müdürlüğü.

4 4/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİYERARŞİNİN KAYNAĞI

5 5/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Din, Ahlâk, Örf ve adetler, Hukuk normları,

6 6/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİNİ KURALLAR

7 7/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) Emir ve nehiyler, … Güzel ahlâk, … Edep, … Sünnet-i seniyye, …

8 8/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2) Hoşgörü, … Sevgi, saygı, … İnsan haklarına saygı,.. Hayvan haklarına riayet,…

9 9/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (3) Haddini bilmek = Sıratı müstakim Menfaatleri celp: Kuvve-i şeheviye İfrattefrit vasat fücurhumud iffet İFFET: Helale şehveti var, harama yok.

10 10/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4) Zararları defetmek: Kuvve-i gadabiye İfrattefrit vasat tehevvürcebanet şecaat ŞECAAT: Dini, dünyası için canını feda etmesi, kendisini ilgilendirmeyen konulara karışmaması.

11 11/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (5) Zarar ve menfaati tefrik için Kuvve-i akliye İfrat tefritvasat Cerbeze gabavethikmet HİKMET:Hakkı hak bilp imtisal etmek, batılı batıl bilip içtinap etmek.

12 12/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AHLÂKÎ KURALLAR

13 13/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kur’an ahlâkı, Hz. Muhammed (S.A.V) in yaşam tarzı, Allah (c.c)’ın terbiyesi, Şefkat, Merhamet, Edeb

14 14/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRF VE ADET KURALLARI

15 15/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aile, Yöre, Aşiret, Millet, Yetişme alanı, Coğrafi alan, Meteorolojik şartlar,

16 16/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK NORMLARI

17 17/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Normlar hiyerarşisi (1) 3046 Sayılı YASA.doc Anayasa Kanun KHK Tüzük Yönetmelik (Genel) Yönetmelik (Bakanlık,Genel Müdürlük)

18 18/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Normlar hiyerarşisi (2) Tebliğ, Yönerge, Usul ve Esaslar, Talimat, Genelge, İç Genelge Derkenar Not

19 19/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROTOKOL KURALLARI

20 20/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları ve türleri; Devlet protokolu, Diplomatik protokol, Siyasi protokol,

21 21/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mülki protokol, Kurumsal protokol, Adli protokol, Mali protokol, Dini protokol, VİP protokolu, Spor protokolu.

22 22/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYGI VE NEZAKET KURALLARI

23 23/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) İman, Ahiret inancı, Kâmil insan olmak hedefi, İlmin izzetini muhafaza, Yalana yer vermemek, Sıdk (doğruluk), Esbaba tesir vermemek, Kula kul olmamak,

24 24/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2) Sorumluluk duygusu, Devlet adamlığı ciddiyeti, Haklara saygı, Zulme razi olmamak,

25 25/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Haktan yana tavır takınmak, Bilgi ve görgüyü arttırmak İnsanlığın ortak değerlerini ön planda tutmak,

26 26/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZIŞMA VE HİYERARŞİ KURALLARI GENELGE (2009/8) HİYERARŞİ GENELGESİ.doc

27 27/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Resmi yazışmalarda, 02/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan ve tüm birimlere dağıtılan yazışma kurallarına ilişkin 29/04/2008 tarihli ve 2008/5 sayılı Genelge hükümlerine riayet edilmesi,

28 28/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik mesaj (e-mail) adreslerine yazılan görev emirleri, bilgilendirme veya bilgi notlarında, hiyerarşik kademeler esas alınarak hitap tarzının belirlenmesi, konunun açık ve anlaşılır bir biçimde özetlenmesi ve yazının hitamında “arz” veya “rica” tabirlerine yer verilmesi.

29 29/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Örnek -1 “ Sn. Genel Müdürüm ; (Konu)…………………………. Bilgi edinilmesini arz ederim. Genel Müdür Yardımcısı / Daire Başkanı / Şube Müdürü ”

30 30/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Örnek-2 “ Sn Genel Müdür Yardımcım ; (Konu) …………………………………. Bilgilerinize arz ederim. Daire Başkanı / Şube Müdürü ”

31 31/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Örnek -3 “ Sn. Nurettin ANLI / Sn. ANLI BİLGİ NOTU (Konu) …………… Gereğini rica ederim. Personel Daire Başkanı”

32 32/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usuller Hakkında Yönetmelik’in 15 inci maddesi gereği; Alt makama yazılan yazılar,“Rica ederim.” Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.” Üst ve alt makamlara yazılan dağıtımlı yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilmesi,

33 33/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.2 Kurumdaki hiyerarşik sıralama (birim esas alındığında) Genel Müdür (Genel Müdür yardımcıları) Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği İç Denetim Birimi Daire Başkanlıkları

34 34/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Tahminleri Daire Başkanlığı Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Araştırma ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

35 35/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlükleri (alfabetik sıralama) Doğrudan Genel Müdüre Bağlı Müdürlükler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü) Şube Müdürlükleri

36 36/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.3 Dağıtımlı yazılar da (birim esas alındığında) Genel Müdürlük Makamı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Başkanlığı,

37 37/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Tahminleri Daire Başkanlığı, Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Araştırma ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı

38 38/36 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bölge Müdürlükleri, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

39 39/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.4 Teşrifat, davet, toplantı ve benzeri etkinliklerde protokol sıra düzeninin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı,I.Hukuk Müşaviri, İç Denetim Birim Yetkilisi.

40 40/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Tahminleri Daire Başkanı, Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Araştırma ve Bilgi İşlem Daire Başkanı, Personel Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

41 41/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Başmüfettişler Müfettişler Hukuk Müşavirleri İç Denetçi Müşavirler

42 42/36 Bölge Müdürleri, Doğrudan Genel Müdüre Bağlı Müdürler ( Döner Sermaye İşletme Müdürü/Koruma ve Güvenlik Müdürü ), Şube Müdürleri ( başkanlık sıralamasına ve başkanlık içerisinde kıdem sırasına göre ) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

43 43/36 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Av. Mehmet KAYA I.Hukuk Müşaviri DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"1/36 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİYERARŞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları