Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Kurma Süreçleri: İş Planı Hazırlama.  Kuracağınız iş imalat, ticaret veya hizmet olabilir.  Halihazırda birçok işletmenin hizmet sunduğu ve doyuma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Kurma Süreçleri: İş Planı Hazırlama.  Kuracağınız iş imalat, ticaret veya hizmet olabilir.  Halihazırda birçok işletmenin hizmet sunduğu ve doyuma."— Sunum transkripti:

1 İş Kurma Süreçleri: İş Planı Hazırlama

2  Kuracağınız iş imalat, ticaret veya hizmet olabilir.  Halihazırda birçok işletmenin hizmet sunduğu ve doyuma ulaşmamış bir alana girmediğinizden emin olduktan sonra yapılacak ilk iş kişisel bir bütçe çıkarmaktır.

3  Çıkarılacak bütçede;  Kira,  Harçlar,  Giyim,  Gıda,  Ulaşım,  Tatil,  Eğlence,  Yakıt,  İletişim,  Sigorta,  Tamir-bakım,  Eğitim,  Sağlık,  Tanıtım,  Pazarlama vb…

4 Kuracağınız iş; yukarıdaki kalemlerin alt alta yazılarak toplanması, toplamının da %10’ u kadar beklenmedik gider ilave edilmesi ile bulunan meblağ kadar size kazanç sağlamalıdır.

5  Kuracağınız işin sürekli değişime ve yenileşmeye ihtiyaç duyabileceğini,  Ürünlerinize yeni özellik ve kullanım şekilleri ilave etmeniz gerekebileceğini,  Ürün yelpazesini genişletme ihtiyacı duyabileceğinizi,  Tesisinizi genişletme ihtiyacı duyabileceğinizi göz ardı etmeyiniz. AYRICA TÜM BUNLAR İÇİN PLAN YAPMAK GEREKLİDİR.

6  İş planı, girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir.  PAZAR ARAŞTIRMASI PLANI  PAZARLAMA PLANI  ÜRETİM PLANI  YÖNETİM PLANI  FİNANSAL PLAN

7 Tüm bu planlar yapılırken;  Yapılacak işle ilgili yayınlanmış olan yasal mevzuatları mutlaka göz önünde bulundurunuz.  Ayrıca işin başlaması ve ilerlemesi için gerekli yasal belgeleri öğreniniz. Örn.: İş Yeri Açma Ruhsatı, Kapasite Raporu, ÇED Raporu, CE Belgesi, TSE Belgesi, ISO-9001 Belgesi…Vs.

8

9  İş Planı: Yeni bir girişim için gerekli olan işle ilgili iç ve dış faktörler ile stratejilerin belirlenerek yazılı hale getirilmesidir  İş Planı; işe başlarken girişimcinin içsel ve dışsal faktörleri dikkate alarak gelecek piyasada yapmayı düşündüklerini nasıl yapacağını gösteren yazılı bir dokümandır.  İş planında girişimci şu temel sorulara cevap vermektedir;  ŞU ANDA NEREDEYİM?  NEREYE GİDİYORUM?  İSTEDİĞİM YERE NASIL ULAŞIRIM?  İş planı kurulacak işin gelecekte hedeflediği duruma ulaşmasında rehber olacak bir plandır.

10  Genellikle bütün iş planlarında aşağıdaki açıklanmış bölümler bulunur. Ancak işin niteliğine göre bazı bölümler geniş veya dar kapsamlı olabilir. İş planı genellikle yedi bölümden oluşur: 1. Yönetimin Görüşlerinin Özeti 2. Kuruluş Hakkında Genel Bilgi 3. Endüstri Analizi 4. Üretim Planı 5. Pazarlama Planı 6. Rekabet Durumu 7. İnsan Kaynakları Planı 8. Yönetim Organizasyon Planı 9. Finans Planı 10. Ekler

11  İyi bir marka ismi bulmak, markalaşmanın en önemli parçalarından biridir.  Doğru marka ismi sizi rakipleriniz karşısında maça 1-0 önde başlamanızı sağlar.  Telaffuzu kolay olmalı, kulağa hoş gelmeli, kolay anlaşılır olmalı, sesli ve sessiz harflerin yan yana gelmesinden oluşmalı, yazılması kolay olmalı  Bellekte kolaylıkla yer edinebilecek ilginçlikte olmalı, çarpıcı ve dikkat çekici olmalı  Rakiplerin adlarına benzememeli. Başka sektörden adlara da benzememeli. Nadir olmalı  Türkçe karakterler içermemeli, az heceli olmalı  Hiçbir dilde kötü ve ters anlam içermemeli  Hedef kitlede doğru çağrışım yapmalıdır.  Hedef kitlenin değer yargılarına ters düşmemelidir.  Kategori ile ilgili olmalı, yapılan işle uyumlu olmalı

12 Birinci Aşama  Öncelikle isim vereceğiniz ticari değerin;  Tanımı,  Müşteriye Sunduğu Faydası,  Vizyonu,  Hedef Kitlesi,  Kişiliği Nedir, Net Bir Şekilde Belirleyin.

13  İsim verilecek şeyi (firma, ürün, hizmet...) enine boyuna inceleyin. Fiziksel ve duygusal içeriğini araştırın. o Müşterilere ne sattığınızı, o Ne sunduğunuzu, o Nasıl faydalı olduğunuzu tekrar tekrar düşünün.  Varlık sebebinizi netleştirin.

14 İkinci Aşama Markaya isim vermeden önce gelecekteki marka mimarinizin şemasını çıkarın.  İleride hangi ürünleri üretebilirsiniz, hangi firmaları kurabilirsiniz?  Onlara başka bir ad mı vereceksiniz?  Gelecekte kuracağınız şirketlerin adları ne olabilir?  Holdinginize ne ad verirdiniz?

15 Üçüncü Aşama İsim önerileri bulmadan önce yapmanız gerekenler.  İsim bulmaya çalışmadan önce rakiplerinizin listesini çıkarın. Bu rakiplerin alt, üst ve yan markalarının listesini de çıkarmayı unutmayın.  İşinizi tanımlayan kelimeler, kavramlar, söylemler, sloganlar bulun. İşinizle alakalı terimler, kelimeler, kavramlar, cümleler bulun.  Bunları bir tahtaya yazın veya post-it’lere yazarak duvara yapıştırın.

16 Dördüncü Aşama  Şimdi isim önerilerininiz liste halinde sıralayın. Hiçbir önerinizi elemeden yazın. Öneriler üzerinde tekrar düşünün ve yeni öneriler bulun.  İsim önerileri için şu kaynaklardan yararlanın;  İnternet,  Ansiklopedi,  Dil Sözlükleri (Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Latince),  Mitoloji Sözlüğü,  Deyimler sözlüğü,  Atasözleri sözlüğü,  Kavram sözlükleri…  Başkalarından isim önerileri isteyin. (Önerileri elemeden yazın)

17 Beşinci Aşama  Yüzlerce öneri içeren listeyi harf sırasına göre sıralayın.  Rakiplerinizi çok andıranları eleyin.  Uluslar arası uygunluğu olmayanları eleyin.  Kulağa hoş gelmeyenleri, telaffuzu zor olanları eleyin.  Semantik eleme için sözlük ve Google kullanın. Anlamı olumsuz ve argo olanları ve işin özünden uzak isimleri eleyin.  Tipografik eleme için logo yapımına uygun olup olmadığına bakın.

18 Altıncı Aşama  Kısa listedeki isimlerin tescil durumlarını araştırın. (Bu araştırma için www.turkpatent.gov.trsitesini kullanabilirsiniz)www.turkpatent.gov.tr  Tescilli olanları eleyin. Kalanların alan adlarını araştırın. (.com,.com.tr,.net veya.biz adreslerinden en az biri boş olanlar kalsın, diğerlerini eleyin.)

19 1. Yönetimin Görüşlerinin Özeti:  Özet açık ve anlaşılabilir olmalı.  İş planın özünü ifade etmeli.  Planın bütün bölümlerini kapsamlıdır  Kurum farklılıklarını yansıtmalı.  Özet bölümünde cevaplamanız gereken temel sorular aşağıdaki gibidir:  İş fikrinin çıkış gerekçeleri  İş fikrinin amacı ve hedefleri  İş fikrinin uygulaması  Hedef pazar ve mevcut pazarın tanımı, büyüklüğü ve boşlukları  Rakipler  İş fikrinizin avantajları ve yaratacağı fırsatlar

20  Özgeçmiş;  Neden bize başvurdu?  Bilgi ve yetenekleri nelerdir?  Kişisel özellikleri, değerleri nelerdir?  Özellikleri işin gerektirdiği özellikler mi?  Gibi sorulara yanıt verebiliyor nitelikte olmalıdır.

21  Kısacası özgeçmişiniz okuyanlara; - “Ben bu işi yapabilirim.” - “Ben bu işi istiyorum.” mesajlarını verebiliyor olmalıdır.  İş Planı Madde 1.1 Girişimci

22  Faaliyetleriniz nelerdir? Kısaca tanımlayınız.  Sunacağınız ürün/hizmetler nelerdir?  İş Planı Madde1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu

23 1. Üretim işletmeleri  Mal/Ürün üreten işletmeler; çimento, otomobil, ayakkabı vb.  Hizmet üreten işletmeler; hastaneler, banka, oteller, danışmanlık hizmetleri vb. 2. Ticari işletmeler; toptancılar, marketler, komisyoncular vb. 3. Her iki faaliyeti birlikte yürüten işletmeler; üretim ve pazarlamanın aynı çatı altında yapıldığı yerler.

24  İş kurma kararı verilmesinden, ürün/hizmetlerin müşterilere ulaştırılmasına kadar geçen süreçte atılan adımlar nelerdir?  İş Planı Madde 1.3 İş Kurma Süreci

25  İŞLETME KURMANIN NEDENLERİ  Bu iş sahasında daha önceden edindiğiniz bilgi ve deneyimler,  Teknik bilgi sahibi olmanız,  Bu konuda pazarda bir sunum boşluğu görmüş olmanız,  Rekabet edebilme adına güçlü yönler taşımanız, vb. diğer nedenler  İş Planı Madde 2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni

26  İŞ PLANI ÖZETİ  İş Fikrinin Kısa Tarifi: Bursa Gemlik Orhangazi Orzim bölgesinde sofralık zeytin üretim tesisi kurup, toptan zeytin alım-satım ve pazarlamasını yapmak.  GİRİŞİMCİLERİN HEDEFLERİ  Girişimcilerin Kişisel Özellikleri Adı Soyadı Adresi Telefon Doğum Tarihi EĞİTİM DURUMU DENEYİMLER

27  Girişimcilerin İş Fikrini Seçme Nedenleri  Yatırımcıların sahip oldukları bilgi birikim beceri ve deneyimleri kendi şirketlerinde de uygulama isteğiyle beraber hammaddeye yakınlık, pazara yakınlık, ticaret yollarına yakınlık,teknoloji ve enerjiye yakınlık,nitelikli iş gücüne yakınlığı sebebiyle Orzim bölgesinde yatırım planlanmıştır.  Girişimcilerin Hedefleri  Kısa Dönemli Hedefler Birinci yıl sonunda 150 ton sofralık zeytin üretimi yapıp ve bunun pazarlamasını sağlamak. Satış ağını genişletmek 1. Yıl sonunda üretimi %100 arttırmak Düzenli ve sürekli artan bir üretim sistemine geçmek  Orta Dönemli Hedefler Kredi borcunun tamamını ödemek Üretim kapasitesini arttırmak İhracata başlamak ISO KALİTE BELGESİNE sahip olmak  Uzun Dönemli Hedefler Artan üretim ile birlikte daha büyük bir lokasyona taşınmak Uluslar arası bir şirket olmak Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak

28 2. Kuruluş Hakkında Genel Bilgi:  Bu bölüm bir veya iki sayfadan oluşur. Bu bölümü okuyan şirket hakkında genel bilgiye sahip olmak ister. Şirketin adı, çeşidi, misyonu (hukuki şekli),işi, yeri ve şu anda pazardaki durumunun (kurulmuş bir şirket mi veya kurulma aşamasında mı?) belirtilmesi gerekir. Bu bilgiler bir paragrafı aşmaz.  Misyon: Misyon bir cümle veya bir paragraf olabilir. Misyon yazılımı için genel bir standart bulunmamakla beraber aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir: Şirket çalışanların önem verdiği ilkeler İşletmenin amacı veya var oluş nedeni Müşteri kitlesi ve pazara sunacağı mal veya hizmet Rekabet felsefesi İşletmenin genel olarak vermek istediği imaj

29 2. Kuruluş Hakkında Genel Bilgi:  İşletmenin Geçmişi: İşletme yeni kuruluyorsa gerek yoktur. Aksi taktirde bir paragrafı geçmeyecek şekilde açıklama yapılabilir.  Pazar: Bu bölüm ürün veya hizmet ve hedef kitleyi tanımlar. Bir veya iki paragraftan uzunlukta olabilir. Sunduğumuz mal veya hizmet nedir? Eğer yeni kurulan bir şirket ise sunacağımız mal veya hizmet nedir? Malı ve hizmeti kime sunacağız?

30 1. Adi Şirket 2. Ticari Şirket  Komandit Şirket  Kollektif Şirket  Limited Şirket  Anonim Şirket  Kooperatif

31  İşletmenin faaliyetlerini yürüten ve sahibi olan tek kişi Tacir’dir.  İşletme sahibi ile işletme hukuki yönden ayrı tutulamamaktadır. ( Kâr, Zarar vb. her türlü risk )

32  Kurulması kolaydır,  Yetkiler işletme sahibi olan kişide toplanmıştır,  Faaliyetlerde gizlilik vardır,  Kâr bir tek elde toplanır,  İşletme örgütü esnek bir yapıya sahiptir…  Kuruluş masrafları ve kuruluş işlemleri azdır.

33 Büyümeleri sınırlıdır, Gelişmiş bir örgüt ve yardımcıların yoksunluğu söz konusudur, İşletmenin devamı belirsizdir, Kurumsal değildir, Vergi avantajları sınırlıdır

34 Tanım : İki veya daha çok kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını, ortak bir amaca erişmek üzere bir sözleşme ile birleştirmeleri ile oluşan yapıya denir. Borçlar kanunu ve Ticaret Kanunu hükümlerine göre 1. Adi Şirket 2. Ticari Şirket

35  Ortaklığın tüzel kişiliği yoktur.  Ticaret unvanına sahip değillerdir.  Ticaret şirketlerinin tabi olduğu kurallara tabi değillerdir.  Şirket sermayesinde ortakların müşterek hakları (kâr-zarar) vardır.

36  Şirketin kim tarafında yönetileceği önceden belirlenmek koşuluyla her ortağın şirketi yönetme hakkı vardır.  Borçlar Kanununa tabidir.  Şirket sözleşmesi şekle bağlı değildir, sözlü veya yazılı olabilir.

37  Ticaret Kanununa bağlıdırlar.  Şirket sözleşmesi yazılı olmak zorundadır.  Şirketin ayrı bir tüzel kişiliği vardır Şahıs Şirketleri Sermaye Şirketleri

38  Kolektif Şirket : İki ya da daha çok birbirine güveni olan gerçek kişiler tarafından kurulur. Alacaklara ve borçlara karşı ortaklar sınırsız sorumludur. İşletme, tüzel kişiliğe sahiptir. Asgari bir sermaye koyma zorunluluğu yoktur.

39  Komandit Şirket : İki veya daha çok gerçek veya tüzel kişiler tarafından aralarında sözleşme ile kurulur. Alacaklara ve borçlara karşı en az bir ortağın sorumluluğu sınırlandırılmamış (komandite), yine en az bir ortağın da sınırlandırılmış (komanditer) olmalıdır. Şirket tüzel kişiliğe sahip olmalı ve “komandit” unvanı belirtilmelidir.

40 1. Anonim Şirketler :  En az 50.000- YTL sermaye ile  En az 5 gerçek veya tüzel kişi ile  Bir unvan altında kurulurlar.  Borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu sermaye payları ile sınırlıdır.  Hisse senedi çıkarabilirler  Pay sahiplerinden oluşan genel kurulun seçtiği en az 3 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir.

41 2. Limited Şirketler : En az 5.000 TL sermaye ile En az 2 en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi ile Bir unvan altında kurulurlar. Borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu sermaye payları ile sınırlıdır. Hisse senedi çıkaramazlar.

42 3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler : Ortak sayısı biri komandite olmak şartıyla en az 5 kişidir. Sermayesi paylara bölünmüştür.  Komandit şirkette sermaye paylara bölünmemiş, sadece birden çok komanditer ortağın sermayeye katılma oranlarını göstermek için kısımlara ayrılmıştır.

43  En az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur  Kooperatiflere gerçek kişilerin dışında tüzel kişilerde ortak olabilir.  Kooperatif Organları;Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler  İş Planı Madde 2.4 İşletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni

44  İşletmenin Yasal Statüsü  İşletme BAE Zeytincilik adı altında LTD. şirket olarak kurulacaktır. Bunun sebebi ise esas sermaye miktarının daha az oluşu daha az ortak sayısı gerektirmesi ve yönetimi daha kolay yasal statüye sahip olması dolayısıyla LTD. şirket seçilmiştir.  Yerleşim Yerinde Olması Gereken Teknik Altyapı Özellikleri  Orzim Zeytin Üretim bölgesinde 500 m2 lik üretim alanı aylık 2000 TL kira bedeli ile kiralanmıştır. Üretim için gerekli her türlü fiziki tesisat ve donanıma sahiptir.

45  İşletmenin Ortaklık Yapısı Ve Özellikleri  İşletmenin Ortakları ve Ortaklık Pay Dağılımı  Ortakların İşletmeye Katkıları  Her 3 ortakta işletmede faal olarak görev alacaktır.  Ortaklardan Aras DOĞAN üretimden sorumlu yönetici pozisyonunda görev alacaktır.  Diğer ortaklar Bülent ÖZALPMAN ve Eftal İLHAN ise satış ve pazarlamada görev alacaktır.

46  Misyon; işletmede sinerji yaratan ve işletmenin var oluş nedenini ifade eden ve işletmenin kendisinden beklenen görevdir.  Vizyon ise işletmenin uzun vadede ulaşmak istediği yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir.

47 Bu gün ne durumdayız? Ne yapmaktayız? Görevimiz nedir? Kim için yapmaktayız? Nasıl ve neden yapmaktayız? Neden varız? Asıl yeterlilik alanımız ne? Bizi başka kurumlardan ayıran özellikler neler? Kurumun karakterini ne belirliyor?

48  Hangi işi / işleri yapmak üzere buradayız?  Hangi değerler bize yön verecek?  Başardığımız şey nasıl olacak? Neye benzeyecek?  İş Planı Madde 2.5 İşletmenin Misyonu/ Madde 2.6 İşletmenin Vizyonu Örnekler

49  İşletme vizyon ve misyonu belirlendikten sonra amaç ve hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü bu amaç ve hedefler strateji geliştirme, uygulama ve ölçme ve değerlendirmeye yardımcı olmakta ve yönetim sürecine katkıda bulunmaktadır.  Amaç, vizyonun spesifik bir zaman süresi için rakamsal olarak belirtilmiş şeklidir.

50  İşletme amaçları açık, ölçülebilir ve ulaşılabilir olmalıdır. Ulaşılması zor amaçlar çalışanların motivasyonunu azaltmaktadır.  Bu amaçla, işletme amaçları belirlenirken SMART yönteminden faydalanılabilir.

51  HEDEFLERİNİZİ BELİRLEMELİSİNİZ (KISA- ORTA-UZUN DÖNEM)  S – Spesifik (Amaçlar açık olarak tanımlanmalı, ne, ne zaman, nerede, nasıl sorularını yanıtlamalıdır.)  M – Ölçülebilir (Amaçlarda rakamsal ölçütler olmalıdır.)  A – Erişilebilir (Amaçlar ulaşılabilir boyutta olmalıdır.)  R - Gerçekçi (Amaçlar işletme öncelik ve sorunlarını dikkate almalıdır.)  T – Süre (Amacın ulaşılması için bir zaman süreci tanımlanmalıdır.)

52 Amaçlar işletmenin kısa/orta/uzun dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği sonuçlar olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, amaçlar;  İşletme vizyon ve misyonu ile uyumlu olmalıdır.  Kuruluşun misyonunu ifa etmesine katkıda bulunmalıdır.  Stratejik planlama sürecinin bundan sonraki aşamalarına ışık tutmalıdır.  Kuruluşun öncelikleri ve mevcut durum analizine göre geliştirilmelidir. İş Planı Madde 2.7 Kısa Vadeli Hedefleri Ve Madde 2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri Örnekler

53  İşletmenin Misyonu  Modern, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda, müşteri beklentilerine ve damak tadına uygun sofralık zeytin işlemek, bunun için her iş ve işlemi sürekli olarak iyileştirmek ve mükemmele doğru götürmektir.  İşletmenin Vizyonu  Sürekli değişim ve gelişime açık ve müşteri odaklı yapılanmamızla, dünyanın en kaliteli sofralık zeytinini yetiştirmek ve sektörün öncü firmalarından biri olmak.

54  İşin kurulması için alınması gerekli izinler, ruhsatlar ve diğer resmi dokümanlar

55  Pazarlama Planı - Pazarlama Hedef, Strateji Ve Faaliyetlerinin Durumu:  Potansiyel müşteriler kimlerdir, demografik özellikleri, satın alma güçleri ve alışkanlıkları vs.  Uzun vadeli hedefler ve stratejiler  Güçlü ve zayıf yönler nelerdir  Pazarlama hedeflerine ulaşmak için pazarlama karmasının oluşturulması  Ürünlerde, kalite, biçim, marka adı  Fiyat politikası, fiyat listesi, indirimler ve vadeli ödemeler  Dağıtım kanallarınız, hangi bölgelerde hangi toptancı ve perakendeciler kullanılacak  Tutundurma için hangi yöntemler kullanılacak  Ürünün özelliği  Belirlenen hedef pazarın özellikleri

56 1. MÜŞTERİLERİNİZİN KİMLER ? (Tercihler- Harcama Özellikleri ve Miktarı-Gelir Durumu- Tüketim Alışkanlıkları)  Çocuklar, Emekliler, Anneler, Sanayiciler… 2. BELİRLEDİĞİNİZ MÜŞTERİ GRUBU NEREDE? (Lokasyonlar – Sayılar)  Köy, Şehir, Ülke / Yabancı Bir Ülke… 3. Kısa, orta ve uzun vadeli hizmet verebileceğiniz alanlar? 4. POTANSİYEL MÜŞTERİLER? 5. RAKİPLER KİMLER? 6. NEDEN SİZİ TERCİH ETMELİLER? İş Planı Madde 3.2 Pazar Profili

57  Pazar alanı saptandıktan sonra potansiyel müşterilerinizi;  O alana ait nüfus, hane sayımı sonuçlarına bakarak,  Sanayi ve ticaret katalogları,  Hane halkı harcamalar anketi,  Özel amaçlı pazar araştırma raporları,  Firma veri tabanı katalogları,  Meslek odaları yayınları,  KOSGEB Enstitü Merkezleri,  Devlet istatistik Enstitüsü yayınları vb. yayınlardan yararlanarak araştırabilirsiniz.  Ya da kendiniz araştırma yapabilirsiniz. Doğrudan doğruya potansiyel müşterilerle görüşmeler yapmalısınız.  Yüz yüze görüşme, telefon görüşmesi VEYA Anket (potansiyel müşterinin %10’u)

58  Müşterilerin ürününüze ilgisi olacak mıdır?  Ne kadar sıklıkla ürününüzü almak isteyeceklerdir?  Ne fiyat ödemeye razı olacaklardır?  Neden, ne zaman ve nerede satın almak isteyeceklerdir?  Tercih kriterleri nelerdir? (Kalite, Fiyat, Erişim)  Sunacağınız ürün/hizmetler için Günlük/Aylık/Yıllık ortalama ne kadar bütçe ayırmaktadırlar?  Bu ürün/hizmetleri şu anda ne şekilde temin etmektedirler?  Bu ürün/hizmet’i temin ettikleri mevcut firmalar ile ilgili düşünceleri nelerdir?  Ortalama gelir düzeyleri nedir?

59  Pazarlama Üç Aşamadan Oluşur. 1. Pazarlama Araştırması 2. Amaçlar ve Stratejilerin Belirlenmesi 3. Pazarlama Yönetimi

60 Pazarlama Araştırması; Mal ve/veya hizmetlerin üreticiden tüketiciye geçişine ilişkin sorunların belirlenmesi ve çözülmesi için gerekli bilgilerin sistemli olarak toplanması, kaydedilmesi ve analiz edilmesidir.

61 Problem Belirleme Araştırması Pazar Potansiyeli Araştırması Pazar Payı Araştırması İmaj Araştırması Pazar Özelliklerinin Araştırması Tahmin Araştırması Yeni Eğilimlerin Araştırması Pazarlama Araştırması Problem Çözme Araştırması Bölümleme Araştırması Ürün Araştırması Fiyatlandırma Araştırması Tutundurma Araştırması Dağıtım Araştırması

62 Rekabet:  Dolaylı ve dolaysız rakipleriniz kimlerdir?  Rakiplerinizin ürünleri ile sizin ürünleriniz arasındaki farklar nedir (kalite, ürünün garanti süresi, ürünün yedek parçaları ve ürünün bölümler ) ?  Rakipleriniz pazarlama stratejisi ile sizin pazarlama stratejiniz arasındaki farklar nelerdir (servis,fiyat, dağıtım, promosyon ve diğer önemli etkenler) ?  Müşteriler rakip firmalarınıza karşı tutumları nasıldır?  Müşteriler ürünler ile ilgili piyasada ne sorunlarla karşılaşıyor?

63  Rekabet Analizi  Müşterilerin Ürünleri Mevcut Temin Şekli Potansiyel müşterileriniz sunduğumuz ürünleri Bursa ve çevresindeki yerel market ve market zincirlerinden temin edebilecektir. Talep edildiği takdirde toptan satışlarımız mevcuttur.  Rakipler Hakkında Genel Değerlendirme  İşletmelerin temelini küçük kapasiteli çok sayıda aile işletmeleri oluşturmaktadır. Alt yapının yetersizliği, istenilen kalitede üretim yapılmasını ve verimliliği sınırlamaktadır. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı gıda sicil verilerine göre 2008 yılında ülkemizde sofralık zeytin işleyen 388 adet tesis bulunmaktadır. Bu tesislerde üretilen toplam 1.751 ürün çeşidi için üretim izin sertifikası düzenlenmiştir.  Türkiye’de yaklaşık 320 bin zeytinci aile işletmesi mevcut olup, bunun % 18’i Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Güneydoğubirlik ve Marmarabirlik ortaklarından oluşmaktadır. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği; 24 bin, Güneydoğubirlik; 5 bin, Marmarabirlik ise; 28 bin ortağa sahiptir.  Sofralık zeytin satış fiyatı marketlerde 750 gr paketler halinde 9 TL ile 14 TL arasında değişmektedir.

64  Pazarlama planında amaç ve strateji oluşturma adımı “nereye ulaşacağız?” ve “nasıl ulaşacağız?” sorularının cevabını vermeye çalışır.  Neyin gerçekleşmesi istendiği amaç, bunun nasıl sağlanacağını gösteren yol ise stratejidir.

65  Pazarlama amacı,  Spesifik olmalı ve tek bir konuya odaklanmalıdır,  Ölçülebilir olmalıdır,  Belirli bir zaman dilimini içermelidir,  Ulaşılması ne çok kolay ne de çok zor olmayacak biçimde gerçekçi olmalıdır,  Açık ve anlaşılır biçimde belirlenmelidir.

66  Yetersiz : “Amacımız, kârlarımızı maksimize etmektir.” Daha iyi : “Amacımız, 2017’de 10 milyarlık toplam kâra erişmektedir.”  Yetersiz : “Amacımız, satış gelirlerini ve birim satışları artırmaktır.” Daha iyi : “Amacımız, bu yıl içinde satış gelirlerini 35 milyardan 40 milyara çıkartmaktır. Toplam olarak 1 milyon adetin satışı ile bu amaç gerçekleşecektir.”

67  Yetersiz : “Amacımız, 2017’de reklam harcamasını % 15 artırmaktır.” (Faaliyetle ilgili olduğundan, eksiktir.) Daha iyi : “Amacımız, reklamlarda yapılacak % 15’lik fazla harcama yardımıyla 2017’de Pazar payımızı % 8’den % 10’a artırmaktır.”  Yetersiz : “Amacımız, bu yıl içinde ürün ve marka farkındalığını artırmaktır.” Daha iyi : “Amacımız, 2017 yılında, hedef pazardaki müşterilerimizin ürün ve marka farkında lığını % 30 artırmaktır.”  İş Planı Madde 3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri

68 1. REKABET STRATEJİLERİ  Maliyet Liderliği Stratejisi,  Farklılaştırma Stratejisi,  Odaklaştırma (İHTİSASLAŞMA) Stratejisi,

69 Rekabet Stratejileri MÜŞTERİ TARAFINDAN ALGILANAN ÖZGÜRLÜK DÜŞÜK MALİYET LİDERLİĞİ STRATEJİK HEDEF SEKTÖR GENİŞLİĞİ FarklılaşmaDüşük Maliyet Liderliği SADECE BELİRLİ BÖLÜM Odaklaşma

70 2. ÜRÜN-PAZAR BÜYÜME STRATEJİLERİ  Pazara Girme,  Pazar Geliştirme,  Ürün Geliştirme,  Çeşitlendirme

71 Ürün/Büyüme Stratejileri ŞİMDİKİ ÜRÜNLER YENİ ÜRÜNLER ŞİMDİKİ PAZARLAR Pazara GirmeÜrün Geliştirme YENİ PAZARLARPazar GeliştirmeÇeşitlendirme

72  Ürün  Hizmet  Fiyat  Dağıtım  Tutundurma

73  Pazarlama yönetimi süreci bazı aşamalardan oluşmaktadır:  Analiz Aşaması (SWOT ANALİZİ)  Pazarlama bileşenleri (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) öğelerinin karışımını içeren taktik pazarlama

74  Güçler, işletmenin iyi yaptığı şeyler ya da işletmeye önemli bir özellik, yetenek katan, üstünlük sağlayan, işletmenin sahip olduğu tüm olanaklardır.  Müşteri odaklı olma,  Daha iyi bir ürüne sahip olma,  Güçlü bir marka,  Daha yüksek bir teknoloji,  Daha iyi bir müşteri hizmeti gibi.

75  Zayıflık, bir işletmenin eksikleri, başarısızlıkları ya da işletmeyi avantajsız duruma itecek şartlardır  Eskiyen teknoloji,  Yönetimin etkin olmaması,  Yetenek ve uzmanlık noksanlığı,  Zayıf Pazar imajı  İş Planı Madde 3.5 Sektörel Gelişmeler, Fırsat Ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler, Madde 3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler Örnekler

76  Fırsatların iki önemli durumunda ortaya çıktığı ve değerlendirildiği söylenebilir.  Pazarda oluşan değişim sonucu ortaya çıkan durumlar, ( Yasal gelişmeler, rakiplerin pazarı terk etmesi, pazarın büyümesi gibi.)  Var olan ihtiyaçlara zayıf ve kötü biçimde hizmet verilmesi ( Müşteri hizmetleri eksikliği, koşulsuz müşteri tatmini, tüketici yasası gibi.)

77  Şirketin çevre faktörlerinden bazıları “tehditleri” oluşturur. Bu tehditler, şirketin pazardaki durumunu kötüleştiren ya da kötüleştirebilecek olan eğilim ya da gelişmedir.  Bunlar,  Daha ucuz teknolojinin gelmesi,  Daha iyi ürünlerin pazara girmesi,  Düşük fiyatlı yabancı ürünlerin ithalatı,  Faizlerin artması olarak sayılabilir.

78 Bu elemanlar şunlardır;  Ürün  Fiyat  Dağıtım  Tutundurma

79  Tüketim Ürünleri: Tüketicilerin kişisel ya da ailevi ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın aldıkları ürünlerdir.  Endüstriyel Ürünler: Başka ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere alınan ürünlerdir.

80 YENİ ÜRÜN KAVRAMI  Benzeri Olmayan Yeni Oluşturulmuş Mamul (Nikotinsiz Sigara),  İkame Mallar (Telex’in Yerine Fax)  Mevcut Malda Model Değişikliği İle Oluşan Mallar ( Otomobiller)  Taklit Ürünler  İş planı madde 3.7 Ürün/Hizmet Tanımı

81  Fiyat, bir ürün ya da hizmetin pazardaki değeridir.  Ürün ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun eğer doğru biçimde fiyatlanmamışsa, işlevlerini yerine getiremez.  Maliyete Dayalı Fiyatlandırma,  Talebe Dayalı Fiyatlandırma,  Rekabete Dayalı Fiyatlandırma,

82  Tek Fiyat Politikası  Özel Fiyat Politikası  Kalanlı Fiyat Politikası  Zararına Fiyat Politikası YENİ ÜRÜN FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ  Pazarın Kaymağını Alma  Pazara nüfuz etme PSİKOLOJİK FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ  Küsuratlı Fiyatlandırma  Prestij Fiyatlandırma  Alışılmış Fiyat  İş Planı Madde 3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu

83  Dağıtım, ürün ve hizmetlerin üretici işletmelerden tüketicilere ulaşmasını sağlayan faaliyetlerdir. DAĞITIM KANALLARI; 1. Üretici – Tüketici (Doğrudan Pazarlama) 2. Üretici – Perakendeci – Tüketici (Dolaylı Dağıtım) 3. Üretici – Toptancı – Perakedenci – Tüketici 4. Üretici – Acenta – Toptancı – Perakendeci – Tüketici İş Planı Madde 3.10 dağıtım kanalı

84  KİŞİSEL SATIŞ  REKLAM  Reklam aracı seçme Reklamla Ulaşılmak İstenen Amaç, Bu İşe Ayrılacak Bütçe Hedef Pazarın Özellikleri Bu Özellikler Dahilinde Reklam Amaçlarının İstenen Hedefe Ulaşma Derecesi Ele Alınmalıdır.  İş Planı Madde 3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı

85  Ürünün Müşteri Kitlesi ve Bu Kitlenin Talep Özellikleri  Ürünün Müşteri Kitlesi Ürünlerimizi Bursa bölgesinde ki yerel market ve market zincirleri(Özdilek, Akuğur, Şaypa, Furpa, Yıldırım) olarak belirlenmiştir.  Müşteri Kitlesinin Talep Özellikleri Bursa ve yakın çevre iller (Bilecik Kütahya İstanbul Kocaeli) olmak üzere müşteri grubumuz perakende ve toptan satış yapan market ve market zincirleri olarak belirlenmiştir  Talebin Oluşumunu Sağlayan Nedenler  Müşteriler neden bu mal veya hizmetleri talep ediyor ve kullanıyorlar? Sunduğumuz mal veya hizmet müşterinin hangi ihtiyacını karşılamaktadır?  Müşterilerin ürünü talep etme sıklığı, talep büyüklüğü, talep edilen dönemler nelerdir?  Ürünlerin Müşterilere Tanıtımında Temel Alınacak Faktörler  Ürünlerimiz müşterilerimize marketlerde tanıtım standı kurmak şeklinde ve yerel bölgede bulunan gazete radyo reklamı verilerek aynı zamanda sosyal medya kullanımı ve web sitesi ile sağlanacaktır.

86 1. Hammadde, Girdi 2. Makine Ekipman, 3. İşgücü, 4. İşyeri, Bu Maddeler Finansal Plan İçerisinde Detaylanacaktır.

87  İhtiyacınız Olan Malzeme Listesini Çıkarınız.  Tüm Bu Malzemeler İle İlgili En Az Üçer Adet Tedarikçi Araştırması VE FİYAT ARAŞTIRMASI Yapınız.  ÜRÜN MALİYETİ İÇİN HAMMADDELERİN MALİYETLERİNİ ÇIKARINIZ  Piyasa Fiyatları  Ödeme Vadeleri  Tedarikçilerin Size Olan Uzaklığı  Üretici Olup Olmadığı

88  İhtiyacınız Olan Tüm Makine Ekipmanın Listesini Çıkarınız. (Tüm Detayları Düşünerek).  Bu Makine Ekipmanın Sağlaması Gereken Özellikleri Araştırınız. (Varsa şartnamelere dikkat!!!)  Belirlediğiniz Makinelerin Sıfır Ve İkinci El Fiyatlarını Araştırınız.

89  Üreteceğiniz Ürün İçin Gerekli Eleman Sayısını Belirleyiniz.  Her Bir Süreç İçin Pozisyon Belirleyiniz ve Görev Tanımlarını Yapınız.  Her Bir Pozisyon İçin Gerekli Personel Niteliklerini Tespit Ediniz.  Belirlediğiniz Nitelikte Ve Sayıda İşgücüne, İşi Yapmayı Düşündüğünüz Yerde Nasıl Ulaşacaksınız?  Belirlediğiniz nitelikte ve sayıda personelin piyasada aldığı maaşları yaklaşık olarak araştırınız.  İşçilere ait sigorta, harç, yemek, yol vs… diğer giderleri hesaplayınız.  Aylık işçilik giderlerini tespit ediniz.

90  Evde Çalışmak,  Tesis Kiralamak,  Tesisi Satın almak,  Mobil (Hareketli) Tesis, En önemlisi tesisin doğru yerde olmasıdır.

91 TESİS ve YER SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER;  Müşteriye Yakınlık,  Toplam Maliyetler (Arsa, Yapım, Ulaştırma, Enerji, Su, Vergi, Sigorta, İşçilik)  İşgücü Kalitesi,  Tedarikçilere Yakınlık,  Diğer Tesisler (Hastane, Okullar, Sosyal Tesisler)  İdari ve Ticari Engellemeler  Rekabet Avantajı  İş Planı Madde 3.9 Yer Seçimi

92  İş Fikrinin İçinde Bulunduğu Sektör / Alt Sektörler ve Özellikleri  İş fikri sofralık zeytin üretimi olup tarım sektörünün içinde yer almaktadır.  İşletmenin İlişki İçinde Olacağı Piyasalar ve Temel Özellikleri  Hammadde ve Üretim Malzemelerinin Sağlanacağı Piyasalar Hammadde ver yardımcı malzemelerimizi bölgedeki zeytin üreticisinden yıllık olarak temin edilecektir.  Makine-Ekipman ve Araç Gereçlerin Sağlanacağı Piyasalar Sofralık zeytin üretimi için gerekli olan kalibrasyon makinesi fermantasyonlama işlemi için tank kiralama yolu ile ve ambalajlama için gerekli makine iç piyasadan temin edilecektir.  İşgücünün Sağlanacağı Piyasa İşletmede ihtiyaç duyulan işgücünün sağlanacağı bölgedeki potansiyelden faydalanılarak sofralık zeytin üretimi konusunda tecrübe sahibi yetkinlik ve yeterli bilgi birikime sahip çalışanlar alınacaktır.Çalışanlar gazete ve internet ilanları aracılığıyla belirlenecektir.

93 4. Üretim Planı - İmalat Sürecinin Detayları:  Gerekli olan makine teçhizat ve diğer donanımlar  Gerekli girdiler ve temin edilecek yerler  Üretimin veya hizmetin yapılacağı yer  Taşeronlar vasıtasıyla gerçekleşecek üretim  Ürünün hangi aşamada olduğu  Ürün yeni bir ürün ise son kullanıcı için hazır olması gerekli olan zaman  Patent veya diğer maddi olmayan haklar için ilgili anlaşmalar  Üretim maliyeti(Finans bölümünde tablolar birlikte sunulur)  Stok ihtiyacı  Ürün veya hizmet ne zaman pazar için hazır hale gelecek?

94  Üretim, mal ve hizmetlerin yaratılma süreci, üretim yönetimi ise girdileri çıktılara dönüştürerek mal ve hizmetlerin yaratılması için yapılan faaliyetler dizisi olarak tanımlanabilir.

95  Ürün/hizmet oluşturma sürecinde bulunan dizayn, test etme, üretim ve diğer tüm aktiviteler açık ve net bir şekilde belirlenmeli ve planlanmalıdır.  İş Planı Madde4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları

96  İş akış şemalarının amacı işletmenin üretim sürecini şematik olarak kolay anlaşılır bir şekilde göstermektir.

97  Tasarım çalışmaları,  Hammadde ve malzemelerin seçimini ve teminini,  Üretimde kullanılacak makine ve ekipmanın hazırlanmasını,  Üretim için hammadde ya da malzemelerin işlenme adımlarını,  Kontrol ve izleme işlemlerini,  Depolama çalışmalarını,  Paketleme çalışmalarını,  Taşıma işlemlerini ve  Satış sonrası servis aşamalarını göz önünde bulundurulmalıdır.

98 İşlem İşareti; Her Türlü İşlem (Kesme, Boyama, Birleştirme Vs…) İşlemi Başka Bir İşleme Taşımayı İfade Eder İşlemin Beklemekte Olduğunu İfade Eder Depolama Aşamasını İfade Eder Karar Aşamasını İfade Eder Dokümanları Ya Da Bilgileri Gösterir

99 1. Ürün ya da hizmetlerin müşterilere sunulacak düzeye kadar geçirdikleri aşamalar nelerdir? 2. Bu aşamaların süreleri nelerdir? 3. Bu aşamalarda gerekli makine-ekipman nelerdir? 4. Bu aşamalarda gerekli iş gücü nelerdir? 5. Bu aşamalarda gerekli bilgiler nelerdir? 6. Üretim iş akışının çeşitli bölümleri için alternatif metotlar var mıdır? nelerdir? 7. İAŞ’ de gösterilen üretim sisteminin, kapasite özellikleri nelerdir?  İş Planı Madde 4.3 İş Akış Şeması

100  Üretim/hizmet sunumu ile ilgili yayınlanmış standart ve kriterleri, aynı zamanda oluşturulacak üretim/hizmet sunumu sistemi için hukuki gereksinimler nelerdir araştırınız.  www.tse.org.tr www.tse.org.tr  İş Planı Madde 4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar  İş Planı Madde 4.5 Hukuki Gereksinimler

101  Ürün ya da Hizmet Üretimi İş Akışı ve Üretim Planlaması  Ürün işlemesi Aralık ayı itibariyle toplanmaya başlana zeytinin üreticiden alınmasıyla Ocak ayı itibariyle başlanmaktadır  Üretim İş Akışı

102  Üretim İçin Gerekli Makine ve Ekipmanlar  Üretim iş akışından tesisimiz için gerekli olan teçhizat ve makineler satın alma ve kiralama yöntemi ile iç pazardan temin edilecektir.  Üretim İçin Gerekli Hammadde ve Diğer Girdiler  Kullanılan Hammadde ve Diğer Malzemelerin Birim Ürün İçindeki Miktarları

103  İnsan Kaynakları:  Var olan işgücünü ilave olarak kaç kişiye ihtiyacınız var ( işe yeni işe başlıyorsanız işgücü ihtiyacınızın tamamını hesaplamanız gerekir)?  İşgücünü nasıl temin edecekseniz?  Eğitim, deneyim ve özel yetenek bilgi için şartlarınız nelerdir?  Kimler nelerde çalışacak ve ne işi yapacaklar?  Yetişme ve geliştirme için neler yapmayı düşünüyorsunuz?  Dışsal kaynak sizin personel ihtiyacınızın ne kadarını karşılıyor (eğer dışsal kaynağa başvurmayı düşünüyorsanız)? Hangi şirket size çalışan temin edecek?

104  Çalışan İş Gücü  İş Gücü Temini ve Ücret Politikası  İş gücü temininde bölgedeki potansiyel kullanılarak daha önce bu konularda tecrübe sahibi çalışanlar seçilecektir. Çalışanlarımızı gazete ve web aracılığıyla ilanlar verilerek sağlanacaktır. Ücret olarak brüt maaş 1.500 TL belirlenmiştir.

105  Yönetim ve Organizasyon:  İş yerinizi nasıl organize edeceksiniz? Kaç bölüm var? Örgüt şemanız nasıl?  Yönetim kurulu kimlerden oluşuyor? Görevleri nelerdir? Kimlere temsil yetkisi verdiniz?  İşletme sahipleri paylar nelerdir?  İşletme yöneticileri kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir? (Özgeçmişlerinin ek kısmında sunulması faydalıdır)  Yöneticilerin ne gibi özellikler vardır ki siz yönetici olarak istihdam ediyorsunuz?

106  Öncelikle işinizle ilgili temel süreçleri (prosesleri) belirleyiniz.  Daha sonra bu temel süreçlere destek olan işletme içi faaliyetleri destek süreçleri belirleyiniz.

107 Üretim Yapmak İsteyenler İçin Temel Süreçler 1. (Varsa Tasarım) 2. Üretim Planlama ve Üretim 3. Pazarlama 4. Satış 5. Satış Sonrası Hizmetler

108 Hizmet Sektörü İçin Temel Süreçler 1. Hizmetin Planlaması ve Sunumu 2. Pazarlama 3. Satış 4. Satış Sonrası Hizmetler

109 Ticaret Yapanlar İçin Temel Süreçler; 1. Satın alma-Depolama 2. Ürünün Sunulması 3. Pazarlama 4. Satış 5. Satış Sonrası Hizmetler

110 Destek Süreçlerinizi Belirleyiniz. Örneğin;  Finans,  Muhasebe,  Satın alma,  Nakliye,  İnsan Kaynakları Temini Vs

111  Süreçlerin Birbiriyle Etkileşimini Belirleyiniz.  Bu Etkileşimi Genel Bir İş Akış Şeması Haline Getiriniz.  Organizasyon Şemanızı Belirleyiniz.  Bu Şemada Yer Alan Her Bir Birim İçin Görev Tanımlaması Yapınız.  Görev Tanımlarında Belirlediğiniz İşleri Kimin Yapacağını Tespit Ediniz.

112  Tablo 5,  İş Planı Madde;  5.1 Organizasyon Şeması,  5.2 Görev Ve Sorumluluklar,  5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri

113  ÖRGÜT ŞEMASI ?

114  Finans:  İlk yıl için tahminler aylara göre yapılmalıdır. İkinci ve üçüncü yıl için dört aylık dönemler şeklinde, dördüncü ve beşinci yıllar için yıllık olarak yapılmalıdır. Aşağıdaki bilgilerin bu bölümde bulunması gerekir. Gelir tablosu Nakit akım tablosu Sermaye için gerekli para ve ödeme zamanlar. Şimdi ne kadar sermayeye ihtiyacınız var? Ne kadar ödenmiştir? Bilanço tablosu Kara geçiş (Başa baş) noktasının analizi Şirket istediğiniz gibi büyümediği taktirde stratejiniz nedir (Satmak, halka açılmak, ortak almak v.b.)?

115 Kuracağınız iş için gerekli finansmanı organize etmek için toplam iş kurma maliyetlerinizi çıkarmalısınız.İş kurma maliyetleri içerisinde;  1. ARAZİ BEDELİ  2. ETÜD VE PROJE GİDERLERİ  3. ARAZİ DÜZENLEMESİ  4. BİNA – İNŞAAT GİDERLERİ  5. MAKİNE VE TECHİZAT GİDERLERİ (YERLİ)  6. MAKİNE VE TECHİZAT GİDERLERİ (İTHAL)  7. OFİS MOBİLYA VE TEFRİŞATI

116  YARDIMCI İŞLETMELER MAKİNE-EKİPMAN GİDERLERİ  İTHALAT VE GÜMRÜKLEME GİDERLERİ  TAŞIMA VE SİGORTA GİDERLERİ  MONTAJ GİDERLERİ  İŞLETMEYE ALMA GİDERLERİ  LİSANS GİDERLERİ  RESMİ KURULUM MASRAFLARI  BEKLENMEYEN GİDERLER  DİĞER GİDERLER  İş Planı Madde 6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri

117  Yıllık Sabit ve Değişken İşletme Giderlerinizi Hesaplayınız.  HAMMADDE  YARDIMCI MADDE VE İŞLETME MALZEMELERİ  KİRA  ELEKTRİK  SU  YAKIT

118  İŞÇİLİK-PERSONEL  BAKIM-ONARIM  PATENT-LİSANS  GENEL GİDERLER  PAZARLAMA-SATIŞ GİDERLERİ  AMBALAJ-PAKETLEME GİDERLERİ  İş Planı Madde 6.2 İşletme Giderleri

119  Gerekli işletme sermayesini hesaplayabilmek için bir nakit akışı tahmini hesaplamanız gerekecektir.  Nakit akışı Tahmini; Satılan mal veya hizmet bedelinin ne zaman tahsil edileceğini aylık bazda tahmin etmek demektir.  İş Planı Madde 6.3 Nakit Projeksiyonları

120  Her ürün için aylık bazda 12 ayı kapsayacak biçimde “Üretim Miktarı” hedeflerinizi belirleyiniz.  Her ürün için aylık bazda 12 ayı kapsayacak biçimde “Satış Miktarı” hedeflerinizi belirleyiniz.  Bu miktarda satış gerçekleştirdiğiniz taktirde elde edeceğiniz gelirin miktarını hesaplayınız.  İş Planı Madde 6.4 Üretim/Satış Hedefleri

121  Faaliyet Başa baş Analizi, Satış Geliri, Maliyet Ve Kâr Arasındaki İlişkileri İnceleyen Analitik Bir Yöntemdir.  Faaliyet Başa baş Noktası, Toplam Gelirler İle Toplam Maliyetlerin Birbirine Eşit Olduğu Noktadır. Kâr=Toplam Gelir – Toplam Maliyet Toplam Gelir = Toplam Maliyet (BB Noktasıdır)

122  Giderler, sabit ve değişken olarak ikiye ayrılmaktadır.  Değişken giderler, üretim hacmi ile aynı oranda artıp, azalmaktadır.  Birim satış fiyatı sabittir.  İşletmenin tek bir ürün ürettiği kabul edilmektedir.  Sabit giderler, çeşitli üretim seviyelerinde aynı kalmaktadır.

123  Üretim Miktarına göre, BBN= Top. Sabit Maliyet /(Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Maliyet)  Satış Tutarına göre, BBN= Top.Sabit Maliyet/[1- (Top.Değişir Maliyet / Top. Satışlar CİRO)]

124  A İşletmesinin Toplam Sabit Maliyetleri 60 BİN TL, Birim Satış fiyatı 1.20 TL ve Birim Değişken Giderleri 0.80 TL ise, A İşletmesi, hangi üretim miktarında başa baş noktasına ulaşır?  BBN=60.000 / (1.20 – 0.80) = 150.000 adet

125  A işletmesinin Toplam Sabit Giderleri 24 000 TL, Toplam Değişir Giderleri 40 000 TL’dir. İşletmenin toplam satışları 100 000 TL olduğuna göre, satış tutarına göre BBN’nı hesaplayınız.  BBN= 24 000 TL/[1-(40 000 TL/100 000TL)] BBN= 40 milyar TL’dir.  İş Planı Madde 6.5 Kâra Geçiş Noktası

126  İşiniz için gerekli parayı değişik yollardan bulabilirsiniz;  Kendi paranızı sermaye yapabilirsiniz,  Kişisel borç alabilirsiniz, (Banka borcu – teminatlar!!!)  Başkalarını işinize sermaye koymaya ikna edebilirsiniz,  Ortaklık kurabilirsiniz,  Kredi alabilirsiniz.  İş Planı Madde 6.6 Özkaynak ve Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman

127  Gerekli Yatırım ve İşletme Sermayesi İhtiyacı  Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı  Şirket sermayesi için ortakların sahip oldukları gayrimenkuller Yapı Kredi Bankasına ipotek yolu ile 5 yıllık ilk 6 ay ödemiz kredi alımı ile sağlanmıştır.  Kredi Bedeli : 1 milyon TL dır.  6 ay sonunda 54 ay boyunca sabit kredi ödeme miktarı 22 000 TL olarak anlaşılmıştır.

128  Yıllık İşletme Gelirleri  Yıllık sofralık zeytin üretimi ilk yıl için 150 ton olarak planlanmıştır. Ortalama zeytin satış fiyatı 10 TL olarak hesaplanmıştır. Planlanan hedeflerin gerçekleşmesi halinde yıllık kazancımız 1.5 milyon TL kazanç hedeflenmiştir.

129 10. Ekler:  Ekler bölümünde genellikle şu bilgiler bulunur: Yöneticilerin özgeçmişi Kontratlar ve diğer anlaşmalar Pazarlama ile ilgili veriler Ara girdi için fiyat listesi İlgili finansal tablolar (Gelir tabloları ve Bilançolar) Trend ve karşılaştırmalar

130  İş planın uygulanırken girişimciye, aylara göre kendini kontrol imkanı verdiği için alınması gereken önlemleri yıl sonunu beklemeden alınmasında yardımcı olur.  İŞ PLANIN UYGULANMASINDAKİ BAŞARININ ÖLÇÜLMESİ:  İş planın başarısını ölçülmesinde ön önemli gösterge tahminlerle ile gerçekleşenler arasındaki farkın ölçülmesidir.  Aşağıda verilen temel göstergelere bakmakta yarar vardır: İşgücünün verimliliği Stok kontrolü Üretim kontrolü Pazarlama kontrolü Ödemeler


"İş Kurma Süreçleri: İş Planı Hazırlama.  Kuracağınız iş imalat, ticaret veya hizmet olabilir.  Halihazırda birçok işletmenin hizmet sunduğu ve doyuma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları