Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MART AYI DEĞERLERİMİZ * YARDIMSEVERLİK -Paylaşma -İşbirliği * CÖMERTLİK * TASARRUF HİLALKENT ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MART AYI DEĞERLERİMİZ * YARDIMSEVERLİK -Paylaşma -İşbirliği * CÖMERTLİK * TASARRUF HİLALKENT ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1 MART AYI DEĞERLERİMİZ * YARDIMSEVERLİK -Paylaşma -İşbirliği * CÖMERTLİK * TASARRUF HİLALKENT ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2 Ş üphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlı ğ ı, fenalık ve azgınlı ğ ı da yasaklar. O, dü ş ünüp tutasınız diye size ö ğ üt veriyor. (Nahl /90)

3 İ yilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımla ş ın. günah i ş lemek ve haddi a ş mak üzerinde yardımla ş mayın. (Maide/ 2)

4 Ba ş kasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır. Sophokles

5 Size yapılan en ufak bir yardımı sakın unutmayınız, yaptı ğ ınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. Chilon

6 Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar. (Furkan / 67 )

7 Cömert kişi Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ve cehennem ateşinden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ve cehennem ateşine yakındır. Cömert cahil, ibadet eden cimriden Allah'a daha sevimlidir.” (Tirmizî, Birr, 40)

8 Veren el, alan elden üstündür. Hadis-î Ş erif

9 Kom ş usu açken tok yatan bizden de ğ ildir. Hadîs-i Ş erif

10 Cömertlik, israf ile cimrilik arasındaki denge halidir. İmam-ı Gazali

11 " Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol. " Hz. Mevlana

12 “ Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez. (Araf/31)

13 " İ ktisat eden(tasarruf eden) fakir olmaz, iktisat eden yoksulluk yüzü görmez.” “iktisat edenin hesabı kolay olur." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 447, 198)

14 Ak akçe kara gün içindir. Türk Atasözü

15 İ nsan ancak de ğ erleriyle insandır.


"MART AYI DEĞERLERİMİZ * YARDIMSEVERLİK -Paylaşma -İşbirliği * CÖMERTLİK * TASARRUF HİLALKENT ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları