Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 5 CİNSİYET. BÖLÜM 5 CİNSİYET CİNSİYET Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 5 CİNSİYET. BÖLÜM 5 CİNSİYET CİNSİYET Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 5 CİNSİYET

3 CİNSİYET Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler
Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar Cinsiyet Rolü Sınıflandırması Gelişimsel Değişiklikler ve Bağlantılar

4 Cinsiyet, insanların erkek ve kadın olarak özelliklerini ifade eder.
Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik Etkiler Cinsiyet, insanların erkek ve kadın olarak özelliklerini ifade eder. Bir cinsiyet rolü, kadınlar ve erkeklerin nasıl düşünme, davranma ve hissetmeleri gerektiğini tanımlayan beklentiler dizisidir.

5 Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler
Pubertedeki değişim nedeniyle, cinsellik ergenlerin cinsiyet gelişiminde çocuklarınkinden daha fazla rol oynar.

6 Freud ve Erikson’un kuramı, anatominin kader olduğunu savunur.
Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler Freud ve Erikson’un kuramı, anatominin kader olduğunu savunur. Bugünün gelişim uzmanları cinsiyet üzerideki biyolojik ve çevresel etkenler konu olduğunda etkileşimcidirler.

7 Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler
Ergenlikte beynin gelişim döngüsünde cinsiyet farklılıkları bulunmuştur, fakat erkekler ve kadınların beyinlerinde farklılıklardan çok benzerlikler bulunmaktadır.

8 daha az kaynağı kontrol ederler.
Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler Cinsiyet Üzerindeki Sosyal Etkiler Sosyal rol yaklaşımına göre, kadınlar erkeklerden daha az güç ve statü sahibidir ve daha az kaynağı kontrol ederler.

9 Ebeveynler ve kardeşler ergenin cinsiyet rollerini etkilerler.
Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler Cinsiyet Üzerindeki Sosyal Etkiler Bu anlayışla, iş yaşamındaki cinsiyet hiyerarşisi ve cinsel ayrım, farklılaşmış cinsel davranışların önemli nedenleridir. Ebeveynler ve kardeşler ergenin cinsiyet rollerini etkilerler.

10 Anneler ve babalar ergen çocuklarıyla
Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler Cinsiyet Üzerindeki Sosyal Etkiler Anneler ve babalar ergen çocuklarıyla farklı biçimde etkileşime girerler ve ayrıca kızlarına ve oğullarına farklı davranırlar. Akranlar özellikle cinsiyete uygun davranışın ödüllendirilmesinde ustadırlar.

11 Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler
Cinsiyet Üzerindeki Sosyal Etkiler İlerlemelere rağmen, televizyonlar hâlâ erkeklerin kadınlardan daha yeterli bireyler olduklarını göstermeye devam etmektedirler.

12 Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler
Cinsiyet Üzerindeki Bilişsel Etkiler Cinsiyet şema kuramı, cinsiyet sınıflamasının, bireylerin kültürlerinde cinsiyete uygun olan ve olmayan davranışlara ilişkin cinsiyet şemaları geliştirmeleri sırasında oluştuğunu ifade eder.

13 Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar
Cinsiyet kalıp yargıları erkekler ve kadınlar hakkındaki genel algılardır. Cinsiyet kalıp yargıları yaygındır.

14 Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar
Cinsiyet Benzerlikleri ve Farklılıkları Erkekler ve kadınlar arasında çok sayıda fiziksel farklılıklar vardır. Bilişsel boyutta, matematik alanındaki cinsiyet farklılıkları yok denecek kadar azdır.

15 Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar
Cinsiyet Benzerlikleri ve Farklılıkları Ancak, kızlar okuma ve yazı yazma becerilerinde erkeklerden anlamlı oranda üst düzey etkinlik gösterirler, okulda daha iyi dereceler alırlar ve okul devamsızlıkları çok daha azdır.

16 Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar
Cinsiyet Benzerlikleri ve Farklılıkları Erkeklerin fiziksel saldırganlığı daha fazladır ve daha etkindirler; kızlar ilişkilere daha fazla önem verirler, davranışın ve duygunun öz düzenlemesinde daha iyidirler ve olumlu sosyal davranışlara daha fazla sahiptirler.

17 Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar
Cinsiyet Tartışmaları Cinsiyet farklılıkları ve nedenleri konusundaki tartışmalar sürmektedir. Buss, cinsiyet farklılıklarının yoğun olduğunu ve bireyin evrimsel geçmişinden kaynaklandığını ileri sürer.

18 Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar
Cinsiyet Tartışmaları Eagly de, cinsiyet farklılığının yoğun olduğunu, fakat bunun sosyal koşullardan kaynaklandığını söyler.

19 Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar
Cinsiyet Tartışmaları Hyde, cinsiyet farklılıklarının abartıldığını ve kadınlarla erkeklerin çoğu psikolojik özellikte benzer olduklarını ifade eder.

20 Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar
Cinsiyet Bağlamı Cinsiyeti bağlamda ele almak önemlidir. Cinsiyet rolleri ergenlerin yetiştikleri kültüre göre ve davranışlarının ortaya çıktığı bağlama göre değişir.

21 Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar
Cinsiyet Bağlamı Cinsiyeti bağlamda ele almak önemlidir. Cinsiyet rolleri ergenlerin yetiştikleri kültüre göre ve davranışlarının ortaya çıktığı bağlama göre değişir.

22 Cinsiyet Rolü Sınıflandırması
Erkeksilik, Kadınsılık ve Androjenlik Yeterlilik düzeyi yüksek bireylerin kadınsı ve erkeksi özelliklerin ikisini de sergileyebileceği iddia edildi.

23 Cinsiyet Rolü Sınıflandırması
Erkeksilik, Kadınsılık ve Androjenlik Cinsiyet rolü ölçekleri bireyleri genellikle erkeksi, kadınsı, androjen ve farklılaşmamış olarak sınıflar.

24 Cinsiyet Rolü Sınıflandırması
Erkeksilik, Kadınsılık ve Androjenlik Cinsiyet rol yöneliminin ne kadar uyumlu olduğunu belirli bağlam ve bireyin kültürünün belirlemesine rağmen, androjen bireylerin çoğu esnektir ve psikolojik olarak daha sağlıklıdır.

25 Cinsiyet Rolü Sınıflandırması
Bağlam, Kültür ve Cinsiyet Rolleri Cinsiyet üzerinde düşünürken, cinsiyet davranışının hangi bağlamda gerçekleştiğini de dikkate almak gereklidir. Dünya üzerindeki birçok ülkede geleneksel cinsiyet rolleri halen baskındır.

26 Cinsiyet Rolü Sınıflandırması
Androjenlik ve Eğitim Androjenlik eğitim programları kadınlarda erkeklerden, çocuklarda ergenlerden daha başarılı olmuştur.

27 Cinsiyet Rolü Sınıflandırması
Cinsiyet Rolü Geçişi Androjenliğe karşı farklı bir seçenek, cinsiyete aşırı derecede vurgu yapıldığı ve cinsiyet yerine insanların yeterlilikleri üzerinde durulmasının daha iyi bir yaklaşım olacağı görüşüdür.

28 Gelişimsel Değişiklikler ve Bağlantılar
Erken Ergenlik ve Cinsiyet Yoğunlaşması Cinsiyet yoğunlaşması hipotezi, erkekler ve kızlar arasındaki psikolojik ve davranışsal farklılıkların, geleneksel cinsiyet rollerini benimsemeleri yönündeki sosyal baskıların artması nedeniyle, ergenlikte daha da arttığını ileri sürer.

29 Gelişimsel Değişiklikler ve Bağlantılar
Erken Ergenlik ve Cinsiyet Yoğunlaşması Artan sayıda çalışma, hipotezi destekleyecek bulgu vermese de, cinsiyet yoğunlaşması hipotezinin geçerliliği halen dikkate alınmaktadır.

30 Gelişimsel Değişiklikler ve Bağlantılar
Erken Ergenlik ve Cinsiyet Yoğunlaşması Cinsiyet yoğunlaşması hipotezi, erkekler ve kızlar arasındaki psikolojik ve davranışsal farklılıkların, geleneksel cinsiyet rollerini benimsemeleri yönündeki sosyal baskıların artması nedeniyle, ergenlikte daha da arttığını ileri sürer.

31 Gelişimsel Değişiklikler ve Bağlantılar
Erken Ergenlik ve Cinsiyet Yoğunlaşması Artan sayıda çalışma, hipotezi destekleyecek bulgu vermese de, cinsiyet yoğunlaşması hipotezinin geçerliliği halen dikkate alınmaktadır.

32 Gelişimsel Değişiklikler ve Bağlantılar
Erken Ergenlik Kızlar İçin Önemli Bir Geçiş midir? Gilligan, kızların erken ergenlik dönemlerinde önemli bir geçiş noktasına geldiklerini söyler. Kızlar, yakın ilişkilere olan yoğun ilgilerinin erkek egemen toplumda ödüllendirilmediğini fark ederler.

33 Gelişimsel Değişiklikler ve Bağlantılar
Erken Ergenlik Kızlar İçin Önemli Bir Geçiş midir? Bazı eleştiriler, Gillligan’ın yakın ilişkilerdeki cinsiyet farklılıklarını abarttığını ifade ederler.


"BÖLÜM 5 CİNSİYET. BÖLÜM 5 CİNSİYET CİNSİYET Cinsiyet Üzerindeki Biyolojik, Sosyal ve Bilişsel Etkiler Cinsiyet Kalıp Yargıları, Benzerlikler ve Farklılıklar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları