Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERBESTL İ K DERECES İ VE MECBUR İ HAREKETL İ L İ K Bir mekanizmanın SD’ si, mekanizmanın hareketli uzuvlarının sabit uzva göre konumlarını tamamen belirli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERBESTL İ K DERECES İ VE MECBUR İ HAREKETL İ L İ K Bir mekanizmanın SD’ si, mekanizmanın hareketli uzuvlarının sabit uzva göre konumlarını tamamen belirli."— Sunum transkripti:

1 SERBESTL İ K DERECES İ VE MECBUR İ HAREKETL İ L İ K Bir mekanizmanın SD’ si, mekanizmanın hareketli uzuvlarının sabit uzva göre konumlarını tamamen belirli bir şekilde tayin edebilmek için gerekli birbirinden ba ğ ımsız parametre sayısıdır. Kinematik zincirleri SD’lerine göre iki gruba ayırabiliriz : 1. Tek SD’ li KZ.’ler (Mecburi hareketli) 2. Çok SD’ li KZ’ ler. Mekanizmanın SD’ si 1 ise, hareketli uzuvlara ait noktaların yörüngeleri tamamen belirlidir. Bu yüzden böyle mekanizmalara Mecburi Hareketli Mekanizmalar denir.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ÖZEL HALLER 1. Sistemin hiçbir uzvu, hareket do ğ rultuları birbirine paralel olan kayar çiftlere sahip olmamalıdır. 2. Yalnız kayar çiftlere sahip ikili uzuvlar do ğ rudan do ğ ruya birbirlerine ba ğ lı olmamalıdır. Burada 4 uzvu hareket ettirilince 3 uzvu onun hareketine izin verir. Ancak di ğ er uzuvların hareketine gerek kalmadan 4 ve 3 hareketi sa ğ layabilir.

11 3.Hiçbir kapalı uzuv grubunda ikiden az döner çift bulunmamalıdır. Şekilde 2-3-4-5- uzuvları ba ğ lantısında sadece 34 döner çifti mevcuttur. 1’ e hareket verdi ğ imizde 2 hareket etmez. 4. 3 uzuvlu bir grup, tek uzuv olarak ele alınmalıdır. Ancak üçlü uzuv grubu kayar çift ihtiva ediyorsa olmaz.

12

13

14 3. 6 -2. 7 – 4 = 0

15

16 ÖR: Et kıyma makinası n 2e 112, [14], 15 221, 23 332, 34 4[41], 43, 45 554, 51 n=5, 1=5, 2=1 F=3n-(21+2)-3 = 3.5-(2.5+1)-3 = 15-11-3 =1 F=1 Mecburi hareketli

17 n2e 1 2 3 4

18

19 . Mekanizmanın SD sini bulun

20

21

22 Katlı Mafsal Bir mekanizmada ikiden fazla uzuv bir mafsala ba ğ lanırsa Katlı Mafsal söz konusu olur. Herhangi bir mafsala ba ğ lanan k tane uzuv varsa, mafsala (k-1) katlı mafsal denir. Şekilde 3-4-5 uzuvlarının birleşti ğ i noktada katlı mafsal söz konusudur. Çözüm, mekanizmada katlı mafsal ortadan kaldırılarak, mesela aşa ğ ıdaki gibi yapılır.

23 Yani KZ çizilirken yukarıdaki ihtimallerden biri dikkate alınarak çözüm yapılır. veya

24

25 Özel Haller

26

27 ÖRNEK PROBLEMLER n=6, e=7 ÖR: Burada 5 nolu uzuv şekilde 3’lü uzuv gibi görünse de aslında 2’li uzuvdur. Buna göre : F=3n-2e-3= 3.6-2.7-3=18-17=1 Mecburi Hareketli

28 n 2e 112, 15, 18 221, 23 332, 34, 36 443, 45 554, 51 663, 67 776, 78 887, 81

29 ÖR: n=7, e=9 n 2e 1 2 3 4 5 6 7 F = 3n-2e-3 = 3.7-2.9-3 = 21-21= 0 Ancak bu mekanizma statik de ğ ildir. Burada PAS İ F BA Ğ söz konusudur. 2 veya 4 nolu uzuv çıkarılırsa da sistem aynı hareketi yapacaktır. Bu durumda KZ → SD → n=6, e=7 F = 3.6-2.7-3 = 8-17 = 1

30

31

32 SORU: Çözüm: SORU:

33 SORU: SORU: Dalga yapma mekanizması SORU:

34

35

36

37

38

39

40

41


"SERBESTL İ K DERECES İ VE MECBUR İ HAREKETL İ L İ K Bir mekanizmanın SD’ si, mekanizmanın hareketli uzuvlarının sabit uzva göre konumlarını tamamen belirli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları