Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Muhittin DOĞRUYOL Yeminli Mali Müşavir E-DEFTER UYGULAMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Muhittin DOĞRUYOL Yeminli Mali Müşavir E-DEFTER UYGULAMASI."— Sunum transkripti:

1 Muhittin DOĞRUYOL Yeminli Mali Müşavir E-DEFTER UYGULAMASI

2 E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız VUK ve/veya TTK uyumlu Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünü

3 . Vergiye gönüllü uyumu sağlamak. Kağıt yükümlülükleri ortadan kaldırmak. Ticari hayata yeni açılımlar kazandırmak Uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak Elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturmak Kağıt süreçleri ihtiyaçlara uygun biçimde revize etmek Uluslararası standartlara uyum sağlamak NEDEN E-DEFTER?

4 K İ mler e-defter tutab İ l İ r? Bilanço usulüne göre defter tutan  Gelir vergisi mükellefleri  Kurumlar vergisi mükellefleri

5 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilecektir. Bu tebliğe göre; a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. 454 SIRA NO’LU VUKGT

6 * (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. * (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden (20/06/2015) önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir. 454 SIRA NO’LU VUKGT (devam)

7 HANGİ DEFTERLER ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULABİLECEK

8 E-DEFTER TUTMANIN KOŞULLARI ÖN KOŞUL Mali mühür Uyumlu yazılım ÖN KOŞUL Elektronik imza / Mali Mühür Uyumlu yazılım

9 E-Defter Uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, öncelikle;  Mali mühre ya da elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir.  Mükellefler, mali mühre KamuSM’ye ait internet adresinden başvurabilirler.  İsteyen mükellefler mali mühür ve e-fatura uygulaması başvurularını birlikte yapabilecekleri gibi yalnızca mali mühre de mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresi üzerinden başvurabilirler.mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go  Uygulamaya başvuran mükellefler, www.edefter.gov.tr internet adresinde yayımlanan uyumluluk onayı almış yazılımlardan birini seçmek zorundadırlar.www.edefter.gov.tr Başvuru

10 Mali Mühür  Mali Mühür Nedir

11  Gelir idaresi Başkanlığında Mali Mührün Kullanım Alanları  E- Fatura Uygulaması  E-Defter Uygulaması  E-Bilet Uygulaması  E-Arşiv Uygulaması Mali Mühür

12 -Online Başvuru www.edefter.gov.tr www.edefter.gov.tr -(http://www.edefter.gov.tr/e defterbasvuru.html) Uygulamaya Başvuru

13 3 Tebliğde belirlenen süre ve formatta e- Defter aylık olarak hazırlanır. 4 Gerçek kişiler e-imza veya mali mühür ile Tüzel kişiler mali mühür ile imzalar 5 Onaylanan defterin imza/mühür değeri alınır 6 e-Defterin imza/mühür değerini taşıyan e-defter Beratı mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanarak e- imzalanır/mühürlenir 7 8 9 e-Defter Beratı Uygulamaya yüklenir 10 GİB uygulamadan gelen e- Defter Beratını kendi mühürü ile onaylar + 11 Mükellef e-Defterini ve uygulamadan indirdiği beratı yasal saklama süresince muhafaza eder Web servis aracılığıyla GİB e-defter uygulaması aracılığıyla E-Defter İŞ Süreçler İ 1 Uyumluluk Onayı almış bir yazılım bilgisi de verilerek, e-Defter uygulamasına dahil olunur. 2 Vergi Kanunlarında yer alan kayıt sürelerine uygun bir şekilde e- Deftere kayıt yapılır.

14 MUHAFAZA VE İBRAZ e-Defter Beratı e-Defter  E-Defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır.

15 E-Defterlerin Sisteme Yüklenmesi

16 Muhittin DOĞRUYOL Yeminli Mali Müşavir trendymm@hotmail.com


"Muhittin DOĞRUYOL Yeminli Mali Müşavir E-DEFTER UYGULAMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları