Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Namaz Cenâb-ı Hakk'a ve Peygamber Efendimiz'e imandan sonra İslâmın şartlarının en büyüğü ve en mühimmi namazdır. Namaz îmânın alâmetidir. Bütün ilâhî.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Namaz Cenâb-ı Hakk'a ve Peygamber Efendimiz'e imandan sonra İslâmın şartlarının en büyüğü ve en mühimmi namazdır. Namaz îmânın alâmetidir. Bütün ilâhî."— Sunum transkripti:

1 Namaz Cenâb-ı Hakk'a ve Peygamber Efendimiz'e imandan sonra İslâmın şartlarının en büyüğü ve en mühimmi namazdır. Namaz îmânın alâmetidir. Bütün ilâhî dinlerde namaz ibâdeti vardır. Namazın farzları onikidir. Namazın dışındaki farzlarına şart, içindeki farzlarına ise rükün denir.

2 Namazın Şartları Namazın Rükünleri 1. Hadesten tahâret,
Namazın Şartları ve Rükünleri Namazın Şartları Namazın Rükünleri 1. Hadesten tahâret, 1. İftitah tekbiri, 2. Necâsetten tahâret, 2. Kıyam, 3. Setr-i avret, 3. Kıraat, 4. İstikbâli-i Kıble, 4. Rukû, 5. Vakit, 5. Secde, 6. Niyet. 6. Kaade-i Ahîre.

3 Hadesten Tahâret Namazın şartlarından birincisi hadesten tahârettir.
Hades iki kısımdır: Küçük hades: Abdesti olmamaktır. Büyük hades: Cünüb olmak, ayrıca kadınların lohusa veya hayızlı (aybaşı hâli) olmasıdır. Kadın olsun erkek olsun; namaz kılacak kimselerin abdestsiz ise abdest alması, cünüp ise gusletmesi yani bütün vücutlarını yıkamaları şarttır. Kadınların da lohusalık ve aybaşı hallerinden sonra da gusletmeleri farzdır.

4 Abdest Abdest, belli organları usûlüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibâret dinî bir temizliktir. Pek çok ibâdet abdestsiz yapılamaz. Meselâ: Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz, Kâbe'yi tavaf edemez, Kur'ân-ı Kerîme el sûremez. Abdestsiz olduğunu bildiği halde namaz kılan dinden çıkar.

5 Abdestin Farzları 1-Yüzünü yıkamak,
2-Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak, 3-Başının dörtte birini meshetmek, yâni elini su ile ıslatarak başına sürmek, 4-Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.

6 Abdestin Sünnetleri Niyet etmek, Eûzü ve Besmele ile başlamak,
Evvela ellerini bileklerine kadar yıkamak, Misvak kullanmak, Bir âzâ kurumadan diğerini yıkamak, Ağzına ve burnuna üç kere su vermek, Kulağını meshetmek, Parmaklarını hilâllemek; yâni bir elin parmaklarını diğer elin parmakları arasına geçirip çekmek, Âzâları üçer kere yıkamak, Başını kaplama meshetmek, Abdesti tertip üzere almak; yâni abdest âzâlarını sırasıyla yıkamak, El ve ayaklarını yıkamakta parmak uçlarından başlamak.

7 Abdestin Mekruhları Sağ el ile sümkürmek,
Abdest âzâlarından birini üç defadan fazla veya eksik yıkamak, Suyu yüzüne çarpmak, Güneşte ısınmış su ile abdest almak. Suyu çok az kullanmak veya israf etmek, Abdest alırken konuşmak, Sünnetlerini terk etmek,

8 Abdesti Bozan Şeyler Önden ve arkadan çıkan idrar, kan, meni, gaita gibi necasetler Vücuttan kan, irin ve sarı su akmak, Ağız dolusu kusmak, Delirmek, Sarhoş olmak, Bayılmak, Arkadan yel çıkmak, Yan yatarak veya iki ayağını yana çıkarıp oturağı boşta kalacak şekilde veya bağdaş kurarak oturup uyumak. (Oturağı yere tamamen yerleştirmek suretiyle uyumak abdesti bozmaz) Namaz içinde başkası işitecek derecede gülmek, Dişlerin arasından çıkan kan, tükürükle müsâvi veya tükürükten fazla olmak. Kan tükürükten az olduğu zaman, abdesti bozmadığı gibi, traş olmak, tırnak kesmek de abdesti bozmaz.

9 ABDESTİN ALINIŞI Eller bileklere kadar yıkanmalıdır. Yıkanırken bir elin parmakları, diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir. Yüzük varsa, oynatılarak altına su geçmesi temin edilir.

10 Misvak kullanmak abdestin sünnetlerindendir
Misvak kullanmak abdestin sünnetlerindendir. Misvak sağ ele alınır, serçe parmağın üstünden geçirilir, başparmakla altından tutulur. Islatılarak ağzın sağ tarafından başlanır, dişlere enine sürülür. Ağıza, dolusunca sağ elle su alıp çalkalanır. Yalnız oruçlu olanlar, boğazlarına kaçmaması için ağızlarına suyu dolu dolu almazlar. Buruna su sağ elle verilir, Sol elle temizlenir. Oruçlu olanlar buruna suyu çok hızlı çekmezler.

11 Yüzde yıkanacak yerler; başın ön kısmında kıl bitimi yerinden itibaren çene altına kadar olan ve iki kulak yumuşağı arasında bulunan kısımdır. Sağ avuca su alınıp, dirseğe doru akıtılır. Kol sol elle dırseklere kadar ovulur. Bölece hiç kuru ver bırakılmaz.Diğer kolda aynı şekilde yıkanır. Sağ el ıslatılır, başın ön tarafına kıl bitminden itibaren konulup, ıslak elle mesih yapılır

12 Sol elin serçe parmağı ile sağ ayağın parmak araları, küçük parmaklardan başlamak suretiyle hilallenir ve ayağın tamamı yıkanır. Su topuğun üst tarafından iki tarafa çıkık olan kemiklere kadar ulaştırılır. Baş ve işaret parmakları hariç, diğer üç parmağın dışıyla boyun mesh edilir. Eller öne doğru çekilir-ken, çene altına doğru değil, kulak altından yüze doğru getirilir. Kulakların içi işaret parmakları ile, arkası da başparmağın içi ile meshedilir.

13 NAMAZIN KILINIŞI Gözler secde yerine bakıyor. Ellerin içi kıbleye dönük, başparmak kulak yumuşağına değiyor. İki ayak birbirine paralel, ayaklar arasında 4 parmak sığacak kadar mesafe var. Gözler secde yerine bakıyor. Eller göğüs hizasında, parmak uçları omuz hizasını geçmiyor.

14 Kıyam. Gözler secde yerine bakıyor
Kıyam. Gözler secde yerine bakıyor. Eller göbek altında bağlanmış vaziyette. Sağ elin küçük parmağıyla başparmak, sol elin bileğini halka gibi kavramış şekilde. İki ayak arası 4 parmak kadar açık ve birbirine paralel. Gözler secde yerine bakıyor. Eller göğüs üstünde ve sağ el sol elin üzerinde.

15 Rükü. Gözler iki ayak ucuna bakıyor
Rükü. Gözler iki ayak ucuna bakıyor. Baş ile arka aynı hizada, sırt düz vaziyette ve yere paralel durumda. Bacak ve kollar gergin. Parmaklar açık, sıkıca dizkapaklarını kavramış vaziyette. Gözler iki ayak ucuna bakıyor. Baş ile sırt aynı hizada olmayıp, baş daha yukarda. Parmaklar, araları kapalı olarak hafiften dizkapakları üzerinde.

16 Secde. Baş iki el arasında. Alın ve burun yere değiyor
Secde. Baş iki el arasında. Alın ve burun yere değiyor. Parmaklar kıbleye doğru. Dirsekler yere değmiyor ve vücuda yapışık değil. Karın, oyluklardan ayrı .Ayak parmakları kıbleye dönük, topuklar Alın ve burun yere değiyor. Baş iki el arasında, parmaklar kıbleye doğru. Dirsekler yere değiyor ve vücuda yapışık," oyluklar da karna bitişik vaziyette. Ayakların üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağa yatık.

17 Ka'de. Gözler oyluklara bakıyor
Ka'de. Gözler oyluklara bakıyor. Eller oyluklar üzerinde, parmaklar kendi halinde. Sol ayak yatık ve üzerinde oturulmuş. Sağ ayak dik ve başparmağı kıbleye dönük. Ka'de. Gözler oyluklara bakıyor Eller oyluklar üzerinde, parmaklar kendi halinde Her iki ayak sağa çıkarılmış, sol ayak üzerine değil, yere oturulmuş vaziyette

18 Selam. Eller oyluklar üzerinde, parmaklar kendi halinde
Selam. Eller oyluklar üzerinde, parmaklar kendi halinde. Sağ ayak dik, başparmak kıbleye dönük. Baş sağa çevrilmiş ve gözler omuza bakıyor. Aynı şekilde sol tarafa selam verilir. Selam. Eller oyluklar üzerinde, parmaklar kendi halinde.' Her iki ayak sağa çıkarılmış vaziyette. Baş sağa çevrilmiş ve gözler omuza bakıyor. Aynı şekilde sola selam verilir.


"Namaz Cenâb-ı Hakk'a ve Peygamber Efendimiz'e imandan sonra İslâmın şartlarının en büyüğü ve en mühimmi namazdır. Namaz îmânın alâmetidir. Bütün ilâhî." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları