Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç Dr Didem Akçalı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji BD, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç Dr Didem Akçalı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji BD, Ankara."— Sunum transkripti:

1 Doç Dr Didem Akçalı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji BD, Ankara

2

3  %30–40 psikolojik bozukluklar  İrritabl barsak hastalığı  Gerilim tipi başağrısı  Mükemmelliyetçi kişilik  Premenstrual sendrom  Kuru göz sendromu  Kadın üretral sendrom  Raynaud benzeri semptomlar

4  %50 aile hekimi  %16 romatoloji  The American College of Rheumatology suggest that rheumatologists serve as consultants (tertiary care)  Psikiyatristler, fizik tedavi uzmanları ve algologlar

5 Integrated Coordinated Neurologist Social Worker Pain Specialist Physical Therapist Psychiatrist Anesthesiologist Physiatrist Psychologist Nurses Rheumatologist Occupational Therapist Pharmacist Physician Assistant Primary Clinician Entegre koordine ağrı tedavisi

6 -505-10 İndeks güne göre yıllar 0 50 100 150 200 95% CI Case Control 100 insan yılı hızı Hughes G, et al. Arthritis Rheum. 2006;54:177-183. FM HASTALARI VE KONTROL KIŞILERDE YAPıLAN TANISAL TESTLER FM tanı zamanı Tanıdan sonra tanısal testler için Dr ziyareti azalıyor!!!

7 FİBROMİYALJİ: MULTİSİSTEM BOZUKLUK  Yenilemeyen uyku  Miyofasiyal ağrı  Nöromuskuler fonksiyon bozukluğu  Anksiyete ve reaktif depresyon  Anormal ağrı işlenmesi  Assendan (Substance P ve Glutamin)  Dessendan (Serotonin, Norepinerin ve Endojen Opioidler)  “Wind up” (NMDA res)  Aşırı sempatik tonus ve otonomik disfonksiyon

8  Hastanın beklentilerinin gerçekçi olması  Hasta eğitimi  Ağrının azalması  Günlük aktivitenin kolaylaşması Fatemi, 2015

9  Aerobik egz  Bilişsel davranışçı terapi  Hasta eğitimi  Uyku bozukluğunun değerlendirilmesi  Duygudurum bozukluğunun değerlendirilmesi  Yorgunluğa yol açan ilaçlar  Bzd, kas gev, antipsikotikler, antikonvulsanlar  Anlamlı olan %30 ağrıda azalma Fatemi, 2015

10

11 Goldenberg et al. JAMA. 2004;292:2388-2395; Clauw et al. Best Prac Res Clin Rheumatol. 2003;17:685-701; Arnold et al. Arthritis Rheum. 2007;56:1336-1344. Antidepresanlar Analjezikler Antikonvülsanlar Uyku ilaçları Kas gevşeticiler Antidepresanlar Analjezikler Antikonvülsanlar Uyku ilaçları Kas gevşeticiler Fibromiyaljide medikal tedavi

12  FDA Onaylı İlaçlar  PREGABALİN a2 delta ligand’a bağlanır; substans P ve glutamatı bloke eder  DULOKSETİN SNRI- 0.2:1 serotonin: norepinefrin  MİLNACİPRAN SNRI- 1:3 serotonin: norepinefrin  %50 hastada ağrıda %30 azalma / fonksiyonda iyileşme  %30 hastada ağrıda %50 azalma / fonksiyonda iyileşme  Etkinliği gösterilmiş ilaçlar (FDA onayı yok)  Trisiklik antidepresanlar- AMİTRİPTİLİN

13  DULOKSETİN  Hastanın ifade ettiği ağrı ve sertliği azaltır  MİLNACİPRAN  Fiziksel fonksiyon,yorgunluk ve engelliliği azaltır  Etki duyguduruma etkiden bağımsız!  MAOI (moklobemid ve pirlindol) : ağrıda azalma, depresif semptomlarda azalma  Yan etki: serotonin sendromu, Hipertansif kriz (Sommer et al., 2008). İlk seçenek değil

14 AMİTRİPTİLİN  Uyku  Ağrı  Yorgunluk ted (Arnold et al., 2000).  5-HT ve/ NE konsantrasyonunu artırır (geri alım inh)  Amitriptilin NE taşıyıcısı üzerine güçlü etki (Tatsumi et al.,1997)  5-HT reseptörleri (5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT6, 5-HT7), α1- adrenerjik, histamin (H1) ve asetilkolin (mACH) res Yüksek selektif SSRI  Citalopram, es-citalopram (Norregaard et al., 1995; Anderberg et al., 2000) daha az efektif

15 TİZANİDİN (SIRDALUD)  FM hastalarında BOS’ta substans P’yi azaltır  MOR bağlanma proteinlerinde azalma  Trisiklik antidepresanlar, SNRI’lar santral NE ve 5-HT konsantrasyonunu artırır  İNİCİ ANTİNOSİSEPTİF YOLLARIN aktivitesini artırır

16  PREGABALİN ve GABAPENTİN  Voltaj kapılı kalsiyum kanalının α2δ alt ünitesine bağlanır  Kalsiyum girişini azaltır  Glutamat ve substance P salıverilmesini azaltır (Tanabe et al., 2008).  Zopiklon (IMOVANE  ) ve zolpidem uyku ve yorgunluk için (Gronblad et al., 1993; Moldofsky et al., 1996).  IV KETAMİN ağrıda 2–7 gün azalma (Sorensen et al., 1995). Ağrı eşiği yükselir.

17  Antikonvulsanlar (gabapentin, pregabalin) ve SNRI (duloksetin, milnasipran)  Kanada, İsrail, Almanya kılavuzlarında var

18  Fibromiyaljide  Gabapentin and pregabalin ile yaşam kalitesinde ve fonksiyonda %50 iyileşme  Diğer antiepileptiklerle kanıt?

19  120 mg ile 60 mg etkinliği aynı

20  Intravenöz lidokain  Orta derecede etki: DNP, PHN  Epidural lidokain  Ağrıyı ve hiperaljeziyi azaltır  Voltaj bağlı sodyum kanal inhibisyonuyla iletimi engeller  FM dorsal kök ganglionunu etkileyen sodyum kanalopatisi olabilir  Eşlik eden sempatik hiperaktivite (Martinez-Lavin & Solano, 2009).

21  FM’de ilaç tedavisi %50 etkili  4/5 FM hastası opioid kullanıyor  Güçlü kanıt düzeyi:  TAD  SNRI  Orta düzeyde kanıt:  Dopamin agonistleri  SSRI  Tramadol  Kanıt olmayan:  Opioidler  NSAII  BZD  Hipnotikler

22 VENLAFAKSİN  Fibromiyalji tedavisinde kısmen etkili

23 YAN ETKİLER  NSAİİ: GIS, renali kardiyak  SSRI: bulantı, kilo alma, uyku bozukluğu, seksuel fonksiyon bozukluğu, kabızlık, hasta hissetmek  Pregabalin: uyku hali, baş dönmesi, yorgunluk, kilo alma  Libido değişiklikleri, erektil disfonksiyon  Opioidler: sedasyon, bağımlılık, tolerans, opioide bağlı hiperaljezi, androjen yetmezliği

24 Hem fibromiyalji hem anksiyete bozukluğunda tedavide kullanılan ilaçlar  SNRI, duloksetin  Amitriptilin  SNRI  Gabapentin, pregabalin

25  Tedavinin iyileştirmek yerine zarar vereceği inancı ve olumsuz beklentilere bağlı olarak tıbbi tedavide ortaya çıkan yan etkiler  Tıbbi tedavi etkinliğini kısıtlar  Plasebo artırır

26 Polifarmasi: SSRI sabah, TAD ve antikonvülsan akşam Ek analjezikler: tramadol Tam ağrı tedavisi yaklaşımı Mental sağlık programı Stres faktörleri olan, başa çıkamayan ve fonksiyonu bozuk hastalarda Modified from Arnold LM. Arthritis Res Ther 2006;8:212.

27  Plasebo etki  Yine de tedavi edici etki var  Hastanın inancı ve biyolojik değişkenler eşit önemde  Her hastanın CAM tedaviye yaanıtı benzer değil!

28  Hasta eğitimi  Egzersiz, BDT  Farmakolojik tedavi  TAD  Komorbid depresyon, yorgunluk varsa SNRI  Komorbid anksiyete, uyku bozukluğu varsa gabapentinoid  Kombine tedavi  Opioid önerilmez  NSAİİ, parasetamol komorbid genel ağrı için  Yeni tedaviler  CAM tedavi  Naltrekson, kannabinoidler  Kortikal elektrostimulasyon

29  Testesteron:kronik ağrı ve yorgunluk için  Naltrekson  Kannabinoidler  CAM tedaviler

30  akupunktur, hipnoz/hayal kurma, Tai Çi  İsrail, Almanya kılavuzlarında var 

31  EMG biyo feedback  Elektromanyetik alan ve mıknatıs terapisi  Bilişsel davranışçı terapi  Akupunktur  Manuel manipılasyon tedavisi  Botanik yağlar  Diyet önerileri Crofford 2001

32 Akupunkturla  4 haftalık tedaviyle ağrı düzeyi, uykuda iyileşme ve hassas noktalarda azalma kaydedilmiştir Şiropraksiyle  Eklem hareket açısında artış  Spinal fleksibilitede artış  Ağrıda azalma gösterilmiştir Crofford 2001

33  Bilişsel davranışçı tedavi  psikososyal destek  uyku düzeninin sağlanması,  ağrı şiddeti ve süresinin azaltılması amacıyla  akupunktur,  ozon tedavisi,  hiperbarik oksijen  ONFS: oksipital sinir stimulasyonu  Tai chi, yoga, meditasyon, hipnoz, hayal kurma  EMG  Biofeedback  balneotherapy/hydrotherapy  Sınırlı bölgede proloterapi

34 Hidalgo-Tallón J Hidalgo-Tallón J 1, Menéndez-Cepero S, Vilchez JS, Rodríguez-López CM, Calandre EP. Ozone therapy as add-on treatment in fibromyalgia management by rectal insufflation: an open-label pilot study. J Altern Complement Med. 2013 Mar;19(3):238-42 2012 Oct 9.Menéndez-Cepero SVilchez JSRodríguez-López CMCalandre EP J Altern Complement Med. REKTAL INSUFLASYONLA MAJOR OZON TEDAVISININ ETKINLIĞI VE TOLERABILITESI 24 SEANS HAFTDA 2 SEANS (200 mL ) Fibromyalgia Impact Anketi (FIQ) Pittsburgh Uylu Kalite İndeksi, Beck Depresyon Envanteri Durum ve Anksiyete Envanteri SF-12 İLK 4 HAFTADA FIQ DEĞERLERINDE AZALMA ORTAYA ÇıKTı Yan etki: Hafif gaz Rektal insuflasyonla ozon tedavisi fibromiyaljide depresyon ve fiziksel semptomları azalyıtor

35  Ağrı bölgesi  Yaygın ağrı %26  Ayaklarda/ bacaklarda ağrı %24  Bel ağrısı %20  sırt ağrısı % 8  baş ağrısı %6  boyun ağrısı %2  diğer bölgeler %8

36 Medikal tedaviye ek olarak  Akupunktur  İntranazal sfenopalatin ganglion blokajı  Major ozon- iv lidokain  Major ozon- akupunktur  Akupunktur- intranazal sfenopalatin ganglion blokajı

37 TARK 2015 kongresi POSTER Fibromiyaljide intranazal sfenopalatin ganglion blokajı Akcali D, Vurallı D, Babacan A. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji BD, Ankara

38


"Doç Dr Didem Akçalı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji BD, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları