Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

2 Grup Çalışması 9 grup oluşturun. Grup sözcüsü seçin. Size verilen sekiz özgeçmiş arasından ikisini işe almanız gerekiyor. Kimleri istihdam edersiniz? Neden? Süre 15 dakika 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 2

3 İşgören Nedir? 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 3

4 İşveren Nedir? 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 4

5 İşgören Temini İşe uygun kişilerin araştırılması seçilmesi işe alınması süreci. 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 5

6 İşgören Temin Süreci 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 6 İnsan Kaynakları Planlaması (İşgören ihtiyacı) Aday Araştırma ve Bulma (Aday temini) İşgören seçimi

7 İnsan Kaynakları Planlaması En önemli İKY işlevi Doğru sayıda uygun kişinin Doğru işte Doğru zamanda bulundurulması için örgütün insan kaynağı ihtiyacını belirleme 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 7

8 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 8

9 İnsan Kaynakları Planlamasının Amacı Örgüt içinden ya da dışından kaynaklanan insan kaynakları ihtiyacını tahmin etmek Bunları karşılamaya yönelik öncelikleri belirlemek Beşeri kaynakları en etkili olabilecek yerlere tahsis etmek Optimum istihdamı sağlamak Olması gereken ve olan işgücünü dengelemek 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 9

10 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 10 Stratejik işletme planları / İK stratejileri İnsan kaynakları planlaması Bilgi toplama, analiz, tahmin İşgücü talebinin belirlenmes i Talep ve arzı karşılaştır İşgücü arzının belirlenmes i Nitel ve nicel tahmin yöntemleri -İş analizleri -İş yükü ve iş gücü analizleri -Yönetici talepleri İnsan kaynakları bilgi sistemi -İşgören beceri envanteri -Yedekleme planları İşgücü talebi>İşgücü arzı=İşgücü açığı İşgücü talebi=İşgücü arzı İşgücü talebi<İşgücü arzı=İşgücü fazlalığı İşgücü ihtiyacını karşılayıcı önlemler Fazla mesai İzin ve tatilleri kısaltmak Vardiyalı çalışma Terfi ve nakil Geçici işgören alımı Sürekli statüde yeni işgören alımı Durumu, eşitliği koru İşgücü fazlalığını giderecek önlemler İşe alımları kısıtlamak, durdurmak Çalışma sürelerini kısaltmak Erken emeklilik Esnek çalışma İşten çıkarma Eylem Planlaması İnsan kaynakları planlaması süreci

11 İşgücü Talebi ile İlgili Temel Sorular 1.Sayı: Kaç işgörene ihtiyaç var 2. Nitelik: Bu işgörenlerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler neler? 3. Yer: Bu işgörenlere nerede, hangi işlerde ihtiyaç var? 4. Zaman-süre: İşgücü talebi ne zaman ve ne kadar bir süre için söz konusu? 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 11

12 İşgücü Talebi Tahmin Yöntemleri Yargısal yöntemler Sayısal yöntemler Ayrıntılı yöntemler 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 12

13 Yargısal Yöntemler Nitel yargılar ve öznel tahminlere dayanır. Türleri; -Yönetici tahmini -Delphi tekniği -Nominal grup tekniği -Senaryo analizleri -Kıyaslama 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 13

14 Yönetici Tahmini 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 14

15 Delphi Tekniği Uzmanlar grubu oluşturulur Bu grubun her bir üyesi gelecekteki talebin ne olacağı yönünde tahmin yapar yüzyüze gelmez Her tahmin diğer üyelere aktarılır Üyeler arasında fikir birliği sağlanana kadar devam eder 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 15

16 Nominal Grup Tekniği Küçük bir grup kurulur Her katılımcı kendi görüşlerini yazar Her üye görüşlerini sunar ve görüşler tahtaya yazılır Yapılandırılmamış açık tartışma seansı uygulanır En sonunda görüşler gizlice oylanarak en çok oy alan görüş belirlenir 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 16

17 Senaryo Analizleri İşgücü ve çevre analizlerine dayalı olarak alternatif işgücü senaryoları geliştirmeyi içerir Beyin fırtınası oturumlarından yararlanılır 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 17

18 Kıyaslama Başarılı şirketlerin insan kaynakları uygulamaları ile kıyaslama yapılması Verilerin alınması sorunlu ve zor olabilir. 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 18

19 Sayısal Yöntemler Sayısal verilere dayalı analizler yapılır Türleri; -Trend analizleri -Regresyon-korelasyon analizleri -Oran analizleri 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 19

20 Regresyon-Korelasyon Analizi 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 20 Üretim – İşgücü sayısı

21 Oran Analizi 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 21 Verim=İşyükü/İşgören sayısı İşgücü talebi=Planlanan işyükü / Verim 5 veya 10 yıllık insan kaynakları planlamasına uygun.

22 Ayrıntılı Yöntemler Türleri; -İşyükü analizi -İşgücü analizi 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 22

23 İşyükü Analizi Gerekli işgören sayısı=Toplam işyükü / Bireysel işyükü Örnek: Dolmakalem üreten bir fabrika. Bir kalemin standart montaj süresi 4 dakika. 1,5 milyon kalem üretilecek. Günde 8 saatten 130 gün çalışılacak. Toplam işyükü= Standart süre x Birim sayısı = 4 x 1500000=6000000 dakika Kişi başı dönemlik planlanan çalışma süresi= 130 gün x 8 saat x 60= 62400 dakika İşgören ihtiyacı=Toplam işyükü/bireysel işyükü=6000000/62400=96,15 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 23

24 İşgücü Analizi Devamsızlık analizi İşgücü devir analizi Yer planlaması İşgücü arzının belirlenmesi İnsan kaynağı ihtiyaçlarının belirlenmesi 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 24

25 Aday Araştırma ve Bulma İşveren olsaydınız adayları nereden araştırırdınız? 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 25 İnsan kaynakları planlaması Boş işler. İşgören açığı (mevki, birim, örgüt düzeyinde) İşgören temin talebi Aday araştırma ve bulma İç kaynaklar Dış kaynaklar Aday Havuzu Seçim

26 Aday Bulmada Sorumluluk Sorumluluk kimde olmalı? Aday bulmayı etkileyen faktörler neler olabilir? -Örgütsel faktörler -Çevresel faktörler -Yasalar, düzenlemeler vb. 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 26

27 İşgören Adayı Temin Kaynakları İç kaynaklardan aday ve işgören sağlama Terfi ve nakil Dış kaynaklardan aday ve işgören sağlama Dış işgören kaynakları; - Her düzeyde ve alanda okullar - Rakipler ve diğer firmalar - İşsizler veya kendi hesabına çalışanlar - Diğer kaynaklar 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 27

28 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 28

29 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 29

30 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 30

31 14/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 31

32 İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi


"İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları