Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ Yönetim Bilişim Sistemleri KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME Bölüm 12.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ Yönetim Bilişim Sistemleri KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME Bölüm 12."— Sunum transkripti:

1 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ Yönetim Bilişim Sistemleri KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME Bölüm 12

2 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Farklı karar verme türleri nelerdir ve karar verme süreci nasıl işler? Enformasyon sistemleri, yönetici faaliyetleri ve yönetsel karar verme faaliyetlerini nasıl destekler? İş zekâsı ve matematiksel iş analizleri karar vermeye nasıl yardımcı olur? Bir organizasyondaki farklı karar verici grupları iş zekâsını nasıl kullanır? Bir grup olarak çalışan insanların kararları daha etkili bir şekilde vermesinde enformasyon sistemlerinin rolü nedir? Öğrenme Hedefleri BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 2

3 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Problem: Starbucks, Duane Reade gibi perakende zincirleri; farklı bölgelerde, hangi ürünleri hangi fiyata satacaklarına karar vermeye ihtiyaç duymaktadırlar Çözümler: Farklı bölgeler, yerler hatta günün farklı saatlerinde fiyatlandırma ve alıcı profilleri oluşturma ve satış verilerindeki örüntüleri analiz etmek için matematiksel iş analizi yazılımları Satış ve kârları arttırmak için iş zekası ve matematiksel iş analizi sistemlerinin kullanımını gösterir Enformasyon sistemlerinin karar vermeyi nasıl geliştirdiğini açıklar Ne Satmalı? Fiyatı Ne Olmalı? Verilerden Öğren BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 3

4 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Etkinleştirilmiş karar vermenin iş değeri – Etkinleşen her bir kararın değeri küçük olmakla beraber etkinleştirilen yüz binlerce küçük kararlar, işletme için büyük bir yıllık değere karşılık gelmektedir Karar türleri: – Yapılandırılmamış: Karar vericinin problemi çözmesi için muhakeme, değerlendirme ve sezgisini kullanması gerekmektedir – Yapılandırılmış: Tekrarlanan ve rutin kararlar; ele almak üzere tanımlanmış bir prosedürü içermektedir. Öyle ki, kararları yeniymiş gibi her zaman işlemden geçirmek gerekmez – Yarı yapılandırılmış: Problemin sadece bir bölümü, kabul görmüş bir prosedür ile elde edilen belirgin bir cevaba sahiptir Karar Verme ve Enformasyon Sistemleri BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 4

5 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Üst düzey yöneticiler: – Pek çok yapılandırılmamış karar verirler – Örneğin; yeni pazara girmek gerekir mi? Orta düzey yöneticiler: – Daha çok yapılandırılmış kararlar verirler ancak bunlar yapılandırılmamış unsurları da içerebilir – Örneğin; sipariş gerçekleştirme raporu Minneapolis’de neden düşüş göstermektedir? Alt düzey yöneticiler, alt düzeyde görevli çalışanlar – Daha çok yapılandırılmış kararlar verirler – Örneğin; müşteri, kredi verilmesine ilişkin kriteri karşılıyor mu? Karar Verme ve Enformasyon Sistemleri BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 5

6 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Karar Verme ve Enformasyon Sistemleri BİR İŞLETMEDEKİ ANAHTAR KARAR VERME GRUPLARININ ENFORMASYON İHTİYAÇLARI Üst, orta, alt düzey yöneticiler ve çalışanlar farklı karar türlerine ve enformasyon ihtiyaçlarına sahiptirler.ŞEKİL 12-1 BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 6

7 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Karar verme sürecinin dört aşaması 1.Anlama Örgütte meydana gelen problemleri keşfetme, tanımlama ve kavrama 2.Tasarlama Probleme çeşitli çözümler araştırma ve kavrama 3.Seçme Çözüm alternatifleri arasında seçim yapma 4.Uygulama Seçilmiş alternatifin işi yerine getirmesini sağlama ve çözümün nasıl çalıştığını izleme Karar Verme ve Enformasyon Sistemleri BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 7

8 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Karar Verme ve Enformasyon Sistemleri KARAR VERME AŞAMALARI Karar verme süreci dört aşamaya ayrılır. ŞEKİL 12-2 BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 8

9 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Enformasyon sistemleri yöneticilerin rol aldıkları sadece bazı rolleri destekleyebilir. Klasik yönetim modeli: 5 işlevden oluşur – Planlama, örgütleme, koordine etme, karar verme ve denetim Daha güncel davranışsal modeller – Yöneticilerin gerçek davranışı, klasik modeldekinden daha az sistematik, daha fazla biçimsel olmayan, daha az yansıtıcı, daha fazla tepki gösteren ve daha az iyi örgütlenmiş olarak görünmektedir Karar Verme ve Enformasyon Sistemleri BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 9

10 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Mintzberg’in 10 yönetsel rolü – Bireylerarası roller 1.Temsil 2.Lider 3.Birleştirici – Enformasyona ilişkin roller 4.Komuta merkezi 5.Enformasyon yayıcı 6.Sözcü – Kararlara ilişkin roller 7.Girişimci 8.Problem çözücü 9.Kaynak dağıtıcı 10.Arabulucu Karar Verme ve Enformasyon Sistemleri BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 10

11 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Enformasyon teknolojisine yapılan yatırımların her zaman olumlu sonuçlar yaratmamasının üç temel nedeni 1.Enformasyon kalitesi Yüksek kaliteli kararlar, yüksek kaliteli enformasyona ihtiyaç duyarlar 2.Yönetim süzgeçleri Yöneticiler, sahip oldukları görüşlere uygun olmayan enformasyonu reddeden çeşitli önyargılara ve seçici dikkate sahiptirler 3.Örgütsel durağanlık ve politikalar Örgütler içerisindeki baskın güçler, temel değişimi çağıran kararları vermeye direnmektedirler Karar Verme ve Enformasyon Sistemleri BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 11

12 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek hızlı otomatikleştirilmiş karar verme – Yüksek derecede yapılandırılmış bir kararı, adımlarını eksiksiz bir şekilde tanımlayan bilgisayar algoritmaları ile verme – İnsanları karar zincirinden çıkarır. – Örneğin; yüksek hızlı bilgisayarlı alım-satım programları 30 milisaniyenin altında gerçekleşen alım satımlar 2010’daki “Ani Çöküş”den sorumlu – Uygun işletim ve düzenlemeyi sağlamak için ilave korumalar gerekmektedir. Karar Verme ve Enformasyon Sistemleri BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 12

13 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri İş zekâsı – İşletme tarafından üretilen veriyi toplama, depolama, analiz etmeye yönelik altyapı – Veritabanları, veri ambarları, veri pazarları Matematiksel iş analizleri – Veriyi analiz etmeye yönelik araçlar ve teknikler – OLAP, istatistikler, modeller, veri madenciliği İş zekâsı satıcıları – İşletmeler tarafından satın alınan iş zekâsı ve matematiksel iş analizleri yaratma Kurumlarda İş Zekâsı BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 13

14 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri İş zekâsı ortamındaki altı unsur 1.İşletmenin çevresinden elde edilen veri 2.İş zekâsı altyapısı 3.Matematiksel iş analizi araçları 4.Yönetsel kullanıcılar ve metotlar 5.Dağıtım platformu – YBS, KDS, ÜYDS 6.Kullanıcı arayüzü Kurumlarda İş Zekâsı BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 14

15 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Kurumlarda İş Zekâsı KARAR VERMEYE DESTEK SAĞLAYACAK İŞ ZEKÂSI VE MATEMATİKSEL İŞ ANALİZLERİ İş zekâsı ve matematiksel analizler, güçlü bir veritabanı temeli, çözümleme araçlar grubu ile akıllıca sorulan soruları cevaplayabilecek ve veriyi analiz edebilecek konuyla ilgili bir yönetim takımını gerektirmektedir. ŞEKİL 12-3 BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 15

16 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri İş zekâsı ve matematiksel iş analizi yetenekleri Amaç, karar vericilere enformasyonu doğru, gerçek zamanlı olarak iletmektir. – İZ sistemlerinin temel işlevleri 1.Üretim raporları 2.Parametrelerle ifade edilen raporlar 3.Performans değerlendirme tabloları/kurum karneleri 4.Anlık sorgu/araştırma/rapor yaratma 5.Özetten detaya (drill down) 6.Tahminler, senaryolar, modeller Kurumlarda İş Zekâsı BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 16

17 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri İş zekâsı kullanıcıları – %80, üretim raporlarına güvenen sürekli kullanıcılardır – Üst düzey yöneticiler İşletme faaliyetlerini izlemek için kullanırlar – Orta düzey yöneticiler ve analistler Anlık sorgu analizi – Alt düzey çalışanlar Önceden hazırlanmış raporlar Örneğin; satış tahminleri, müşteri tahmini, müşteri sadakati ve yıpranma, tedarik zincirinde bekleme, çalışan üretkenliği Kurumlarda İş Zekâsı BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 17

18 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Kurumlarda İş Zekâsı İŞ ZEKASI KULLANICILARI Usta kullanıcılar, raporlar, yeni analizler, modeller ve tahminlerin üreticileriyken; sürekli kullanıcılar iş zekâsı çıktısının tüketicileridir. ŞEKİL 12-4 BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 18

19 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri İZ uygulama örnekleri – Öngörücü matematiksel iş analizleri Gelecekteki davranışı tahmin etmek için verideki örüntüleri kullanma Örneğin; Kredi kartı işletmeleri ayrılma riski olan müşterileri belirlemek için öngörücü matematiksel iş analizini kullanırlar – Veriyi görselleştirme Metin listesinde görmenin zor olacağı örüntü ve ilişkileri görmede kullanıcılara yardımcı olur – Coğrafi enformasyon sistemleri (CES) Haritalar üzerindeki veri ile yerleşim verisini birbirine bağlar Kurumlarda İş Zekâsı BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 19

20 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri İZ ve matematiksel İA yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik yönetim stratejileri – İki temel strateji 1.Tek bir satıcıdan bütünleşik çözüm – Donanım işletmeleri, onların donanımı üzerinde en uygun şekilde çalıştırılan yazılımı satın alırlar – İşletmeyi, tek bir satıcıya bağımlı yapar – değiştirme maliyetleri 2.Türünün en iyisi çoklu satıcı çözümü – Daha büyük esneklik ve bağımsızlık – Bütünleştirmede potansiyel zorluklar – Birden fazla satıcı ile uğraşma Kurumlarda İş Zekâsı BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 20

21 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Etkileşimli Oturumu okuyunuz ve aşağıdaki soruları tartışınız Örnek olayda tartışılan problemi tanımlayınız ve açıklayınız. İş zekâsı sistemleri bu probleme nasıl bir çözüm sağlar? Bu sistemlerin girdileri ve çıktıları nelerdir? Bu çözümde hangi yönetim, örgüt ve teknoloji sorunları gündeme gelir? Bu çözüm nasıl başarılı olur? Cevabınızı açıklayınız. Bütün okul bölgelerinin, eğitimde böyle bir veriye dayalı yaklaşımı kullanmaları gerekir mi? Neden? Kurumlarda İş Zekâsı VERİYE DAYALI OKULLAR BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 21

22 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Alt ve orta düzey yöneticiler – İşletmenin performansını günlük olarak izlerler – Çoğunlukla yapılandırılmış kararlar verirler – YBS kullanırlar “Süper kullanıcılar” ve iş analistleri – Daha gelişmiş analizler kullanırlar – İhtiyaca uygun raporlar üretirler – KDS kullanırlar İş Zekâsı Karar Verici Grupları BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 22

23 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Karar destek sistemleri – Matematiksel veya çözümlemeli modelleri kullanırlar – Farklı analiz türleri olanağı sağlarlar “Ya…ise” analizi Duyarlılık analizi Geriye duyarlılık analizi Çok boyutlu analiz / OLAP – Örneğin; özet tablolar İş Zekâsı Karar Verici Grupları BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 23

24 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri İş Zekâsı Karar Verici Grupları DUYARLILIK ANALİZİ Bu tablo, ürünün başabaş noktası üzerinde bir kravatın satış fiyatını ve birim maliyetini değiştirme etkisinin duyarlılık analizi sonuçlarını göstermektedir. Eğer satış fiyatı ve maliyeti her birim için arttırılır ve azaltılırsa başabaş noktası ne olur sorusunu cevaplamaktadır. ŞEKİL 12-5 BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 24

25 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri İş Zekâsı Karar Verici Grupları MÜŞTERİNİN BÖLGESEL DAĞILIMINI VE REKLAM KAYNAĞINI İNCELEYEN ÖZET BİR TABLO Bu özet tabloda, çevrimiçi eğitim veren bir işletmenin müşterilerinin hangi bölgeden ve hangi reklam kaynağını kullanarak geldiğini inceleyebiliriz. ŞEKİL 12-6 BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 25

26 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Üst düzey yönetim karar desteği – Yöneticilerin önemli performans enformasyonuna odaklanmasına yardımcı olmaktadır – Kurum karnesi metodu: Dört boyuta dayanan çıktıları ölçmektedir: 1.Finansal 2.İş sürecleri 3.Müşteriler 4.Öğrenme ve büyüme Anahtar performans göstergeleri (APG) her bir boyutu ölçmektedir İş Zekâsı Karar Verici Grupları BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 26

27 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri İş Zekâsı Karar Verici Grupları KURUM KARNESİ ÇALIŞMA ÇERÇEVESİ Kurum karnesi çalışma çerçevesinde, işletmenin stratejik amaçları, dört boyutla işlevsel hale getirilir: Finansal, iş süreci, müşteri ve öğrenme - gelişme. Her boyut, çeşitli APG’leri kullanarak ölçülmektedir. ŞEKİL 12-7 BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 27

28 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Üst düzey yönetim karar desteği (devam) – İş performansı yönetimi (İPY) Alt düzey faaliyet hedefleri içerisine bir işletmenin stratejilerini (örneğin; farklılaştırma, düşük maliyetli üretici, alt düzey faaliyet kapsamı) aktarmaktadır APG’leri hedeflere yönelik gelişimi ölçmek üzere geliştirilir – ÜYDS için veri Kurumsal uygulamalardan elde edilen dahili veri Finans pazarı veritabanları gibi dış veri Ayrıntılı, özetten detaya (drill-down) veri yetenekleri İş Zekâsı Karar Verici Grupları BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 28

29 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Etkileşimli Oturumu okuyunuz ve aşağıdaki soruları tartışınız Valero’nun performans değerlendirme tablosu geliştirildiği zaman hangi yönetim, örgüt ve teknoloji sorunları gündeme gelir? Performans değerlendirme tablosu hangi performans ölçümlerini göstermektedir? Valero’nun performans değerlendirme tablosu tarafından sağlanan enformasyondan yararlanabilecek çeşitli yönetim kararları ile ilgili örnekler veriniz. Valero’nun rafineri performans değerlendirme tablolarını çalıştırmak ve sürdürmek için hangi enformasyon sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır? Valero performans değerlendirme tabloları işletmeye yönetsel olarak yol göstermede ne kadar etkindir? Cevabınızı açıklayınız. Valero, çevresinde kontrol edemediği çeşitli faktörleri ölçmek için bir performans değerlendirme tablosu geliştirmeli midir? Neden? İş Zekâsı Karar Verici Grupları GERÇEK ZAMANLI YÖNETİM İLE VALERO’YA YOL GÖSTERME BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 29

30 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Grup karar destek sistemleri(GKDS) – Grup tarafından yapılandırılmamış problemlerin çözümüne imkân veren etkileşimli sistem – Özel donanım ve yazılım; genellikle konferans odalarında kullanılır Tepegöz, projeksiyon makineleri, görüntü ekranları Katılımcı fikirleri ve tepkilerini toplayan, sıralayan, düzenleyen (biçimleyen) yazılım Yönetici ve destek personeline ihtiyaç duyabilir – Toplantıya katılım sayısı arttıkça, verimliliğin artmasına imkân vermektedir – Katılımcıların bilinmemesini garanti ederek işbirliği ortamı yaratmaktadır – Fikirleri düzenlemek ve değerlendirmek için yapılandırılmış metotları kullanmaktadır İş Zekâsı Karar Verici Grupları BÖLÜM 12: KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME 30

31 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Printed in the United States of America. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Yönetim Bilişim Sistemleri 31


"© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ Yönetim Bilişim Sistemleri KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRME Bölüm 12." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları