Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ÖĞRETİM YILI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ÖĞRETİM YILI"— Sunum transkripti:

1 ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI
DÜZCE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ ORTAK SINAVLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18 Kasım 2015

2 Sınav Tarihi: Kasım 2015 Telafi Sınav Tarihi: Aralık 2015 Sonuçların Açıklanması: Ocak 2016

3 Sınav Yerleri: Düzce İl Geneli TÜM Ortaokul 8. Sınıflar

4 Sınava Katılan Okul Sayıları:
İl merkezi : 45 okul İlçeler : 52 okul İL TOPLAMI: 97 Okul

5 Sınava katılacak öğrenci sayıları:
İl merkezi : 3305 Öğrenci İlçeler : 2005 Öğrenci İL TOPLAMI: 5310 Öğrenci

6 Sınavlarda; Merkez İlçede:
3305 öğrenci ,187 salonda,374 gözcü,61 yedek gözcü, 45 nöbetçi ve toplam 480 personel görev yapacaktır.

7 Birinci Gün Oturumu: İkinci Gün Oturumu:
Türkce,Matematik,Din K.Ahlak. İkinci Gün Oturumu: Fen ve Teknoloji,T.C.İnk.Tarihi Atatürkcülük, Yabancı Dil. Sınav Başlama Saati:

8 SINAVLAR ÖNCESİ e-Kılavuz ve Genelge doğrultusunda;
Vali yardımcısının başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı. İl ve ilçe temsilcileri görevlendirmeleri yapıldı. Okullarda sınav komisyonları oluşturuldu. Özel okulların komisyonları müdürlüğümüzce belirlendi. Öğretmen görevlendirmeleri yapıldı. Altı hattan oluşan güzergahlar ve kuryeler tespit edildi. Bakanlıktan gelen sınav kutuları, Valilik binasında, kameralı odada, emniyetçilerin gözetiminde muhafaza edilecek.

9 SINAVLAR ÖNCESİ Tatil yapılacak okullar belirlendi ve tatil edilmesi ile ilgili valilik oluru alındı. İlgili birimlere ve görevlilere, görev tebligatları, e-kılavuz ve genelge tel zinciri ve resmi yazışmalarla ulaştırıldı. Sınav öncesi SON OLARAK Bilgilendirme toplantıları yapılması planlandı. İlk toplantı, İl ve İlçe temsilcilerine…..

10 SINAVLAR ÖNCESİ İl ve İlçe temsilcileri sınavdan 1 saat önce görev yerlerinde olmalı ve bütün hazırlıkları yerinde görmeli, varsa eksiklikler müdahale etmelidir. Kuryelerin ve şoförlerin sınavlardan 2 saat önce, emniyet görevlileri ile sınav kutularını okullara ulaştırmak üzere Valilikte hazır olmaları. Sınav kutularının, her araçta bir emniyet görevlisi olmak üzere merkez ve köy okullarına ulaştırmaları.

11 SINAVLAR ÖNCESİ Sınav kutuları bütün okullara polis gözetiminde ulaştırılacak. Okullarda Jandarma bölgesinde güvenlik Jandarmalarca, polis bölgesinde ise polislerce sağlanacak. Sınav kutuları teslim edilirken ve teslim alınırken en az üç görevlinin imzası olacak. Sınav kutuları sınavların başlayacağı dan en az bir saat önce okullara ulaştırılacak. Sınav kutularını teslim alacak okul görevlileri da mutlaka okullarda bulunacak.

12 SINAVLAR ÖNCESİ Sınavlarda güvenliği sağlayacak güvenlik görevleri, okul bahçesinde tedbirler alır. Öğrencileri üst araması yapmaz ve okul içinde sadece sınav kutusunun teslim ederken bulunur. Diğer zamanlarda okul girişinde ve bahçede bulunur. Zaman zaman okul çevresinde dolaşır. Okullarda komisyon sınavdan bir saat önce öğretmenlerle toplantı yapar ve görevlerini hatırlatır ve görev dağılımı yapar. Sınav görevi olmayan ve o gün dersi olan öğretmenler da okulda hazır olurlar. Sınavlar başlayınca görevine ihtiyaç yoksa okuldan ayrılırlar.

13 SINAVLAR ESNASINDA Sınavların sorunsuz geçmesi için bütün görevlilerin görevlerini eksiksiz yapmaları. Zarflar öğrencilerin önünde açılır. Tahtaya sınav başlama ve bitiş saatleri yazılır. Öğrenciler ilk 15 dakikaya kadar sınıfa alınır ve ek süre verilmez. İlk 20 dk. sonra sınıftan çıkabilecekler. Kodlamalarla ilgili öğrencilere gözlemci öğretmenler yardımcı olurlar. Kodlamaların kurşun kalemle yapılması, imzaların tükenmez kalemle atılması sağlanmalı.

14 SINAVLAR ESNASINDA Cevap anahtarı sırada bırakılmaz ve öğrencilerden bizzat imza ile teslim alınır. Öğrencilerin dikkatini dağıtacak hiçbir eylemlerde bulunulmaz. Yedek salonda sınava giren öğrencilerin cevap kağıtlarında bilgileri olmayacağından, kodlamalarda öğrencilere yardımcı olunur.

15 SINAVLAR ESNASINDA Sınav gözetmenince öğrencinin kitapçık türünün doğru kodlanıp kodlanmadığı, imzasının olup olmadığı kontrol edilmeli. Sınav bitimine 5 dk. Kala öğrenci salondan çıkarılmaz. Sınıfta en az iki öğrenci olur. Öğrencinin cevap kağıdında, salon başkanı ve gözetmenin «kontrol ettiğine dair» bölüm silinmez kalemle imza edilmeli. Sınav komisyonuna öğrencinin cevap kağıtları, yoklama listesi, düzenlenen tutanak ve benzeri evraklar imza karşılığı teslim edilir.

16 SINAVLAR SONRASINDA Her ders sonrası sınav poşetleri usulüne uygun kapatılır, Okul sınav komisyonları, gözlemcilerin salonlardan getirdikleri kapalı poşetleri imza karşılığı teslim alır. Okul sınav komisyonu sınava girmeyen öğrencileri e-okula işler. İlgili bölüme, il temsilcileri gerekli tutanakları tutar. Hazırlanan raporları «bölge sınav yürütme komisyonuna» iletirler.

17 SINAVLAR SONRASINDA Sınavlarla ilgili yaşanan her türlü olumsuzluklar tutanak altına alınır. İl temsilcileri görev yaptıkları okulların birine sınav ücreti ile ilgili bilgileri verir. Okullardan alınan sınav kutuları en az üç görevlinin (biri emniyet görevlisi) imzaları ile kurye ye teslim edilir. Bütün okullardan gelen sınav kutuları il merkezindeki toplama merkezine yine imza karşılığı teslim edilir. En son Bakanlık kuryesine sınav evrakları teslim edilir.

18 SINAVLARINDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER ve DİKKAT EDİLECEK HUSULAR
GEÇMİŞTE YAPILAN TEOG SINAVLARINDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER ve DİKKAT EDİLECEK HUSULAR

19 SINAV GÜVENLİK KUTULARI

20 Sınav güvenlik kutusu kilidinin sınav sonrasında bu şekilde kullanılması gerekir.

21 Kırık kilitli ve mühürlü gelen sınav güvenlik kutusu
KIRIK GELEN KİLİT

22 Sınav güvenlik kilidinin kesik olması ve dışa bakması
HATALI KİLİTLEME

23 Tek tarafı kesilmiş olarak kilitlenmiş sınav güvenlik kutusu
TEK TARAFI KESİK KİLİT

24 Bir tarafı kilitli bir tarafı ip ile bağlanmış olarak gelen sınav güvenlik kutusu
EKSİK KİLİT

25 Yanlış kapatılıp, mühürlenmiş olarak gelen sınav güvenlik kutusu

26 Aynı renk kilit kullanılması gerekirken farklı renklerde kilit kullanılmış sınav güvenlik kutusu
FARKLI RENKTE KİLİT

27 İple bağlanarak gelen sınav güvenlik kutusu

28 İkiden fazla kilit kullanılarak kapatılmış sınav güvenlik kutusu

29 UYARI Sınav güvenlik kutularına ait güvenlik kilitlerinin örnek resimlerdeki gibi hatalı olması halinde; sınav merkezi görevlilerince bu durum bina kutu numarası, kilit numarası not edilerek tutanak altına alınmalıdır. UNUTULMAMALI..

30 Sınav evrakının tasnifi sırasında karşılaşılan ve Tasnif ve Optik Birimince tutanak altına alınan genel sorunlar

31 Sınav güvenlik poşetinin yanlış açılıp bant ya da benzeri nesneler ile kapatılması,
Salon poşet teslim tutanağının güvenlik kutusundan çıkmaması, Öğrencilere ardışık kitapçık dağıtılması, (Ör:AABB) Cevap kağıdı ve salon aday yoklama listelerinde salon görevlilerinin imzalarının eksik olması,

32 Adayların cevap kağıdında yanlış kalem ve hatalı kodlama tekniği kullanması,
Öğrencilerin yanlış yere imza atmaları ya da salon aday yoklama listesinde imzalarının bulunmaması, Cevap kağıtlarının, Salon Aday Yoklama Listesinin ve Salon Oturma Planlarının güvenlik poşetinden çıkmaması, Cevap kağıtlarının güvenlik poşetinden yırtık çıkması,

33 Cevap Kağıdının güvenlik poşetinin dışında güvenlik kutusunun içinde gelmesi,
Sınav evraklarının güvenlik kutusunun dışında kapalı zarf ile gelmesi, Sınav evraklarının merkezlerinde unutulup posta yolu ile gönderilmesi

34 Salon aday yoklama listesinde kitapçık türlerinin görevlilerce yazılmaması

35 Sınav güvenlik poşetinin kurallara uygun şekilde kapatılmadan açık olarak gelmesi

36 Sınav güvenlik poşetinin herhangi bir yerindeki kesiğin bantla yapıştırılması
BANTLA YAPIŞMIŞ

37 Sınav esnasında ve sonrasında gözetmenlerce dikkat edilmesi gereken hususlar
Cevap kağıdı üzerinde kitapçık türleri ve imzaların kontrol edilmesi, Öğrencilerin cevap kağıtlarını kurşun kalemle kodlama yapıp yapmadığının kontrol edilmesi (uyarılması), Mazeretinden dolayı yedek salonda sınava giren öğrencilerin TC Kimlik No kodlamalarını hatasız yapmalarını sağlamak, ad ve soy ad bilgilerinin eksiksiz olarak cevap kağıdı üzerine yazılıp yazılmadığını kontrol edilmesi,

38 Öğrencilerin Salon Aday Yoklama Listesi üzerindeki kitapçık türleri ve imzalarının kontrol edilmesi,
Oturma planında öğrenci bilgilerinin kontrol edilmesi, Öğrencinin soru kitapçığına işaretleme yaptığında uyarılması ve cevap kağıdına işaretleme yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, Gereksiz konularda tutanak tutulmaması, aynı tutanağın hem poşet içinde hem de poşet dışında yapışık şekilde gelmesi, (Örnek: Sınav sorunsuz şekilde bitmiştir, yedek salon poşeti açılıp içinden iki kitapçık alınmıştır gibi)

39 Güvenlik poşetleri içerisinde cevap kağıtları, Sınav öğrenci yoklama listesi ve oturma planının kontrol edilmesi, Sınav güvenlik kutusuna salon poşetlerinin salon sırasına göre konulması, Güvenlik kutusunun içerisinde bina sınav poşet teslim tutanağının konulup, konulmadığı kontrolünün yapılması, Sınav güvenlik kutusunu kapatıp güvenlik kilitlerinin sorunsuz şekilde kapatılması.

40 BİLGİ NOTU Salon başkanı, gözetmenler ve tüm görevliler bu hususlara dikkat etmediği takdirde sınav açımının yavaşlamasına, bu da sınav sonucu açıklama takviminin geride kalmasına neden olacaktır. Sonuçların en kısa zamanda açıklanması, yapılacak olan sınavların sorunsuz yapılması ile mümkün olacaktır. Unutmayalım.

41 İLETİŞİM http://www.meb.gov.tr Ekrem YAZAR: 0532 3601882
Mehmet ÖZGÜNGÖR: Mehmet KARABAŞOĞLU:

42 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDER BAŞARILAR DİLERİZ DÜZCE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ÖĞRETİM YILI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları