Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GSYH ve TÜFE: Makroekonominin İzlenmesi 2. Bölüm THIRD EDITION Makroiktisat Makroiktisat Paul Krugman | Robin Wells.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GSYH ve TÜFE: Makroekonominin İzlenmesi 2. Bölüm THIRD EDITION Makroiktisat Makroiktisat Paul Krugman | Robin Wells."— Sunum transkripti:

1 GSYH ve TÜFE: Makroekonominin İzlenmesi 2. Bölüm THIRD EDITION Makroiktisat Makroiktisat Paul Krugman | Robin Wells

2 İktisatçılar ekonominin performansını izlemek için toplam ölçümleri nasıl kullanırlar GSYH nedir? Nasıl hesaplanır? Reel GSYH ve Nominal GSYH arasındaki farklar Fiyat endeksi nedir ve enflasyon oranı nasıl hesaplanır? ÖĞRENECEK LERİMİZ

3 Genişletilmiş Dairesel-Akım Diyagramı Devlet Firmalar Mal ve hizmet piyasaları Finansal piyasalar Hanehalkları Faktör piyasaları Dünyanın geri kalanı Devletin mal ve hizmet alımları Devlet borçlanması Özel tasarruflar Devlet transferleri Ücret, kar, faiz, rant Firmalar tarafından borçlanma ve hisse senedi alımı Dış borç ve hisse senedi alımı Dış ödünç ve hisse senedi satımı İhracat İthalat GSYH Vergiler Tüketim harcaması Yatırım

4 Ulusal Hesaplar Ülkeler ulusal gelir ve üretim hesapları olarak bilinen rakamları hesaplar. Ulusal gelir ve üretim hesapları ekonominin farklı sektörleri arasındaki para akışlarını takip eder.

5 Ulusal Hesaplar Hanehalkları faktör piyasaları aracılığıyla ücret, faiz, kar payı ve rant biçiminde gelirler elde eder. Hisse senedi bir hissedarın bir firmadaki sahiplik payıdır. Bono faiz ödeyen bir borç senedidir. Ayrıca, hanehalkarı devletten transfer ödemeleri alır. Harcanabilir gelir, hanehalklarının vergiden ve kamu transferlerinden sonra ellerinde kalan gelirdir.

6 Ulusal Hesaplar Özel tasarruflar, harcanabilir gelir eksi tüketim harcamaları, harcanabilir gelirin tüketime harcanmayan kısmıdır Bankacılık, hisse senedi ve bono piyasaları— özel tasarrufları yatırım harcamaları, kamu borçlanması ve yabancı borçlanmaya aktaran finansal piyasalardır.

7 Ulusal Hesaplar Devletin mal ve hizmet alımı(G) merkezi ve taşra teşkilatlarıyla devletin mal ve hizmet harcamalarıdır İhracat (X) diğer ülkelere satılan mal ve hizmetlerdir. Döviz girişi sağlar. İthalat (IM), diğer ülkelerden alınan mal ve hizmetlerdir. Ülkeden döviz çıkışına neden olur.

8 Ulusal Hesaplar Stoklar firmaların faaliyetlerine yardımcı olması için biriktirdikleri mal ve hammaddelerdir. Yatırım harcaması makineler ve bina yapımı gibi üretken fiziksel sermayeye yapılan harcamalar ve stoklardaki değişimdir. Nihai mal ve hizmetler nihai veya son kullanıcıya satılan mal ve hizmetlerdir. Ara mal ve hizmetler, nihai mal ve hizmetlerin üretimi için girdi olarak kullanılan ve bir firmanın bir diğer firmadan satın aldığı mal ve hizmetlerdir.

9 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Gayri safi yurtiçi hasıla belirli bir süre içerisinde bir ülke sınırları içerisinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir. Toplam harcamalar— yurtiçinde üretilen nihai mal ve hizmetlere yapılan toplam harcamalardır ve tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, kamunun mal ve hizmet alımı ve net ihracatın toplamına eşittir.

10 GSYH’nin Hesaplanması GSYH 3 yoldan hesaplanabilir: 1)Tüm üreticilerin katma değerleri toplanarak 2)Yurtiçinde üretilen nihai mal ve hizmetlere yapılan harcamaları toplayarak  GSYH = C + I + G + X - IM 3)Üretim faktörlerine yapılan ödemeleri toplayarak

11 GSYH’nin Hesaplanması

12 GSYH’nin Bileşenleri $15,000 10,000 5,000 0 -5,000 Kamunun katma değeri = 12.5% Hanehalklarının katma değeri = 12.7% Firmaların katma değeri = 74.9% Tüketim harcaması = 70.5% Yatırım harcaması = 12.4% Kamunun mal ve hizmet alımı = 20.7% GSYH’nin bileşenleri (milyar dolar) C + I + G = $14,527 Net ihracat X – IM = –$517 (–3.6%) Yurtiçinde üretilen nihai mal ve hizmetlere yapılan harcamalar Sektörlere göre katma değer

13 Reel vs Nominal GSYH Reel GSYH bir yıl içerisinde bir ekonomide üretilen nihai mal ve hizmetlerin verilen bir baz yıl fiyatlarıyla hesaplanmış olan değeridir. Nominal GSYH bir yıl içerisinde bir ekonomide üretilen nihai mal ve hizmetlerin üretildiği yılın fiyatlarıyla hesaplanmış değeridir.

14 Reel vs Nominal GSYH Baz yılı hariç, reel GSYH nominal GSYH’ye eşit olmaz. Zincirleme endeks terken bir baz yılla daha sonraki bir baz yıla hesaplanan reel GSYH büyüme oranının ortalaması alınarak reel GSYH’deki değişimi ölçmeye yarayan bir yöntemdir. Kişi başı GSYH, GSYH’nin nüfusun büyüklüğüne bölünmesiyle bulunur ve kişi başına ortalama GSYH’ye denktir.

15 Reel vs Nominal GSYH Calculating GDP and Real GDP in a Simple Economy

16 Reel vs Nominal GSYH Nominal vs Reel GSYH in 1995, 2005, and 2010 Nominal GSYH Reel GSYH Nominal vs Reel GSYH

17 Reel vs Nominal GSYH GSYH Birikimli % değişim Yıl

18 Fiyat Endeksi ve Genel Fiyat Seviyesi Genel fiyat seviyesi ekonomideki fiyatların genel seviyesinin bir ölçütüdür. Pazar sepeti, tüketicilerin mal ve hizmet alımlarının varsayımsal bir sepetidir. T Fiyat endeksi, seçilen baz yıldaki maliyet 100’e eşitlenecek şekilde normalleştirilerek verilen bir Pazar sepetinin belirli bir yıldaki maliyetidir. Fiyat endeksi Pazar sepetinin hesaplanan yıl maliyeti Pazar sepetinin baz yılıi maliyeti

19 Pazar Sepeti ve Fiyat Endeksi Don öncesiDon sonrası Portakal fiyatı$0.20$0.40 Greyfurt fiyatı0.601.00 Limon fiyatı0.250.45 Pazar sepetinin maliyeti(200 × $0.20) +(200 × $0.40) + (200 portakal, 50 greyfurt,(50 × $0.60) +(50 × $1.00) + 100 limon)(100 × $0.25) = $95.00(100 × $0.45) = $175.00 GSYH’nin ve Reel GSYH’nin Hesaplanması

20 Enflasyon Oranı, TÜFe, ve diğer endeksler Enflasyon oranı resmi bir fiyat endeksindeki, genellikle TÜFE, yıllık yüzde değişimdir. Genel fiyat seviyesindeki artışı gösterir. Tipik bir hanehalkının Pazar sepetinde yer alan malların maliyetini ölçer. Enflasyon Oranı Yıl 2’deki fiyat endeksiYıl 1’deki fiyat endeksi

21 Tüketici Fiyat Endeksi

22 ABD TÜFE Trendi LOG TÜFE 1982-1984=100 Yıl

23 Diğer Fiyat Ölçümleri Firmaların satın aldıkları malları dikkate alan endekse üretici fiyat endeksi denir Belirli bir yıl için GSYH deflatörü nominal GSYH’nin reel GSYH’ye bölümünün 100 ile çarpımıdır.

24 Enflasyonun Ölçümü: Trend TÜFE, Üfe ve GSYH Deflatör Yüzde değişim Yıl GSYH Deflatörü ÜFE TÜFE


"GSYH ve TÜFE: Makroekonominin İzlenmesi 2. Bölüm THIRD EDITION Makroiktisat Makroiktisat Paul Krugman | Robin Wells." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları