Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFETLERDE SU YÖNETİMİ Ulusal Su Ve Sağlık Kongresi 26-30 Ekim 2015 Antalya Prof.Dr.Recep AKDUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFETLERDE SU YÖNETİMİ Ulusal Su Ve Sağlık Kongresi 26-30 Ekim 2015 Antalya Prof.Dr.Recep AKDUR."— Sunum transkripti:

1 AFETLERDE SU YÖNETİMİ Ulusal Su Ve Sağlık Kongresi 26-30 Ekim 2015 Antalya Prof.Dr.Recep AKDUR

2 AFET OLAY/OLGUİNCİDENT 1 İVEDİ DURUMEMERGENCY 2 FELAKETDİSASTER 3 AFETCATASTROHE 226.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

3  EKOLOJİK DENGE BOZULUR  CAN VE MAL KAYIPLARI ORTAYA ÇIKAR  SONUÇLAR TOPLUMUN UYUM ve YANIT VERME KAPASİTESİNİ AŞAR  DIŞ YARDIMA GEREKSİNİM VARDIR AFET 326.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

4 AFETİN EVRELERİ 4 SESSİZ EVRE ALARM EVRESİ İZOLASYON EVRESİ DIŞ YARDIM EVRESİ REHABİLİTASYON EVRESİ 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

5 YÖNETİM  Geleceği şekillendirmek, gelecekte söz sahibi olmak  Bir örgütün/kuruluşun/sektörün amaçlarına ulaşmak için; planlama,örgütleme, eş güdüleme, denetleme ve değerlendirme işlevlerini yerine getirme sürecidir  Görevleri yerine getirme/gereksinimleri karşılama/gereksinim ile kaynakları karşı karşıya getirme  Kişi/birim/kurum/sektöre yüklenen/beklenen görevleri/gereksinimleri yerine getirmesidir 526.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

6 AFET YÖNETİMİ 6 RİSK YÖNETİMİ KRİZ YÖNETİMİ 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

7 AFET YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ (Proaktif / Önleyici hizmetler): Sessiz dönemde; hasar nedenlerini yok ederek tetikleyicinin verebileceği zararları önleme /azaltma çalışmaları Hedef afet/hasar/risk nedenlerini dolayısı ile de afetleri yok etmektir-KORUMADIR KRİZ YÖNETİMİ (Reaktif/def edici/onarıcı hizmetler) tetikleyicinin verdiği hasarları onarma / yaraları sarma /krizi def etme/ ölüm e sakatlıkları azaltma çalışmalarıdır Kriz yönetiminde hedef ikincil kayıpları en aza indirmektir-TEDAVİDİR 726.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

8 8 AFET HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ BAŞLIKLAR  Kurtarma  Acil tıbbi bakım  Tehlikeleri ortadan kaldırma (yangın, gaz sızıntısı vb.)  Toplumu güvenlik altına alma  Sağlıklı su, yiyecek, barınak sağlama  Koruyucu ve rutin bakım sağlama  Atıkları(mutfak-insan –katı –sıvı vb )atıklarını yok etme  Vektörlerle yayılan hastalıkları önleme  Enfeksiyon kontrolü  Kayıt ve raporlama  Sağlık hizmetleri lojistiği  Ölülerle ilgili hizmetler  Rutin sağlık hizmetleri düzeyine geçiş  Engellileri esenlendirme  Toplumu esenlendirme  Sağlık hizmetlerini esenlendirme 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

9 9 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ  Çevreye yönelik koruyucu hizmetler (Barındırma,su güvenliği, gıda güvenliği, vektör kontrolü, atık kontrolü vb)  Kişiye yönelik koruyucu hizmetler (aşılar, kemoprofilaksi, sağlık eğitimi vb)  Olağan hizmetler düzeyine ulaşma  Sağlık alt yapısının yeniden inşası 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

10 AFETLERDE SU SAĞLANMASI ÖNCELİKLİ HİZMETLERDENDİR AFET  Su yokluğu  Su kıtlığı  Su kirliliği sonuçlarını Ve bunların yol açtığı sağlık sorunlarını ve epidemileri doğurur 1026.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

11 AFETLERDE SU YÖNETİMİ  Sorumlu örgütlerinin afetlerde halka yeteri kadar ve temiz su sağlama görevlerini yerine getirmesi  Afette kişilerin ve toplumun su gereksinimlerinin karşılaması 1126.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

12 AFETLERDE SU YÖNETİMİ Risk yönetimi SESSİZ DÖNEM  Tesis güvenliğinin sağlanması  Önleme iş ve eylemlerinin saptanması 1226.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

13 AFETLERDE SU YÖNETİMİ Risk yönetimi SESSİZ DÖNEM  Yerleşim alanlarının planlanması  Su kaynaklarının saptanması  Su sağlama planlarının yapılması  Plana uygun alt yapı döşenmesi 1326.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

14 SU TEMİN VE DAĞITIMI (Kriz yönetimi)  Var olan şebeke  Ambalajlı sular  Tankerler  Mobil su arıtma üniteleri  Yer altı suları  Yerüstü suları  Şebeke bağlama 1426.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

15 15 VAR OLAN ŞEBEKE SUYU  Kaynak ve şebeke hızla kontrol edilmeli- bozukluk, arıza ve tehlikeler derhal giderilmeli  Kirlenme olasılığı dikkate alınmalı, giderilmeli  Başlangıç ve rutin analizler  Başlangıç, süper ve olağan klorlama  Şebeke çalışıncaya dek seyyar su sağlama ve bunlarda su güvenliği Çözümlenmesi gereken en acil ve önemli sorundur 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

16 16 VAR OLAN ŞEBEKE SUYU  Afet durumunda şebekelere -su şebekesinde bozukluk olmasa bile- süperklorlama (1 ppm) yapılmalıdır  Serbest kalıcı klor düzeyi günde iki kez denetlenmelidir.  Sık aralıklarla bakteriyolojik muayeneler yapılmalıdır Kuşkulu kaynaklardan elde edilen suyun dezenfeksiyonu için birinci seçenek klorlamadır 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

17 AMBALAJLI SU  İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK uygun olmalı  RUHSATLI  MARKALI  DAMACANALAR ORJİNAL ŞHİRİNG KAPAKLI  Etiket üzerindeki su ismi ile kapak üzerinde su isminin aynı olması  KULLANIM SÜRESİ GEÇMEMİŞ  UYGUN TAŞIMA-SAKLAMA 1726.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

18 18 SU TANKERİ  Su taşımaya uygun,  Dolum ve başaltım sistemleri kirlenmeye yol açamayacak tipte,  Su aldığı yer uygun ve denetlenmiş,  Dolumdan sonra klorlama,  Yerleşim girişlerinde klor kontrolü,  Personel eğitimli. 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

19 1926.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

20 2026.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

21 2126.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

22 22 TAŞINABİLİR SU DÜZENEKLERİ  İçme suyu düzenekleri  Atık su arıtma düzenekleri  Su analiz laboratuvarları İÇME SUYU DÜZENEKLERİ  KAYNAĞA UYGUN  KAPASİTESİ YETERLİ  DEZENFEKTE EDEBİLEN  PAKETLEYEBİLEN 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

23 2326.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

24 2426.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

25 2526.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

26 AFETTE SU MİKTARLARI Gün /kişi/litre  İlk 24-48 saat 3-4  İlk hafta 7  Bir-iki ay 15-20  İlk altı aya 40  Geçici yerleşimler 75 2626.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

27 27 OLAYDAN HEMEN SONRA  Durumun belirsiz olduğu ilk saatlerde ambalajlı sular dışında kullanılmamalı  Mobil hastane kurulacaksa kişi başına 40- 50 lt/kişi/gün su verilmeli  Uzun süreli çadır yerleşimlerde kişi başına en az 40-50 lt/kişi/gün litre su sağlanmalı  Geçici su şebekesi çekilebiliyor ise kurulmalı  Suyu alma yeri her bir çadıra en fazla 100 m uzakta olmalıdır. 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

28 28 TUVALET–BANYO-ÇAMAŞIRHANE  10 kişiye bir yıkanma musluğu 100 kişiye bir banyo 50 kişiye bir duş yazın duş sayısı 30 kişiye bir olacak şekilde ayarlanmalıdır.  Her 10 kişiye bir tuvalet kabini. Açık çukurlu hela için her 50 kişiye 3 metre çukur  Merkezi çamaşırhane ve yeterli çamaşır makinesi  Deşarj noktaları belirlenmeli  Yerel koşullara uygun arıtım önlemleri alınmalı 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

29 29 KANALİZASYON ATIKLARI  Şebekenin zarar görüp görmediği derhal araştırılmalı.  Zarar görmüşse onarıma gidilmelidir.  Sıvı sabun, su, kağıt temizlik maddeleri sağlanmalıdır. VAR OLAN YAPILAR HASARANMIŞ İSE  Açık çukurlu tuvaletler  Seyyar tuvaletler kullanılabilir.  Atık suların kontrollü uzaklaştırıması sağlanmalıdır.  Yeni tuvaletler yapılıp, kanalizasyona bağlanmalıdır. 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

30 SULARIN DEZENFEKSİYONU  Dezenfeksiyon  Klorlama  Kaynak-Kuyu klorlama  Bireysel/ailesel Klorlama  Meyve sebze klorlama  Serbest klor tayini/denetim 3026.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

31 3126.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

32 32 ÇADIRLARI YERLEŞTİRMEK YAN YANA DİZMEK DEĞİLDİR 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

33 33 ÇADIR KENTLER sosyal tesisler  Mutfak- yemekhane  Tuvaletler  Banyolar  Çamaşırhaneler  Yönetim (İdare, sağlık istasyonu, haberleşme, güvenlik)  Lokal (toplanma, eğleme)  Okul çadırları  Spor alanları 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

34 3426.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

35 26.10.201535Akdur Afette Su Yönetimi

36 3626.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

37 3726.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

38 3826.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

39 39 PREFABRİK KONUTLAR  Yer seçimi ilkelerine uygun  Su, kanalizasyon, elektrik merkezi  Uygun büyüklükte konutlar (sulu alanların içinde olduğu)  Konutların araziye yerleştirilmesi (cadde ve sokak sistemi)  Yönetim (İdare, sağlık istasyonu, haberleşme, güvenlik)  Okul  Kantin-Lokal- toplantı yeri  Spor alanları 26.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi

40 4026.10.2015Akdur Afette Su Yönetimi


"AFETLERDE SU YÖNETİMİ Ulusal Su Ve Sağlık Kongresi 26-30 Ekim 2015 Antalya Prof.Dr.Recep AKDUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları