Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Programı

2 AKADEMİK TAKVİM Bir akademik yıl güz, bahar ve yaz yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyılları yarıyıl/ yıl sonu sınav haftaları hariç 14 haftadır. Akademik takvim, kayıt yenileme, ders başlama-bitiş, sınavlar gibi bir eğitim-öğretim yılı boyunca yapılacak çalışmaların zamanını gösteren çizelgedir. Üniversitemiz akademik takvimini adresinden takip edebilirsiniz.

3 KAYIT YENİLEME Her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kaydı yaparak kayıt yenilemelisiniz. Ders kaydının tamamlanabilmesi için kayıt ile ilgili mali yükümlülüklerin tamamlanması gerekir. Tüm ders kayıt işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Süresi içerisinde kayıt yenilemeyen öğrenciler ders alma, sınavlara girme ve diğer öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

4 ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OBS)
OBS, öğrencilerin notlarını, açılan dersleri, ders programlarını, ortalamalarını öğrenmelerine ve dönem başlarında ders seçmelerine olanak veren bilgi sistemidir. Hazırlık sınıfı dışındaki tüm ders kayıtları OBS’den yapılır. Sisteme adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sistemde ders kayıt işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğine dair sunumlara ulaşabilirsiniz.

5 DERS ALMA ESASLARI Kayıt yenileme ve ders seçim işlemi her iki yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Derslerini yarıyıl başında seçen öğrenciler, oluşabilecek aksaklıklar, sorunlar yüzünden daha sonra derslerini, akade­mik takvimde yer alan ders-ekleme çıkarma tarihleri arasında değiştirebilirler. Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,50 olan öğrenciler, takip eden üst yarıyıldan ders alabilir.

6 BAŞARI NOTU Birimlerde bir dersin başarı notu Senatoca belirlenen bağıl değerlendirme yöntemine göre belirlenir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden verilen ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve/veya standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede sadece ara sınav yapılmışsa, ara sınavın başarı notuna katkısı %40, yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60’tır. Ara sınavın yanı sıra ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları yapılmışsa yarıyıl içi sınav ve etkinliklerin başarı notuna katkısı %50, yarıyıl/yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 50’dir. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notunun hesaplanmasında, öğrencinin yıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynı şekilde dikkate alınır ve bütünleme sınavı notu yarıyıl/yılsonu sınavı notu yerine geçer. Sınav değerlendirme esasları, Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

7 Başarı Notu Katsayı AA 4.00 BA 3.50 BB 3.00 CB 2.50 CC 2.00 DC 1.50 DD 1.00 FD 0.50 FF 0.00 Mezun olabilmek için en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca, mezuniyet not ortalaması olan öğrenciler başarı belgesi, arasında olan öğrenciler ise üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

8 MAZERET SINAVLARI Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilerden; son sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde ilgili birime başvuranlara ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Diğer sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.

9 KOPYA ve CEZALARI Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek: Kınama
Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek: Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezası Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek: Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası

10 ÇİFT ANADAL PROGRAMI Anadal lisans öğrenimini üstün başarı ile sürdüren öğrenci­lerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içerisinde başka bir bölümde veya başka bir fakültede, ikinci bir lisans belgesi almalarına olanak sağlayan programa “Çift Anadal Öğretimi” adı verilir. Böylece öğrenciler iki faklı alanda öğrenim görüp, iki farklı bölümün diplomasını alarak mezun olurlar. Çift anadal programına en erken 3’üncü, en geç 5’inci yarıyılın başında GNO’su en az 2,70 olan öğrenciler başvurabilir.

11 YANDAL PROGRAMI Yandal programları, lisans öğrenimini üstün başarıyla yü­rütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağ­layan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Yandal programına en erken 3’üncü, en geç 6’ıncı yarıyılın başında GNO’su en az 2,35 olan öğrenciler başvurabilir.

12 Başarılar Dileriz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://oidb. sdu
Başarılar Dileriz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

13 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

14 Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi
Geleneksel kütüphane hizmetlerini en son teknolojik gelişmeler ile destekleyen Bilgi Merkezi; kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını kısa sürede ve maksimum düzeyde karşılayarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının altyapısını oluşturmayı amaçlamıştır.

15 Bina (4 katlı, m2 , 950 kişi)

16 Bilgi Merkezi Koleksiyonu
Basılı kitap Elektronik kitap Süreli yayın (basılı) (başlık) Elektronik dergi Multimedya Online veri tabanı 53 SDÜ Tezleri

17 Bilgi Merkezi Hizmetleri
Ödünç Verme Hizmetleri Referans Hizmetleri Rezerv Hizmetleri Multimedya Hizmetleri Süreli Yayın Hizmetleri Tarama Terminalleri Fotokopi 7/24 Çalışma

18 Ödünç Alma Süreleri ve Hakları
Lisans Öğrencileri 21 gün süre ile Kitap Y. Lisans ve Doktora Öğr. 21 gün süre ile “ İdari Personel 21 gün süre ile “ Akademik Personel 30 gün süre ile “ Bir kitaba en fazla 2 defa uzatma işlemi yapılır.

19 Otomatik Ödünç – İade - Uzatma

20 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

21 SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI İMKANLAR Beslenme İmkanları Sağlık Hizmetleri Burs Olanakları Part-time Çalışma Olanakları Spor Tesislerinden Yararlanma Olanakları Spor Takımlarının Kurulması ve Çalışması Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

22 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın Öğrenciye Sağladığı İmkanlar

23 SAĞLIK HİZMETLERİ Medico Sosyal Merkezi;
1 yetkilendirilmiş aile hekimi, 3 hemşire ile; Koruyu ve tedavi edici sağlık hizmetleri verilmesi, Spor ve sosyal faaliyetlerde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, Öğrencilerin sağlık ve sosyal güvenlik konularında bilgilendirilmesi, Acil durumlarda müdahale ve hastaneye nakilin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

24 ÖĞRENCİ SAĞLIK HİZMETLERİ

25 SOSYAL HİZMETLER Burs Hizmetleri KYK Bursu
Öğrencilerimiz Ekim ayı içerisinde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacak olan online başvuru formunu doldurmak suretiyle müracaat ta bulunabileceklerdir. Beslenme Yardımı Üniversitemiz öğrencilerinden ihtiyacı olanlara günde bir öğün olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz Ekim ayı içerisinde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacak olan online başvuru formunu doldurmak suretiyle müracaat ta bulanabileceklerdir..

26 Part-Time Çalışma İmkanları
Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak amaçlı Üniversitemiz bünyesinde çeşitli birimlerde haftada 5 gün, günde 3 saat çalışma imkanları sunulmaktadır. Çalışmak isteyen öğrenciler eğitim öğretim başladıktan sonra ilk iki hafta içerisinde ilgili birimlerce yapılan ilanları takip ederek birimlerimize başvuru yapabilirler.

27 SOSYAL HİZMETLER Beslenme Barınma Burs Part-Time

28 KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Öğrenci ve çalışanların kültürel, sosyal faaliyetlere ilgi duymaları ve serbest zamanlarını ilgi duydukları branşlarda değerlendirebilmeleri için çalışmalar yapar. Enerjilerini bu yöne yöneltmek yeni ilgi alanları ve birlikte paylaşım alışkanlıkları kazanmalarını kültür, sanat faaliyetlerini ve sosyal etkinlikleri izlemelerini, istekleri doğrultusunda faaliyetlere katılmalarını sağlamaya yönelik hizmetler üretir. 550 kişi kapasiteli Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi’nin tahsis işlemleri, sevk ve idaresini yapar.

29 KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

30 SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Süleyman Demirel Üniversitesinin uluslararası standartlara sahip olan spor tesisleri, haftanın 7 günü 09:00-23:00 saat aralığında öğrencilerin hizmetinde, bireysel ve takım sporlarında faaliyetlerin yanı sıra özel ve grup kurslarıyla kişisel gelişimine katkı sağlamaktadır.

31 BATI KAMPÜSÜ SPOR ALANLARI
Kondisyon Salonu Küçük Jimnastik Salonu Basketbol Sahası (2 Adet) Beach Volley Sahası Tenis Kortu (5 Adet) Halı Saha (2 Adet) Çim Futbol Sahası Açık Fitness Aletleri Parkı Koşu Parkurları DOĞU KAMPÜSÜ SPOR ALANLARI Kondisyon Salonu (2 Adet) Step Aerobik Plates Salonu Basketbol Sahası (2 Adet) Voleybol Sahası (2 Adet) Tenis Sahası Squash Alanı (4 Adet) Yapay Duvar ve Performans Salonu 29 Ekim Yüzme Havuzu Medikal Plates Alanı (1 Adet)

32 KAMPÜSTE YAŞAM Türkiye Okçuluk Şampiyonası Türkiye-İspanya Milli Maçı

33 29 EKİM YÜZME HAVUZU

34 KAMPÜSTE YAŞAM

35

36 KULÜPLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Üniversitemizde 82 adet öğrenci kulüp/topluluğu bulunmaktadır. Kulüpler Şube Müdürlüğü; Üniversitesitemiz öğrencilerinin ders dışı sosyal, sportif faaliyetlerle toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak için oluşturulan kulüp/toplulukların kuruluş ve işleyişine ilişkin işlemlerin yapılarak kulüp/toplulukların koordinasyonunun sağlamaktadır. sksdb.sdu.edu.tr

37

38 YEMEKHANE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin enerji ve besin öğesi ihtiyaçları göz önünde tutularak, kaliteli ve sağlıklı gıdalara ulaşabilmelerini, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayabilmek için diyetisyen ve gıda mühendisi kontrolünde yemek üretimi yapılmakta ve merkez ve ilçelerdeki birimlere sevk edilmektedir. Yemekhane hizmetlerinden faydalanmak isteyenler yemekhane girişlerinde bulunan yemek hakkı yükleme noktalarından ve Üniversitemizin online ödeme sistemi https://oos.sdu.edu.tr adresinden yemek hakkı yüklemeleri yapılabilmektedir.

39 YEMEK SALONLARI DOĞU YERLEŞKESİ; BATI YERLEŞKESİ; İLÇELER;
Alakart Restaurant Merkez Öğrenci Salonu Merkez Akademik Personel Salonu Merkez İdari Personel Salonu Diş Hekimliği Öğrenci Salonu Diş Hekimliği Akademik Personel Salonu Diş Hekimliği İdari Personel Salonu Çiftçi Eğitim Merkezi Akademik Personel Salonu İlahiyat Fakültesi Öğrenci Salonu Tıp Fakültesi Öğrenci Salonu ŞEHİR MERKEZİ; Yaşam boyu Eğitim Merkezi yemek salonu Sağlık hizmetleri MYO BATI YERLEŞKESİ; Merkez Öğrenci Salonu Merkez Akademik Personel Salonu Merkez İdari Personel Salonu İLÇELER; Gönen MYO Keçiborlu MYO Uluborlu Selahattin Karasoy MYO Senirkent MYO Atabey MYO Eğirdir MYO Gelendost MYO Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Sütçüler Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ MYO Yalvaç Kılıçaslan Yerleşkesi

40 YEMEKHANE HİZMETLERİ

41 web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının öğrencilerimize sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgi almak için; sksdb.sdu.edu.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

42 SDÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
HOŞGELDİNİZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

43 SDÜ DIŞ İLİŞKİLER BİNASI

44 Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde değişim programları uygulanmaktadır.
Yurtdışı AB ülkeleri- ERASMUS+ Programı AB Dışı ülkeler- MEVLANA Programı Yurtiçinde: FARABİ Programı

45 ERASMUS+ PROGRAMI

46 ERASMUS PROGRAMI Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

47 Erasmus Öğrenci Hareketliliği Nedir?
Hareketlilik, 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine başka bir Avrupa ülkesi Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yüksek öğretim kurumunda, eğitim ücreti ödemeden, öğrenci olmak üzere yurt dışına gidebilme fırsatıdır. Avrupa Komisyonu değişimden faydalanan bireylere katkı sağlamak amacıyla öğrencilere hibe vererek değişime mali olarak da destek vermektedir.

48 Erasmus Programının Amacı
Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa’nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa’nın bütününün kullanımına sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasına ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak belirtilen amaçları gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

49 Erasmus ve Süleyman Demirel Üniversitesi
Üniversitemiz 2004 yılından bu yana ERASMUS değişim programları ile AB Ülkelerinin birçok üniversitesi ile anlaşmalar yapmıştır. dönem sonu planlanan dahil bugüne kadar toplam 1580 öğrencimiz eğitim ve 100 öğrencimiz staj amacıyla yurt dışına gönderilmiş durumda olacaktır.

50 Erasmus Faaliyetinin Öğrencilere Kazandırdıkları:
Yeni bir dil Farklı bir kültür ile tanışma Öğrenim gördükleri alanda farklı olanaklardan ve kaynaklardan yararlanma Farklı bir bakış açısı ve vizyon kazanma Özgüven kazanma

51 Anlaşmalarımız Üniversitemiz bugüne kadar 24 AB ülkesindeki 183 farklı Üniversite ile 399 adet anlaşma sağlamış ve yurt dışına eğitime gidebilecek her sene için 830‘a yakın öğrenci kontenjanına sahip duruma gelmiştir. İkili Anlaşmalar Listesi için:

52

53 Erasmus öğrencisi olabilmek için;
Üniversite bünyesinde ÖRGÜN EĞİTİM kademelerinin herhangi birinde eğitim alıyor olmanız gerekmektedir. Ön lisans, Lisans Lisans üstü

54 Erasmus öğrencisi olabilmek için;
Ön lisans ve Lisans öğrencilerimizin akademik not ortalaması (Genel Not Ortalaması – GNO) SON NOT DÖKÜMÜNDE; en az 2.20/4.00 veya 72/100 olmalıdır.

55 Erasmus öğrencisi olabilmek için;
Ayrıca, Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan İngilizce veya Almanca dil sınavından 60/100 puan almanız gerekmektedir.

56 Erasmus programları çerçevesinde
öğrenci değişimleri 2 farklı amaç kapsamında değerlendirilmektedir.

57 1.Eğitim Amaçlı Değişimler
Her yıl Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nün hazırlamış olduğu ERASMUS takvimi çerçevesinde bölümlerin anlaşmalı olduğu yurt dışı üniversitelerine ERASMUS BÜTÇESİNİN uygun olduğu ölçüde en az 3 ay en fazla 12 ay süre ile öğrenci gönderilmektedir.

58 2.Staj Amaçlı Değişimler
Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün hazırlamış olduğu ERASMUS+ takvimi çerçevesinde bölümlerin anlaşmalı olduğu yurt dışı üniversitelerine veya öğrencilerin anlaştıkları kurumlara ERASMUS bütçesinin uygun olduğu ölçüde en az 2 ay en fazla 3 ay süre ile öğrenci gönderilmektedir.

59 Unutmayınız !!! Erasmus başvuruları her yıl Aralık-Ocak aylarında açılmakta, Başvurular yılda bir kez yapılmakta, Daha fazla bilgileri üniversitemizin Erasmus Koordinatörlüğü sayfasından öğrenebilirsiniz.

60 MEVLANA PROGRAMI

61 MEVLANA PROGRAMI Mevlana Değişim Programı= Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi 32 AB ülkesi hariç bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim anlaşmamızın olduğu üniversiteler ile yapılabilmektedir. Öğrenciler en az bir, en fazla iki dönem hareketlilikten yararlanabilirler. (Burs ödemeleri 4 ay üzerinden yapılmaktadır)

62 Protokoller King’s College (ABD)
Hena e Plote Beder Üniversitesi (Arnavutluk) Epoka Üniversitesi (Arnavutluk) Azerbaijan State Economic University (Azerbaycan) Qafqaz Üniversitesi (Azerbaycan) Odlar Yurdu Üniversitesi (Azerbaycan) Uluslararası Burç Üniversitesi (Bosna Hersek) Uluslararası Karadeniz Üniversitesi (Gürcistan) Uluslararası Kafkas Üniversitesi (Gürcistan)

63 Protokoller Süleyman Demirel Üniversitesi (Kazakistan)
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi (Kırgızistan) Manas Üniversitesi (Kırgızistan) University of Putra Malasia (Malezya) Uluslararası İslam Üniversitesi (Malezya) Syiah Kuala Üniversitesi (Endonezya) Selangor Üniversitesi (Endonezya) Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Bilgilendirme Toplantısı ( )

64 Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir?
Araştırma görevlileri sadece ders alma hareketliliğinden yararlanabilirler. Öğrenciler, her eğitim kademesinde Mevlana Programından sadece bir kez faydalanabilirler. Asil listesinde olmasına rağmen geçerli bir mazeret bildirmeksizin iptal eden öğrenci üç yıl tekrar başvuramaz.

65 Mevlana Değişim Programından Faydalanacak Öğrencilerle İlgili Hususlar
Dönem kaybı yaşar mıyım? Gitmeden önce hazırlayacağı Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

66 Mevlana Değişim Programında Başvuru Şartları
Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması Yabancı Dil Sınavı Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılır. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

67 SDÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Adresimiz…. SDÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Batı Yerleşke Isparta Erasmus+ Koordinatörlüğü: Tel: Fax: E-posta: Mevlana Koordinatörlüğü: Tel: Fax: E-posta:

68 Farabi Öğrenci Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı
Selma GENÇEL Farabi Kurum Koordinatörü

69 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Farabi Programı: Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim programıdır Farabi Koordinatörlüğü

70 Farabi Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır.
FARABİ kimdir Farabi Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. Farabi ( ) Türkistan’ın Farab şehrinde doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır Felsefe, Matematik, Mantık, Siyaset Bilimi ve Musiki alanında eserler yazmıştır. Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir. İslam Dünyasında Aristo’dan sonra İkinci Öğretmen olarak anılır. Farabi Koordinatörlüğü

71 2009-2010 Yılında 62 Üniversite Katıldı. Üniversiteler içinde 1
Yılında 62 Üniversite Katıldı. Üniversiteler içinde 1. sırada yer aldık. *Ağustos 2009

72 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞİŞİMİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Üniversiteler Arasında Protokol olmalıdır. Bölümlerin Öğrenci Değişimi Kontenjanı olmalıdır 95 Üniversite ile Protokolümüz mevcuttur. Farabi Koordinatörlüğü

73 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Kimler Katılabilir Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri’nin Ön lisans, (2. sınıflar) Lisans, (2,3,4 sınıflar) Yüksek Lisans Doktora öğrencileri ( Hazırlık, Bilimsel Hazırlık ve İlk Yarıyıl Eğitimlerini Tamamlayanlar Öğretim Üyeleri katılabilir, Farabi Koordinatörlüğü

74 FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BAŞVURU ŞARTLARI
Birinci Dönemi Tamamlayınca başvuru yapabilirsiniz Bir veya iki yarıyıl programdan faydalanabilirsiniz. Ön Lisans, Lisans öğrencilerinin Genel Akademik Not Ortalaması en az veya 70/100 olmalıdır. Yüksek Lisans , Doktora öğrencilerinin Genel Akademik Not Ortalaması en az veya 75/100 olmalıdır. Farabi Koordinatörlüğü

75 Vakıf üniversiteleri Farabi Öğrencilerine Burs Verilmektedir.
Burs Ödemeleri Bu yıl 67 Asil öğrenciye 4 ay, 300 TL aylık Burs verilmiştir.. Diğer burslar ve krediler Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam etmektedir. Vakıf üniversiteleri Vakıf Üniversitelerine de değişim yapılabilmektedir. Üniversiteye ücret ödenmez. Farabi Koordinatörlüğü

76 Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimiz gittiği yerde Kredi Yurtlar kurumu varsa nakilleri yapılıyor.

77 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Öğrenci Değişimi Başvuru Süreci
II. Dönem başında başvurular alınacaktır. Web sayfamızı ve Enstitünüzde/Fakültenizde/Meslekyüksek Okulunuzda/ Yüksek Okulunuzda duyuru panolarını takip ediniz

78 Aday Öğrenci Değişim Listesi Yaparken
Öğrencilerin Tercihleri mevcut protokol ile eşleştirilerek Akademik Notu Yüksek olandan düşük olana göre sıralıyoruz

79 Aday Öğrenci Başvurularının
Değerlendirmesi YÖK’ün belirlediği takvim sürecinde Gidecekleri Üniversiteye iletiyoruz akabinde Asil ve Yedek Giden Öğrenci listesini web sayfamızda ilan ediyoruz.

80 Farabi Değişim Programı ile ilgiyi Bilgiyi Bölüm Farabi Koordinatörünüzden veya Koordinatörlüğümüzden edinebilirsiniz. Önerilerimiz Bu Döneminizi iyi değerlendiriniz. Notlarınızı Yüksek tutunuz Yabancı Dilinizi geliştiriniz. Farabi Koordinatörlüğü

81 DEĞİŞİM PROGRAMLARI Değişim Programlarının tümünden yararlanabilirsiniz. Yıl Üniversitemizde kalıyorsunuz Yıl Farabi Değişim Programı Yıl Erasmus Değişim Programı Yıl Mevlana Değişim Programı ile istediğiniz ülkede eğitim alabilirsiniz. Farabi Koordinatörlüğü

82 Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
İletişim Bilgileri: Tel : /94/95/96 Faks: Başarılar Dilerim.


"T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları