Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama"— Sunum transkripti:

1 Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama
TEB KOBİ AKADEMİ GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

2 İHRACAT STRATEJİSİ Farklı bir bakış açısıyla
Rakiplerimize göre avantajlı yönlerimizi ortaya çıkarmak, değerlendirmek ve başarıya ulaşmak yöntemidir.

3 İHRACAT STRATEJİSİ NASIL BELİRLENİR?
Firmanın bütün aktiviteleri içinde ihracat için daha büyük öneme sahip unsurların belirlenmesi, Firmanın uzun soluklu uluslararası ticareti için gerekli iyileştirmelerin saptanması, Hızlı, farklı ve yaratıcı çözümler üretilerek başarıya ulaşılmasıdır.

4 DIŞ TİCARET PLANI inceleyen hedef belirleyen, planlayan, yol gösteren
bir çalışma süreci ve stratejik yönetim rehberidir.

5 FİRMA ANALİZİ Firma kaç yıldır üretim yapmaktadır?
Avantajlı/dezavantajlı yönleri nelerdir? Rakip üreticiler kimlerdir? Üretim ve Satışta sektördeki yeri nedir? Referans ve iş bitirme belgeleri Yurtdışı satışları ya da deneyimleri Yurtiçinden ihracat yapan rakip firmalar Firma ve yönetim profili Üye olunan kuruluşlar (Sosyal sorumluluklar) Tanıtım materyallerinin yeterliliği YETERLİLİK KAVRAMI VAR OLANI GÖSTEREBİLMEK

6 KURUM İÇİ YAPILANMA Organizasyon Şeması
Dış Ticarette görev, yetki ve sorumluluklar İş tanımları Yetki sınırları Rutin toplantılar Acil durum iletişimi Arşiv sistemi

7 ORGANİZASYON ŞEMASI Dış Ticaret Eşgüdümü Üst Yönetim Üretim Yöneticisi
Finansman Yöneticisi Yükleme/ Depolama Dış Ticaret Finansmanı Gümrük Dış Ticaret Muhasebesi Kontrol Nakliye Personel Kambiyo Personel Sigorta Personel

8 FİRMANIN TEKNİK ve FİNANSMAN ALTYAPISI
Bilgisayar, İnternet Bağlantısı & kurumsal Şirket ine ulaşım Santralın dil bilgisi - Direkt Telefon / Dahili no Telesekreter Zaman kısıtı- Şirket Cep telefonu veya Gider Pusulası Araştırma bütçesi Mevzuat ve takibi Ürün standartları

9 ÜRÜN ANALİZİ Ne üretilmektedir? Ana ve ara girdiler nelerdir?
-İthal edilmiş girdi kullanılıyor mu? Üretim akış şeması Ürünün teknik özellikleri Ürünün kalitesi ve ilgili kalite standartları Ambalaj türü Paketleme ve Depolama Koşulları Nakliye Yöntemleri Sigorta ve Risk Durumu Ürünün tanımı (ne/neler üretilmektedir?) Kullanılan ana ve ara girdiler (ithal girdi?) Üretim şeması Teknik özellikler (boyutları, hacmi, gücü, proje ve detay çizimleri, modeli, ağırlığı-net/brüt-, ) Kalite standartları (ürünün kalitesi ve kalite standartları) Ambalaj (Ambalaj malzemesinin standartları, tercihler) Paketleme ve depolama (tercihler, zorunluluklar) Nakliye (kara, hava, deniz ve tüm olası alternatifleriyle- ambar/güverte/konteyner) Üretim miktarı

10 ÜRÜN ANALİZİ Üretim miktarı Kapasite artırım olanakları
Üretim finansmanı (marjlar) Ürünün kullanım alanları Ürünün müşteriyi çeken özellikleri Müşteri kitlesinin yapısı Ürünün rekabet analizi ve rakiplerine göre kalite kıyaslaması Kapasite artırımı (yüklü bir siparişte kapasite ne kadar sürede ne kadar artırılabilir?) Üretim finansmanı (marjlar) Ürünün kullanımı Ürün/ürünlerin kullanım alanları ÇÖP/SU KOVASI Ürünün müşteriyi çeken özellikleri RENK /BOYUT/KAPAK Müşteri kitlesinin yapısı GENÇ/YAŞLI/ERKEK/KADIN Ürünün rekabet analizi Rakiplerine göre kalite kıyaslaması

11 ÜRÜN FİYATININ ANALİZİ
Rakipleri ile fiyat farkı İhracat fiyatının saptanması Fiyat stratejileri İskonto, vade, ödeme biçimlerinin kararlaştırılması Hammadde/Ürün oranları ana hammadde/ara girdiler

12 ÖN DEĞERLENDİRME Mevcut Duruma Göre Yapılması Gereken İyileştirmeler Saptandı İyileştirme Planı Yapıldı ve Uygulanıyor AMAÇ: HEDEF:

13 DOĞRU PAZARA DOĞRU YOLDAN ULAŞILIR

14 ÜRÜNÜN BÖLGESEL ÖZELLİĞİ VAR MI?

15 ÜRÜNÜN DÜNYA TİCARETİNDEKİ PAYI NEDİR?
% 32 % 11 % 0.3 % 24

16 SİZİN PASTADAN HEDEFLEDİĞİNİZ PAY NE KADAR?

17 PAZAR ARAŞTIRMA AŞAMALARI
Ürün tanımı Bilgi kaynakları Verilerin toplanması ve analizi Hedef pazarların belirlenmesi Hedefe uygun ihracat ve/veya pazarlama yöntemlerinin seçimi

18 DIŞ TİCARETTE ARAŞTIRMA ARAÇLARI
Yurtiçinde yararlanılabilecek kuruluşlar Yurtdışında yararlanılabilecek kuruluşlar Internet Uygulamaları * Web sayfaları * Ticari veri tabanları * Arama motorları Yayınlar Fuarlar

19 YURT DIŞINDAKİ KURULUŞLAR
Organizasyonlar Birlikler Odalar Vakıflar Enstitüler TC Temsilcilikleri Kamu kuruluşları Ticari kuruluşlar

20 YURT İÇİNDEKİ KURULUŞLAR
Bakanlıklar Müsteşarlıklar Müdürlükler Merkezler Birlikler Odalar / Borsalar Valilikler Yabancı Temsilcilikler Özel statüdeki kamu kuruluşları Özel sektör kuruluşları

21 HEDEFE YÖNELME (1) Ülke * İhracat ve ithalat istatistikleri Pazar
* Ülke bilgileri * Devlet desteklerinin izlenmesi Pazar * Hedef pazarın boyutu * Pazarın büyüme trendinin tahmini * Mevcut firmalar ve yapıları Bilgi toplama yöntemleri: istatistiksel, niteliksel, gözlemsel. Firma * Yurtdışı tüketici kitlesinin tanımı * Yurtdışı pazarlama kanalları * Rakiplerin izledikleri ihracat yöntemi

22 HEDEFE YÖNELME (2) Ürün Pazara Uygun mu?
* Müşteri kitlesinin özellikleri * Pazarda yer alan ürünler ve kullanım biçimi Pazara girişte zorunlu kalite vb standartlar Ürünün fiyat aralığı * Pazara uygun ambalaj sistemleri * Pazara uygun nakliye alternatifleri * Pazarın sigorta konusunda risk puanı * İthalat düzenlemeleri * Politik faktörlerin etki oranı

23 HEDEFE YÖNELME (3) Fiyat Araştırmaları
* Pazarda mevcut ürünlerin fiyatları * Pazardaki rekabet koşulları * Yaygın olarak kullanılan ödeme biçimleri * Mevcut satıcıların yararlandıkları devlet destekleri

24 STRATEJİ OLUŞTURMA * Tanıtım yöntemi * Fiyat ve kar oranı kararı
* Ticaretin türünü belirleme * Ödeme koşullarını saptama * Finansman sağlama

25 Strateji Belirlemede Yaygın Hatalar
Evrensellik Kişiselleştirme Fiyat Körlüğü Kalite/Fiyat Kültürel Miyopluk Ambalaj Tercihleri Kötü Zamanlama

26 RİSKSİZ DIŞ TİCARET YAPILABİLİR Mİ?

27 Risk Nedir? Gerçekleşme ihtimali bulunan ve gerçekleştiği takdirde
üstleneni zor durumda bırakan, önceden tahmin edilebilen veya edilemeyen durumlardır.

28 Dış Ticarette Riskler Politik Riskler Ticari Riskler
- Savaş, grev vb -Alıcının/satıcının iflası - Döviz değişim sorunları -Alıcının/satıcının vazgeçmesi - Döviz transferinin durması - Malın imal/tedarik sorunu - Kurlarda aşırı değişim -Nakliye zorlukları - Sigorta yapılmaması

29 Riskler Kontrol Edilebilir mi?
Alıcının araştırılması Sözleşme yapılması Eximbank uygulamaları Malın uygun biçimde sigortalanması Ülkeye uygun teslim şeklinin seçimi Garantili ödeme biçiminin tespiti Kur riskinin göz önünde bulundurulması Dış ticaret koordinasyonunun verimi

30 Ödeme Şekli Nasıl Belirlenir?
Ülke politikaları Güven Yerleşik gelenekler Finansman gücü

31 ÖDEME BİÇİMLERİ Peşin Ödeme Mal Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme
Akreditif ile Ödeme Dönülebilir / Dönülemez Teyitli / Teyitsiz Peşin Ödeme: Cash in advance – Cash Before Delivery – Advance Payment – Prepayment Mal Mukabili : Cash Against Goods – Oppen Account Vesaik Mukabili Ödeme: Cash Against Documents (CAD)- Documentary Collections Akreditif / Letter of Credit Dönülebilir / Kabili Rücü ( Revocable) Dönülmez/ Gayrikabili Rücu ( Irrevocable) Teyitlisiz ( Unconfirmed) Teyitli ( Confirmed)

32 Dış ticarette banka sektörünün alıcıya kefil olduğu tek ödeme şekli AKREDİTİFTİR.

33 ICC veTESLİM ŞEKİLLERİ
                            ICC veTESLİM ŞEKİLLERİ                Incoterms 2010 International Court of Arbitration™             Conferences and events Policy and rules Publications and eBooks  "There is no organization better placed than ICC – the organization that created and maintains the Incoterms rules – to help traders learn how to apply the rules correctly to their global or domestic sales transactions."      Emily O'Connor ICC Senior Policy Manager and Secretariat for the Drafting Group                Commercial Crime Services

34 ICC 2010’DAKİ YENİLİKLER Uygulama Başlangıç Tarihi : 1 Ocak Incoterms® kuralları, satış sözleşmesine göre sevkedilecek malın/mallar için alıcı ve satıcının sorumluluklarını belirler.  Incoterms® hazırlanırken ticari uygulamalardaki en son gelişmeler ve güncellemeler dikkate alınmış mevcut kurallarla bütünleştirilmesine özen gösterilmiştir. Yeni sistem 11 Incoterms®  kuralını iki grupta toplamıştır: Tüm diğer nakliye türleri için kurallar: EXW   FCA   CPT   CIP   DAT   DAP   DDP Deniz nakliyesi için kurallar: FAS   FOB   CFR   CIF   In addition to the 11 rules, Incoterms®2010 includes: Extensive guidance notes and illustrative graphics to help users efficiently choose the right rule for each transaction; New classification to help choosing the most suitable rule in relation to the mode of transport; Advice for the use of electronic procedures; Information on security-related clearances for shipments; Advice for the use of Incoterms® 2010 in domestic trade.

35

36 ICC Yeni Incoterms DAT: Delivered At Terminal DAP: Delivered At Place
DAF Sınırda teslim DES Gemi yanında teslim DEQ Liman dışında teslim DDU Gümrük vergileri ödenmeden teslim yerine DAT: Delivered At Terminal DAP: Delivered At Place DDP: Delivered Duty Paid

37 TESLİM ŞEKİLLERİ

38

39

40 KOBİ’LERDE ÜRETİM VERİMLİLİĞİNDE ENERJİ FAKTÖRÜ
Üretim işletmelerinin girdi yapısı içinde enerji maliyetlerinin oranı sürekli yükselmektedir. Enerji verimliliği düzeyi öncelikle teknik çözümlerin seçimi ile belirlenmektedir. Daha sonra detaylı takip ve kayıt gereklidir. İşletmelerde üretim sistemlerinin bakım onarımı ve tesis iyileştirmeleri enerji verimliliğini artırmaktadır.

41 İŞLETMELERDE ENERJİ VERİMSİZLİĞİNİN NEDENLERİ
İşletme yönetim sisteminin yeterli seviyede olmaması Sistemlerin işlerliğine ilişkin performans ölçüm, tespit ve çözüm aksiyonlarının alınmaması Mevcut durumun iyileştirilmesi gerekliliği bilincinin oluşmamış olması Maliyet unsurlarının net olmaması Enerji verimliliği yerine üretimin maksimizasyonun seçilmesi Bakım onarım süreçlerinin yetersiz olması Makine-ekipman alımında en ekonomik yerine en ucuzun tercih edilmesi

42 SANAYİ’DE ENERJİ KULLANIM ORANLARI VE TASARRUF MİKTARLARI
Sektör Enerji tüketimi (TEP) Toplamdaki Tasarruf oranı Tasarruf miktarı (%) (TEP) Gıda 6 20 Tekstil 25 Mobilya ve Orman ürün. 0.7 10 30.670 Kağıt 3 Kimya,petrol 15 Çimento,cam Demir,çelik 24 Demir dışı metaller 2 30 Makina imal. 59.553 Diğer 22  15 Toplam 100

43 SEKTÖREL ENERJİ KULLANIM HARİTASI
Gıda Kaynatma Tekstil Kimyasal Reaksiyon Mobilya ve Orman Ürünleri Karıştırma Kağıt Soğutma Kimya,petrol Ayrıştırma Çimento,cam Kurutma Demir,çelik Buharlaştırma Demir dışı metaller Isıtma Makine imalatı Ergitme

44 SEKTÖREL BAZLI ENERJİ TÜKETİMİ
Sektörel Bazlı Enerji tüketimi işletmelerin ürün ve/veya hizmet sürecinde kullandıkları enerji kaynağına direkt olarak bağlıdır. Bu nedenle işletmelerde; Faaliyet üretiminde kullanılan enerji türü İş kolu bazlı enerji tüketim miktarları İş kolu bazlı alternatif üretim prosesi İş kolu bazlı alternatif makine/ekipman Araştırmalarının yapılması gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda firmanın enerji tasarrufu olanakları tespit edilmelidir.

45 ÜRETİMDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji tasarruf potansiyeli doğrultusunda; İşletme içersinde gerçekleştirilecek Enerji verimliliği projeleri belirlenmelidir. Projelerin fizibiliteleri yapılarak firma açısından en ekonomik (yatırım gereksinimi – sağlayacağı tasarruf) proje seçilmelidir. Proje uygulama planı hazırlanmalıdır. Proje uygulaması sonucunda enerji tasarruf oranları takip edilmelidir. Sonuçlar doğrultusunda aksaklık yaşanılan noktalar varsa sistemin iyileştirilmesinin yapılması gereklidir.

46 PROJE ÖRNEKLERİ Atık maddelerin daha iyi sınıflandırılmasını sağlayacak süreç ve yöntemlerin geliştirilmesi Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ya da malzemelerin geri dönüştürülmesini kolaylaştıran yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi Makine ekipman yenileme projesinin geliştirilmesi İş yerinde ve üretim alanında ergonomi projesinin geliştirilmesi Kojenerasyon projesinin geliştirilmesi Tedarik zincirinde Yeşil Hammaddelere geçiş projesinin geliştirilmesi

47 UYGULAMA İşletmenizde Enerji Verimliği Yapılabilecek Noktaları Tespit Ediniz. Enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için atılması gereken adımlar nelerdir?

48 HEPİNİZE KATILIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,
BÜYÜME VE GELİŞME ÇABALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


"Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları