Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama TEB KOBİ AKADEMİ GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama TEB KOBİ AKADEMİ GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama TEB KOBİ AKADEMİ GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

2 İHRACAT STRATEJİSİ Farklı bir bakış açısıyla Rakiplerimize göre avantajlı yönlerimizi ortaya çıkarmak, değerlendirmek ve başarıya ulaşmak yöntemidir.

3 İHRACAT STRATEJİSİ NASIL BELİRLENİR? Firmanın bütün aktiviteleri içinde ihracat için daha büyük öneme sahip unsurların belirlenmesi, Firmanın uzun soluklu uluslararası ticareti için gerekli iyileştirmelerin saptanması, Hızlı, farklı ve yaratıcı çözümler üretilerek başarıya ulaşılmasıdır.

4 DIŞ TİCARET PLANI inceleyen hedef belirleyen, planlayan, yol gösteren bir çalışma süreci ve stratejik yönetim rehberidir.

5 FİRMA ANALİZİ Firma kaç yıldır üretim yapmaktadır? Avantajlı/dezavantajlı yönleri nelerdir? Rakip üreticiler kimlerdir? Üretim ve Satışta sektördeki yeri nedir? Referans ve iş bitirme belgeleri Yurtdışı satışları ya da deneyimleri Yurtiçinden ihracat yapan rakip firmalar Firma ve yönetim profili Üye olunan kuruluşlar (Sosyal sorumluluklar) Tanıtım materyallerinin yeterliliği

6 KURUM İÇİ YAPILANMA Organizasyon Şeması Dış Ticarette görev, yetki ve sorumluluklar İş tanımları Yetki sınırları Rutin toplantılar Acil durum iletişimi Arşiv sistemi

7 ORGANİZASYON ŞEMASI ÜstYönetim ÜretimYöneticisiDışTicaretYöneticisiFinansmanYöneticisi Yükleme/ Depolama Kontrol Personel Gümrük Nakliye Kambiyo Dış Ticaret Finansmanı Dış Ticaret Muhasebesi Personel Dış Ticaret Eşgüdümü Sigorta Personel

8 FİRMANIN TEKNİK ve FİNANSMAN ALTYAPISI Bilgisayar, İnternet Bağlantısı & kurumsal e-mail Şirket e-mailine ulaşım Santralın dil bilgisi - Direkt Telefon / Dahili no Telesekreter Zaman kısıtı- Şirket Cep telefonu veya Gider Pusulası Araştırma bütçesi Mevzuat ve takibi Ürün standartları

9 ÜRÜN ANALİZİ Ne üretilmektedir? Ana ve ara girdiler nelerdir? -İthal edilmiş girdi kullanılıyor mu? Üretim akış şeması Ürünün teknik özellikleri Ürünün kalitesi ve ilgili kalite standartları Ambalaj türü Paketleme ve Depolama Koşulları Nakliye Yöntemleri Sigorta ve Risk Durumu

10 Üretim miktarı Kapasite artırım olanakları Üretim finansmanı (marjlar) Ürünün kullanım alanları Ürünün müşteriyi çeken özellikleri Müşteri kitlesinin yapısı Ürünün rekabet analizi ve rakiplerine göre kalite kıyaslaması ÜRÜN ANALİZİ

11 ÜRÜN FİYATININ ANALİZİ Rakipleri ile fiyat farkı İhracat fiyatının saptanması Fiyat stratejileri İskonto, vade, ödeme biçimlerinin kararlaştırılması

12 ÖN DEĞERLENDİRME Mevcut Duruma Göre Yapılması Gereken İyileştirmeler Saptandı İyileştirme Planı Yapıldı ve Uygulanıyor AMAÇ: HEDEF:

13 DOĞRU PAZARA DOĞRU YOLDAN ULAŞILIR

14 ÜRÜNÜN BÖLGESEL ÖZELLİĞİ VAR MI? ? ? ? ? ? ?

15 % 24 % 32 % 0.3 % 11 ÜRÜNÜN DÜNYA TİCARETİNDEKİ PAYI NEDİR?

16 SİZİN PASTADAN HEDEFLEDİĞİNİZ PAY NE KADAR?

17 PAZAR ARAŞTIRMA AŞAMALARI Amaç Ürün tanımı Bilgi kaynakları Verilerin toplanması ve analizi Hedef pazarların belirlenmesi Hedefe uygun ihracat ve/veya pazarlama yöntemlerinin seçimi

18 DIŞ TİCARETTE ARAŞTIRMA ARAÇLARI Yurtiçinde yararlanılabilecek kuruluşlar Yurtdışında yararlanılabilecek kuruluşlar Internet Uygulamaları * Web sayfaları * Ticari veri tabanları * Arama motorları Yayınlar Fuarlar

19 YURT DIŞINDAKİ KURULUŞLAR Organizasyonlar Birlikler Odalar Vakıflar Enstitüler TC Temsilcilikleri Kamu kuruluşları Ticari kuruluşlar

20 YURT İÇİNDEKİ KURULUŞLAR Bakanlıklar Müsteşarlıklar Müdürlükler Merkezler Birlikler Odalar / Borsalar Valilikler Yabancı Temsilcilikler Özel statüdeki kamu kuruluşları Özel sektör kuruluşları

21 HEDEFE YÖNELME(1) Ülke * İhracat ve ithalat istatistikleri * Ülke bilgileri * Devlet desteklerinin izlenmesi Pazar * Hedef pazarın boyutu * Pazarın büyüme trendinin tahmini * Mevcut firmalar ve yapıları Firma * Yurtdışı tüketici kitlesinin tanımı * Yurtdışı pazarlama kanalları * Rakiplerin izledikleri ihracat yöntemi

22 Ürün Pazara Uygun mu? * Müşteri kitlesinin özellikleri * Pazarda yer alan ürünler ve kullanım biçimi Pazara girişte zorunlu kalite vb standartlar Ürünün fiyat aralığı * Pazara uygun ambalaj sistemleri * Pazara uygun nakliye alternatifleri * Pazarın sigorta konusunda risk puanı * İthalat düzenlemeleri * Politik faktörlerin etki oranı HEDEFE YÖNELME(2)

23 Fiyat Araştırmaları * Pazarda mevcut ürünlerin fiyatları * Pazardaki rekabet koşulları * Yaygın olarak kullanılan ödeme biçimleri * Mevcut satıcıların yararlandıkları devlet destekleri HEDEFE YÖNELME(3)

24 STRATEJİ OLUŞTURMA * Tanıtım yöntemi * Fiyat ve kar oranı kararı * Ticaretin türünü belirleme * Ödeme koşullarını saptama * Finansman sağlama

25 Strateji Belirlemede Yaygın Hatalar Evrensellik Kişiselleştirme  Fiyat Körlüğü  Kalite/Fiyat  Kültürel Miyopluk  Ambalaj Tercihleri  Kötü Zamanlama

26 RİSKSİZ DIŞ TİCARET YAPILABİLİR Mİ?

27 Risk Nedir? Gerçekleşme ihtimali bulunan ve gerçekleştiği takdirde üstleneni zor durumda bırakan, önceden tahmin edilebilen veya edilemeyen durumlardır.

28 Dış Ticarette Riskler Politik RisklerTicari Riskler - Savaş, grev vb-Alıcının/satıcının iflası - Döviz değişim sorunları-Alıcının/satıcının vazgeçmesi - Döviz transferinin durması- Malın imal/tedarik sorunu - Kurlarda aşırı değişim-Nakliye zorlukları - Sigorta yapılmaması

29 Riskler Kontrol Edilebilir mi? Alıcının araştırılması Sözleşme yapılması Eximbank uygulamaları Malın uygun biçimde sigortalanması Ülkeye uygun teslim şeklinin seçimi Garantili ödeme biçiminin tespiti Kur riskinin göz önünde bulundurulması Dış ticaret koordinasyonunun verimi

30 Ödeme Şekli Nasıl Belirlenir? Ülke politikaları Güven Yerleşik gelenekler Finansman gücü

31 ÖDEME BİÇİMLERİ Peşin Ödeme Mal Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme Akreditif ile Ödeme Dönülebilir/Dönülemez Teyitli/Teyitsiz

32 Dış ticarette banka sektörünün alıcıya kefil olduğu tek ödeme şekli AKREDİTİFTİR.

33 ICC veTESLİM ŞEKİLLERİ International Court of Arbitration™ Commercial Crime Services Policy and rules Publications and eBooks Incoterms 2010 Conferences and events "There is no organization better placed than ICC – the organization that created and maintains the Incoterms rules – to help traders learn how to apply the rules correctly to their global or domestic sales transactions." Emily O'Connor ICC Senior Policy Manager and Secretariat for the Drafting Group

34 ICC 2010’DAKİ YENİLİKLER Uygulama Başlangıç Tarihi : 1 Ocak 2011. Incoterms® kuralları, satış sözleşmesine göre sevkedilecek malın/mallar için alıcı ve satıcının sorumluluklarını belirler. Incoterms® 2010 hazırlanırken ticari uygulamalardaki en son gelişmeler ve güncellemeler dikkate alınmış mevcut kurallarla bütünleştirilmesine özen gösterilmiştir. Yeni sistem 11 Incoterms® kuralını iki grupta toplamıştır: Tüm diğer nakliye türleri için kurallar: EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP Deniz nakliyesi için kurallar: FAS FOB CFR CIF In addition to the 11 rules, Incoterms®2010 includes: Extensive guidance notes and illustrative graphics to help users efficiently choose the right rule for each transaction; New classification to help choosing the most suitable rule in relation to the mode of transport; Advice for the use of electronic procedures; Information on security-related clearances for shipments; Advice for the use of Incoterms® 2010 in domestic trade.

35

36 ICC Yeni Incoterms DAF Sınırda teslim DES Gemi yanında teslim DEQ Liman dışında teslim DDU Gümrük vergileri ödenmeden teslim yerine DAT: Delivered At Terminal DAP: Delivered At Place DDP: Delivered Duty Paid

37 TESLİM ŞEKİLLERİ

38

39

40 KOBİ’LERDE ÜRETİM VERİMLİLİĞİNDE ENERJİ FAKTÖRÜ –Üretim işletmelerinin girdi yapısı içinde enerji maliyetlerinin oranı sürekli yükselmektedir. –Enerji verimliliği düzeyi öncelikle teknik çözümlerin seçimi ile belirlenmektedir. Daha sonra detaylı takip ve kayıt gereklidir. –İşletmelerde üretim sistemlerinin bakım onarımı ve tesis iyileştirmeleri enerji verimliliğini artırmaktadır.

41 İŞLETMELERDE ENERJİ VERİMSİZLİĞİNİN NEDENLERİ –İşletme yönetim sisteminin yeterli seviyede olmaması –Sistemlerin işlerliğine ilişkin performans ölçüm, tespit ve çözüm aksiyonlarının alınmaması –Mevcut durumun iyileştirilmesi gerekliliği bilincinin oluşmamış olması –Maliyet unsurlarının net olmaması –Enerji verimliliği yerine üretimin maksimizasyonun seçilmesi –Bakım onarım süreçlerinin yetersiz olması –Makine-ekipman alımında en ekonomik yerine en ucuzun tercih edilmesi

42 Sektör Enerji tüketimi (TEP) ToplamdakiTasarruf oranıTasarruf miktarı (%) (TEP) Gıda 2.112.782620422.556 Tekstil 2.112.302625527.826 Mobilya ve Orman ürün. 309.2230.71030.670 Kağıt 1.131.262320226.252 Kimya,petrol 5.035.98115251.258.995 Çimento,cam 7.082.34820 1.416.463 Demir,çelik 8.124.09224252.440.432 Demir dışı metaller 539.678230188.887 Makina imal. 595.33221059.553 Diğer 6 784 00022 151.068.000 Toplam 27.043.000100 7.639.634 SANAYİ’DE ENERJİ KULLANIM ORANLARI VE TASARRUF MİKTARLARI

43 SEKTÖREL ENERJİ KULLANIM HARİTASI Gıda Makine imalatı Demir dışı metaller Demir,çelik Çimento,cam Kimya,petrol Kağıt Mobilya ve Orman Ürünleri Tekstil Kaynatma Ergitme Isıtma Buharlaştırma Kurutma Ayrıştırma Soğutma Karıştırma Kimyasal Reaksiyon

44 Sektörel Bazlı Enerji tüketimi işletmelerin ürün ve/veya hizmet sürecinde kullandıkları enerji kaynağına direkt olarak bağlıdır. Bu nedenle işletmelerde; Faaliyet üretiminde kullanılan enerji türü –İş kolu bazlı enerji tüketim miktarları –İş kolu bazlı alternatif üretim prosesi –İş kolu bazlı alternatif makine/ekipman –Araştırmalarının yapılması gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda firmanın enerji tasarrufu olanakları tespit edilmelidir. SEKTÖREL BAZLI ENERJİ TÜKETİMİ

45 Enerji tasarruf potansiyeli doğrultusunda; –İşletme içersinde gerçekleştirilecek Enerji verimliliği projeleri belirlenmelidir. –Projelerin fizibiliteleri yapılarak firma açısından en ekonomik (yatırım gereksinimi – sağlayacağı tasarruf) proje seçilmelidir. –Proje uygulama planı hazırlanmalıdır. –Proje uygulaması sonucunda enerji tasarruf oranları takip edilmelidir. –Sonuçlar doğrultusunda aksaklık yaşanılan noktalar varsa sistemin iyileştirilmesinin yapılması gereklidir. ÜRETİMDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

46 –Atık maddelerin daha iyi sınıflandırılmasını sağlayacak süreç ve yöntemlerin geliştirilmesi –Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ya da malzemelerin geri dönüştürülmesini kolaylaştıran yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi –Makine ekipman yenileme projesinin geliştirilmesi –İş yerinde ve üretim alanında ergonomi projesinin geliştirilmesi –Kojenerasyon projesinin geliştirilmesi –Tedarik zincirinde Yeşil Hammaddelere geçiş projesinin geliştirilmesi PROJE ÖRNEKLERİ

47 İşletmenizde Enerji Verimliği Yapılabilecek Noktaları Tespit Ediniz. Enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için atılması gereken adımlar nelerdir? UYGULAMA

48 HEPİNİZE KATILIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,HEPİNİZE KATILIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, BÜYÜME VE GELİŞME ÇABALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.BÜYÜME VE GELİŞME ÇABALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


"Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama TEB KOBİ AKADEMİ GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları