Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BBY606: Araştırma Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BBY606: Araştırma Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 BBY606: Araştırma Yöntemleri
Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta: Tel BBY 606

2 Ders Planı Web sayfası: http://www.acikders.net/course/view.php?id=70
Web bloghttp://www.acikders.net/blog/index.php?courseid=70&userid=12 Eski ( ) blog: Okuma parçaları Notlandırma Ödevler Takvim BBY 606

3 Dersin web sayfası BBY 606

4 Dersin blogu BBY 606

5 Dersin Amacı Araştırma sürecini öğrenmek
sorun belirlemek, veri toplamak, veri analiz etmek, sonuçları yorumlamak belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek SPSS kullanarak nicel verileri analiz etmek, hipotez testleri yapmak ve yorumlamak BBY 606

6 Dersin Hedefleri Öğrencilerin:
Bilimsel araştırma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak; Bilimsel araştırmaları analiz etme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek; İstatistik yazılım kullanarak nicel veri toplama, analiz etme ve değerlendirme tekniklerini öğrenmelerini sağlamak; ve Araştırma önerisi ve rapor hazırlama bilgilerini pekiştirmektir. BBY 606

7 Ders Kitabı The Practice of Social Research 11th Edition Earl R. Babbie - Chapman University ISBN BBY 606

8 İçindekiler PART 3: MODES OF OBSERVATION. 9. Survey Research Qualitative Field Research Unobtrusive Research Evaluation Research. PART 4: ANALYSIS OF DATA Qualitative Data Analyses Quantifying Data Elementary Qualitative Analyses The Elaboration Model Social Statistics. PART 5: THE SOCIAL CONTEXT OF RESEARCH The Ethics and Politics of Social Research The Uses of Social Research. APPENDIXES. BIBLIOGRAPHY. GLOSSARY. INDEX. PART 1: AN INTRODUCTION TO INQUIRY. 1. Human Inquiry and Science. 2. Paradigms, Theory, and Social Research. 3. The Idea of Causation in Social Research. PART 2: THE STRUCTURE OF INQUIRY. 4. Research Design. 5. Conceptualization, Operationalization, and Measurement. 6. Indexes, Scales, and Typologies. 7. The Logic of Sampling. 8. Experiment. BBY 606

9 Ders Kitabının Web Sayfası http://www. wadsworth
BBY 606

10 10. Basımın Web Sayfası http://www.ebabbie.net/resource/resource.html
BBY 606

11 Bölümler Hakkında Kısa Bilgi I
BBY 606

12 Bölümler Hakkında Kısa Bilgi II
BBY 606

13 Bölümler Hakkında Kısa Bilgi III
BBY 606

14 Türkçe Ders Kitapları Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. 5. bs. Pegem A Yayınları, (12,83 YTL - Ideefixe fiyatı) Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, (13,50 YTL) Remzi Altunışık ve diğerleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 4. bs. Sakarya, (16,15 YTL - Ideefixe fiyatı) BBY 606

15 Notlandırma Geçme notu: Ödevler/testler (%30) SPSS ödevleri (%30)
Dönem ödevi (%40) Ara sınav/son sınav yok! BBY 606

16 Ödevler/Testler İki habersiz test
Testlerde araştırma yöntemleriyle ilgili çoktan seçmeli sorular olacak Okuma parçalarını düzenli olarak gözden geçirmenizde yarar var BBY 606

17 Öz (abstract) yazma ödevi
Okuduğunuz bir araştırma makalesinin farklı türlerde (tanımlayıcı, eleştirel, yapısal) özünün yazılması BBY 606

18 Makale İnceleme ve Rapor Etme Ödevi
Bilimsel bir makalenin araştırma sorusu, yöntem, bulgular, rapor etme vs. açısından eleştirel olarak incelenmesi ve rapor edilmesi BBY 606

19 Literatür değerlendirme yazma ödevi
Dönem ödevinizin literatür kısmının yazılması BBY 606

20 SPSS Ödevleri Veri girişi Veri analizi
Tablo hazırlama ve grafik çizimi Hipotez testleri Anlamlılık testleri Rapor üretme vd. BBY 606

21 Dönem Ödevi İlgi duyduğunuz bir konuda araştırma raporu hazırlama
Sorunu formüle etme, hipotez kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, veri toplama, analiz, yorumlama ve rapor etme SPSS kullanımını içeriyor Teslim takvimi Öneri Önerilerin değerlendirilmesi ve tartışılması Gelişme raporu Sunuşlar Araştırma raporu BBY 606

22 Takvim BBY 606


"BBY606: Araştırma Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları