Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SLAYT 1BBY 606 BBY606: Araştırma Yöntemleri Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SLAYT 1BBY 606 BBY606: Araştırma Yöntemleri Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta:"— Sunum transkripti:

1 SLAYT 1BBY 606 BBY606: Araştırma Yöntemleri Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta: yasartonta@gmail.com Twitter: @yasartonta Tel. 2978204

2 SLAYT 2BBY 606 Ders Planı Web sayfası: http://www.acikders.net/course/view.php?id=70 http://www.acikders.net/course/view.php?id=70 Web blog http://www.acikders.net/blog/index.php?courseid=70& userid=12 http://www.acikders.net/blog/index.php?courseid=70& userid=12 Eski (2009 -- ) blog: http://bby606.blogspot.com http://bby606.blogspot.com Okuma parçaları Notlandırma Ödevler Takvim

3 SLAYT 3 Dersin web sayfası BBY 606

4 SLAYT 4 Dersin blogu BBY 606

5 SLAYT 5BBY 606 Dersin Amacı Araştırma sürecini öğrenmek –sorun belirlemek, veri toplamak, veri analiz etmek, sonuçları yorumlamak –belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek –SPSS kullanarak nicel verileri analiz etmek, hipotez testleri yapmak ve yorumlamak

6 SLAYT 6BBY 606 Dersin Hedefleri Öğrencilerin: Bilimsel araştırma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak; Bilimsel araştırmaları analiz etme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek; İstatistik yazılım kullanarak nicel veri toplama, analiz etme ve değerlendirme tekniklerini öğrenmelerini sağlamak; ve Araştırma önerisi ve rapor hazırlama bilgilerini pekiştirmektir.

7 SLAYT 7BBY 606 Ders Kitabı The Practice of Social Research 11th Edition Earl R. Babbie - Chapman University ISBN 978- 0495187387

8 SLAYT 8BBY 606 İçindekiler PART 1: AN INTRODUCTION TO INQUIRY. 1. Human Inquiry and Science. 2. Paradigms, Theory, and Social Research. 3. The Idea of Causation in Social Research. PART 2: THE STRUCTURE OF INQUIRY. 4. Research Design. 5. Conceptualization, Operationalization, and Measurement. 6. Indexes, Scales, and Typologies. 7. The Logic of Sampling. 8. Experiment. PART 3: MODES OF OBSERVATION. 9. Survey Research. 10. Qualitative Field Research. 11. Unobtrusive Research. 12. Evaluation Research. PART 4: ANALYSIS OF DATA. 13. Qualitative Data Analyses. 14. Quantifying Data. 15. Elementary Qualitative Analyses. 16. The Elaboration Model. 17. Social Statistics. PART 5: THE SOCIAL CONTEXT OF RESEARCH. 18. The Ethics and Politics of Social Research. 19. The Uses of Social Research. APPENDIXES. BIBLIOGRAPHY. GLOSSARY. INDEX.

9 SLAYT 9BBY 606 Ders Kitabının Web Sayfası http://www.wadsworth.com/cgi- wadsworth/course_products_wp.pl?fid=M20bI&flag=instructor&product_isbn_issn=9780495093251&discipline_number=25

10 SLAYT 10BBY 606 10. Basımın Web Sayfası http://www.ebabbie.net/resource/resource.html

11 SLAYT 11BBY 606 Bölümler Hakkında Kısa Bilgi I

12 SLAYT 12BBY 606 Bölümler Hakkında Kısa Bilgi II

13 SLAYT 13BBY 606 Bölümler Hakkında Kısa Bilgi III

14 SLAYT 14BBY 606 Türkçe Ders Kitapları Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. 5. bs. Pegem A Yayınları, 2005. (12,83 YTL - Ideefixe fiyatı) Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005. (13,50 YTL) Remzi Altunışık ve diğerleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 4. bs. Sakarya, 2005. (16,15 YTL - Ideefixe fiyatı)

15 SLAYT 15BBY 606 Notlandırma Geçme notu: –Ödevler/testler (%30) –SPSS ödevleri (%30) –Dönem ödevi (%40) –Ara sınav/son sınav yok!

16 SLAYT 16BBY 606 Ödevler/Testler İki habersiz test Testlerde araştırma yöntemleriyle ilgili çoktan seçmeli sorular olacak Okuma parçalarını düzenli olarak gözden geçirmenizde yarar var

17 SLAYT 17 Öz (abstract) yazma ödevi BBY 606 Okuduğunuz bir araştırma makalesinin farklı türlerde (tanımlayıcı, eleştirel, yapısal) özünün yazılması

18 SLAYT 18BBY 606 Makale İnceleme ve Rapor Etme Ödevi Bilimsel bir makalenin araştırma sorusu, yöntem, bulgular, rapor etme vs. açısından eleştirel olarak incelenmesi ve rapor edilmesi

19 SLAYT 19 Literatür değerlendirme yazma ödevi Dönem ödevinizin literatür kısmının yazılması BBY 606

20 SLAYT 20BBY 606 SPSS Ödevleri Veri girişi Veri analizi Tablo hazırlama ve grafik çizimi Hipotez testleri Anlamlılık testleri Rapor üretme vd.

21 SLAYT 21BBY 606 Dönem Ödevi İlgi duyduğunuz bir konuda araştırma raporu hazırlama Sorunu formüle etme, hipotez kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, veri toplama, analiz, yorumlama ve rapor etme SPSS kullanımını içeriyor Teslim takvimi –Öneri –Önerilerin değerlendirilmesi ve tartışılması –Gelişme raporu –Sunuşlar –Araştırma raporu

22 SLAYT 22 Takvim BBY 606


"SLAYT 1BBY 606 BBY606: Araştırma Yöntemleri Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları