Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kütüphaneciliğin Destanı 21-24 Ekim 2004, Ankara Y.T. Bilgi Yönetiminin Kavramsal Tanımı ve Uygulama Alanları Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kütüphaneciliğin Destanı 21-24 Ekim 2004, Ankara Y.T. Bilgi Yönetiminin Kavramsal Tanımı ve Uygulama Alanları Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Bilgi Yönetiminin Kavramsal Tanımı ve Uygulama Alanları Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Plan  Bilgi  Belge  Bilgi Yönetimi (Information Management)  Bilgi Yönetimi (Knowledge Management)  Türkiye’de Bilgi Yönetimi (Information Management)  Sonuç

3 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Felsefede Bilgi (Knowledge)  Bilgi –Bilme etkinliği –Bu etkinlik sonucu elde edilen çıktı  Bilgi etkinlikleri –algılama –anlama –düşünme –muhakeme etme –yorumlama –açıklama –doğrulama –değerlendirme Kaynak: Kuçuradi, 1995, s. 97

4 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Bilgi Araştırmalarında Bilgi (Information)  Süreç olarak bilgi (information-as- process)  Bilgi olarak bilgi (information-as- knowledge)  Nesne olarak bilgi (information-as- object)

5 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Bilgiye Farklı Bakış Açıları Kaynak: Buckland, 1991, s. 6

6 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Belge  docere: öğretmek, bilgilendirmek  –ment: araçlar  “bir fiziksel ya da entellektüel olguyu temsil etmek, yeniden yaratmak ya da ispatlamak için korunan ya da kaydedilen tüm somut ve sembolik dizinsel işaretler” (Suzanne Briet)  Belge örnekleri: kil tablet, yontu, papirüs, harita, yazma, kitap, dergi, resim, film, kaset, CD-ROM, DVD, Web sayfası, dijital belgeler, vs.

7 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Farklı Disiplinlerde Belge  Belge: biçim + işaret + ortam  Biçim: –Hattatlar, müzik ve sinema yapımcıları, örüntü tanıma uzmanları, kütüphaneciler, arşivciler, müzeciler  İşaret: –Dilbilimciler, bilgisayarcılar, yapay zeka uzmanları  Ortam: –Arşivciler, tarihçiler, hukukçular, diplomatik bilimciler, yayıncılar, kütüphaneciler, vd.

8 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Bilgi Yönetimi (Information Management)  her türlü örgütün etkin olarak işletilmesiyle ilgili bilginin sağlanması, düzenlenmesi, denetimi, yayımı ve kullanımına yönetim ilkelerinin uygulanması  “doğru karar vermek için doğru formda, doğru kişiye, doğru maliyetle, doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgiyi sağlamak”

9 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Bilgi Yönetimi (Knowledge Management)  bir örgütün misyonunu gerçekleştirmesi için örgütün entellektüel sermayesinin kullanımına dayanan bir yönetim uygulaması  Entellektüel sermaye: örgüt çalışanlarının geliştirdiği ya da biriktirdiği deneyim, hizmet ve ürünlerden sağlanan bilgi (knowledge).  Bilgi (knowledge): –Belirtik (nesne olarak bilgi) –Örtük (bilgi olarak bilgi)

10 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Bilgi Yöneticisi Neyi Yönetir?  İnsan beyninde saklı örtük bilgileri mi?  Üzerinde bilgi taşıdığı varsayılan nesneleri (belgeleri) mi?  Yoksa her ikisini de mi? –Kütüphanecilik –Arşivcilik –Dokümantasyon - Belge yönetimi – Kayıt yönetimi - İdari dokümantasyon (records management, document management) –Veri yönetimi, Bilgi kaynakları yönetimi, Bilgi teknolojisi yönetimi –Bilgibilim, bilgi araştırmaları –Bilgi yönetimi (üzerinde bilgi taşıyan belgelerin yönetimi)

11 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Bilgi Yönetimi (Information Management)  Belgelerin sağlanması, düzenlenmesi, yaşatılması, kullanımı, korunması, arşivlenmesi  Kullanıcıların bilgi gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması  Bilgi sistemlerinin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi  Bilgi teknolojisi yönetimi

12 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Türkiye’de Bilgi Yönetimi (Information Management)  Bölüm adlarındaki değişiklikler –Kütüphanecilik (Kütüphanecilik ve Enformasyon) –Kütüphanecilik (Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon-Enformasyon ABD) –Bilgi ve Belge Yönetimi  Bilgi Yönetiminin kavramsal tanımına farklı yaklaşımlar –Bilgi Yönetimi (Knowledge Management)- “Enformasyon” Yönetimi –Bilgibilim (Information Science) – Bilgi Yönetimi (Knowledge Management) –Bölümlerin İngilizce adları:  Information Management, Information and Records Management

13 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Sonuç  Bilgi sorunlarını çözmek için uğraşan farklı disiplinlere mensup birçok “paydaş” var (hesaplama, işletme yönetimi, teknoloji yönetimi vd.)  Daha çok kodlanmış ve belgeler üzerine aktarılmış bilgi üzerinde odaklanıyorlar  BBY Bölümlerinin ortak özelliği “nesne olarak bilgi” yönetimine ağırlık vermeleri  “Kozmetik” değişikliklere odaklanmak yerine bilgi yönetimi kavramının hakkını veren eğitim programları geliştirilmeli

14 Kütüphaneciliğin Destanı Ekim 2004, Ankara Y.T. Bilgi Yönetiminin Kavramsal Tanımı ve Uygulama Alanları Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü


"Kütüphaneciliğin Destanı 21-24 Ekim 2004, Ankara Y.T. Bilgi Yönetiminin Kavramsal Tanımı ve Uygulama Alanları Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları