Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEBEKLİK ve YÜRÜME ÇAĞINDA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEBEKLİK ve YÜRÜME ÇAĞINDA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM"— Sunum transkripti:

1

2 BEBEKLİK ve YÜRÜME ÇAĞINDA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM
BÖLÜM 7 BEBEKLİK ve YÜRÜME ÇAĞINDA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM

3 Erikson’un Bebek ve Çocuk Kişiliği Teorisi
Erikson’un temel güvene karşı güvensizlik ve özerkliğe karşı utanç ve kuşku evrelerinde hangi kişilik değişiklikleri yer alır? Konunun Temel Sorusu

4 Erikson’un Bebek ve Çocuk Kişiliği Teorisi
Yakın ve duyarlı bakım, bebeklerin Erikson’un temel güvene karşı güvensizlik çatışmasını olumlu yönde çözmesini sağlar.

5 Erikson’un Bebek ve Çocuk Kişiliği Teorisi
Ebeveynler uygun rehberlik ve makul seçenekler sunduklarında, yürüme döneminde özerkliğe karşı utanç ve kuşku çatışması olumlu bir şekilde çözülür.

6 Erikson’un Bebek ve Çocuk Kişiliği Teorisi
Eğer çocuklar ilk birkaç yıldan yeterli güven ve özerlik olmadan çıkarlarsa uyum sorunlarının tohumları atılmış olur.

7 Duygusal Gelişim İlk yıl boyunca temel duyguların gelişimini, her bir duygunun uyumsal işlevine de değinerek tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

8 Duygusal Gelişim İlk altı ayda temel duygular giderek belirgin ve iyi düzenlenmiş sinyaller haline gelir. Sosyal gülümseme 6–10 hafta arasında, kahkaha da 3–4 ay civarında ortaya çıkar.

9 Bebeğin bilişsel ve motor kapasiteleri geliştikçe
Duygusal Gelişim Bebeğin bilişsel ve motor kapasiteleri geliştikçe öfke ve korku, özellikle de yabancı kaygısı biçiminde ilk yılın ikinci yarısında artış gösterir.

10 Duygusal Gelişim Yeni hareketlenen bebekler, çevrede keşifte bulunmak için tanıdık bakım vereni güvenli bir dayanak olarak kullanırlar.

11 Duygusal Gelişim Konunun Temel Sorusu 2
İlk iki yılda diğerlerinin duygularını anlamada, öz–bilinçli duyguları ifade etmede ve duygusal öz– düzenlemede meydana gelen değimleri özetleyin. Konunun Temel Sorusu 2

12 Diğerlerinin duygularını anlama becerisi ilk yıl
Duygusal Gelişim Diğerlerinin duygularını anlama becerisi ilk yıl boyunca gelişir. 5. aydan sonra bebekler yüz ifadelerini düzenli örüntüler olarak algılarlar.

13 Duygusal Gelişim 8–10 ay arasında bebekler sosyal referans almaya başlarlar ve belirsiz durumlarda bakım verenlerden aktif biçimde duygusal bilgi ararlar.

14 Duygusal Gelişim İkinci yılın ortasında, bebekler diğerlerinin duygusal tepkilerinin kendilerininkilerden farklılaşabileceğinin farkına varırlar.

15 Duygusal Gelişim Yürüme dönemi boyunca, öz–farkındalık ve
yetişkin yönlendirmesi öz–bilinçli duygular için bir temel sunar: utanma, mahcubiyet, suçluluk, kıskançlık ve gurur.

16 Duygusal Gelişim Prefrontal korteks daha etkili biçimde işlev gördükçe ve bakım verenler bebeklerini duygusal tepkilerini ayarlama konusunda bebeklerini duyarlı biçimde destekledikçe duygusal öz–düzenleme ortaya çıkar.

17 Mizaç nedir ve nasıl ölçülür?
Mizaç ve Gelişim Mizaç nedir ve nasıl ölçülür? Konunun Temel Sorusu

18 Mizaç ve Gelişim Çocukların tepkisellik ve öz–düzenlemedeki
bireysel farklılıklar gibi mizaçları büyük ölçüde birbirinden farklıdır.

19 New York Boylamsal Çalışması üç mizaç örüntüsü tespit etmiştir:
Mizaç ve Gelişim New York Boylamsal Çalışması üç mizaç örüntüsü tespit etmiştir:

20 Üç Mizaç Örüntüsü Mizaç ve Gelişim Kolay Çocuk Zor Çocuk
Yavaş Isınan Çocuk

21 Mizaç ve Gelişim Mary Rothbart tarafından geliştirilen ve en yaygın kabul gören mizaç modeli; duygu, dikkat, hareket ve kişinin tepkiselliğini düzenleme becerisi olan çaba gerektiren kontrol boyutlarını içermektedir.

22 Mizaç ve Gelişim Çoğu nörofizyolojik araştırma içedönük ya da çekingen çocukları, dışadönük ya da sosyal çocuklardan ayırt etmek üzerine odaklanmaktadır.

23 Mizaç ve Gelişim Konunun Temel Sorusu 2
Uyum iyiliği modelini de dâhil ederek mizacın sabitliğinde kalıtım ve çevrenin rolünü tartışın. Konunun Temel Sorusu 2

24 Mizaç ve Gelişim Mizaç, düşükten orta düzeye kadar değişen bir sabitliğe sahiptir: Yaşla birlikte gelişir ve deneyimler tarafından değiştirilebilir.

25 Mizaç ve Gelişim Mizaç genetik bir temele sahiptir ancak çocuk yetiştirme pratikleri ve kültürel inanç ve uygulamalar mizacın korunmasında ya değişmesinde çok etkilidir

26 Mizaç ve Gelişim Uyum iyiliği modeli, sonraki gelişimi etkilemek
için mizaç ve çevrenin nasıl bir arada çalıştığını Açıklamaktadır.

27 Etolojik bağlanma teorisinin özgün yönleri nelerdir?
Bağlanma Gelişimi Etolojik bağlanma teorisinin özgün yönleri nelerdir? Konunun Temel Sorusu

28 Bağlanma Gelişimi Bağlanma – hayatımızdaki özel insanlarla kurduğumuz güçlü ve duygusal bağ – gelişimi üzerine en yaygın kabul edilen yaklaşım etolojik teoridir.

29 6–8 ay civarında, ayrılık kaygısı ve ebeveynin
Bağlanma Gelişimi 6–8 ay civarında, ayrılık kaygısı ve ebeveynin güvenlik dayanağı olarak kullanılması gerçek bir bağlanma ilişkisinin varlığına işaret eder.

30 Bağlanma Gelişimi Ayrılık kaygısı, bebeğin ebeveynin geliş ve gidişlerini anlamasını sağlayan temsilleştirmeyle ve dil geliştikçe azalır. Çocuklar erken bakım deneyimleri üzerine, gelecekteki tüm yakın ilişkilerini yönlendirecek olan bir içsel çalışma modeli inşa ederler.

31 Bağlanma Gelişimi Yabancı Durumu ve Bağlanma Q–Sort Tekniği ile belirlenen dört bağlanma örüntüsünü belirtin ve bağlanma güvenliğini etkileyen faktörleri tartışın. Konunun Temel Sorusu 2

32 Bağlanma Gelişimi Araştırmacılar, Yabancı Durumu’nu – 1 ve 2
yaşlarında bağlanmanın niteliğini ölçmek için kullanılan yaygın bir teknik – kullanarak dört bağlanma örüntüsü tanımlamışlardır:

33 Bağlanma Gelişimi Kaçıngan Güvenli Dirençli Yönelim Sorunlu

34 Bağlanma Gelişimi 1–5 yaş arasındaki çocukların ev gözlemlerine dayalı olan Bağlanma Q–Sort Tekniği düşük güvenliden yüksek güvenliye kadar değişen bir skor ortaya koyar.

35 Bağlanma Gelişimi Bağlanma güvenliği erken dönemde tutarlı bir bakım verenin varlığından, bakımın kalitesinden, bebeğin mizacı ile ebeveynlik pratikleri arasındaki uyumdan ve aile koşullarından etkilenir.

36 Duyarlı bakım, bağlanma güvenliği ile orta
Bağlanma Gelişimi Duyarlı bakım, bağlanma güvenliği ile orta düzeyde ilişkilidir.

37 Bağlanma Gelişimi Konunun Temel Sorusu 3
Bebeklerin çoklu bağlanmalarının oluşumunu tartışın ve bağlanmanın erken dönemde akranlarla sosyalleşmeye nasıl zemin hazırladığını belirtin. Konunun Temel Sorusu 3

38 Bebekler babalarıyla güçlü duygusal bağlar
Bağlanma Gelişimi Bebekler babalarıyla güçlü duygusal bağlar kurarlar. Babalar, annelere göre bebeklerle daha heyecanlı fiziksel oyunlar oynama eğilimindedirler.

39 Bağlanma Gelişimi Özellikle, babanın bebek bakımına çok az
zaman ayırdığı kültürlerde oyun, babaların ve bebeklerin birbirleriyle güvenli bağlanmalar kurduğu vazgeçilmez bir bağlamdır ayrıca duygusal ve sosyal uyumun yordayıcısıdır.

40 İlk yılın başlarında, bebekler kardeşleriyle hem
Bağlanma Gelişimi İlk yılın başlarında, bebekler kardeşleriyle hem rekabet ve kızgınlık hem de sevgi ve anlayışlı ilgi içeren zengin duygusal ilişkiler oluşturmaya başlarlar.

41 Bağlanma Gelişimi Bu ilişkilerdeki bireysel farklılıklar mizaç,
ebeveynlik pratikleri ve evlilik kalitesinden etkilenir.

42 Bağlanma Gelişimi Akranlarla sosyalleşme, bebeklikte izole sosyal
eylemler ile başlar. İkinci yılda bu, çoğunlukla karşılıklı taklit biçiminde ortaya çıkan karşılıklı değiş–tokuşlar tarafından takip edilir. Yakın bir bakım veren–çocuk bağı akranlarla sosyalleşmeyi destekler.

43 Benlik Gelişimi Konunun Temel Sorusu
Bebeklik ve yürüme döneminde öz–farkındalığın gelişimini, bu gelişimin desteklediği duygusal ve sosyal kapasitelerle birlikte tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

44 Benlik Gelişimi Öz–farkındalık, doğumda bebeklerin çevrelerinden fiziksel olarak ayrı olduklarını dolaylı olarak duyumsamaları ile başlar ve ilk aylar boyunca gelişir.

45 İkinci yılın sonunda, çocuklar benliğin
Benlik Gelişimi İkinci yılın sonunda, çocuklar benliğin fiziksel özelliklerinin açık bir şekilde farkına vardıkça kendini tanıma ortaya çıkar. Buna rağmen, yaptıkları ölçek hatalarından anlaşılacağı üzere, bu dönemde çocuklar kendi beden ölçülerine dair objektif bir anlayıştan yoksundur.

46 Benlik Gelişimi Öz–farkındalık sosyal referans alma ve ikinci
yılda öz–bilinçli duygular için zemin hazırlar. Ayrıca, çocukların ilk empati işaretleri de dâhil olmak üzere diğerlerinin bakış açılarını anlamaya yönelik ilk çabalarına da öncülük eder.

47 Öz–farkındalık, çaba gerektiren kontrole ve
Benlik Gelişimi Öz–farkındalık, çaba gerektiren kontrole ve 12–18 ay arasında uyma davranışına da katkıda bulunur. 1½ ve 3 yaşları arasında doyumun ertelenmesi güçlenir.

48 Benlik Gelişimi Ebeveynin çocuğa karşı sıcaklığı ve onun çocuğu ılımlı ve anlayışlı tavırlar ile cesaretlendirmesi çocuğun öz denetiminin gelişmesini sağlar.


"BEBEKLİK ve YÜRÜME ÇAĞINDA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları