Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İki Değişkenli Tablo ve Grafikler. Tek ve İki değişkenli tablolar Gözlemlerin, incelenen herhangi bir değişkenin kategorilerine, değerlerine ya da oluşturulan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İki Değişkenli Tablo ve Grafikler. Tek ve İki değişkenli tablolar Gözlemlerin, incelenen herhangi bir değişkenin kategorilerine, değerlerine ya da oluşturulan."— Sunum transkripti:

1 İki Değişkenli Tablo ve Grafikler

2 Tek ve İki değişkenli tablolar Gözlemlerin, incelenen herhangi bir değişkenin kategorilerine, değerlerine ya da oluşturulan sınıflara göre nasıl dağıldığını gösteren tablolara marjinal (sıklık) tablolar denir. İki veya daha fazla değişkenin kategorilerinin kesiştiği yerde frekansların olduğu tablolara çapraz tablo denir. İki ya da daha çok değişkenin birlikte değişiminin incelenmesi çoğu zaman çapraz tablo yapımını gerektirir.

3 Eğer incelenecek iki değişken varsa, bu iki değişkenin birlikte değişimini göstermek amacıyla oluşturulan tabloya ikili çapraz tablo denir. Üç değişkenin birlikte değişimini incelemek amacıyla oluşturulan tabloya üçlü çapraz tablo denir. İncelenen değişkenlerden biri ya da her ikisi sürekli ya da kesikli sayısal veri tipinde olabilir. Bu durumda çapraz tablo oluşturabilmek için değişkenlerden biri ya da her ikisi sınıflandırılır.

4 Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken: Bir ya da daha çok etkenin (faktörün) etkisi ile ortaya çıkabilen ve bu etken(ler) ile ilişkisi aranan değişkene bağımlı değişken denir. Bağımsız Değişken(ler): Bağımlı değişkeni etkilediği düşünülen değişken yada değişkenlerdir.

5 Doğum ağırlığı, sigara içip içmeme durumuna göre değişeceği için bağımlı değişkendir. Sigara içme durumu ise bağımsız değişkendir. Tablo 1. Annenin sigara içip içmeme durumuna göre doğan bebeklerin ağırlıklarının dağılımı Sigara içme durumu Doğum ağırlığı Toplam <2500≥2500 İçmiyor44044 İçiyor10616 Toplam144660 Marjinal

6 Yaş GruplarıErkek %Kadın %Toplam 01947.52152.540 1 – 48553.17546.9160 5 – 99547.511052.5200 10 – 1418549.319050.7375 15 – 1921046.724053.3450............ 85+50421627542069125 Toplam16551001595100.03250 Tablo 2. Bir bölgesindeki nüfusun yaşa ve cinsiyete göre dağılımı

7 Öğrenim Durumu Aile Planlaması Kullanma Durumu KullananKullanmayan Toplam Sayı(%)Sayı(%) Okur Yazar Değil 1525.04575.060 İlkokul2541.73558.360 Ortaokul3253.32846.760 Lise4066.72033.360 Üniversite4880.01220.060 Toplam16053.314046.7300 Tablo 3. Öğrenim Düzeylerine Göre Aile Planlaması Kullanma Durumu

8 Grafikler Grafikler, tablo olarak özetlenen bilgilerin şekillerle ifade edilerek açık, kolay ve anlaşılabilir bir biçimde sunulmasını sağlar. Bir Grafikte İlgilenilen olayı tanımlayacak bir başlık olmalıdır. Grafikte yatay (x ekseni) ve dikey eksen (y ekseni) tanımlanmalıdır.

9 Grafikler Niteliksel Veri * Çubuk Grafik * Yığılımlı Çubuk Grafik Niceliksel Veri * Ortalama - Standart Sapma Grafiği * Kutu - Çizgi Grafiği * Saçılım Grafiği Grafikler oluşturulurken veri türüne (sayısal – kategorik) ve değişken sayısına göre (tek değişkenli – çok değişkenli) uygun grafik seçilmelidir.

10 Çubuk (Sütun) Grafik Aile Planlaması Grafik 1. Öğrenim düzeylerine göre aile planlaması kullanma durumu

11 Yığılımlı Çubuk Grafik Aile Planlaması Grafik 2. Öğrenim düzeylerine göre aile planlaması kullanma durumu

12 Ortalama Standart Sapma Grafiği İki veya daha fazla grubu karşılaştırmak amacıyla da kullanılabilir. Aritmetik Ortalama 1 Standart sapma Ort + Std Sapma Ort - Std Sapma

13 Grafik 3. Öğrenim düzeylerine göre çocuk bakım puanları

14 Kutu – Çizgi Grafiği ÇAG Ortanca 1. Çeyrek 3. Çeyrek Aşırı yada aykırı olmayan en büyük değer Aşırı yada aykırı olmayan en küçük değer

15 Grafik 4. Öğrenim düzeylerine göre çocuk bakım puanları

16 Saçılım Grafiği Niceliksel (Sayısal) iki değişken arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla kullanılır. Grafik 5. Ağırlık ile Boy uzunluğu arasındaki ilişki

17 Saçılım Grafiği

18 Grafik 5. Annenin sigara içme durumuna göre gebelik haftası ile doğum ağırlığı arasındaki ilişki

19 Matris Saçılım Grafiği Grafik 6. Sutopu oyuncularının bazı ölçümlerine ilişkin ilişki Yağ: Vücut yağ yüzdesi SQS: Squat sıçrama yüksekliği AS: Aktif sıçrama yüksekliği ESN: Esneklik derecesi Kİ: Kuvvet indeksi

20 Uygulama

21

22 Yanlış uygulamalar - 1

23 Yanlış uygulamalar - 2


"İki Değişkenli Tablo ve Grafikler. Tek ve İki değişkenli tablolar Gözlemlerin, incelenen herhangi bir değişkenin kategorilerine, değerlerine ya da oluşturulan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları