Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TABLO VE GRAFİK TÜRLERİ Yrd Doç Dr Kadriye AVCI. Katılımcıların tablo, grafik ve şekil kullanımlarını geliştirmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TABLO VE GRAFİK TÜRLERİ Yrd Doç Dr Kadriye AVCI. Katılımcıların tablo, grafik ve şekil kullanımlarını geliştirmek."— Sunum transkripti:

1 TABLO VE GRAFİK TÜRLERİ Yrd Doç Dr Kadriye AVCI

2 Katılımcıların tablo, grafik ve şekil kullanımlarını geliştirmek

3 İçerik Tablolar, grafikler ve şekillerin kullanım alanları Tanımlayıcı epidemiyolojide kullanım –Zaman –Yer –Kişi –Klinik özellikler Analitik epidemiyolojide kullanım –Karşılaştırma Tablolar grafikler ve şekillerin tasarlanması

4 Tablolar, Grafikler ve Şekiller Ne Zaman Kullanılır? Veriyi analiz etmeVeriyi Sunma Organize etme Özetleme Araştırma Eğilimler İlişkiler Hatalar Formatlar (Grafik, tablo, şekil vs.) Sunu tipi Sayfa Poster Ekran

5 Sayfa x Ekran SayfaEkran Sınırsız zaman Zaman < 1 dak. Tekrar Tekrar yok Ayrıntılar Beyaz, gri ve siyah Daha az detay Renkli

6 Tablolar, grafikler ve şekiller Kendini açıklamalı Sade olmalı Ne, kim, nerede, ne zaman sorularının cevabını içeren başlığı olmalı Başlık önünde numara olmalı Kısaltmalar ve semboller tanımlanmalı Ölçekler ve birimler verilmeli İşleme alınmayan veri varsa dipnot şeklinde belirtilmeli Kaynak referans gösterilmeli

7 Tanımlayıcı Epidemiyolojide Tablolar, Grafikler ve Şekillerin Kullanımı Zaman Yer Kişi Klinik özellikler

8 Zaman

9 Örnek: Salgın eğrisi 1 primer vaka 1 ikincil hane halkı vakası Ocak Şubat Şekil 1. Bildirilen kampilobakterioz vakaları (n=45), Svolvær, Norveç, başlangıç tarihlerine göre Ocak ve Şubat 1997

10 Salgın eğrisi Histogram –Sayıyla orantısal alan –Sütunlar arasında boşluk yok X-ekseni = zaman –Salgından önce başlar sonra devam eder –Zaman aralığı < 1/4 kuluçka dönemi Y-ekseni = vaka sayısı –Genellikle bir kare = bir vaka Excel’de yapmak kolay

11

12

13

14

15 Aritmetik ölçekli çizgi grafik Şekil 2. Norveç’te gonore ve sifilis insidansı, 1975-1999 100.000’de vaka sayısı Gonore Sifilis Kaynak: Yıl

16 Aritmetik ölçekli çizgi grafik Zaman serisi için kullanılır Gerçek değişiklikleri büyüklüklerine göre gösterir X-ekseni = zaman Y-ekseni = vaka sayısı –0’dan başlayın

17 Grafiklerde...hatırlayın! Eksenler, ölçekler için etiketler Ölçek bölme, uygun ölçek Başlıkta ölçüm birimleri 3 boyut yok

18 YER

19 Nokta harita Şekil 1. İkamet yerine göre 1998’de Dublin’de meningokokal hastalık vakaları 1 nokta = 1 vaka

20 Alan haritası Şekil 3. Dublin’de 1998’de ikamet yerine göre meningokokal hastalıkların insidansı (100.000’de)

21 Tek değişkenli (marjinal) tablo Tablo 4. İkamet yerine göre 1998’de Dublin’de meningokokal hastalık vakaları Alan Vaka

22 KİŞİ

23 Örn. İki değişkenli tablo Tablo 1. Yaş grubu ve cinsiyete göre Salmonella Typhimurium infeksiyonu vakaları, Heroy, Norveç, 1999 Yaş grubu (yıl) Cinsiyet Erkek Kadın

24 Çubuk Grafik-1 Şekil 1. Yaş grubu ve cinsiyete göre S Typhimurium infeksiyonu vakaları, Heroy, Norveç, 1999 Vaka sayısıErkek Kadın Yaş grubu

25 Çubuk Grafik-2 Yaş grubu Erkek Kadın Vaka sayısı Şekil 1. Yaş grubu ve cinsiyete göre S Typhimurium infeksiyonu vakaları, Heroy, Norveç, 1999

26 Çubuk grafik-3 Şekil 1. Yaş grubu ve cinsiyete göre S Typhimurium infeksiyonu vakaları, Heroy, Norveç, 1999 Cinsiyete göre orantısal dağılım Yaş grubu Erkek Kadın

27 Çubuk grafikler Sıra –Doğal –Azalan veya artan Dikey veya yatay Çubukların eni aynı Uzunluk = sıklık Çubukların ve grupların arasında boşluk var grupların kendi içinde değil

28 Pasta grafik Şekil 4. Yaş gruplarına göre S Typhimurium enfeksiyonu vakaları (%), Heroy, Norveç, 1999

29 Klinik Özellikler

30 Tablo Tablo 5. S Typhimurium infeksiyonu olan 54 hasta arasında klinik semptomlar, Oslo, Norveç, Mayıs 1998 SemptomVakalar Diyare Ateş Baş ağrısı Eklem ağrısı Kas ağrısı

31 Analitik Epidemiyolojide Tablo, Grafik ve Şekillerin Kullanımı Karşılaştırma

32 Kohort çalışması için 2x2 tablo Tablo 5. Mike Amca Balık & Patates Restoranındaki müşteriler arasında balık tüketimi ve gastrointestinal hastalık arasındaki ilişki, Cambridge, 1 Ekim 2000 Balık yiyen Balık yemeyen Hastalanan İyi Toplam Atak hızı Relatif risk: 9.2 (%95 güven aralığı 3.9-22)

33 Vaka kontrol çalışması için 2x2 tablo Tablo 6. Mike Amca Balık & Patates Restoranındaki müşteriler arasında balık tüketimi ve gastrointestinal hastalık arasındaki ilişki, Cambridge, 1 Ekim 2000 Balık yiyen Balık yemeyen Vaka Kontrol Odds Ratio (OR): 13 (%95 güven aralığı 5.3.-33)

34 Bir vaka kontrol çalışması tablosu Tablo 5. Vaka kontrol çalışmasında maruziyet ile kampilobakterioz arasındaki ilişki, Oslo, Norveç, 1998. Tek değişkenli, eşleştirilmiş analiz Maruziyet Vaka Kontrol OR %95 güv. aralığı Pizza restoranında yiyen Partide yiyen Şarküteriden yiyen Soyulmamış meyve yiyen Bir vakayla yakın temasta bulunan Günde >4 bardak su içen “B” su şirketinin müşterisi

35 GRAFİK TÜRLERİ

36 Grafik Türleri 1. Çubuk Grafik 2. Daire Dilimleri Grafiği 3. Histogram 4. Dağılım Poligonu 5. Kutu ve Çizgi Grafiği 6. Dal ve Yaprak Grafiği 7. Ortalama Standart Sapma Grafiği 8. Saçılım Grafiği

37 1. Çubuk Grafik  Çoğunlukla nitelik verilerde kullanılır.  Her bir kategori birbirinden ayrı çubuklarla gösterilir.  Çubukların eni birbirine eşittir ve bitişik değildir.  Yatay eksende incelenen değişkene ilişkin kategoriler dikey eksene bu kategorilere ilişkin sayı ya da yüzde değerleri konulur. 105Şişman 10050Toplam 2010 Hafif Şişman 4020Normal 3015 Zayıf %SayıVücut Ağırlığı

38

39 2. Daire Dilimleri Grafiği Nitelik verilerde kullanılan bir grafik yöntemidir. 105Şişman 10050Toplam 2010Hafif Şişman 4020Normal 3015Zayıf %SayıVücut Ağırlığı Bu tabloya ait olan daire dilimleri grafiğini çizebilmek için her bir vücut ağırlığına ilişkin yüzdelere karşılık gelen açılar basit orantı ile hesaplanır. Zayıf için: Normal için: Hafif Şişman için: Şişman için: derece

40 Öğrencilerinin Ağırlıklarına Göre Dağılımı

41 3. Histogram  Sürekli değişkenler için kullanılan grafik türüdür.  Çubuklar birbirine bitişik olarak çizilir.  Sayı ya da yüzde kullanmak grafiğin şeklini değiştirmez.  Yatay eksende sınıf değeri dikey eksende sayı ya da yüzde bulunur. (Yatay eksene alt sınır ve üst sınır değerleri de yazılabilir)

42 Simetrik Dağılım

43 Sağa Çarpık (Pozitif Çarpık) Dağılım

44 Sola Çarpık (Negatif Çarpık) Dağılım

45 4. Dağılım Poligonu Histogramdaki çubukların en üst orta noktalarının çizgilerle birleştirilmesiyle elde edilir.

46

47 5. Kutu ve Çizgi Grafiği Yüzdelikler yardımıyla veriyi özetlemekte kullanılan basit ve çok kullanışlı bir grafik yöntemidir.  Grafikte 25., 50., 75., Yüzdelikler en küçük değer ve en büyük değer bulunmaktadır.  Daha çok dağılım çarpık olduğunda kullanılır.  Dağılımdaki aşırı gözlemlerin varlığı konusunda da bilgi verir.

48 25.Yüzdeli k Sola Çarpık (Negatif Çarpık) Dağılım Ortanca *21 Çok Aşırı Değer o 22 Aşırı Değer Aşırı değer Olmayan En Büyük Değer Aşırı değer Olmayan En Küçük Değer 75.Yüzdeli k 175 170 165 160 155 150 145 140 Öğrencilerin Boy Uzunluğu (cm)

49 Ortanca *21 Çok Aşırı Değer o 22 Aşırı Değer Aşırı değer Olmayan En Büyük Değer Aşırı değer Olmayan En Küçük Değer 75.Yüzdeli k Sağa Çarpık (Pozitif Çarpık) Dağılım 25.Yüzdeli k 175 170 165 160 155 150 145 140 Öğrencilerin Boy Uzunluğu (cm)

50 Simetrik Dağılım 175 170 165 160 155 150 145 140 Öğrencilerin Boy Uzunluğu (cm) Ortanca Aşırı değer Olmayan En Büyük Değer Aşırı değer Olmayan En Küçük Değer 75.Yüzdeli k 25.Yüzdeli k

51 6. Dal ve Yaprak Grafiği Dal ve yaprak grafik yöntemi veri kümesini özetlemek için çok basit ve kullanışlı bir grafik yöntemidir. Bu grafikte hem grafiğin şeklini hem de dağılımdaki gözlem değerlerini görmek olanaklıdır. Dal ve Yaprak grafiği her sınıfın karşısına doğrudan frekansı yazmak yerine bu aralıktaki değerlerin son haneleri yazılır.

52 45 5 6 7 22 3 80 1 2 2 3 4 4 4 135 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 80 2 2 2 3 4 4 4 36 6 9 20 4 65-69 70-74 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 SayıYapraklarDallar 6. Dal ve Yaprak Grafiği Veriler: 40, 44, 46, 46, 49, 50, 52, 52, 52, 53, 54, 54, 54, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 58, 59, 59, 59, 59, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 64,65, 66, 66, 67, 72, 73

53 7. Ortalama ve Standart Sapma Grafiği  Sürekli değişkenler için kullanılan grafik türüdür.  Dağılım simetrik olduğunda kullanılır.  Grafikte ortalama  1 x (standart sapma değeri) bulunur  Bazen ortalama  2 x (standart sapma değeri) de kullanılabilir.

54 Ortalama ve Standart Sapma Grafiği 170 160 150 140 Öğrencilerin Boy Uzunluğu (cm) (Ortalama  S. Sapma Ortalama + 1 Standart Sapma - 1 Standart Sapma Ortalama=158.3 Standart Sapma=9.9

55 Saçılım (Nokta) Grafiği Sınıftan Rasgele Seçilen 10 Öğrencinin Boy Uzunluğu Dağılımı 150 155 160 165 170 175 180 185 Öğrencilerin Boy Uzunluğu (cm)

56 Tablo Grafik ve Şekillerin Tasarımı

57 Grafiklerin tasarımı Veriyi gösterin Gereksiz yazıları kaldırın Dikkat çekici öğeleri kaldırın Üç boyutlu grafik kullanmayın Renklere dikkat edin

58 Grafik 1. Serogruba göre Dublin’de meningokokal hastalık vakaları Serogrup Bilinmeyen Vaka sayısı

59 Grafik 2. Serogruba göre Dublin’de meningokokal hastalık vakaları Vaka sayısı Serogrup Bilinmeyen

60 Grafik 3. Serogruba göre Dublin’de meningokokal hastalık vakaları Serogrup Vaka sayısı Bilinmeyen

61 Grafik 4. Serogruba göre Dublin’de meningokokal hastalık vakaları Vaka sayısı Serogrup Bilinmeyen

62 Özet Tablo, grafik ve şekillerin kullanımıİnceleme ve sunum Sunum Sayfa yada ekran Tanımlama –Zaman - çizgi grafikler veya salgın eğrileri –Yer - haritalar veya tablolar –Kişi - tablolar veya çubuk grafikler –Klinik özellikler - tablolar Analiz –Karşılaştırma - 2x2 tablolar, diğer tablolar

63 TEŞEKKÜRLER Kullanılan her damla mürekkebin bir sebebi olmalı!


"TABLO VE GRAFİK TÜRLERİ Yrd Doç Dr Kadriye AVCI. Katılımcıların tablo, grafik ve şekil kullanımlarını geliştirmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları