Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

@-Y OKLAMA V ERGI U SUL K ANUNU 453 SıRA NO ’ LU GENEL TEBLIĞI SMMM Güney YILMAZ 10.09.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "@-Y OKLAMA V ERGI U SUL K ANUNU 453 SıRA NO ’ LU GENEL TEBLIĞI SMMM Güney YILMAZ 10.09.2015."— Sunum transkripti:

1 @-Y OKLAMA V ERGI U SUL K ANUNU 453 SıRA NO ’ LU GENEL TEBLIĞI SMMM Güney YILMAZ 10.09.2015

2 @-Dönüşüm hayatımızda… GİB e-Dönüşüm çalışmaları ve mesleğimiz… e-Beyanname, e-Fatura, e-Defter, e-Yoklama, e-Tebligat, e-Dilekçe, e-Muhasebe, … Ya teknolojiye uyum sağlayacağız, ya sağlayacağız… e-Fatura ve e-Defter eğitimimizde yakında duyurulacaktır.

3 e-Yoklamanın yasal dayanağıe-Yoklamanın yasal dayanağı 1 e-Yoklama sistemie-Yoklama sistemi 2 e-Yoklama Fişie-Yoklama Fişi 3 @-Yoklama

4 e-Yoklamanın yasal dayanağı 213 sayılı VUK’na 07.04.2015’te eklenen 132/A maddesi ile yoklama işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesinin önü açıldı. Bu değişiklik ile yetki Maliye Bakanlığına verildi.

5 e-Yoklama Sistemi 453 sıra no’lu Genel Tebliğ ile mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve konuları araştırmak ve tespit etmek için düzenlenen Yoklama Fişlerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi amaçlanmıştır. Tebliğ ile e-Yoklamanın nasıl yapılacağı ve sistemin işleyişi belirlenmiştir.

6 e-Yoklama Sistemi e-Yoklama sistemi ile yoklama talebinin oluşturulması, talebin yoklama memuruna iletilmesi, yoklama fişinin oluşturulması, kayıt altına alınması, onaylanması ve yoklama fişinin ilgilisine iletilmesi işleri elektronik ortamda yapılabilecektir.

7 e-Yoklama Sistemi e-Yoklama ile yoklama fişleri elektronik ortamda oluşturulacak, kayıt altına alınacak ve e-imza ile onaylanacaktır. Ancak herhangi bir nedenle yoklama fişleri elektronik ortamda düzenlenemezse söz konusu işlemler kağıt ortamında yapılabilecektir.

8 e-Yoklama Fişi e-Yoklama fişleri yoklama memurları tarafından mobil cihazlar aracılığı ile elektronik ortamda düzenlenecektir. Tespit edilen hususlar yoklama yapılana veya yetkilisine mobil cihaz ekranından okutulacaktır.

9 e-Yoklama Fişi Tespit edilen hususlar hakkında karşılıklı olarak mutabık kalınması halinde; a. Yoklama yapılanın e-imzası var ise e- Yoklama Fişi e-imza ile imzalanacaktır. b. e-İmza olmaması halinde yoklamaya ilişkin özet bilgilerin ve benzersiz kodun yer aldığı e-Yoklama imza formu ıslak imza ile imzalanacaktır.

10 e-Yoklama Fişi e-Yoklama Fişi düzenlenirken yoklama yapılan/yetkili bulunmaz veya imzadan imtina ederse bu durum kayıt altına alınır. Bu durumda yoklamaya yetkili memur tek taraflı olarak e-Yoklama Fişini onaylar. Daha sonra e-Yoklama İmza Formunun bir örneğini ilgilisine bırakır.

11 e-Yoklama Fişi e-Yoklama Fişleri İVD üzerinde yer alan Elektronik Yoklama Görüntüleme menüsünden görüntülenebilir ve çıktısı alınabilir. Aynı zamanda ilgili vergi dairesinden talep edilirse bir örneği kağıt ortamında alınabilir.

12 e-Yoklama Fişi e-Yoklama Fişi düzenlenirken yoklama yapılana veya yetkilisine ulaşılamazsa e- yoklama fişinin çıktısı alınarak mükellefin bilinen adresine 7 gün içerisinde gönderilir. Nasıl gönderilir???

13 e-Yoklama Yapılamaması Yoklama işleminin teknik veya işin niteliği gereği elektronik ortamda yapılamaması halinde Yoklama Fişi kağıt ortamında 3 nüsha olarak düzenlenir ve ıslak olarak imza altına alınır. Yoklama yapılan veya yetkilisi bulunmaz veya imzadan imtina ederse durum fişe yazılır.

14 e-Yoklama Yapılamaması Yoklama Fişinin bir örneği yoklama yapılana veya yetkilisine bırakılır. Eğer bu mümkün değilse ilgilisine 7 gün içerisinde gönderilir.

15 Uygulamanın başlaması e-Yoklama uygulamasına 01.09.2015 tarihinde başlandı.

16 @Y OKLAMA.: S ON :. SMMM G ÜNEY Y ILMAZ


"@-Y OKLAMA V ERGI U SUL K ANUNU 453 SıRA NO ’ LU GENEL TEBLIĞI SMMM Güney YILMAZ 10.09.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları