Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü."— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

2 Giriş ve Temel Kavramlar  Ülkeler niçin ticaret yaparlar?  İktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış ticaretin yeri  Reel-pür-soyut ticaret teorisi  Moneter dış ticaret teorisi  Pozitif-normatif dış ticaret teorisi  Dış Ticaret Politikası

3 Uluslararasi İktisat International Economics Uluslararası Ticaret Teorisi I nternational trade theory Uluslararasi Ticaret Politikası Theory of International trade policy Pür, Reel, Soyut Dış Ticaret Teorisi Moneter Dış Ticaret Teorisi Diş Ticaret Politikasi Araçlari ve Etkileri Uluslararasi Ekonomik Kuruluşlar ve Etkileri Uluslararasi Ekonomik Bütünleşme PozitifNormatif Öd. Blançosu Döviz Piyasasi Milli gelir-dış ticaret

4 Ülkeler Neden Ticaret Yaparlar? Uluslararası iktisadi faaliyetleri, ülke içi iktisadi faaliyetlerden ayıran nedir?  Farklı ulusların varlığı; -farklı ulusal paraların varlığı, -ekonomik sistem farklılığı -farklı dil, kültür, din ve tarihi değerler… -gelişmişlik farklılıkları (teknoloji, vasıflı işgücü..) -uluslararası fiyat farklılıkları -uluslar arası mal farklılaşması  Üretim faktörlerinin ülkelerarasında mobil olmayışı bu faktörlerle üretilen mal ve hizmetlerin nispeten mobil oluşu  Yerli üretimin yetersizliği; - doğal kaynakların yeryüzünde dengesiz dağılımı, - teknik bilgi ve uzman işgücü yetersizliği  Coğrafi uzaklık ve ulaştırma masrafları

5 Merkantilizm  1450 –1750 Ortaçağ Sonrası- Sanayi devrimine kadar  İlk İktisat Doktrini ve Politikası (Ticari Kapitalizm)  Ortam:Feodalizmin yıkılışı ve milli devletlerin kuruluşu Coğrafi Keşifler ve yeni buluşlar, Avrupa ticaretinin gelişmesi  Güçlü devletlerin kurulması yönünde merkantilistlerin görüşleri: -Tüccarın çıkarı ile ulusal çıkarlar çakışmaktadır; Ticari Merkantilizm, ticari kapitalizm -Güçlü nüfus; güçlü donanma, sanayi (imalat) için ucuz emek, nüfus artışı -Para (altın ve gümüş); mevcut rezervlerin artırılması, ihracat yoluyla altın arzı artışı, sömürgecilik… -Aktif ticaret bilançosu; ihracat desteklenmeli, ithalat kısıtlanmalı -Devlet müdahalesi, iktisadi milliyetçiliğin temelleri… -İmalat sanayiinin gelişimine destek, tarım ihmal edilmiştir.

6 Merkantilizme Yöneltilen Eleştiriler;  Aktif ticaret bilançosu görüşündeki çelişkiler: ülkede üretim ve tüketim malları kıt iken, altın ve gümüş bolluğu, enflasyon (J.Bodin), ithalata getirilen aşırı kısıtlamalar,  Tarım ihmal edilmiştir (sanayinin hammaddesi)  Sanayileşme ve aktif ticaret bilançosu çelişkisi: sanayileşme belli ölçüde yatırım malı ithalatını zorunlu kılmakta

7 Fizyokrasi  Merkantilizme tepki olarak doğmuştur.  İnsan tabiatın bir par ç asıdır ve tabiat kanunları onun i ç in de ge ç erlidir,  Servetin kaynağı toprak ve tarımsal ü retimdir,  Net hasılayı yaratan tek faaliyet tarımdır,  Toplum üç sınıfa ayrılır: toprak sahipleri, sanayici ve t ü ccarlar, ç ift ç iler  Tek vergi politikası uygulanmalıdır,  Diş ticaretin başlıca g ö revi tarım ü r ü nlerine dış alemde yeni mahre ç ler bulmak ve bunların ihracatını arttırmaktır,  Ülkeye avantaj kazandıran sanayi malları ihracatı değil, tarım ürünlerinin ihracatıdır.  Bu nedenle tarım ü r ü nlerinin satışını sınırlayan engeller kaldırılmalıdır.  Ticaretin amacı tarımsal fiyatları düşürmek değil, yükseltmek olmalıdır.

8  Zamana ve mekana bağlı olmayan evrensel iktisat kanunları geliştirmeye uğraşmışlardır,  Üretimi net hasıla yaratmak olarak tanımlamıslardır.  İktisat politikalarında aşırı liberal davranmışlardır,  Tek vergi politikası devletin masraflarını sadece bir kesimin üzerine yüklemişlerdir. Fizyokrasiye yöneltilen eleştiriler;


"ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları