Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ"— Sunum transkripti:

1 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ
Erdoğan GÜL SOSYALBİLGİEVİ 2012 Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu Tuğrul ve Çağrı Bey Dönemi Anadolu’ya Yapılan Akınlar Sultan Alparslan Dönemi Malazgirt Zaferi Sultan Melikşah Dönemi Fetret Dönemi Sultan Sancar Dönemi Ve Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılışı

2 SELÇUK BEY ARSLAN BEY TUĞRUL ve ÇAĞRI BEY
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NİN KURULUŞU SELÇUK BEY ARSLAN BEY TUĞRUL ve ÇAĞRI BEY Oğuzların Oğuzların Kınık Boyu’ndan, Türklerin kurduğu bir devlettir. Oğuz Yabgu Devleti'nde Subaşı olan Selçuk Bey'in Yabgu ile arasının açılması üzerine Cent Şehri’ne gelen Selçuk Bey,burada müslüman oldu. Ve birçok Türk Boyu ona itaat etti.Kendi adıyla Selçuklu Devleti’ni kurdu. Selçuk Bey'in ölümünden sonra Arslan Bey (Yabgu) geçti Ancak,Arslan Bey,Gazneliler’ce öldürülmesinden sonra , Selçuk Bey'in torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler başa geçti. ANA SAYFA

3 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NİN
KURULUŞU TUĞRUL ve ÇAĞRI BEY Gaznelileri , 1035 Nesa Savaşı ve 1037 Serah Savaşı’nda yenip Nişabur'a geldiler. Tuğrul Bey adına Hutbe Okutup, Para bastırdı.Ve tüm bu olayların sonucunda Selçuklular bağımsızlığını ilan ettiler. 1040 yılında Gaznelileri , Dandanakan Savaşı'nda yenen Selçuklular, Gaznelileri yıkılış sürecine soktular. Böylece;Selçuklular kuruluşlarını tamamladılar. ANA SAYFA

4 ANADOLU’YA YAPILAN AKINLAR ve PASİNLER SAVAŞI
ANADOLU'YA İLK AKINLAR VE İLK YERLEŞMELER ANADOLU’YA YAPILAN AKINLAR ve PASİNLER SAVAŞI Selçuklular,Tuğrul Bey Dönemi’nde Anadolu’ya İlk Akınlar gerçekleştirildi.Bu akınların amacı,Anadolu’nun Keşfi ve Tanınması’dır. Pasinler Savaşı,ndan sonra,Anadolu’ya yönelik Türk Göçleri yoğunlaşmıştır. Anadolu ‘ ya Tuğrul Bey öncülüğünde akın akın giren Selçuklular,1048 Yılında Bizanslıları Pasinler Savaşı’nda yendiler. Bu savaşın önemi, Selçukluların Bizanslılar ile yaptıkları İlk Savaş olmasıdır. Tuğrul Bey,1055 Yılında Abbasi Halifesi’ni koruma altına aldı. Bunun sonucunda Tuğrul Bey , Abbasi Halifesi tarafından “İSLAMA KATKILARIN-DAN DOLAYI” Sultan Ünvanı verildi. ANA SAYFA

5 ANADOLU'YA İLK AKINLAR VE İLK YERLEŞMELER ALPASLAN DÖNEMİ
Önce Çağrı Bey, ardından Tuğrul Bey'in ölümüyle Sultan Alpaslan , 1064 Yılında tahta geçti. Bu dönemde Anadolu'nun Fethi ‘ne büyük bir önem verildi. Sultan Alpaslan,1064 yılında Kars ve Ani Kaleleri ‘ni ele geçirdi. ANA SAYFA

6 ANADOLU'YA İLK AKINLAR VE İLK YERLEŞMELER MALAZGİRT ZAFERİ
Sultan Alpaslan,1071 Yılında Malazgirt Savaşı’nda Bizans İmparatoru Romen Diyojen’i yenerek tutsak aldı. Malazgirt Zaferi’nin asıl önemi, Anadolu’nun Kapıları’ nın Türklere ilk kez açılmış olmasıdır. Bu zafer sonrasında Anadolu’ya akınlar gittikçe artmış,ele geçirilen topraklar üzerinde Selçuklular’a bağlı Anadolu Türk Beylikleri kurulmuştur.Bunlar; ** Erzurum ve Çevresi’nde SALTUKLAR, ** Erzincan ve Çevresi’nde MENGÜCEKLER, ** Sivas ve Çevresi’nde DANİŞMENTLİLER, ** Mardin ve Çevresi’nde ARTUKLAR, ANA SAYFA

7 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NİN
YÜKSELİŞİ MELİKŞAH DÖNEMİ Sultan Alp Arslan , 1072′de ölünce Büyük Selçuklu Devleti’nin başına oğlu Sultan Melikşah geçti. arasında hüküm süren Melikşah Dönemi, Büyük Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemi oldu. Bu dönemde , Selçuklu Ailesi’n-den Süleyman Şah,Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah’tan aldığı izinle Bizanslılar’dan İznik ve Çevresi’ni aldı ve burada Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdu. ANA SAYFA

8 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NİN
YIKILIŞI FETRET DEVRİ 2-Şii (Bâtiniler) Olan Fatimilerin Etkisi Mısır'daki Şiî Fatımîler, Selçuklu Devleti'ni zayıflatmak ve Şii’liği Yaymak için adamlar yetiştiriyordu.Bu kişiler İslâmiyet'le tamamen ters düşen inanışlar taşıdıklarından Selçukluları içten yıkma girişimine giriştiler. Melikşah Dönemi ‘nde Selçuklu Devleti en parlak yıllarını yaşamış-tır.Ancak Melikşah'ın ölümünden sonra gelişen bazı olaylar devletin gücünü zayıflatmıştır. Büyük Selçukluların dağılışını hızlandıran gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz: 1-Haçlı Seferleri Türklerin Anadolu'yu Fethi ve Bizans'ı tehdit etmesi ; Hristiyanlarca önemli olan Kudüs'ün Müslümanların eline geçmesi gibi sebepler, Hristiyan dünyasını ortak hareket etmeye yöneltmişti. Melikşah'ın ölümüyle başlayan taht mücadelelerini fırsat bilen Hristiyanlar, Haçlı Seferleri’ni başlattılar.(1096) BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ Hükümdarı Melikşah’ın Ölümü’nden sonra, ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ Hükümdarı Süleyman Şah ,Büyük Selçuklu Devleti ile olan tüm ilişkilerini kesti ve TAM BAĞIMSIZLIĞI ‘nı ilan etti. 3-Taht Kavgaları Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra oğulları arasında Taht Kavgaları başlamıştır.Bu durum,Selçuklu Devleti’ni zayıf düşürmüştür. ANA SAYFA

9 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NİN
YIKILIŞI SULTAN SANCAR DÖNEMİ Fakat,1141 yılında doğudan gelen Karahitaylar 'a karşı yaptığı Katvan Savaşı'nda yenilince itibarını kaybetti. Ve devlet yıkılma sürecine girdi. Yılları arasında hüküm süren Fetret Devri sonrasında Sultan Sancar,devletin başına geçti. Sultan Sancar, Büyük Selçuklu Devleti'nin son büyük hükümdarıdır. Onun zamanında devlet tekrar eski gücünü toparlamaya başlamıştır. ANA SAYFA


"BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları